Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

Dary jesieni - owoce

    

 

 

    Żabka: 

 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • wie, jak należy zachować się w lesie,
 • potrafi opisać wygląd lasu,
 • składa w całość obrazek złożony z 4 części,
 • potrafi używać liczebników porządkowych: pierwszy, drugi,
 • wie, jak wygląda sad jesienią,
 • pokazuje i nazywa owoce: jabłka, gruszki, śliwki. Wie jakiego są koloru,
 • wie, jak wyglądają drzewa owocowe,
 • wie, że w owocach i warzywach są witaminy,
 • potrafi wymienić nazwy witamin znajdujących się w owocach i warzywach,
 • zna nazwy kolorów w języku angielskim: red, green, yellow, purple,
 • słucha utworu literackiego. Odpowiada na pytania,
 • używa pojęć: małe, większe, największe,
 • lepi z plasteliny wybrany owoc,
 • naśladuje ruchy nauczyciela,
 • słucha piosenki oraz próbuje ją śpiewać,
 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • reaguje na umówiony sygnał.

 

    Zrób to sam: