Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

Na fotografii

     

 

     Żabka:

 • wie kto to jest fotograf i co robi,
 • wie jak wyglądały aparaty fotograficzne kiedyś i dziś,
 • wie jak wygląda stare i nowe zdjęcie,
 • dostrzega zmiany jakie zaszły w wyglądzie jakiegoś miejsca na przestrzeni czasu,
 • wskazuje na zdjęciach tę samą osobę w różnym wieku,
 • umie powiedzieć jakiego sprzętu używa do pracy fotograf,
 • wyjaśnia dlaczego robimy zdjęcia i do czego są nam potrzebne,
 • zna kilka rodzajów fotografii: przyrodnicza, podróżnicza, rodzinna, ślubna itp.,
 • naśladuje pracę fotografa,
 • wypowiada się na temat obejrzanych fotografii,
 • wypowiada się na temat najbliższej rodziny,
 • wymienia członków najbliższej rodziny, zna ich imiona,
 • wie, który członek rodziny jest najmłodszy, a który najstarszy,
 • wyjaśnia czym jest album rodzinny,
 • wie, że czas przemija, a ludzie robią się coraz starsi,
 • wyjaśnia dlaczego warto prowadzić album rodzinny,
 • rozumie znaczenie zwrotu „look at me”,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • klasyfikuje ze względu na rodzaj,
 • porównuje długości ramek,
 • używa pojęć: dłuższa, krótsza,
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
 • zna nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt,
 • wymienia nazwy i wskazuje poznane kolory,
 • układa historyjkę obrazkową,
 • układa obrazek złożony z 4 części,
 • wykonuje aparat fotograficzny poprzez stemplowanie farbami i naklejanie figur na kartkę,
 • wykonuje polecenie nauczyciela,
 • naśladuje ruchy nauczyciela,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • reaguje na umówiony sygnał.

 

Zrób to sam: 

                    

                                Miłej zabawy :)

Wróć