Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

 • -

Witamy Na Stronie

"PROMYCZKI"

  

Drodzy Rodzice

W najbliższym czasie będziemy zamieszczać propozycje ciekawych zabaw, w które możecie Państwo bawić się z dziećmi w domu w zaistniałej sytuacji w zakładce:
Nauka i Zabawa Online


 

Proszę Państwa jeśli uznacie za stosowne po wcześniejszym zapoznaniu się sami z materiałem zawartym w linku, zapoznać swoje dzieci to podaję ten link

Link do książeczki dla dzieci o koronawirusie:

https://www.mindheart.co/descargables

Karty pracy, inspiracje plastyczne

 • 88346933_997165657363536_6650938058231250944_o
 • 89519080_2441185656192417_843746733321093120_n
 • SDC16410
 • Wazon na kwiaty oklejony pestkami dyni
 • 54520284_1926439050795149_2267238589026795520_o

 

09.03.-13.03.2020

,,Wyprawa w Kosmos

Każdy TYGRYS powinien:

 • doskonalić umiejętności artykulacyjne, budować dłuższe wypowiedzi na wybrany temat,

 • znać podstawowe wiadomości na temat Kosmosu,

 • wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,

 • odpowiadać na pytania dotyczące tematu, układać opowiadanie w oparciu o narysowaną historię,

 • brać udział w zabawie badawczej, mierzyć odległość krokami,

 • rozpoznawać i nazywać figury geometryczne, manipulować figurami geometrycznymi,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „w”, wymieniać słowa, które rozpoczynają się daną głoską, wyszukukiwać literę „w” spośród wielu innych, liczyć głoski w nazwach obrazków, przyporządkowywać obrazek do danego schematu głoskowego, określać miejsca występowania litery „w” w wyrazach,

 • dostrzegać drobne elementy przyrody,

 • rozróżniać prawą i lewą stronę,

 • liczyć w zakresie 14, poprawnie używać liczebników porządkowych,

 • wyrażać rozumienie świata za pomocą intencjonalnego ruchu, wiedzieć, jak dbać o czystość i higienę, doskonalić sprawność manualną poprzez rozgniatanie i rozcieranie plasteliny.

 • kosmos-rakieta-kosmonaut_8606

 

02.03.-06.03.2020

,,Jak mądrze korzystać z technologii?”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania(gry),

 • wyjaśnić, czym jest internet,

 • znać zastosowanie komputera w życiu codziennym,

 • podać przykłady możliwych aktywności w internecie,

 • wymienić uczucia, jakie mogą pojawić się u osoby doświadczającej cyberprzemocy,

 • mieć świadomość z zagrożeń wynikających z podawania swoich danych osobowych online,

 • rozumieć konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w internecie,

 • wiedzieć, gdzie szukać pomocy w sytuacji problemów online,

 • układać i czytać wyrazy z poznanych liter, prawidłowo rozpoznawać i nazywać literę „s”, określać położenie głoski „s” w wyrazach, wyszukiwać literę „s” w tekście.


 

 • komputer-wirus

 

24.01.-28.02.2020

,,Mali artyści to my!

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wyjaśnić, co to jest galeria sztuki i dzieło sztuki, dokonywać swobodnej interpretacji obrazu zgodnie z własną wyobraźnią i pomysłowością,

 • porównywać obrazy i określać różnice, wskazywać obrazy określonego gatunku,

 • dzielić się wrażeniami i uczuciami, jakie wywołują w nim dzieła,

 • realizować zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem przedmiotów, dostrzegać zmiany charakteru muzyki, rozwijać poczucie rytmu,

 • eksperymentować z kolorami – mieszać dowolnie farby w poszukiwaniu nowych ciekawych odcieni,

 • określać długość i odległość słuchanych dźwięków, odwzorowywać sekwencję słuchanych dźwięków, rozumieć zjawisko fali dźwiękowej, grać na instrumencie perkusyjnym, rysować ilustracje do utworów instrumentalnych inspirowane nastrojem i charakterem muzyki, wyrażać ruchem muzykę, słuchać w skupieniu muzyki,

 • rozpoznawać i nazywać literę „r” wielką i małą w izolacji i w wyrazach, układać z rozsypanki literowej wyrazy i je czytać, dokonywać analizy słuchowej wyrazu, wskazywać obrazek, którego nazwa ma określoną liczbę sylab lub głosek,

 • wyrażać emocje związane z muzyką za pomocą barw i gestów,

 • kodować i dekodować informacje w formie symbolicznego zapisu,

 • rozpoznawać i nazywać liczbę 10, dodawać w zakresie 10,

 • wyjaśnić, co oznaczają pojęcia: „muzyka klasyczna” i „muzyka rozrywkowa”,

 • przeliczać obiekty wybranej kategorii, dodawać wskazane obiekty i wyznaczać ich sumę,

 • brać aktywny udział w urządzaniu przedszkolnej galerii dzieł,

 • odczuwać dumę i zadowolenie z tworzenia i dzielenia się swoją twórczością.

 • ee32b4998366a8480dfea22f67a2aa10

 

27.01.-7.02.2020

,,W teatrze

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • swobodnie wypowiadać się na temat teatru, poszerzać słownictwo związane z teatrem o pojęcia „garderoba”, „rekwizytornia”, „scena”, „widownia” itp.,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „w”, wymieniać słowa, które rozpoczynają się daną głoską, wyszukiwać literę „w” spośród wielu innych,

 • rozwiązywać zagadki o teatrze, uważnie słuchać tekstu literackiego i odpowiadać na pytania dotyczące jego treści, tworzyć własne opowiadania i bajki, kontynuować opowiadanie, zachowując logiczny ciąg zdarzeń,

 • współtworzyć kącik teatralny, dbając o jego wyposażenie,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „p”, wymieniać słowa, które rozpoczynają się daną głoską,

 • czytać proste napisy, czytać tekst ze zrozumieniem,

 • określać emocje towarzyszące bohaterom, dopasowywać rekwizyty do danej postaci,

 • znać zasady właściwego zachowania się w teatrze,

 • świadomie i celowo wyrażać gestem, mimiką i całym ciałem emocje oraz przeżycia bohatera, w którego rolę się wciela,

 • przeliczać, dodawać i odejmować, posługując się liczmanami,

 • tworzyć zbiory na podstawie liczby, zapisywać liczby za pomocą cyfr,

 • odróżniać liczenie błędne od poprawnego,

 • wiedzieć, że w przedstawieniu teatralnym można zaprezentować zarówno historie, które wydarzyły się naprawdę, jak również historie zmyślone, baśnie, legendy,

 • wcielać się w role podczas zabaw teatralnych,

 • nazywać zawody związane z teatrem, dopasowywać do zawodu jego narzędzia pracy,

 • znać monety i banknot 10 zł, znać i rozumieć sens umowy dotyczącej wymiany pieniędzy na towar, nabywać praktycznych doświadczeń podczas kupowania, dokonywać łatwych obliczeń pieniężnych,

 • rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem cyfr i znaków: „–„ , „+”, „=”,

 • znać symbol teatru – maski teatralne, rozwiązywać zadania quizu wiedzy o teatrze.

 • maska-ruchomy-obrazek-0061

Drodzy Rodzice

dnia 28.01.2020 jedziemy na wycieczkę do teatru na spektakl "Aladyn". Prosimy dać dzieciom małe, puste plecaczki.

Wyjazd o godzinie 10.15, powrót około 12.30.

 

BAL KARNAWAŁOWY

Drogie dzieci i rodzice dnia 27.01.2020r. odbędzie się  w naszym przedszkolu bal karnawałowy.

Aby ten dzień był udany, każdy z nas musi być przebrany!

Serdecznie Was zapraszamy i z niecierpliwością na ten dzień czekamy.

 

 

13.01.-24.01.2020

,,Z pamiętnika babci i dziadka

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • tworzyć logiczne ciągi skojarzeń słownych,

 • konstruować zdania rozwinięte, stosować kilkuzdaniową wypowiedź, wnioskować na podstawie zagadek słownych,

 • ilustrować ruchem, mimiką lub gestem proste czynności,

 • starać się myśleć i postępować z empatią wobec osób starszych,

 • malować portret z uwzględnieniem charakterystycznych cech wyglądu postaci,

 • odczytywać imiona, rozpoznawać i nazywać małą i wielką literę „n”, odczytywać krótkie wyrazy zawierające literę ,,n” i inne poznane litery, czytać proste wypowiedzi,

 • śpiewać piosenkę, grać na instrumentach perkusyjnych,

 • wycinać zaplanowane przez siebie kształty i wzory,

 • określać położenie głoski „n” w wyrazach, wykonywać ćwiczenia artykulacyjne,

 • klasyfikować obiekty, tworzyć zbiory przedmiotów według różnych cech,

 • rozumieć i stosować określenia związane z umiejscowieniem zdarzeń w czasie typu: przedtem, potem, najpierw, następnie, zachowywać w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe,

 • projektować i tworzyć kompozycję z elementów mozaiki geometrycznej według własnej inwencji,

 • brać aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu imprezy organizowanej w przedszkolu,

 • odpowiedzialnie wypełniać powierzone zadania związane z goszczeniem swoich bliskich w przedszkolu,

 • występować w przedstawieniach przygotowywanych dla zaproszonych gości,

 • rozpoznawać i nazywać drukowane litery „C” i „c”, odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter, tworzyć i przekształcać wyrazy,

 • znać cyfry w zakresie od 1 do 9, przeliczać elementy, posługując się liczebnikami od 1 do 9,

 • określać miejsce liczby w ciągu liczbowym, używać liczebników w aspekcie porządkowym,

 • znać liczbę 0 i wiedzieć, kiedy ją zastosować, porównywać liczebność zbiorów, posługiwać się określeniami: mniej, więcej, tyle samo.

 • 34d9823799b6531c8b9caad0ac62a636

 

Dnia 8 Stycznia (środa) odbędzie się wycieczka
do Pomiechówka na warsztaty artystyczne
z rzeźbiarzem. W drodze powrotnej dzieci odwiedzą Muzeum w Modlinie Twierdzy.
Bardzo prosimy o przyprowadzenie dzieci
do godz. 8:00. Planowany wyjazd o godz. 8.30.

Każde dziecko powinno zabrać ze sobą mały plecak.

Prosimy o wygodny, stosowny do pogody ubiór.

 

 

06.01.-10.01.2020

,,Nowy Rok – mija czas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • swobodnie wypowiadać się na temat przysłów, wiersza,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi następstw czasu,

 • określać charakterystyczne cechy dla danej pory roku oraz zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z jej zmianą, wykonywać obserwacje przyrodnicze i pogodowe,

 • układać i rozwiązywać zagadki, układać historyjki obrazkowe,

 • podejmować rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, odpoczynku,

 • odczytywać globalnie pojęcia dotyczące następstwa czasu, np. nazwy dni tygodnia i miesięcy,

 • znać obraz graficzny drukowanych liter „B” i „b”, identyfikować je w tekście, odczytywać proste wyrazy z ich udziałem,

 • przekazywać informacje za pomocą komunikatów pozawerbalnych,

 • dokonywać analizy głoskowej, syntezy sylabowej, określać miejsce głoski „b” w wyrazie,

 • rozumieć znaczenie symboli emocji oraz zjawisk pogodowych i wiedzieć, jak je stosować,

 • wskazywać kierunek poruszania się w przestrzeni,

 • znać zapis graficzny liczby 9, rozpoznawać cyfry jako znak graficzny liczb od 1 do 9, wyodrębniać zbiory o określonej liczbie, przeliczać ich elementy za pomocą liczebników porządkowych, doliczać i odliczać elementy według instrukcji, określać miejsce liczby 9 w ciągu liczbowym oraz znać jej związek z liczbami sąsiednimi,

 • eksperymentować, dokonywać pomiaru długości.

 • nowy_rok.gif

 

09.12.-20.12.2019

,,Boże Narodzenie

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wcielać się w role, odgrywając scenki sytuacyjne,

 • wykonywać prace plastyczno-techniczne,

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają je wszyscy ludzie,

 • oceniać własne działanie, a także zachowania innych wobec siebie, współdziałać z innymi,

 • naśladować czynności w rytm muzyki, śpiewać piosenkę, ćwiczyć pamięć i koncentrację uwagi,

 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową, sprawnie posługiwać się nożyczkami,

 • znać zwyczaje, tradycje i symbole bożonarodzeniowe,

 • znać tradycję wysyłania okolicznościowych kartek, składania życzeń świątecznych,

 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,

 • stosować zwroty grzecznościowe w czasie zabawy i w każdej sytuacji dnia codziennego,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „y”

 • układać pocięte kartki świąteczne w całość,

 • wyróżniać elementy związane z symbolami świąt,

 • wskazywać podobieństwa i różnice między obrazkami,

 • porządkować wyrazy według ustalonego kodu,

 • uważnie słuchać, dopasować zdania do obrazków,

 • podejmować próby czytania sylab z poznanych liter, tworzyć z nich wyrazy,

 • ustalać położenie elementów na kartce,

 • tworzyć matematyczne historyjki, manipulować sylwetami, dodawać, odejmować, układać zadania z treścią, rysować tyle elementów, ile wskazuje liczba, przeliczać elementy dwóch zbiorów i porównywać ich liczebność, posługiwać się znakami matematycznymi, określać różnoliczność i równoliczność zbiorów z użyciem cyfr i znaków,

 • mówić, jakie mogą być przyczyny i objawy złości,

 • znać sposoby radzenia sobie ze złością, wiedzieć, jak ją wyrażać,

 • układać rytmy proste i złożone,

 • kreślić fale w rytm muzyki; wycinać, wydzierać, komponować sylwetę anioła.

 • 957x1000-boże_narodzenie

 

25.11.-06.12.2019

,,Moja rodzina

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • podawać rozwiązanie zagadki słownej po jej wysłuchaniu,

 • budować i wzmacniać serdeczne relacje uczuciowe ze swoja rodziną,

 • odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny,

 • nazywać członków rodziny i określa relacje między nimi,

 • układać zdania na temat własnych spostrzeżeń i doświadczeń z najbliższego domowego otoczenia,

 • prawidłowo stosować rzeczowniki dla określenia nazw przedmiotów domowego użytku i wyposażenia domu,

 • formułować wypowiedzi na temat własnych uczuć i emocji związanych ze swoim domem,

 • wyróżniać głoski w nagłosie, prawidłowo artykułować głoskę „d”, dobierać obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „d”, rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „d”,

 • opowiadać o rodzinnym spędzaniu wolnego czasu,

 • prowadzić rozgrywki, przestrzegając reguł gry,

 • rozumieć znaczenie wyrażeń: „dom rodzinny”, „rodzinne miasto” i ich wartość emocjonalną i uczuciową,

 • podejmować próby czytania prostych zdań i tekstu wyrazowo-obrazkowego, podając nazwy obrazków w odpowiedniej formie wynikającej z konstrukcji zdania,

 • rozróżniać i nazwać cyfrę 8 i przyporządkować ją do odpowiedniego zbioru,

 • uniezależniać postrzeganie liczebności zbioru od położenia, wielkości elementów i przestrzeni, jaką zajmują,

 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8,

 • porównywać liczebność zbiorów przez łączenie elementów jednego zbioru z elementami drugiego w pary,

 • odczytywać pełną godzinę na zegarze tarczowym,

 • układać podane przez nauczyciela wyrazy 3–5-literowe z poznanych dotychczas liter.

 • rodzina

 

18.11.-22.11.2019

,,Niesamowita podróż w czasie

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • określać zmiany, jakie zachodzą w wyglądzie dzieci i w nich samych, opisywać wygląd współczesnego i dawnego miasta, wymieniać różnice i podobieństwa,

 • poznać legendę hejnału mariackiego, oglądać obrazy królów polskich, wyróżniać insygnia władzy – jabłko, koronę, berło, znać najpopularniejsze zamki w Polsce,

 • odtwarzać układ szeregu obrazków według kolejności, w jakiej zostały wcześniej zademonstrowane, wskazywać, co zostało zmienione, układać puzzle z widokówek, dobierać w pary obrazki,

 • przedstawiać i rozwiązywać zagadki pantomimiczne, wcielać się w role,

 • wyróżniać głoski w nagłosie, prawidłowo artykułować głoskę „k”, dobierać obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „k”, rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „k”,

 • podejmować próby czytania sylab z poznanych liter, podejmować próby czytania krótkich tekstów z poznanych liter,

 • znać różne rodzaje zegarów i czasomierzy, ich budowę oraz rolę w organizacji dnia codziennego,

 • znać i rozpoznawać odgłosy wydawane przez przedmioty i urządzenia techniczne,

 • znać urządzenia techniczne wykorzystywane w codziennym życiu używane dawniej i obecnie, określać ich rolę,

 • uczestniczyć w eksperymencie i wyciągać wnioski,

 • klasyfikować pojazdy według podanej cechy,

 • wskazywać cyfrę 7 wśród innych cyfr, wskazywać liczbę elementów zbioru, oznaczać ją za pomocą cyfry 7, przeliczać i dopełniać zbiory, dodawać i odejmować w zakresie siedmiu, nazywać i określać liczbę figur w określonym kształcie,

 • rozróżniać warzywa i przyprawy po smaku i zapachu,

 • budować zamki z figur geometrycznych według instrukcji graficznej,

 • dostrzegać rytmy i umieć je kontynuować.

 • pod

 

11.11.-15.11.2019

,Dawno, dawno temu w Polsce

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wyjaśnić pojęcie ojczyzny, wymienić sposoby poznawania swojego rodzimego kraju, znać legendę o powstaniu Krakowa i opowiadać jej treść,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „u”, wyróżniać obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą głoską, wyróżniać głoskę „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów i przyporządkowywać ją do odpowiedniego schematu, czytać proste sylaby z wykorzystaniem liter: „t”, „m”, „l”,

 • przeliczać litery w nazwach miejscowości, wyjaśnić, dlaczego piszemy je wielką literą, przyporządkowywać nazwy miast odpowiadającym im miejscom na mapie,

 • nazywać postacie z legend, wskazywać, z jakiej legendy pochodzą,

 • rozwiązywać zagadki logiczne, opowiadać legendę,

 • wyróżnić figurę z tła, przeliczać elementy zbioru, wskazując, ile jest obiektów,

 • znać melodię hymnu narodowego, utrwalać znajomość barw narodowych, tworzyć kącik patriotyczny o Polsce,

 • wykonać ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia ortofoniczne na dźwiękach: sss, szur, człap, plusk, chlup, dokonać syntezy głoskowej,

 • brać udział w turnieju rycerskim, wykonując jego poszczególne konkurencje, przestrzegać zasad fair play i zgodnego współdziałania,

 • korzystać z kącika bibliotecznego, oglądać książki dotyczące historii kraju, pytać o wydarzenia, oglądać ilustracje, słuchać legend,

 • określać kierunki, orientować się na kartce,

 • przeliczać elementy zbioru, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie
  1–6, dodawać i odejmować elementy zbioru, podając wynik działania,

 • odróżniać elementy świata rzeczywistego i fikcyjnego.

 • smok wesoly x 225

 

04.11.-08.11.2019

,,Jestem Polką, jestem Polakiem

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • znać i nazywać symbole narodowe, wskazywać polską flagę, znać sławnych Polaków,

 • wykazywać zainteresowanie mapą, znać dobra naturalne Polski, znać przyrodnicze symbole Polski, znać wytwory polskiej sztuki ludowej,

 • znać państwa w Europie, mieć podstawową wiedzę na temat wybranych krajów Europy,

 • słuchać utworów muzyki klasycznej,

 • odczuwać przynależność do grupy przedszkolnej,

 • rozpoznawać i nazywać literę „l” wielką i małą, układać wyrazy z liter, odczytywać nazwy miast,

 • mierzyć długość za pomocą sznurka lub innej miary,

 • dostrzegać różnice i podobieństwa w wyglądzie budynków,

 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi,

 • wykorzystywać w zabawie przedmioty z recyklingu.

 • Animated_Flag_of_Poland

 

28.10.-01.11.2019

,,Poznajemy świat wokół nas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wymieniać nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy,

 • znać ideę i cele ochrony przyrody,

 • znać tryb życia i zwyczaje wiewiórki,

 • wymieniać rodzaje pokrycia ciała zwierząt, wskazywać zwierzęta zmieniające umaszczenie przed zimą,

 • wypowiadać się na temat trybu życia niektórych gatunków ptaków,

 • wymieniać podstawowe wyposażenie potrzebne na wyprawę turystyczną,

 • rozpoznawać literę „t” wielką i małą, podejmować próby czytania sylab
  i wyrazów z poznanych liter,

 • doskonalić sprawność grafomotoryczną,

 • dostrzegać zmiany charakteru muzyki, śpiewać piosenkę,

 • wykazywać się zrozumieniem ludowych przysłów,

 • liczy, posługując się liczebnikami porządkowymi,

 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową w toku manipulacji.

 • 2

 

21.10.-25.10.2019

,,Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • układać rytm z obrazków i odwzorować go w formie dźwiękowej,

 • rozpoznawać podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt,

 • dokonać analizy i syntezy sylabowej, wyróżniać głoski w nagłosie, poprawnie wymawia głoskę „sz”,

 • tworzyć kompozycje z materiału przyrodniczego,

 • dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,

 • rozpoznawać literę „m”, odczytać sylaby i krótkie wyrazy,

 • rozróżniać pojęcia „wewnątrz” i „na zewnątrz”,

 • rozpoznawć cyfrę „5” i rozumieć jej wartość liczbową,

 • rozpoznawać monety i rozumieć ich wartość,

 • wykazywać zainteresowanie zabawami badawczymi,

 • rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, znać numery alarmowe,

 • wiedzieć, na czym polega troskliwa i odpowiedzialna postawa wobec innych.

 • 20378_1

 

14.10.-18.10.2019

,,Jak dbamy o nasze zdrowie?

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • ćwiczyć aparat mowy, uzasadniać swoją opinię, doskonalić analizę słuchową, zaznaczać miejsce głoski „i” w wyrazie,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

 • uważnie słuchać utworu literackiego, recytować, układać zdania i historyjki do obrazków, rozwiązywać zagadki, wyrażać swoją opinię i uzasadniać swój wybór,

 • znać podstawowe zasady dbania o zdrowie, rozumieć znaczenie spożywania zwiększonej ilości witamin jesienią, znać zasady tworzenia piramidy żywieniowej,

 • odczytywać symbole pogodowe,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „i”,

 • rozwijać umiejętność rytmicznego akompaniowania z wykorzystaniem gestodźwięków i wybranych instrumentów perkusyjnych, doskonalić umiejętności wokalne,

 • przeliczać w zakresie 4, rozpoznawać cyfrę „4”, ustalać równoliczność zbiorów do 4 elementów,

 • manipulować figurami geometrycznymi zgodnie z instrukcją,

 • przestrzegać ustalonych zasad i reguł gry, współpracować z dziećmi.

 • multigyn

 

07.10.-11.10.2019

,,Książka kucharska prosto z natury

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • ćwiczyć aparat mowy, dokonywać analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, określać liczbę sylab, wskazywać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „e”,

 • analizować treść utworów, wskazywać miejsce głoski ,,e", tworzyć rymy,

 • inscenizować utwory literackie, odgrywając proste role z wykorzystaniem rekwizytów, oceniać postępowanie bohaterów,

 • objaśniać kolejność zdarzeń w utworze literackim, układać zagadki, opowiadać o zdarzeniach, wyjaśniać,

 • dostrzegać walory humorystyczne utworu,

 • opisać działanie i sposób wykorzystywania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w gospodarstwie domowym,

 • konstruować przepis, uwzględniając kolejność wykonywania czynności,

 • opisać walory wizualne i smakowe soku warzywno-owocowego po degustacji,

 • rozpoznawać różne dźwięki, dostrzegać zmiany charakteru muzyki, śpiewać piosenki, muzykować z użyciem instrumentów,

 • porównać masę przedmiotów, określać ciężar, posługiwać się monetami,

 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać cyfrę „3”, przyporządkować ją do określonej liczebności zbioru, układać elementy jako wielokrotność liczby „3”,

 • rozpoznawać, nazywać, klasyfikować segregować figury geometryczne według podanych cech.

 • owoce-witaminy-warzywa

 

30.09.-04.10.2019

,,Taniec jesiennych kolorów

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać emocje, radzić sobie z ich przeżywaniem,

 • charakteryzować postaci i zdarzenia w poznawanych utworach literackich, recytować wiersz, śpiewać piosenkę,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

 • doskonalić sprawność manualną poprzez wycinanie,

 • czytać obrazy, nazywać symbole, wyodrębniać i nazywać ich elementy,

 • dokonywać analizy głoskowej, określać miejsca głoski w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie, układać zdania z wybranymi wyrazami, podawać liczbę wyrazów w zdaniu,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „a” oraz podejmować próby pisania litery „a” małej i wielkiej,

 • klasyfikować i segregować figury geometryczne według kształtu, wielkości i koloru,

 • rozpoznawać i nazywać przedmioty na podstawie badania ich kształtu dotykiem,

 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,

 • rozróżniać i nazywać cyfry oznaczające liczby od 1 do 2, dopasowuje je do właściwej liczebności zbioru,

 • dokonywać pomiaru długości, posługując się wspólną miarą – krokami,

 • wnioskować na podstawie dokonywanych doświadczeń oraz obserwacji i wymieniać właściwości powietrza,

 • przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa.

 • na_jesie_miga_KM_orig

 

23.09.-27.09.2019

,,Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • znać zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa,

 • wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,

 • rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśnić ich znaczenie,

 • wymieniać numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

 • rozwiązywać zagadki, odpowiadać na pytania dotyczące treści utworu,

 • usprawniać aparat mowy,

 • rozwijać poczucie rytmu, śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru, ilustrować ruchem jej treść,

 • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne, układać rytmy,

 • stosować w praktyce umowne znaki – piktogramy,

 • odszukać różnice i podobieństwa na ilustracjach,

 • manipulować elementami zgodnie z instrukcją słowną, obrazkową,

 • dokonywać pomiarów długości za pomocą sznurka,

 • zaznaczać kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela i odtwarzać je na kartce,

 • dodawać i odejmować na konkretach, porównywać liczbę elementów w różnych zbiorach,

 • dokonać samooceny,

 • posługiwać się magnesem, wyjaśniać zasadę jego działania.

 • -

Międzynarodowy Dzień Kropki

16.09.2019 obchodzimy w naszej grupie Dzień Kropki.

Tego dnia obowiązuje STRÓJ W KROPKI.

 

16.09.-20.09.2019

,,Co lubi każdy z nas?

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • opowiadać historyjkę obrazkową na podstawie ilustracji,

 • planować swoje działania i sprawdzać efekt,

 • wyszukać elementy na ilustracji zgodnie z określonym kryterium,

 • określać współrzędne wskazanego pola,

 • formułować dłuższe wypowiedzi, wyjaśniać pojęcia,

 • używać zwrotów grzecznościowych,

 • rozmawiać o przyjaźni,

 • podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu,

 • wykonać ćwiczenia ortofoniczne,

 • odtwarzać usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawiać rytmicznie zgłoski,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „o”, utrwalać jej obraz,

 • kreślić wzory literopodobne w liniaturze, podejmować próby pisania liter w liniaturze,

 • stosować określenia dotyczące kierunków i położenia przedmiotów na kartce,

 • wyróżniać głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

 • doskonalić sprawność grafomotoryczną,

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

 • przeliczać elementy zbiorów i oznaczać je za pomocą cyfry „1”, wyróżniać przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”,

 • wyodrębniać prostokąt spośród innych figur geometrycznych, opisać jego wygląd, wskazywać przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta,

 • odczuwać swoją przynależność do grupy przedszkolnej,

 • kształcić wrażliwość słuchową, pobudzać wyobraźnię muzyczną, poruszać się do muzyki.

   

 • -

 

09.09.-13.09.2019

,,Razem ciekawie spędzamy czas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz łączyć je z określonymi sytuacjami,

 • rozróżniać i nazywać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie, dokonywać syntezy głoskowej, wzbogacać słownictwo,

 • opowiadać historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń, formułować dłuższe wypowiedzi, przyporządkowywać nazwy czynności do ilustracji,

 • dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań,

 • rozpoznawać kształt figury geometrycznej płaskiej ‒ kwadrat, kojarzyć kształt kwadratu z przedmiotami codziennego użytku, rysować kwadraty, kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem,

 • wypowiadać się na temat swojego dzieciństwa, opowiadać treść zdjęcia,

 • wymieniać nazwy przedmiotów należących do określonej kategorii, np. zabawki, książki, sprzęty domowe,

 • posługiwać się swoim adresem zamieszkania,

 • czytać obrazy, wyodrębniać elementy,

 • stosować określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”,

 • klasyfikować przedmioty według podanego kryterium, dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować je, rozróżniać podstawowe figury geometryczne,

 • rozpoznawać przedmioty po dotyku, określać ich kształt, fakturę itp.,

 • wiedzieć, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności,

 • wymieniać swoje mocne strony, być dumnym ze swoich osiągnięć.


 

 • -

 

02.09.-06.09.2019

,,Przedszkolaki to my!”

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • dokonać autoprezentacji i opowiedzieć, co lubi robić,

 • opisać miejsce swojego letniego wypoczynku,

 • orientować się w schemacie własnego ciała, opisać swój wygląd,

 • określać strony ciała dziecka znajdującego się naprzeciwko niego,

 • układać obrazek na podstawie wzoru lub instrukcji słownej,

 • nazywać pomieszczenia w przedszkolu, znać ich przeznaczenie,

 • naśladować w zabawie ruchy wykonywane przez inne osoby,

 • znać zasady bezpieczeństwa w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym,

 • używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania,

 • współuczestniczyć w opracowaniu kodeksu grupowego, przestrzegać zasad,

 • wymyślać gesty, które są częścią zabaw i gier, tworzyć własne zagadki ruchowe,

 • znać słowa piosenki: „Przedszkole drugi dom‟,

 • wykonać autoportret,

 • usprawniać narządy artykulacyjne,

 • okazywać emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki,

 • wyjaśnić, co oznacza słowo: dobry przyjaciel, i wymienić cechy dobrego

  przyjaciela,

 • wymieniać obowiązki dyżurnego,

 • odczyt globalnie wybrane wyrazy,

 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie,

 • wymienić cechy charakterystyczne kwadratu, prostokąta i trójkąta,

 • odtwarzać rytmy i układy elementów.

 • -

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.