Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

Mali artyści

             

 

       Żabka:

 • wie kim jest aktor i gdzie pracuje,
 • wyjaśnia kto to jest malarz i co robi w pracy,
 • wie kim jest rzeźbiarz i czym się zajmuje,
 • wie co to jest obraz, rzeźba i kolaż,
 • wie jak nazywa się miejsce w którym wystawiane są różne dzieła sztuki,
 • zna wygląd i nazwy wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozpoznaje instrument po jego dźwięku,
 • wie kto to jest dyrygent i czym się zajmuje,
 • wie jak wygląda filharmonia i co w niej się odbywa,
 • potrafi powiedzieć co to jest orkiestra muzyczna,
 • wykonuje rzeźbę z masy solnej,
 • wie co to jest teatr i co się w nim odbywa.
 • wymienia elementy teatru i dzieli je na sylaby: scena, kurtyna, widownia, aktorzy, kostiumy,
 • wie jak należy zachować się w teatrze,
 • potrafi powiedzieć, czego możemy nauczyć się w teatrze,
 • potrafi wyjaśnić co to są prawa i obowiązki,
 • wie, że dziecko to „mały człowiek” i ma swoje prawa,
 • stosuje liczebniki główne i porządkowe w zakresie 1-3,
 • wycina fragmenty z gazet i przykleja je na kartkę papieru,
 • używa właściwie pojęć: mniejszy, większy, taki sam,
 • porównuje wielkości chmurek przykładając je do siebie,
 • tworzy zbiór ze względu na jedną cechę,
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
 • słucha utworu literackiego i odpowiada na pytania do tekstu,
 • klasyfikuje ze względu na kolor,
 • wymienia nazwy i wskazuje poznane kolory,
 • organizuje kącik malarski,
 • ilustruje ruchem treść wiersza,
 • rysuje deszcz według wzoru,
 • słucha piosenki, odpowiada na pytania do tekstu. Śpiewa refren,
 • wykonuje kukiełkę,
 • tańczy w wybrany przez siebie sposób,
 • maluje farbami,
 • ogląda film edukacyjny,
 • wykonuje polecenie nauczyciela,
 • naśladuje ruchy nauczyciela,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • reaguje na umówiony sygnał.

Zrób to sam: w tym tygodniu przenosimy się w świat sztuki. Proponujemy razem z dziećmi wcielić się w rolę piosenkarza, aktora, rzeźbiarza lub malarza. Oto kilka propozycji zabaw plastycznych, które można wykonać dowolną metodą i z użyciem dowolnych materiałów. Zachęcamy do stworzenia pejzażu jesiennego lub dowolnej abstrakcji. Możecie też zostać rzeźbiarzami. Wystarczy do tego plastelina lub masa solna. 

 

 

                         Miłej zabawy :)

Wróć