Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Witamy na stronie

"PROMYCZKI"

 

23.09.-27.09.2019

,,Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • znać zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa,

 • wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,

 • rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśnić ich znaczenie,

 • wymieniać numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

 • rozwiązywać zagadki, odpowiadać na pytania dotyczące treści utworu,

 • usprawniać aparat mowy,

 • rozwijać poczucie rytmu, śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru, ilustrować ruchem jej treść,

 • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne, układać rytmy,

 • stosować w praktyce umowne znaki – piktogramy,

 • odszukać różnice i podobieństwa na ilustracjach,

 • manipulować elementami zgodnie z instrukcją słowną, obrazkową,

 • dokonywać pomiarów długości za pomocą sznurka,

 • zaznaczać kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela i odtwarzać je na kartce,

 • dodawać i odejmować na konkretach, porównywać liczbę elementów w różnych zbiorach,

 • dokonać samooceny,

 • posługiwać się magnesem, wyjaśniać zasadę jego działania.

Międzynarodowy Dzień Kropki

16.09.2019 obchodzimy w naszej grupie Dzień Kropki.

Tego dnia obowiązuje STRÓJ W KROPKI.

 

16.09.-20.09.2019

,,Co lubi każdy z nas?

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • opowiadać historyjkę obrazkową na podstawie ilustracji,

 • planować swoje działania i sprawdzać efekt,

 • wyszukać elementy na ilustracji zgodnie z określonym kryterium,

 • określać współrzędne wskazanego pola,

 • formułować dłuższe wypowiedzi, wyjaśniać pojęcia,

 • używać zwrotów grzecznościowych,

 • rozmawiać o przyjaźni,

 • podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu,

 • wykonać ćwiczenia ortofoniczne,

 • odtwarzać usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawiać rytmicznie zgłoski,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „o”, utrwalać jej obraz,

 • kreślić wzory literopodobne w liniaturze, podejmować próby pisania liter w liniaturze,

 • stosować określenia dotyczące kierunków i położenia przedmiotów na kartce,

 • wyróżniać głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

 • doskonalić sprawność grafomotoryczną,

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

 • przeliczać elementy zbiorów i oznaczać je za pomocą cyfry „1”, wyróżniać przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”,

 • wyodrębniać prostokąt spośród innych figur geometrycznych, opisać jego wygląd, wskazywać przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta,

 • odczuwać swoją przynależność do grupy przedszkolnej,

 • kształcić wrażliwość słuchową, pobudzać wyobraźnię muzyczną, poruszać się do muzyki.

   

 

09.09.-13.09.2019

,,Razem ciekawie spędzamy czas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz łączyć je z określonymi sytuacjami,

 • rozróżniać i nazywać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie, dokonywać syntezy głoskowej, wzbogacać słownictwo,

 • opowiadać historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń, formułować dłuższe wypowiedzi, przyporządkowywać nazwy czynności do ilustracji,

 • dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań,

 • rozpoznawać kształt figury geometrycznej płaskiej ‒ kwadrat, kojarzyć kształt kwadratu z przedmiotami codziennego użytku, rysować kwadraty, kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem,

 • wypowiadać się na temat swojego dzieciństwa, opowiadać treść zdjęcia,

 • wymieniać nazwy przedmiotów należących do określonej kategorii, np. zabawki, książki, sprzęty domowe,

 • posługiwać się swoim adresem zamieszkania,

 • czytać obrazy, wyodrębniać elementy,

 • stosować określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”,

 • klasyfikować przedmioty według podanego kryterium, dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować je, rozróżniać podstawowe figury geometryczne,

 • rozpoznawać przedmioty po dotyku, określać ich kształt, fakturę itp.,

 • wiedzieć, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności,

 • wymieniać swoje mocne strony, być dumnym ze swoich osiągnięć.


 

 

02.09.-06.09.2019

,,Przedszkolaki to my!”

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • dokonać autoprezentacji i opowiedzieć, co lubi robić,

 • opisać miejsce swojego letniego wypoczynku,

 • orientować się w schemacie własnego ciała, opisać swój wygląd,

 • określać strony ciała dziecka znajdującego się naprzeciwko niego,

 • układać obrazek na podstawie wzoru lub instrukcji słownej,

 • nazywać pomieszczenia w przedszkolu, znać ich przeznaczenie,

 • naśladować w zabawie ruchy wykonywane przez inne osoby,

 • znać zasady bezpieczeństwa w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym,

 • używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania,

 • współuczestniczyć w opracowaniu kodeksu grupowego, przestrzegać zasad,

 • wymyślać gesty, które są częścią zabaw i gier, tworzyć własne zagadki ruchowe,

 • znać słowa piosenki: „Przedszkole drugi dom‟,

 • wykonać autoportret,

 • usprawniać narządy artykulacyjne,

 • okazywać emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki,

 • wyjaśnić, co oznacza słowo: dobry przyjaciel, i wymienić cechy dobrego

  przyjaciela,

 • wymieniać obowiązki dyżurnego,

 • odczyt globalnie wybrane wyrazy,

 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie,

 • wymienić cechy charakterystyczne kwadratu, prostokąta i trójkąta,

 • odtwarzać rytmy i układy elementów.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.