Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

 • owoce

Zapachy i samki jesieni.

Każdy Delfinek:

 • wie jaka jest obecnie pora roku;

 • dostrzega podobieństwa i różnice między różnymi warzywami i owocami;

 • zna wygląd oraz budowę niektórych owoców i warzyw;

 • wie, na czym polega praca rolnika, ogrodnika, sadownika;

 • zna etapy rozwoju rośliny od nasienia do owocu na przykładzie pomidora;

 • rozwiązuje zagadki sensoryczne;

 • wypowiada się na temat nabytych wrażeń, spostrzeżeń, doświadczeń;

 • nazywa zmysły i zna ich znaczenie w percepcji świata;

 • nazywa i wskazuje części ciała drugiej osoby, określa cechy charakterystyczne w jej wyglądzie;

 • współdziała i współzawodniczy, przestrzegając ustalonych reguł;

 • doskonali sprawność manualną podczas odrysowywania szablonów, wycinania, kolorowania, malowania;

 • uważnie słucha opowiadania;

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej zdań oraz wyrazów;

 • interesuje się czytaniem, zna litery „m”, „M”;

 • tworzy schematy głoskowe wyrazów, wyodrębnia w nich głoski;

 • odczytuje sylaby i krótkie wyrazy z poznanych liter;

 • czyta obrazy, nazywa symbole;

 • klasyfikuje owoce ze względu na rożne kryteria, rozumie i stosuje pojęcie symbolu;

 • odtwarza w różnorodny sposób słyszany rytm (tupanie, stukanie, klaskanie);

 • przelicza i porównuje liczbę elementów zbiorów w dostępnym sobie zakresie;

 •  rozpoznaje modele monet 1- i 2-złotowych;

 • rozumie, że ilość pieniędzy jest ograniczona i zakupy wymagają planowania;

 • rozumie pojęcie liczby „dwa”, zna cyfrę oznaczającą tę liczbę;

 • doskonali sprawność manualną podczas odrysowywania szablonów, wycinania, kolorowania, malowania.

Zrób to sam

W tym tygodniu zapraszam wszystkie Delfinki i rodziców przygotowania pysznych konfitur.

https://kuchnialidla.pl/aromatyczna-jablkowa-konfitura

 

2Q==

LITERATURA DO OGLĄDANIA I CZYTANIA Z RODZICAMI:

Agnieszka Sowińska „Przekroje. Owoce i warzywa”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015. 

Weronika Kurosz „Skarby leśnych braci”, Zysk i S-ka, Poznań 2015. 

J.M. Barrie „Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich”, tłum. Aleksandra Wieczorkiewicz, Wydawnictwo Media  Rodzina, Poznań 2018 [do czytania fragmentami].

 

Wróć