Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Witamy Na Stronie

"PROMYCZKI"

 

13.01.-17.01.2020

,,Z pamiętnika babci i dziadka

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • tworzyć logiczne ciągi skojarzeń słownych,

 • konstruować zdania rozwinięte, stosować kilkuzdaniową wypowiedź, wnioskować na podstawie zagadek słownych,

 • ilustrować ruchem, mimiką lub gestem proste czynności,

 • starać się myśleć i postępować z empatią wobec osób starszych,

 • odczytywać imiona, rozpoznawać i nazywać małą i wielką literę „n”, odczytywać krótkie wyrazy zawierające literę ,,n” i inne poznane litery, czytać proste wypowiedzi,

 • śpiewać piosenkę, grać na instrumentach perkusyjnych,

 • wycinać zaplanowane przez siebie kształty i wzory,

 • określać położenie głoski „n” w wyrazach, wykonywać ćwiczenia artykulacyjne,

 • klasyfikować obiekty, tworzyć zbiory przedmiotów według różnych cech,

 • rozumieć i stosować określenia związane z umiejscowieniem zdarzeń w czasie typu: przedtem, potem, najpierw, następnie, zachowywać w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe,

 • projektować i tworzyć kompozycję z elementów mozaiki geometrycznej według własnej inwencji,

 • brać aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu imprezy organizowanej w przedszkolu,

 • odpowiedzialnie wypełniać powierzone zadania związane z goszczeniem swoich bliskich w przedszkolu,

 • występować w przedstawieniach przygotowywanych dla zaproszonych gości.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 34d9823799b6531c8b9caad0ac62a636

 

Dnia 8 Stycznia (środa) odbędzie się wycieczka
do Pomiechówka na warsztaty artystyczne
z rzeźbiarzem. W drodze powrotnej dzieci odwiedzą Muzeum w Modlinie Twierdzy.
Bardzo prosimy o przyprowadzenie dzieci
do godz. 8:00. Planowany wyjazd o godz. 8.30.

Każde dziecko powinno zabrać ze sobą mały plecak.

Prosimy o wygodny, stosowny do pogody ubiór.

 

 

06.01.-10.01.2020

,,Nowy Rok – mija czas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • swobodnie wypowiadać się na temat przysłów, wiersza,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi następstw czasu,

 • określać charakterystyczne cechy dla danej pory roku oraz zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z jej zmianą, wykonywać obserwacje przyrodnicze i pogodowe,

 • układać i rozwiązywać zagadki, układać historyjki obrazkowe,

 • podejmować rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, odpoczynku,

 • odczytywać globalnie pojęcia dotyczące następstwa czasu, np. nazwy dni tygodnia i miesięcy,

 • znać obraz graficzny drukowanych liter „B” i „b”, identyfikować je w tekście, odczytywać proste wyrazy z ich udziałem,

 • przekazywać informacje za pomocą komunikatów pozawerbalnych,

 • dokonywać analizy głoskowej, syntezy sylabowej, określać miejsce głoski „b” w wyrazie,

 • rozumieć znaczenie symboli emocji oraz zjawisk pogodowych i wiedzieć, jak je stosować,

 • wskazywać kierunek poruszania się w przestrzeni,

 • znać zapis graficzny liczby 9, rozpoznawać cyfry jako znak graficzny liczb od 1 do 9, wyodrębniać zbiory o określonej liczbie, przeliczać ich elementy za pomocą liczebników porządkowych, doliczać i odliczać elementy według instrukcji, określać miejsce liczby 9 w ciągu liczbowym oraz znać jej związek z liczbami sąsiednimi,

 • eksperymentować, dokonywać pomiaru długości.

wyświetl galerię w Cooliris
 • nowy_rok.gif

 

09.12.-20.12.2019

,,Boże Narodzenie

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wcielać się w role, odgrywając scenki sytuacyjne,

 • wykonywać prace plastyczno-techniczne,

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają je wszyscy ludzie,

 • oceniać własne działanie, a także zachowania innych wobec siebie, współdziałać z innymi,

 • naśladować czynności w rytm muzyki, śpiewać piosenkę, ćwiczyć pamięć i koncentrację uwagi,

 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową, sprawnie posługiwać się nożyczkami,

 • znać zwyczaje, tradycje i symbole bożonarodzeniowe,

 • znać tradycję wysyłania okolicznościowych kartek, składania życzeń świątecznych,

 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,

 • stosować zwroty grzecznościowe w czasie zabawy i w każdej sytuacji dnia codziennego,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „y”

 • układać pocięte kartki świąteczne w całość,

 • wyróżniać elementy związane z symbolami świąt,

 • wskazywać podobieństwa i różnice między obrazkami,

 • porządkować wyrazy według ustalonego kodu,

 • uważnie słuchać, dopasować zdania do obrazków,

 • podejmować próby czytania sylab z poznanych liter, tworzyć z nich wyrazy,

 • ustalać położenie elementów na kartce,

 • tworzyć matematyczne historyjki, manipulować sylwetami, dodawać, odejmować, układać zadania z treścią, rysować tyle elementów, ile wskazuje liczba, przeliczać elementy dwóch zbiorów i porównywać ich liczebność, posługiwać się znakami matematycznymi, określać różnoliczność i równoliczność zbiorów z użyciem cyfr i znaków,

 • mówić, jakie mogą być przyczyny i objawy złości,

 • znać sposoby radzenia sobie ze złością, wiedzieć, jak ją wyrażać,

 • układać rytmy proste i złożone,

 • kreślić fale w rytm muzyki; wycinać, wydzierać, komponować sylwetę anioła.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 957x1000-boże_narodzenie

 

25.11.-06.12.2019

,,Moja rodzina

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • podawać rozwiązanie zagadki słownej po jej wysłuchaniu,

 • budować i wzmacniać serdeczne relacje uczuciowe ze swoja rodziną,

 • odczuwać i wyjaśniać swoją przynależność do rodziny,

 • nazywać członków rodziny i określa relacje między nimi,

 • układać zdania na temat własnych spostrzeżeń i doświadczeń z najbliższego domowego otoczenia,

 • prawidłowo stosować rzeczowniki dla określenia nazw przedmiotów domowego użytku i wyposażenia domu,

 • formułować wypowiedzi na temat własnych uczuć i emocji związanych ze swoim domem,

 • wyróżniać głoski w nagłosie, prawidłowo artykułować głoskę „d”, dobierać obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „d”, rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „d”,

 • opowiadać o rodzinnym spędzaniu wolnego czasu,

 • prowadzić rozgrywki, przestrzegając reguł gry,

 • rozumieć znaczenie wyrażeń: „dom rodzinny”, „rodzinne miasto” i ich wartość emocjonalną i uczuciową,

 • podejmować próby czytania prostych zdań i tekstu wyrazowo-obrazkowego, podając nazwy obrazków w odpowiedniej formie wynikającej z konstrukcji zdania,

 • rozróżniać i nazwać cyfrę 8 i przyporządkować ją do odpowiedniego zbioru,

 • uniezależniać postrzeganie liczebności zbioru od położenia, wielkości elementów i przestrzeni, jaką zajmują,

 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8,

 • porównywać liczebność zbiorów przez łączenie elementów jednego zbioru z elementami drugiego w pary,

 • odczytywać pełną godzinę na zegarze tarczowym,

 • układać podane przez nauczyciela wyrazy 3–5-literowe z poznanych dotychczas liter.

wyświetl galerię w Cooliris
 • rodzina

 

18.11.-22.11.2019

,,Niesamowita podróż w czasie

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • określać zmiany, jakie zachodzą w wyglądzie dzieci i w nich samych, opisywać wygląd współczesnego i dawnego miasta, wymieniać różnice i podobieństwa,

 • poznać legendę hejnału mariackiego, oglądać obrazy królów polskich, wyróżniać insygnia władzy – jabłko, koronę, berło, znać najpopularniejsze zamki w Polsce,

 • odtwarzać układ szeregu obrazków według kolejności, w jakiej zostały wcześniej zademonstrowane, wskazywać, co zostało zmienione, układać puzzle z widokówek, dobierać w pary obrazki,

 • przedstawiać i rozwiązywać zagadki pantomimiczne, wcielać się w role,

 • wyróżniać głoski w nagłosie, prawidłowo artykułować głoskę „k”, dobierać obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „k”, rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „k”,

 • podejmować próby czytania sylab z poznanych liter, podejmować próby czytania krótkich tekstów z poznanych liter,

 • znać różne rodzaje zegarów i czasomierzy, ich budowę oraz rolę w organizacji dnia codziennego,

 • znać i rozpoznawać odgłosy wydawane przez przedmioty i urządzenia techniczne,

 • znać urządzenia techniczne wykorzystywane w codziennym życiu używane dawniej i obecnie, określać ich rolę,

 • uczestniczyć w eksperymencie i wyciągać wnioski,

 • klasyfikować pojazdy według podanej cechy,

 • wskazywać cyfrę 7 wśród innych cyfr, wskazywać liczbę elementów zbioru, oznaczać ją za pomocą cyfry 7, przeliczać i dopełniać zbiory, dodawać i odejmować w zakresie siedmiu, nazywać i określać liczbę figur w określonym kształcie,

 • rozróżniać warzywa i przyprawy po smaku i zapachu,

 • budować zamki z figur geometrycznych według instrukcji graficznej,

 • dostrzegać rytmy i umieć je kontynuować.

wyświetl galerię w Cooliris
 • pod

 

11.11.-15.11.2019

,Dawno, dawno temu w Polsce

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wyjaśnić pojęcie ojczyzny, wymienić sposoby poznawania swojego rodzimego kraju, znać legendę o powstaniu Krakowa i opowiadać jej treść,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „u”, wyróżniać obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą głoską, wyróżniać głoskę „u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów i przyporządkowywać ją do odpowiedniego schematu, czytać proste sylaby z wykorzystaniem liter: „t”, „m”, „l”,

 • przeliczać litery w nazwach miejscowości, wyjaśnić, dlaczego piszemy je wielką literą, przyporządkowywać nazwy miast odpowiadającym im miejscom na mapie,

 • nazywać postacie z legend, wskazywać, z jakiej legendy pochodzą,

 • rozwiązywać zagadki logiczne, opowiadać legendę,

 • wyróżnić figurę z tła, przeliczać elementy zbioru, wskazując, ile jest obiektów,

 • znać melodię hymnu narodowego, utrwalać znajomość barw narodowych, tworzyć kącik patriotyczny o Polsce,

 • wykonać ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia ortofoniczne na dźwiękach: sss, szur, człap, plusk, chlup, dokonać syntezy głoskowej,

 • brać udział w turnieju rycerskim, wykonując jego poszczególne konkurencje, przestrzegać zasad fair play i zgodnego współdziałania,

 • korzystać z kącika bibliotecznego, oglądać książki dotyczące historii kraju, pytać o wydarzenia, oglądać ilustracje, słuchać legend,

 • określać kierunki, orientować się na kartce,

 • przeliczać elementy zbioru, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie
  1–6, dodawać i odejmować elementy zbioru, podając wynik działania,

 • odróżniać elementy świata rzeczywistego i fikcyjnego.

wyświetl galerię w Cooliris
 • smok wesoly x 225

 

04.11.-08.11.2019

,,Jestem Polką, jestem Polakiem

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • znać i nazywać symbole narodowe, wskazywać polską flagę, znać sławnych Polaków,

 • wykazywać zainteresowanie mapą, znać dobra naturalne Polski, znać przyrodnicze symbole Polski, znać wytwory polskiej sztuki ludowej,

 • znać państwa w Europie, mieć podstawową wiedzę na temat wybranych krajów Europy,

 • słuchać utworów muzyki klasycznej,

 • odczuwać przynależność do grupy przedszkolnej,

 • rozpoznawać i nazywać literę „l” wielką i małą, układać wyrazy z liter, odczytywać nazwy miast,

 • mierzyć długość za pomocą sznurka lub innej miary,

 • dostrzegać różnice i podobieństwa w wyglądzie budynków,

 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi,

 • wykorzystywać w zabawie przedmioty z recyklingu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Animated_Flag_of_Poland

 

28.10.-01.11.2019

,,Poznajemy świat wokół nas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • wymieniać nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy,

 • znać ideę i cele ochrony przyrody,

 • znać tryb życia i zwyczaje wiewiórki,

 • wymieniać rodzaje pokrycia ciała zwierząt, wskazywać zwierzęta zmieniające umaszczenie przed zimą,

 • wypowiadać się na temat trybu życia niektórych gatunków ptaków,

 • wymieniać podstawowe wyposażenie potrzebne na wyprawę turystyczną,

 • rozpoznawać literę „t” wielką i małą, podejmować próby czytania sylab
  i wyrazów z poznanych liter,

 • doskonalić sprawność grafomotoryczną,

 • dostrzegać zmiany charakteru muzyki, śpiewać piosenkę,

 • wykazywać się zrozumieniem ludowych przysłów,

 • liczy, posługując się liczebnikami porządkowymi,

 • doskonali koordynację wzrokowo-ruchową w toku manipulacji.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 2

 

21.10.-25.10.2019

,,Odkrywamy sekrety przyrody jesienią

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • układać rytm z obrazków i odwzorować go w formie dźwiękowej,

 • rozpoznawać podstawowe gatunki leśnych roślin i zwierząt,

 • dokonać analizy i syntezy sylabowej, wyróżniać głoski w nagłosie, poprawnie wymawia głoskę „sz”,

 • tworzyć kompozycje z materiału przyrodniczego,

 • dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,

 • rozpoznawać literę „m”, odczytać sylaby i krótkie wyrazy,

 • rozróżniać pojęcia „wewnątrz” i „na zewnątrz”,

 • rozpoznawć cyfrę „5” i rozumieć jej wartość liczbową,

 • rozpoznawać monety i rozumieć ich wartość,

 • wykazywać zainteresowanie zabawami badawczymi,

 • rozpoznawać niebezpieczne sytuacje, znać numery alarmowe,

 • wiedzieć, na czym polega troskliwa i odpowiedzialna postawa wobec innych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 20378_1

 

14.10.-18.10.2019

,,Jak dbamy o nasze zdrowie?

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • ćwiczyć aparat mowy, uzasadniać swoją opinię, doskonalić analizę słuchową, zaznaczać miejsce głoski „i” w wyrazie,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

 • uważnie słuchać utworu literackiego, recytować, układać zdania i historyjki do obrazków, rozwiązywać zagadki, wyrażać swoją opinię i uzasadniać swój wybór,

 • znać podstawowe zasady dbania o zdrowie, rozumieć znaczenie spożywania zwiększonej ilości witamin jesienią, znać zasady tworzenia piramidy żywieniowej,

 • odczytywać symbole pogodowe,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „i”,

 • rozwijać umiejętność rytmicznego akompaniowania z wykorzystaniem gestodźwięków i wybranych instrumentów perkusyjnych, doskonalić umiejętności wokalne,

 • przeliczać w zakresie 4, rozpoznawać cyfrę „4”, ustalać równoliczność zbiorów do 4 elementów,

 • manipulować figurami geometrycznymi zgodnie z instrukcją,

 • przestrzegać ustalonych zasad i reguł gry, współpracować z dziećmi.

wyświetl galerię w Cooliris
 • multigyn

 

07.10.-11.10.2019

,,Książka kucharska prosto z natury

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • ćwiczyć aparat mowy, dokonywać analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, określać liczbę sylab, wskazywać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „e”,

 • analizować treść utworów, wskazywać miejsce głoski ,,e", tworzyć rymy,

 • inscenizować utwory literackie, odgrywając proste role z wykorzystaniem rekwizytów, oceniać postępowanie bohaterów,

 • objaśniać kolejność zdarzeń w utworze literackim, układać zagadki, opowiadać o zdarzeniach, wyjaśniać,

 • dostrzegać walory humorystyczne utworu,

 • opisać działanie i sposób wykorzystywania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w gospodarstwie domowym,

 • konstruować przepis, uwzględniając kolejność wykonywania czynności,

 • opisać walory wizualne i smakowe soku warzywno-owocowego po degustacji,

 • rozpoznawać różne dźwięki, dostrzegać zmiany charakteru muzyki, śpiewać piosenki, muzykować z użyciem instrumentów,

 • porównać masę przedmiotów, określać ciężar, posługiwać się monetami,

 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać cyfrę „3”, przyporządkować ją do określonej liczebności zbioru, układać elementy jako wielokrotność liczby „3”,

 • rozpoznawać, nazywać, klasyfikować segregować figury geometryczne według podanych cech.

wyświetl galerię w Cooliris
 • owoce-witaminy-warzywa

 

30.09.-04.10.2019

,,Taniec jesiennych kolorów

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać emocje, radzić sobie z ich przeżywaniem,

 • charakteryzować postaci i zdarzenia w poznawanych utworach literackich, recytować wiersz, śpiewać piosenkę,

 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

 • doskonalić sprawność manualną poprzez wycinanie,

 • czytać obrazy, nazywać symbole, wyodrębniać i nazywać ich elementy,

 • dokonywać analizy głoskowej, określać miejsca głoski w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie, układać zdania z wybranymi wyrazami, podawać liczbę wyrazów w zdaniu,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „a” oraz podejmować próby pisania litery „a” małej i wielkiej,

 • klasyfikować i segregować figury geometryczne według kształtu, wielkości i koloru,

 • rozpoznawać i nazywać przedmioty na podstawie badania ich kształtu dotykiem,

 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,

 • rozróżniać i nazywać cyfry oznaczające liczby od 1 do 2, dopasowuje je do właściwej liczebności zbioru,

 • dokonywać pomiaru długości, posługując się wspólną miarą – krokami,

 • wnioskować na podstawie dokonywanych doświadczeń oraz obserwacji i wymieniać właściwości powietrza,

 • przestrzegać zasad zdrowego współzawodnictwa.

wyświetl galerię w Cooliris
 • na_jesie_miga_KM_orig

 

23.09.-27.09.2019

,,Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • znać zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa,

 • wyjaśnić znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,

 • rozpoznawać wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśnić ich znaczenie,

 • wymieniać numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

 • rozwiązywać zagadki, odpowiadać na pytania dotyczące treści utworu,

 • usprawniać aparat mowy,

 • rozwijać poczucie rytmu, śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru, ilustrować ruchem jej treść,

 • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne, układać rytmy,

 • stosować w praktyce umowne znaki – piktogramy,

 • odszukać różnice i podobieństwa na ilustracjach,

 • manipulować elementami zgodnie z instrukcją słowną, obrazkową,

 • dokonywać pomiarów długości za pomocą sznurka,

 • zaznaczać kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela i odtwarzać je na kartce,

 • dodawać i odejmować na konkretach, porównywać liczbę elementów w różnych zbiorach,

 • dokonać samooceny,

 • posługiwać się magnesem, wyjaśniać zasadę jego działania.

Międzynarodowy Dzień Kropki

16.09.2019 obchodzimy w naszej grupie Dzień Kropki.

Tego dnia obowiązuje STRÓJ W KROPKI.

 

16.09.-20.09.2019

,,Co lubi każdy z nas?

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • opowiadać historyjkę obrazkową na podstawie ilustracji,

 • planować swoje działania i sprawdzać efekt,

 • wyszukać elementy na ilustracji zgodnie z określonym kryterium,

 • określać współrzędne wskazanego pola,

 • formułować dłuższe wypowiedzi, wyjaśniać pojęcia,

 • używać zwrotów grzecznościowych,

 • rozmawiać o przyjaźni,

 • podejmować próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu,

 • wykonać ćwiczenia ortofoniczne,

 • odtwarzać usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawiać rytmicznie zgłoski,

 • rozpoznawać i nazywać wielką i małą literę „o”, utrwalać jej obraz,

 • kreślić wzory literopodobne w liniaturze, podejmować próby pisania liter w liniaturze,

 • stosować określenia dotyczące kierunków i położenia przedmiotów na kartce,

 • wyróżniać głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,

 • doskonalić sprawność grafomotoryczną,

 • rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

 • przeliczać elementy zbiorów i oznaczać je za pomocą cyfry „1”, wyróżniać przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”,

 • wyodrębniać prostokąt spośród innych figur geometrycznych, opisać jego wygląd, wskazywać przedmioty codziennego użytku w kształcie prostokąta,

 • odczuwać swoją przynależność do grupy przedszkolnej,

 • kształcić wrażliwość słuchową, pobudzać wyobraźnię muzyczną, poruszać się do muzyki.

   

 

09.09.-13.09.2019

,,Razem ciekawie spędzamy czas

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz łączyć je z określonymi sytuacjami,

 • rozróżniać i nazywać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie, dokonywać syntezy głoskowej, wzbogacać słownictwo,

 • opowiadać historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń, formułować dłuższe wypowiedzi, przyporządkowywać nazwy czynności do ilustracji,

 • dokonywać oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i konsekwencji określonych zachowań,

 • rozpoznawać kształt figury geometrycznej płaskiej ‒ kwadrat, kojarzyć kształt kwadratu z przedmiotami codziennego użytku, rysować kwadraty, kreśląc linie zgodnie z właściwym kierunkiem,

 • wypowiadać się na temat swojego dzieciństwa, opowiadać treść zdjęcia,

 • wymieniać nazwy przedmiotów należących do określonej kategorii, np. zabawki, książki, sprzęty domowe,

 • posługiwać się swoim adresem zamieszkania,

 • czytać obrazy, wyodrębniać elementy,

 • stosować określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”,

 • klasyfikować przedmioty według podanego kryterium, dostrzegać powtarzające się sekwencje i kontynuować je, rozróżniać podstawowe figury geometryczne,

 • rozpoznawać przedmioty po dotyku, określać ich kształt, fakturę itp.,

 • wiedzieć, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności,

 • wymieniać swoje mocne strony, być dumnym ze swoich osiągnięć.


 

 

02.09.-06.09.2019

,,Przedszkolaki to my!”

Każdy PROMYCZEK powinien:

 • dokonać autoprezentacji i opowiedzieć, co lubi robić,

 • opisać miejsce swojego letniego wypoczynku,

 • orientować się w schemacie własnego ciała, opisać swój wygląd,

 • określać strony ciała dziecka znajdującego się naprzeciwko niego,

 • układać obrazek na podstawie wzoru lub instrukcji słownej,

 • nazywać pomieszczenia w przedszkolu, znać ich przeznaczenie,

 • naśladować w zabawie ruchy wykonywane przez inne osoby,

 • znać zasady bezpieczeństwa w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym,

 • używać zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania,

 • współuczestniczyć w opracowaniu kodeksu grupowego, przestrzegać zasad,

 • wymyślać gesty, które są częścią zabaw i gier, tworzyć własne zagadki ruchowe,

 • znać słowa piosenki: „Przedszkole drugi dom‟,

 • wykonać autoportret,

 • usprawniać narządy artykulacyjne,

 • okazywać emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki,

 • wyjaśnić, co oznacza słowo: dobry przyjaciel, i wymienić cechy dobrego

  przyjaciela,

 • wymieniać obowiązki dyżurnego,

 • odczyt globalnie wybrane wyrazy,

 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok,

 • rozpoznawać głoski w nagłosie i wygłosie,

 • wymienić cechy charakterystyczne kwadratu, prostokąta i trójkąta,

 • odtwarzać rytmy i układy elementów.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.