Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Delfinki

  • delfinki

Witamy w przedszkolu. JA i TY to MY.

Każdy Delfinek:

zna nazwę swojej grupy

zna dzieci ze swojej grupy

zna swoje imię i nazwisko

zna zapis graficzny swojego imienia

dokonuje autoprezentacji i opowiada, co lubi robić

zna i przestrzega zasady panujące w grupie

współuczestniczy w opracowaniu kodeksu grupowego, przestrzega zasad

wie jakich zwrotów używa się na powitanie i pożegnanie

zna zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję

zna zasady bezpieczeństwa w szkole i na placu zabaw

uczestniczy w zabawach muzycznych i tanecznych

uczestniczy w czynnościach porządkowych

pełni funkcje dyżurnego

odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

czeka na swoją kolej

rozpoznaje i nazywa emocje

wykonuje pracę plastyczne

śpiewa piosenkę "W naszym przedszkolu..."

określa kierunki i położenie, przedmiotów w przestrzeni

doskonali orientację na kartce

przelicza litery w zapisie imion

określa głoskę w zapisie swojego imienia 

zna znaczenie wyrazu "portret" i "autoportret"

określa podobieństwa i różnicę w podobieństwie ludzi

nazywa i wskazuję części ciała 

opisuję swój wygląd 

dopasowuje obrazek do wysłuchanego tekstu

wykonuje pracę plastyczną "Mój portret"

śpiewa piosenkę "Przedszkole drugi dom"

 

 

Wróć