Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Misie

  • dzieci

Żegnamy wakacje

CZAS REALIZACJI: 13-17.09.2021

KRĄG TEMATYCZNY: Żegnamy wakacje.

Każdy „Miś” powinien w tym tygodniu:

umieć rozpoznać za pomocą dotyku wybrane przedmioty

potrafić budować proste wypowiedzi

umieć uważnie słuchać krótkiego tekstu czytanego przez nauczyciela

potrafić zgnieść kawałek papieru w kulkę

potrafić z uwagą obserwować eksperyment łączenia kolorów i próbować wyciągnąć wnioski w miarę swoich możliwości

umieć czerpać radość ze wspólnej zabawy

potrafić stworzyć pracę plastyczną

umieć reagować na zmiany wysokości dźwięków -wysokie-niskie

potrafić zaśpiewać piosenkę „Mis w przedszkolu”

umieć naśladować ruchem słowa piosenki

umieć połączyć się w parę z osobą mającą taki sam przedmiot

 wiedzieć, jak wyglądają wybrane zwierzęta-bór, rak, dzięcioł, wydra

 

Tekst piosenki „Mis w przedszkolu”

Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś
i powiedział mi na uszko,
że najlepiej jest w maluszkach.

Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś
wszyscy bardzo Cię lubimy
popatrz misiu jak tańczymy

Wróć