Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Witamy Delfinki.

Razem ciekawie spędzamy czas

Czas realizacji: 16.09- 20.09.2019

Każdy Delfin powinien

rozróżniać i nazywać uczucia oraz łączyć je z określonymi sytuacjami

dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań

chętnie i aktywnie  uczestniczyć w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

zgodnie współpracować w grupie

opowiadać, jakie czynności wykonujemy w cyklu

określania „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”

podać swój adres zamieszkania

wyróżniać głoski w nagłosie, wygłosie

wyróżniać kolejne głoski w wyrazach 3-głoskowych

układać z pomocą nauczyciela schematy wyrazów i oznaczać na nich pierwszą i ostatnią głoskę

rozpoznawać kształt  kwadratu, wybierać go spośród  innych figur geometrycznych

kojarzyć kształt kwadratu z przedmiotami codziennego użytku

rysować kwadraty, kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem

dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować  je

wypowiadać się na temat swojego dzieciństwa, opowiadać treść zdjęcia

odpowiedzialnie, sumiennie i rzetelnie wykonywać  podejmowane zadania i obowiązki

wymieniać swoje mocne strony, być dumne ze swoich osiągnięć

"Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki"

Termin realizacji: 09-13.09.2019r.

Każdy DELFINEK powinien:

-wyjaśnić znaczenie słowa „bezpieczeństwo”

-znać zasady bezpiecznego zachowania się na drodze

-znać numery alarmowe –policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe

-poprawnie oceniać konkretne zdarzenia, podejmować w związku z tym odpowiednie działania

-wiedzieć, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy

-wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym

-prawidłowo reagować na zmianę świateł na sygnalizatorze świetlnym

- rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu i wyjaśnić ich znaczenie

-umieć wskazywać sytuacje poprawne oraz niewłaściwe dotyczące zachowania się na ulicy

-śpiewać piosenkę „Kolorowe światła”

-potrafić współpracować z innymi - potrafić wykonać wyklejankę

-prawidłowo  reagować na sygnały nauczyciela

-uważnie słuchać treści wiersza/opowiadania oraz rozumieć sens słuchanego wiersza/opowiadania

-nazywać kształty znaków drogowych -koło, trójkąt, kwadrat

- potrafić wycinać kształty po śladzie koło, trójkąt, kwadrat

-zaznaczać kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniami nauczyciela

-znać kierunki-prawo, lewo, góra, dół

-prawidłowo wykonywać ćwiczenia gimnastyczne

-umieć ćwiczyć w parze

-być sprawny w miarę swoich możliwości

 

Kolorowe światła

 

I Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulice z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniu światła.

 

Ref: Czerwone światło stój,

zielone światło idź,

 na żółtym świetle zawsze czekaj

tak już musi być.

 

II Samochody w rzędach stoją

na kierowców spoglądają

Czy już światło jest zielone

by odjechać w swoja stronę.

 

Ref: Czerwone światło stój,

zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj

tak już musi być.

 

III Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

 

Ref: Czerwone światło stój,

zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj

tak już musi być.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.