Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

Przygotowania do zimy

Przygotowanie ogrodu i warzywnika do zimy | Zielony Ogródek

Kazda Żabka:

 • Potrafi wymienić przykłady zwierząt domowych.

 • Wie, jak zwierzęta domowe przygotowują się do zimy.

 • Wymienia nazwy zwierząt żyjących w lesie.

 • Wie, jak leśne zwierzęta przygotowują się do zimy.

 • Wie, że niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy. Wymienia przykłady takich zwierząt.

 • Potrafi powiedzieć co jedzą leśne zwierzęta: sarna, dzik, wiewiórka.

 • Wie, że zwierzęta oraz ludzie robią zapasy na zimę.

 • Porównuje wygląd ptaków, wymienia ich nazwy.

 • Wie, czym należy karmić ptaki, czym zaś nie wolno.

 • Wie co to jest spiżarnia i do czego służy.

 • Umie powiedzieć co to są przetwory i z czego można je zrobić.

 • Wymienia nazwy owoców i warzyw.

 • Porównuje liczebność zbiorów.

 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

 • Używa liczebników porządkowych: pierwsza, druga, trzecia.

 • Potrafi używać pojęć: nad, obok, przed, za.

 • Zna nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

 • Układa budę z figur geometrycznych.

 • Rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe.

 • Potrafi poznać przedmiot za pomocą zmysłu dotyku.

 • Buduje karmnik z klocków.

 • Wykonuje z plasteliny wybrane warzywo.

 • Maluje farbą połówkę owocu, robi stemple na kartce.

 • Układa obrazek złożony z 4 części.

 • Ogląda teatrzyk.

 • Naśladuje ruchy nauczyciela.

 • Słucha wiersza i odpowiada na pytania do tekstu.

 • Słucha piosenki oraz próbuje ją śpiewać.

 • Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

 • Reaguje na umówiony sygnał.

Zrób to sam:

Drodzy rodzice zróbcie razem z dziećmi weki na zimę, stwórzcie swoją spiżarnię:

 Jak pasteryzować domowe przetwory? Domowe sposoby pasteryzacji | Garneczki.pl - blogZima - Prace plastyczne dla dzieciJak zwierzęta przygotowują się do zimy – prace plastyczne kl. III b - Szkoła Podstawowa nr 9

Wróć