Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

Jesienią w parku

       

                 

                Żabka:

 • wie, jak wygląda park jesienią,
 • wie, jak wyglądają drzewa, liście oraz owoce: kasztan, dąb, jarzębina,
 • umie opisać kształt i kolor jesiennych liści, kasztanów, żołędzi itp.,
 • dostrzega zmiany w przyrodzie,
 • wie jakie przedmioty, okazy przyrodnicze można spotkać w parku,
 • wymienia zwierzęta, które można spotkać w parku oraz ich cechy charakterystyczne,
 • wie co lubi jeść jeż, kret, wiewiórka, ptaszek,
 • układa rytm dwuelementowy,
 • klasyfikuje ze względu na wielkość,
 • umie stosować pojęcia: mniej, więcej, tyle samo,
 • przelicza w możliwym dla siebie zakresie,
 • układa literki z żołędzi,
 • zbiera jesienne okazy do kącika przyrody,
 • rozpoznaje przedmioty oraz okazy przyrodnicze za pomocą zmysłu dotyku,
 • układa kasztany i żołędzie na konturze,
 • słucha wiersza, odpowiada na pytania,
 • składa w całość obrazek złożony z 4 części,
 • rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe,
 • wykonuje ćwiczenia ortofoniczne,
 • ćwiczy właściwy tor oddechu,
 • wydziera bibułę i przykleja ją na kartkę,
 • wykleja obrazek kulkami z plasteliny,
 • naśladuje ruchy nauczyciela,
 • słucha piosenki oraz próbuje ją śpiewać. Gra na instrumentach,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • reaguje na umówiony sygnał.

       Zrób to sam:

 

                                   Miłej zabawy :)

 

Wróć