Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Żabki

"W przedszkolu"

Zbliżenie Skóra Azjatycka Rzeczna żaba | Zdjęcie Premium

Każda "ŻABKA":

 • potrafi śpiewać piosenki;
 • poznaje imiona kolegów/koleżanek;
 • potrafi dzielić imiona na sylaby;
 • reaguje na sygnał nauczyciela;
 • potrafi przywitać się z kolegą, koleżanką wskazaną częścią ciała przez nauczyciela;
 • potrafi w skupieniu słuchać tekst literacki;
 • potrafi odpowiadać na pytania nauczyciela dotyczące tekstu;
 • angażuje się w działania plastyczne, cieszy się efektem pracy;
 • potrafi współpracować z rówieśnikami;
 • poznaje salę przedszkolną, kąciki tematyczne;
 • poznaje zasady korzystania z łazienki, prawidłowo myje ręce, wiesza ręcznik na swoim miejscu;
 • rozumie, że trzeba  odkładać zabawki na wyznaczone miejsce;
 • potrafi szybko reagować  na sygnał nauczyciela;
 • potrafi segregować zabawki według przeznaczenia;
 • nazywa zabawki występujące w sali;
 • próbuje określić miejsce zabawki w przestrzeni stosując określenie: obok, między;
 • rozumie pojęcie nisko, wysoko;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • potrafi odnaleźć i nazwać swój znaczek;
 • rozumie, że soje skarby odkłada do szuflady ze swoim znaczkiem;
 • wie do czego służą znaczki w przedszkolu;
 • potrafi wskazać brakujący znaczek;
 • potrafi naśladować zwierzęta umieszczone na znaczkach;
 • potrafi odnaleźć obrazek znaczka ukrytego w sali;
 • potrafi wypełnić obrazek kolorem;
 • pokonuje lęk w kontaktach z nieznajomymi, czuje się bezpieczne;
 • spędza czas w miłej atmosferze i jest chętna do zabawy

 

Wróć