Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

  • logo akcji

” IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” ogólnopolska kampania społeczna

W tym roku nasza szkoła bierze udział w kampanii organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg  pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2”, która rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa do końca grudnia 2019 roku.

Kampania dotycząca wysyłania kartek jest przeznaczona dla wszystkich klas I – III oraz IV – VIII. Z uwagi na fakt, że w kampanii bierze udział cała szkoła, każda klasa otrzymuje od koordynatora ograniczoną ilość kartek świątecznych.

 

CELE KAMPANII:

1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.

2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.

3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji cyfrowych.

4. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

 

Klasa z wychowawcą, która chce dołączyć do projektu:

- Zgłasza się do koordynatora szkolnego po odbiór 3 kartek. Uczniowie piszą wspólnie życzenia świąteczne na kartce, zakupują znaczki i wysyłają kartki. Można to uczynić poprzez wspólne klasowe wysłanie kartek świątecznych na poczcie lub dostarczenie do koordynatora (do dnia 13.12.2019 r). Kartki świąteczne mogą być adresowane do różnych instytucji lub  do osób starszych, samotnych, przebywających w szpitalach, rodziny  itp.

Klasa, która chce wysłać więcej kartek, może wydrukować dodatkowe. Są dostępne na stronie: https://idaswieta.com/nasze-kartki/

 

Integralną częścią kampanii są dwa konkursy o charakterze indywidualnym i grupowym. Klasa przystępująca do projektu może, ale nie musi wziąć udział w przygotowanych konkursach.

 

Konkurs indywidualny

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).

Termin: do 13.12.2019 r.

Konkurs plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:

 a. kartka wykonana samodzielnie

 b. kartka wykonana we współpracy z rodzicem

Każda praca nadesłana na przegląd powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:

a. Kategorię przeglądu:  kategoria A –praca wykonana samodzielnie;

kategoria B –praca wykonana wspólnie z rodzicem

b. Imię i nazwisko dziecka/ucznia.

c. Kategoria wiekowa dziecka: II (klasy I – III)  lub III (klasy IV – VIII)

d. Dokładny adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko/uczeń.

e. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

f. Imię i nazwisko rodzica wspomagającego (dla prac niesamodzielnych podejmowanych wspólnie z rodzicami)

Wszystkie prace są wysyłane do głównego organizatora konkursu.

 

Konkurs grupowy

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu maksymalnie 2 minutowego, który promować i rozwijać będzie nazwę kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.

Termin: do 13.12.2019 r.

Podczas produkcji filmu dopuszcza się możliwość korzystania z pomocy nauczycieli oraz rodziców.

Na końcu filmu należy wskazać:

a. wszystkich autorów filmu,

b. wszystkie osoby biorące udział w filmie,

c. nazwę szkoły wraz z danymi teleadresowymi,

d. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

 

Prace z konkursu indywidualnego oddajemy do Pani Pauliny Wieczorek.

Prace z konkursu grupowego oddajemy do Pani Anny Korzenieckiej.

 

Koordynator szkolny

Paulina Wieczorek

 

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.