Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.

Pierwsze półrocze:

Drugie półrocze:

1 września 2021 r. – 28 stycznia 2022 r.

14 lutego  – 24 czerwca 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 dni egzaminu ósmoklasisty

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

Egzaminy próbne w klasach ósmych

 

Egzaminy poprawkowe

 

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

 

 

grudzień 2021 r.

 

24 – 26 sierpnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego:

- klasy VIII

- klasy I – VII

 

23 czerwca 2022 r.

24 czerwca 2022 r.

Zebrania z rodzicami i dni otwarte

1.     Klasy I: 

2 – 3 września 2021 r.

      Klasy II – VII:

      6 – 7 września 2021 r.

      Klasy VIII:

      8 – 9 września 2021 r.

2.     16 grudnia 2021 r.

3.     24 - 26 stycznia 2022 r.

4.     12 maja 2022 r.