Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

 

lp.

Wydarzenia

Terminy

1. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

1 września 2020 r.

Spotkania z wychowawcami w salach rozpoczynające rok szkolny:

klasy I – III godz. 9.00 /Młodzieżowa 1

klasy VI godz. 9.00 /Młodzieżowa 3

klasy V i VIII godz. 10.00 /Młodzieżowa 1

klasy VII godz. 10.00 /Młodzieżowa 3

klasy IV godz. 10.30 /Młodzieżowa 1

2. 

 

Pierwsze półrocze:

Drugie półrocze:

 

1 września 2020 r. – 15 stycznia 2021 r.

1 lutego  – 25 czerwca 2021 r.

3.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.

4.

 

Ferie zimowe

 

16 stycznia – 31 stycznia 2021 r.

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 – 6 kwietnia 2021 r.

6. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

21 - 22 grudnia 2020 r.
4 - 5 stycznia 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
3 dni egzaminu ósmoklasisty

7.

 

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

Egzaminy próbne w klasach ósmych

 

Egzaminy poprawkowe

 


25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.

  8 – 10 grudnia 2020 r.

23 – 27 sierpnia 2021 r.

8.

Zakończenie roku szkolnego:

- klasy ósme

- klasy I – VII


24 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021 r.

9. 

Zebrania z rodzicami i dni otwarte

1) Klasy I: 2 – 3 września 2020 r.

Klasy II – VII: 8 – 10 września 2020 r. (zebrania)

Klasy VIII: 16 – 17 września 2020 r.

2) 3 grudnia 2020 r. (zebrania)

3) 14 stycznia 2021 r. (zebrania)

4) 13 maja 2021 r. (zebrania)