Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Procedura postępowania podczas konsultacji dla uczniów klas 4- 8 wg wytycznych GIS, MZ i MEN w okresie epidemii COVID-19

 1. Konsultacje dla uczniów klas 4 – 8 są organizowane w celu poprawy ocen rocznych / końcowych.
  w dniach 8 – 10 czerwca 2020r.
 2. Uczniowie mogą przebywać w szkole od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielami, którzy wskazują godzinę i miejsce spotkania.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie nie wykazujący oznak infekcji lub choroby, i ci którzy nie mieli styczności z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.
 4. W trakcie pobytu dziecka w szkole rodzice mają obowiązek być dostępni pod udostępnionymi numerami telefonów, by w sytuacji pojawienia się u dzieci oznak infekcji, móc je jak najszybciej odebrać.
 5. Uczniowie przychodząc na zajęcia, wchodzą do szkoły głównym wejściem/wyjściem, pojedynczo, są kierowani przez pracownika szkoły do łazienki celem umycia /zdezynfekowania rąk, następnie kierowani są do odpowiednich sal.
 6. Przebywając w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny 2 m między osobami i bezwzględnie stosują się do poleceń pracowników szkoły.
 7. W przypadku zebrania się przed szkołą o jednym czasie kilkorga uczniów, prosi się, by czekali na zewnątrz szkoły zachowując odstępy minimum 2 metrów.
 8. Liczba uczniów, w sali nie może przekraczać 6 osób.
 9. Wchodząc do sal uczniowie zajmują wskazane przez nauczyciela miejsca, zachowując odpowiedni (1,5 m między stolikami) dystans.
 10. Po zakończeniu konsultacji uczniowie opuszczają salę, która jest dezynfekowana i wietrzona.
 11. W czasie pobytu w szkole zaleca się stosowanie zasad higieny przez uczniów: częste mycie rąk, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania twarzy (czoła, nosa, ust), zasłanianie w odpowiedni sposób twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Uczniowie korzystają z własnych zestawów podręczników i przyborów i nie powinni ich pożyczać innym.
 13. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę głównym wejściem/wyjściem unikając tworzenia się skupisk uczniów

ZASADY ZDALNEGO OCENIANIA W KLASACH 1-8 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ORŁA BIAŁEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 1. Uczniowie oceniani będą na podstawie poprawności wykonywanych zadań wysyłanych im do zrobienia drogą elektroniczną: za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź mailowo.

 2. Ocenie podlega terminowość, poprawność oddawanych prac, systematyczność pracy i pilność.

 3. Podstawą do oceny jest np. zdjęcie karty pracy wykonanej przez ucznia lub, 
  w przypadku prac pisemnych i referatów – dokumentu zapisanego w programie np. Word, pdf, itp., efekty pracy na platformach edukacyjnych, przygotowanie – filmu, nagrania audio lub prezentacji. (Prace przesyłane przez uczniów będą ocenianie na podstawie kryteriów tj.: poprawność gramatyczna, bogactwo języka, wyczerpanie tematu, argumenty, logiczna struktura pracy, faktografia, terminologia i innych, wynikających ze specyfiki danego przedmiotu).

 4. Nauczyciel każdorazowo określa czas na wykonanie zadania podlegającego ocenie. 

 5. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, będzie dostosowane 
  do ich możliwości.

 6. Przy ocenianiu ucznia doceniane będą najmniejsze wysiłki czy umiejętności ucznia. 

 7. W klasach 1-3 Rodzice są odpowiedzialni za udostępnienie i przekazanie nauczycielowi informacji zwrotnej w formie ustalonej z nauczycielem w celu weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia. 

 

Zatwierdzono zdalnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 30 marca 2020 r. 

 • Green Classroom Blackboard Zoom Virtual Background

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów przygotowaliśmy informacje jak bezpiecznie korzystać z sieci, a także wskazówki jak uczyć się w domu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi grafikami i życzymy owocnej nauki ;)

 • BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
 • JAK UCZYĆ SIĘ W DOMU
 • Lęk-w-czasie-pandemii-SP7-1

Zasady oceniania zachowania ucznia klas 4 -8 w okresie zdalnego nauczania

 

 1. Przy ustalaniu przewidywanej rocznej/końcowej oceny zachowania bierzemy pod uwagę:
  a) plusy i minusy, które uczeń otrzymał w II półroczu (od 27 stycznia),
  b) systematyczność i zaangażowanie ucznia w czasie nauki zdalnej;
  c) zaangażowanie ucznia w I półroczu.
 2. Nauczyciel każdego przedmiotu może przydzielić uczniowi jeden plus za systematyczną pracę i zaangażowanie w czasie nauki zdalnej. Informuje o tym wychowawcę, wysyłając mu listę z nazwiskami tych uczniów.
 3. Wychowawca na podstawie powyższych informacji, przelicza uzyskane plusy oraz minusy i zgodnie z obowiązującymi ZO wystawia ocenę przewidywaną.
 4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę przewidywaną.  W takim przypadku powinien wykazać się większą obowiązkowością podczas nauczania zdalnego i/lub  wykonać zlecone /wskazane/zaproponowane przez wychowawcę zadania.
 5. Wychowawca  wystawiając przewidywaną ocenę zachowania uwzględnia sytuację ucznia, np. zalecenia PPP zawarte w opinii/orzeczeniu, problemy ze sprzętem, stanem zdrowia, sytuacją rodzinną itp. 
 6. Wszelkie wątpliwości przy wystawianiu przewidywanej oceny zachowania powinny być rozstrzygane na korzyść ucznia.
 7. Ocena roczna/końcowa zachowania nie powinna być niższa od oceny uzyskanej na I półrocze

  Zatwierdzono zdalnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 11 maja 2020 r.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.