Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

  • las

O czym szumią drzewa?

Każdy DELFINEK:

- wie, jak wygląda las jesienią;

- wie, jak przebiega cykl życia drzewa;

- dokonuje podziału drzew na liściaste i iglaste;

- wie, jak wyglądają drzewa, liście oraz owoce: kasztany, żołędzie, jarzebina;

- wyróżnia i nazywa części drzewa;

- poznaje budowe liścia;

- tworzy bukiet z znalezionych liści w ogrodzie, leise;

- dostrzega piękno zmieniającego się jesienią krajobrazu;

- potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów opowiadania;

-czyta globalnie wyrazy las, ptaki, lis, sowa, 

- zna i nazywa niektóre ptaki oraz wskazuje je na ilustracji;

-zna nazwy grzybów leśnych, dzieli je na jadalne i niejadalne;

- wyróżnia literę l, L wśród innych liter;

-naśladuje ruchy i głosy zwierząt mieszkających w lesie;

- przeliczać elementy w zakresie 10;

- kreśli po śladzie i samodzielnie;

- przelicza na konkretach;

- potrafi określić liczbę elementów w zbiorze;

- tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem darów jesiennych;

- uroczyście obchodzi Dzień Nauczyciela.

Zrób to sam

W tym tygodniu zachęcamy do wykonania pracy plastycznej związanej z tematyką tygodnia

,,Makieta lasu”. Pracę możecie wykonać według swojego pomysłu lub wesprzeć się propozycją poniżej.

Zachęcamy do zabawy z całą rodziną.

Oto propozycja: