Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Misie

Zapraszamy do teatru

Zapraszamy do teatru

CZAS REALIZACJI: 29.11 - 03.12.2021

Każdy Miś powinien w tym tygodniu:

nazywać postacie z różnych bajek

wiedzieć, czym jest teatr

wskazywać i nazywać wybrane elementy znajdujące się w teatrze

tworzyć wspólnie z grupą teatr

uczestniczyć w zabawach teatralnych i wcielać się w różne role

odróżniać fikcję od rzeczywistości

wskazywać i nazywać części garderoby 

eksperymentować głosem

tworzyć budowle z klocków 

rozpoznawać i nazywać kształty

wiedzieć, do czego służy latarka

znać podstawowe figury geometryczne

dzielić proste słowa na wyrazy 

W tym tygodniu zachęcamy do wykonania kukiełek z rolek po papierze toaletowym lub z łyżeczek jednorazowych i domowej zabawy w teatr:

 

  • teatr
  • teatr
  • teatr

Wróć