Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

  • latawiec

Spotkanie z latawcem.

Każdy Delfinek:

wie, jak wygląda latawiec

rozpoznaje obiekty latające lub unoszące się w powietrzu

wypowada się całym zdaniem na temat wysłuchanego tekstu

dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów

zna zapis graficzny litery O, o

wyodrębia w wyrazach głoski w nagłosie i wygłosie

odtwarza kształt litery "o" w przestrzeni, w materiale sypkim

odtwarza scenki dramowe wcielając się w rolę

uczestniczy w zabawach badawczych

eksperymentuje, obseruje, wnioskuje

uczestniczy w zabawach oddechowych

usprawnia aparat artykulacyjny

uczestniczy w obchodach "Międzynarodowego Dnia Kropki"

chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych, ruchowych, rytmicznych

bawi się w rytm muzyki

koduje według instrukcji nauczyciela na macie

wykonuje pracę plastyczną - tworzy latawiec

słucha poleceń kierowanych do całej grupy

posługuje się określeniami "do przodu", "do tyłu", "w góre",  "w dół" , "w bok"

odróżnia rękę lewą i prawą

wskazuje lewą, prawą część ciała lalki/misia

 

 

Wróć