Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

WITAMY W GRUPIE SMERFY!

 

Podobny obraz

TEMAT: „Boże Narodzenie”.

Czas realizacji: 16.12.2019r – 20.12.2019r.

KAŻDY SMERF POWINIEN:

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają je wszyscy ludzie,

 • naśladować czynności w rytm muzyki, śpiewać piosenkę, ćwiczyć pamięć i koncentrację uwagi,

 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową,

 • znać zwyczaje, tradycje i symbole bożonarodzeniowe,

 • znać tradycję wysyłania okolicznościowych kartek, składania życzeń świątecznych,

 • znać zwyczaje, tradycje i symbole bożonarodzeniowe,

 • znać tradycję wysyłania okolicznościowych kartek, składania życzeń świątecznych,

 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,

 • stosować zwroty grzecznościowe w czasie zabawy i w każdej sytuacji dnia codziennego,

 • układać pocięte kartki świąteczne w całość,

 • wyróżniać elementy związane z symbolami świąt,

 • podejmuje próby czytania sylab z poznanych liter, tworzy z nich wyrazy, 

 • sprawnie posługiwać się nożyczkami,

 • rysować po śladzie bez wychodzenia za kontur,

 • znać sposoby radzenia sobie ze złością, wiedzieć, jak ją wyrażać,

 • układać rytmy proste i złożone,

 • przelicza elementy zbiorów i je przelicza, posługiwać się znakami matematycznymi,

 • tworzyć pracę plastyczną metodą przez ruch.

 • Właściwie odczytywać zapis matematyczny,

 • brać udział w zagadkach pantomimicznych związanych z okazywaniem uczuć.Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie 2019

TEMAT: „Jak być dobrym dla innych”.

Czas realizacji: 02.12.- 06.12. 2019r.

 • Doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;

 • Zapoznanie ze znakiem graficznym litery ,,y'', drukowanej i pisanej;

 • Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakiem równości ,,=''

 • Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter;

 • Zapoznanie z nazwami sprzętów elektrycznych wykorzystywanych w domu;

 • Kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom.

 • Wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych;

 • Wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

 • Wdrażanie do posługiwania się bogatym słownictwem z zakresu zagadnień o zdrowym stylu życia

 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10.

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia.

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez tworzenie prac plastycznych.

                                                               

Znalezione obrazy dla zapytania POMOCNICY MIKOŁAJA ZDJĘCIE

 

 

TEMAT: ,,Moja rodzina”.

CZAS REALIZACJI: 25.11.-29.11.2019 r. 

Każdy Smerf powinien:

 • wyróżniać głoski w nagłosie, prawidłowo artykułować głoskę „d”, dobierać obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „d”, rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „d”,

 • znać historię pluszowego misia,

 • brać aktywny udział w zabawach ruchowych i konkursach z okazji ,,Święta pluszowego misia”,

 • śpiewać piosenki o misiach i ilustrować je ruchem,

 • nazywa członków  rodziny i określa relacje między nimi; podejmuje próby czytania imion z poznanych liter;

 • wykonuje zadania wg instrukcji słownej nauczyciela;

 • formułować wypowiedzi na temat własnych uczuć i emocji związanych ze swoim domem,

 • odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny,

 • nazywać członków rodziny i określa relacje między nimi,

 • rozróżniać i nazwać cyfrę 8 i przyporządkować ją do odpowiedniego zbioru,

 • porównywać liczebność zbiorów przez łączenie elementów jednego zbioru z elementami drugiego w pary,

 • podejmować próby pisania cyfry 8 po śladzie i samodzielnie,

 • rozwiązywać zagadki słuchowe, wykazuje znajomość bajek;

 • wzbogacać wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.

TEMAT: „Dawno, dawno temu w Polsce”.

Czas realizacji: 12.11.- 15.11 2019r.

KAŻDY SMERF POWINIEN:

 • wyjaśnić pojęcie ojczyzny, wymienić sposoby poznawania swojego rodzimego kraju,

 • znać legendę o powstaniu Krakowa i opowiadać jej treść,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „u”, wyróżniać obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą głoską,

 • wyróżniać głoskę „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

 • podejmować próby czytania tekstu obrazkowo- literowego,

 • nazywać postacie z legend, wskazywać, z jakiej legendy pochodzą,

 • rozwiązywać zagadki logiczne, opowiadać legendę,

 • wyróżnić figurę z tła, przeliczać elementy zbioru, wskazując, ile jest obiektów,

 • znać melodię hymnu narodowego,

 • utrwalać znajomość barw narodowych, tworzyć kącik patriotyczny o Polsce,

 • brać udział w turnieju rycerskim, wykonując jego poszczególne konkurencje, przestrzegać zasad fair play i zgodnego współdziałania,

 • wykonać ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia ortofoniczne na różnych dźwiękach,

 • układać domino matematyczne, doliczać do 6,

 • przeliczać elementy zbioru, oznaczać je za pomocą cyfry 1-6, wyrózniać przedmioty, w których znajduje się cyfra 6,

 • rachować - dodawać i odejmować elementy zbioru, podając wynik działania;

 • określać kierunki, orientować się na kartce papieru.

                                                        Znalezione obrazy dla zapytania Polska w przedszkolu

TEMAT: "JAK DBAMY O NASZE ZDROWIE."

Czas realizacji: 14.10.- 18.10.2019r.

Każdy Smerf powinien:

 

 • przestrzegać w praktyce zasad zdrowego żywienia - uwzględniać w codziennym jadłospisie posiłki zawierające warzywa i owoce

 • dzieli wypowiadane wyrazy na sylaby;

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów;

 • wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;

 • kojarzy literę z nazwą przedmiotu przedstawionego na rysunku

 • wskazuje ilustrację, w nazwie której jest podana konkretna głoska;

 • zna nową literę „i, I”, podaje wyrazy z nową literą

 • rozpoznaje znak litery „i”, „ I” w wyrazach;

 • odtwarza podany kształt w powietrzu;

 • układa znak litery „i”, „ I” z kolorowych sznurówek;

 • przestrzega ustalonych reguł podczas zabaw;

 • współpracuje z innymi.

 • przestrzegać w praktyce zasad zdrowego żywienia - uwzględniać w codziennym jadłospisie posiłki zawierające warzywa i owoce

 • dokonać prezentacji utworzonych przez siebie piramid zdrowego żywienia

 • dokonać samooceny własnego sposobu odżywiania - rozróżniać produkty „ zdrowe i niezdrowe”

 • Utrwala nazwy dni tygodnia

 • przeliczać w zakresie 4, rozpoznawać cyfrę „4”, ustalać równoliczność zbiorów do 4 elementów,

 • manipulować figurami geometrycznymi zgodnie z instrukcją,

 • rozwija zręczność, zwinność, równowagę, orientacji oraz koordynację ruchową podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

Znalezione obrazy dla zapytania ZDROWY PRZEDSZKOLAK

TEMAT: "TANIEC KOLORÓW JESIENI"

Czas realizacji: 07.10.- 11.10.2019r.

Każdy Smerf powinien:

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „A,

 • a” oraz podejmować próby pisania litery „a” małej i wielkiej,

 • określać miejsce głoski na początku ,na końcu i w środku wyrazu,

 • czytać obrazy, nazywać symbole, wyodrębniać i nazywać ich elementy,

 • rozróżniać i nazywać cyfry oznaczające liczby od 1 do 2,

 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,

 • prowadzić ukierunkowane obserwacje i opisywać ich wyniki,

 • wymieniać charakterystyczne cechy jesieni,

 • organizować sobie zabawy z użyciem darów jesieni: szyszek, kasztanów , żołędzi, kolorowych liści

 • posługiwać się bogatym słownikiem z zakresu zagadnień przyrodniczych,

 • wykonywać kompozycje płaskie według własnej inwencji twórczej,

 • sprawnie wycinać po narysowanym śladzie,

 • lepić formować z plasteliny zaplanowane kształty,

 • rozpoznawać i nazywać przedmioty na podstawie badania ich kształtu dotykiem,

 • rozumieć pojęcie,, para’’

 • wnioskować na podstawie dokonywanych doświadczeń oraz obserwacji i wymieniać właściwości powietrza,

 • uczestniczyć w zabawach przestrzegając zasad obowiązujących w grupie.

 • Konstruować według wzoru, łącząc różne elementy.

 • Rozwijać wrażliwość słuchową poprzez zabawy                  Znalezione obrazy dla zapytania nasze przedszkole


II TEMAT KOMPLEKSOWY: „Co lubi każdy z nas” 
Czas realizacji: 23.09-27.09.2019r.
Każdy smerf powinien:

-wyróżniać  przedmioty w których znajduje się cyfra 1
-wskazywać  liczbę elementów zbioru, oznaczyć  ją za pomocą cyfry 1,
-starannie i kształtnie kreślić cyfrę 1  w powietrzu, na plecach kolegi, na tacy z kaszą
-układać cyfrę 1  ze sznurka, z drucików kreatywnych,
-pisać cyfrę 1 po wykropkowanym śladzie, w odpowiedniej kratce
-wymieniać czynności, jakich uczy się w przedszkolu, m.in. troszczyć się o uczucia innych, przepraszać, dziękować
-wyjaśnić przysłowie,, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”,
-układać  puzzle 9-elementowe, opisywać treść przedstawionej na niej ilustracji,
-wysłuchać i odtworzyć usłyszany rytm poprzez klaskanie, 
-znać sposób wykonania prostych instrumentów perkusyjnych
-wykorzystuje grę na instrumentach muzycznych w ćwiczeniach słuchowych-określa wysokość dźwięku
-ozdabiać butelkę według własnego pomysłu,
-wyodrębnić prostokąt z pośród innych figur geometrycznych, opisać jego wygląd, konstruować prostokąty z klocków,
-wskazać  przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta,
-wyciąć prostokąty z kolorowych kartek .

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • zabawy-w-przedszkolu_1

TEMAT KOMPLEKSOWY: "Razem ciekawie spędzamy czas’’.

Czas realizacji: 16.09.2019 – 20.09.2019r.

Każdy Smerf powinien:

 • opowiadać historyjkę obrazkową na podstawie ilustracji,

 • znać poczucie własnej wartości,

 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz łączyć je z określonymi sytuacjami,

 • dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań,

 • klasyfikować przedmioty według podanego kryterium, dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować ,je, rozróżniać podstawowe figury geometryczne,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „o”,

 • wyróżniać głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

 • kreślić wzory literopodobne w liniaturze, podejmować próby pisania liter w liniaturze,

 • rysować linie proste :pionowe (z góry na dół) i poziomie( z lewej do prawej),

 • rozwijać umiejętności współdziałania w grupie, wiedzieć, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności,

 • odpowiedzialnie ,sumiennie wykonywać podejmowane zadania i obowiązki,

 • wymieniać swoje mocne strony, być dumnym ze swoich osiągnięć,

 • rozpoznawać przedmioty po dotyku, określać ich kształt i fakturę

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: „Bezpieczeństwo najważniejsze”.

Czas realizacji: 07.09. 2019r- 11.09.2019r.

Każdy Smerf powinien:

-wyjaśnić znaczenie słowa ,,bezpieczeństwo” w jego szerokim rozumieniu,

-podać przykłady zagrożeń  z codziennego doświadczenia,

-wiedzieć, do kogo zwrócić się w sytuacji zagrożenia,

-wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,

-wskazywać sytuacje poprawne oraz niewłaściwe dotyczące zachowania się na ulicy,

-wyjaśnić znaczenie słowa ,,zebra”,

-znać numery alarmowe oraz zasady właściwego poruszania się po jezdni,

-rozwijać umiejętność na zmianę tempa w muzyce,

-aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach ruchowych,

-śpiewać piosenkę ,,Kolorowe światła”, ilustrując ją ruchem,

-prezentować emocje adekwatne do przedstawionej sytuacji,

-układać z figur geometrycznych samochód,

-wymienić nazwy figur znajdujących się w mozaice (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt),

-reagować na dany sygnał,

-skakać do środka, na lewo, na prawo,

-rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśni ich znaczenie,

-nazywać  kształty znaków drogowych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt,

-wykleić znak drogowy plasteliną,

-wyciąć kształt znaku drogowego po linii prostej i po okręgu,

-odszukać  różnice i podobieństwa na ilustracjach,

-poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją nauczyciela,

 

 Temat: ,,W NASZYM PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST”.

Czas realizacji: 02.09.2019 - 06.09.2019r.

Każdy Smerf powinien:

 • rozpoznaje głosy dzieci ze swojej grupy,

 • wymienia cechy dobrego kolegi,

 • poznaje pomieszczenia na szkole i wie, jak z nich korzystać,

 • dokonać autoprezentacji i opowiedzieć, co lubi robić,

 • opisać miejsce spędzonych wakacji,

 • znać zasady bezpieczeństwa w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym,

 • używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie,

 • wymienić cechy charakterystyczne kwadratu, prostokąta i trójkąta,

 • odtwarzać rytmy i układy elementów.

 • usprawniać narządy artykulacyjne,

 • okazywać emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki,

 • wymieniać obowiązki dyżurnego,

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i zabawach ruchowych,

 • znać słowa piosenki: „Przedszkolaki to my!’’,

 • tworzy i przestrzega kodeks przedszkolaka, zna zasady i normy panujące w grupie, 

 • wykonać pracę plastyczną farbą na temat ,, Moje przedszkole’’.

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: „Książka kucharska prosto z natury”
Czas realizacji: 07.10-11.10.2019

Każdy Smerf powinien:
-inscenizuje utwory literackie, odgrywając proste role z wykorzystaniem rekwizytów;
-analizuje treść utworu, ocenia postępowanie bohaterów;
-określa kolejność zdarzeń w utworze literackim;
-wyjaśnia znaczenie słowa ,,przepis”;
-określa i zaznacza w schemacie wyrazu położenie głoski ,,e”;
-kreśli literę w powietrzu, na plecach kolegi, na tackach z kaszą;
-odnajduje literę ,,e” w różnych czasopismach;
-wydziera z kolorowego papieru;
-dobiera w pary rymujące się nazwy obrazków ; 
− wyszukuje literę „e” wśród wielu innych liter;
-rysuje po śladzie literę E;
− uczestniczy w zabawie ruchowej;
-podaje wyrazy zawierające głoski odpowiadające poznanym literom;
-rozpoznaje i odczytuje litery;
-przygotowuje z pomocą dorosłego owocową sałatkę;
-porównuje masę przedmiotów ważonych w dłoni i na wadze szalkowej, określa ją pojęciami ,,ciężki”, ,,lekki”, ,,lżejszy od”, ,,cięższy od”;
-ćwiczy pamięć poprzez zapamiętywanie tekstu piosenki;
-zna piosenkę ,,Jesienny pociąg”
-podaje słowa rymujące się do nazw warzyw i owoców;
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych;                                                                                                                                        -rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.;
-klasyfikuje i segreguje figury geometryczne na podstawie cech określonych kodem graficznym dla kształtu i koloru;
-odnajduje parę z tą samą figurą;
-projektuje za pomocą kredek pierwszą stronę książki kucharskiej;
-wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie ;

 


TEMAT: „Odkrywamy sekrety przyrody jesienią”
Czas realizacji: 21.10-25.10.2019
 Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

-Poznanie obrazu graficznego głoski ,,m”- litery ,,m”, ,,M”;
- Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze;
- Doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
- Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 ( liczebniki główne i porządkowe);
- Wzbogacenie słownictwa związanego z lasem;
- Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 5, rozróżnianie jej od innych cyfr;
-  Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
- Doskonalenie czynności manualnych.


 

*

TEMAT: „Jestem Polką, Jestem Polakiem”
Czas realizacji: 04.11-08.11.2019
 Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

- Kształtowanie pożądanych postaw- postawy patriotycznej;
-Rozbudzenie poczucia przynależności narodowej;
-Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski;
-Wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy;
-Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą ,,L”, ,,l”;
-Doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
- Rozwijanie umiejętności liczenia
- Wdrażanie do czytania,
-Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.