Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

  • il_570xN.1164376906_mlla

CZAS REALIZACJI:18-22.01.2021

KRĄG TEMATYCZNY:  Młodsi i starsi

Każdy Lisek powinien:

-poznać różne sposoby pomagania osobom starszym,  

-uważnie słuchać dłuższych opowiadań,   

-mieć szacunek dla babci i dziadka,  

-wzmacniać więzi rodzinne, 

-stosować pojęcie: tyle samo,  

-posługiwać się nożyczkami 

-znać litery b, B;  

-odczytywać krótkie wyrazów,  

-rozwijać pomysłowość oraz kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej, 

- opowiadać na konkretny temat;  

-konstruować wielozdaniowe wypowiedzi,

-cierpliwie oczekiwać na możliwość zabrania głosu, 

-miec szacunek do osób starszych,  

-znać rolę osób starszych w rodzinie i w społeczeństwie, 

-umieć potrzebę wspierania osób starszych i samotnych, 

-być empatyczny i wyrozumiały wobec ludzi ze starszego pokolenia, 

-prezentować przed kamerą program artystyczny przygotowany z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  

-pokonywć tremę podczas występu przed kamerą,

-śpiewać piesenki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  

-recytować wiersz z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,  

Zachęcamy do zrobienia laurek dla Babci i Dziadka: