Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

                     Witamy na stronie grupy "Kropelki"

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkolne kropelki chomikuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Różni ludzie - to my!

                                      ( 23.09. - 27.09.2019r.)

                                                   Kropelka 

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych

- tańczy w parze

– uważnie słucha opowiadania, odpowiada na pytania  dotyczące opowiadania

– wskazuje różnice na ilustracjach

– rysuje portret  koleżanki lub kolegi

– doskonali umiejętność zachowania równowagi podczas ćwiczeń gimnastycznych 

przedstawia emocje  za pomocą mimiki ciała

– nazywa podstawowe  uczucia

- rozróżnia uczucia przyjemne i nieprzyjemne

– wypowiada się na określony temat

– rysuje po śladzie oburącz

– rozpoznaje literę " O" małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie

– rysuje brakujące elementy domina

- wykonuje prosty rytm z wykorzystaniem swojego ciała np. klaśnięcie, tupnięcie

– odgrywa scenki teatralne

– wypowiada się na określony temat

– opowiada usłyszaną bajkę

- rozpoznaje cyfrę 1

- przelicza klocki

- naśladuje ruchy innych

- wykona kukiełkę z materiałów plastycznych

samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne( mycie rąk, korzystanie z toalety itp.)

- sprząta po sobie zabawki, odkłada je na swoje miejsce

- ubiera się odpowiednio do panującej pogody

- korzysta tylko ze swoich przyborów higienicznych

- spożywa posiłki z użyciem sztućców

    

 

 

                                                 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dzieci z emocjami

 

"Razem fajnie się bawimy"

16.09 - 20.09.2019      

  Kropelka

-przestrzega ustalonych zasad podczas gry zespołowej

-poprawnie wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela

-swobodnie wypowiada się n/t ulubionych zabaw oraz sposobów spędzania czasu w domu i przedszkolu

-uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

-odpowiada na pytania nauczyciela

-rozpoznaje i nazywa kolory

-stara się rysować za pomocą poprawnego chwytu pisarskiego

-wyrabia zręczność i zwinność

-przebywa na powietrzu, uczestniczy w zabawie z innymi, ćwiczy sprawność ruchową

-stawia się na miejscu zabawek poprzez słuchanie bajek nadających im cechy ludzkie, przy okazji uświadamia sobie potrzebę

sprzątania zabawek

- nie wstydzi się wyjść do środka koła, pokazać ruch do naśladowania dla innych

-ćwiczy refleks i orientację ,w którą stronę biec

-umie organizować sobie i innym zabawę

-rozwija sprawność manualną poprzez działalność plastyczną

-reaguje ruchem na zmiany w muzyce

-zaspokaja potrzebę ruchu w warunkach sali grupy

-wypowiada się na temat zabawek, które są dla niego( niej) ulubione

-klasyfikuje ze względu na jedną cechę(dwie cechy) użyte do zabawy zabawki

-eksperymentuje dotykiem rozpoznając: co to jest za zabawka

-rozwiązuje zagadki słowne

-rozróżnia głoski na początku w prostych wyrazach

-stara się wysłuchać opowiadania

-odpowiada na pytania

-układa i opowiada historyjkę obrazkową do opowiadania

-ćwiczy orientację i spostrzegawczość wzrokową

- rozwija swobodną, twórczą zabawę, z niewielką pomocą nauczyciela zdobywa doświadczenie i wiedzę

- odczytuje globalnie wyrazy, równoważniki zdań będące nazwami kącików i przedmiotów znajdujących się w kącikach zabaw

-naśladuje ruchem zabawę określonymi zabawkami

-ćwiczy orientację na kartce papieru (góra- dół)

-rozwija swoją pomysłowość i zainteresowania i mówi o tym czego oczekuje do zabawy

-współdziała i integruje się poprzez zabawę

-poprzez obserwacje przyrodnicze zdobywa wiedzę przyrodniczą,

-zaspokaja potrzebę swobodnej zabawy na świeżym powietrzu

-doskonali czynności samoobsługowe,w łazience, w szatni, przy przygotowaniach do posiłku i ich spożywaniu, odkłada naczynia na umówione miejsce

-słucha znanej literatury dziecięcej

-bawi się przy muzyce

-rozwija zainteresowania i pomysły na zabawę z wykorzystaniem zgromadzonych tam zabawek i pomocy dydaktycznych

-nawiązuje kontakty zabawowe z innymi dziećmi, uczy się dzielić zabawkami, czekać na swoją kolej

-współdziała w urządzaniu nowych kącików zabaw

-zastanawia się i odpowiada na pytania

-czyta obrazy , wyodrębnia elementy ilustracji

-dokonuje uogólnień i koloruje właściwy obrazek

-ćwiczy utrzymywanie równowagi podczas zabawy

-kształtuje poczucie rytmu i umiejętności wokalne

-zna nazwy niektórych instrumentów perkusyjnych ich brzmienie i sposób gry na nich

-dokonuje porównywania długości stosując określenia krótki, krótszy najkrótszy

-relaksuje się i rozwija sprawność ruchową bawiąc się na zabawkach ogrodowych

 

" Jesteśmy bezpieczni "

09.09.-13.09.2019r.

Każda Kropelka powinna :

- powiedzieć jak bezpiecznie zachowywać się na drodze

- uważnie  słuchać wierszy i  opowiadań na temat bezpieczeństwa na drodze

- rozpoznawać podstawowe znaki drogowe

- rozpoznawać  funkcjonariuszy mundurowych i opowiedzieć o ich pracy 

- segregować znaki drogowe na małe i duże

- ułożyć puzzle znaków drogowych

- segregować znaki według wielkości

- ułożyć rytm ze  znaków drogowych według wzoru

- klasyfikować pojazdy na wodne, powietrzne i lądowe

- pomalować farbami sygnalizator świetlny

- wykonać samochód z kół origami

- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych

 

                                                 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkole  bezpieczeństwo

"Spotykamy się po wakacjach w przedszkolu"

                                                                            02.09 - 06.09,2019

                           Kropelka

-przedstawia się nauczycielowi, podaje swoje imię i nazwisko

-poznaje i utrwala imiona kolegów i koleżanek

-mówi co lubi robić w domu, w przedszkolu

-nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami

-uczy się odczytywać globalnie imię swoje i swoich kolegów i koleżanek

-potrafi wybrać swoje imię na wizytówkę i ją ozdobić

-tworzy, zna, i zgadza się przestrzegać ustalonych reguł Kodeksu Grupowego

-poznaje pomieszczenia przedszkolne

-zapamiętuje swój znaczek indywidualny

-dowiaduje się dużo ciekawych rzeczy o wodzie na podstawie historyjki obrazkowej 'Podróż z Kropelkiem"

-interesuje się pamiątkami z wakacji i zdobywa wiadomości skąd zostały przywiezione

-rozpoznaje po ilustracjach i pamiątkach, gdzie dzieci były na wakacjach

-wypowiada się na temat wakacji poprzez malowanie obrazka 

-ćwiczy pamięć i mowę opowiadając o tym co wydarzyło się w wakacje

-zdobywa orientację na mapie Polski i Europy

-uczestniczy w zabawach integracyjnych, muzycznych, ruchowych

-uważnie słucha wiersza i ilustruje go rysunkiem

-zapamiętuje słowa i melodię piosenek: "Wakacje", "Przedszkole pod topolą", rytmizuje teksty piosenek

-zaspokaja potrzebę ruchu poprzez zabawy ruchowe w sali i na dworze

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.