Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

"Dawno, dawno temu..."

       

 

       Żabka:

 • wie jak wygląda król i królowa,
 • wie gdzie mieszkali król i królowa,
 • wie co to jest „dwór królewski”i kogo można było tam spotkać,
 • wie co to są atrybuty królewskie i wymienia ich przykłady,
 • wie jak wygląda rycerz i jakie było jego główne zadanie,
 • zna nazwy poszczególnych elementów składających się na strój rycerza,
 • rozpoznaje i nazywa pojazdy dawne i współczesne,
 • dobiera właściwy atrybut do danej postaci z bajek,
 • odróżnia elementy fikcji od realnej rzeczywistości,
 • zna wybrane zwyczaje i tradycje andrzejkowe,
 • wypowiada słowa rytmicznie z użyciem instrumentu muzycznego,
 • dzieli na sylaby,
 • klasyfikuje przedmioty według danej cechy,
 • zna i nazywa figury geometryczne: trójkąt, kwadrat, prostokąt,
 • wycina figury geometryczne,
 • używa pojęć: duży, mały, średni,
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
 • używa właściwie pojęć: przed, za, obok, nad,
 • zna zwroty grzecznościowe oraz wie kiedy i dlaczego należy ich używać w codziennym życiu,
 • zna nazwy podstawowych kolorów w języku angielskim,
 • buduje zamek z dostępnych materiałów,
 • rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe,
 • układa obrazek złożony z 4 części,
 • lepi smoka z plasteliny,
 • słucha tekstu i odpowiada na pytania,
 • pompuje balon,
 • ustawia się w szeregu,
 • naśladuje wybrane dźwięki,
 • maluje farbą rolkę po papierze toaletowym,
 • wykonuje polecenie nauczyciela,
 • naśladuje ruchy nauczyciela,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • reaguje na umówiony sygnał.

Zrób to sam: 

 

 

                                                         Miłej zabawy :)

Wróć