Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

"Wszędzie biało"

         

 

         Żabka:

 • potrafi opisać śnieg: wygląd i właściwości,
 • wie co się stanie ze śniegiem gdy skierujemy na niego źródło ciepła,
 • wie jak wygląda oraz jakie właściwości fizyczne ma woda,
 • poznaje lód za pomocą zmysłów,
 • wie co to jest lód i jak powstaje,
 • opisuje wygląd i cechy fizyczne lodu,
 • wie kiedy i dlaczego lód się rozpuszcza,
 • wie co to jest mróz,
 • wie jakie wzory maluje mróz na szybach,
 • wie jak wygląda mapa świata oraz globus,
 • rozpoznaje na globusie oraz mapie wodę i lód,
 • wymienia dwa bieguny zimna: północny i południowy,
 • wie kto to jest Eskimos i jak jest ubrany,
 • zna warunki życia Eskimosów,
 • wie, jakie kształty mają śnieżynki,
 • układa różne kształty śnieżynek,
 • zna nazwy zwierząt polarnych,
 • wie jak wygląda i jakie odgłosy wydają: foka, mors, pingwin, niedźwiedź polarny,
 • zna figury geometryczne: koło, trójkąt,
 • układa loda w waflu z dostępnych figur geometrycznych,
 • używa właściwie pojęć: przed, za, obok, nad, pod,
 • analizuje, wyciąga wnioski,
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
 • używa właściwie pojęć: mniejszy, większy,
 • wykonuje doświadczenia,
 • układa w całość obrazek złożony z kilku części,
 • wykonuje masażyk relaksacyjny,
 • maluje farbą,
 • rozwiązuje zagadki dźwiękowe oraz słowno-obrazkowe,
 • osłuchuje się z piosenką, próbuje ją śpiewać,
 • naśladuje ruchy nauczyciela,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • reaguje na umówiony sygnał.

      Zrób to sam:

 

      Miłej zabawy :)

Wróć