Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

                     Witamy na stronie grupy "Kropelki"

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkolne kropelki chomikuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Drodzy Rodzice  

W najbliższym czasie będziemy zamieszczać propozycje  ciekawych zabaw, w które możecie Państwo bawić się z dziećmi w domu w zaistniałej sytuacji w zakładce: Nauka i Zabawa ONLINE

 

Proszę Państwa jeśli uznacie za stosowne po wcześniejszym zapoznaniu się sami z materiałem zawartym w linku, zapoznać swoje dzieci to podaję ten link

Link do książeczki dla dzieci o koronawirusie:

https://www.mindheart.co/descargables

 

Mocny układ odpornościowy jest JEDYNYM LEKARSTWEM na wirusy.

Rodzicu! Wzmocnij odporność Twojego dziecka.

„5 ZDROWYCH NAWYKÓW DLA SMYKÓW” to zabawy, tańce i kolorowanki tworzące u dzieci zdrowe nawyki wzmacniające ich odporność (bez wychodzenie z domu).

Wejdź na stronę https://www.5zdrowychnawykowdlasmykow.pl/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/

https://www.superstyler.pl/dziecko/zabawy-dla-dzieci-w-domu/

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszych-pomyslow,10029608,artykul.html

                                            Oto kilka propozycji kart pracy :

Znalezione obrazy dla zapytania: karty pracy dla dzieci marcowa pogodaZnalezione obrazy dla zapytania: karty pracy dla dzieci marcowa pogoda

Znalezione obrazy dla zapytania: karty pracy przedszkole 5 latkiZnalezione obrazy dla zapytania: karty pracy przedszkole 5 latkiZnalezione obrazy dla zapytania: karty pracy przedszkole 5 latki

Wierszyk o marcowej pogodzie  do nauki na pamięć .

" Marcowa pogoda".

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,
jak dobrze mieszać pogodę w garze.
Zanim na dobre wiosna przybędzie
ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy
i jeszcze trochę śnieżek poprószy.
I chociaż słońce mocniej przygrzeje
to jeszcze chłodnym wiatrem powieje
.

                                                                        Znalezione obrazy dla zapytania: ziemia nasza planeta obrazki

                                                                                     Ziemia - nasza planeta

                                               ( 09.03. - 13.03.2020 r.)

                                                                                                    Kropelka

- podejmuje własną aktywność poznawczą

– składa obrazek z części " Nasza planeta"

– rozwiązuje zagadki o tematyce przyrodniczej

– dokonuje analizy słuchowej wyrazów

– posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

– nazywa zwierzęta mieszkające w różnych częściach świata

– poznaje graficzny obraz głoski „G” i „g”, odczytuje proste wyrazy

- doskonali sprawność manualną

– współdziała z rówieśnikami

poprawnie wypowiada się na określony temat

– odpowiada na pytania dotyczące życia dinozaurów

eksperymentuje podczas zabaw  badawczych  z wodą

– uważnie słucha wiersza

- klasyfikuje przedmioty według różnych kryteriów

– przelicza w zakresie 10

– klasyfikuje zwierzęta według określonego kryterium np. wielkości, koloru

– przyporządkowuje zwierzęta do środowisk przyrodniczych z, których pochodzą

– rozpoznaje dotychczas poznane  litery

- wykona dinozaura z talerzyka papierowego

 

                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania: malarz i rzeźbiarz obrazek przedszkolny

 

 

My też możemy być artystami

02.03 – 06.03.2020

Kropelka

-poznaje znaczenie pojęć „sztuka”, „artysta”

-poznaje niektóre gatunki sztuki: literatura dziecięca, malarstwo, rzeźbę

-poznaje pracę pisarza, malarza, rzeźbiarza

-poznaje niektóre dzieła sztuki polskiej i zagranicznej

-poznaje jakie cechy i umiejętności mają artyści

-poznaje jak może być wyposażona pracownia plastyczna

-poznaje narzędzia pracy i materiały plastyczne, których używają

w swojej twórczości

-uczy się piosenki pt „Malowanki”

- poznaje graficzny obraz głoski „s” literę „s” małą i wielką

- poznaje napis globalny „sztuka” i wyszukuje w nim i w innych wyrazach poznaną literę „s”

-poznaje historię dzieciństwa H.CH. Andersena na podstawie książki

W poszukiwaniu szczęścia” W. Piaseckiej

-utrwala znane i poznaje nowe bajki i baśnie najbardziej znanych bajkopisarzy

-tworzy krótkie rymowanki

- tworzy z pomocą nauczyciela i innymi dziećmi grupową książeczkę

-bawi się w malarza, rzeźbiarza malując i lepiąc

-dowiaduje się gdzie można oglądać sztukę (galerie, muzea)

-porównuje i układa w serie „od najmniejszego do największego”,

od najkrótszego do najdłuższego” itp.

-utrwala figury geometryczne nazywając je i układając z nich geometryczne obrazki

-przelicza elementy zbiorów i określa liczbę elementów w zbiorze (wie, że ostatni wypowiedziany liczebnik określa liczbę elementów w zbiorze

-przebywa na dworze obserwując oznaki wiosny i bawiąc się w zabawy ruchowe i tematyczne

 

 

 

 

                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania: instrumenty muzyczne 

                                                                         Odkrywamy świat muzyki.

                                            ( 24.02. - 28. 02. 2020 r.)

                                                                                             Kropelka

rozpoznaje i odtwarza dźwięki

– ilustruje usłyszany  dźwięk ruchem

– uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych

–  wypowiada się na dany temat

– rozwija wyobraźnię, wrażliwość słuchową

– rozwija sprawność motoryczną

– poprawnie wypowiada dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku wyrazów

-  potrafi przedstawić niewerbalnie podaną czynność

– doskonali umiejętność gry na dziecięcych instrumentach

– nazywa i klasyfikuje niektóre instrumenty muzyczne

– rozpoznaje  poznane  litery

– rozpoznaje litery „R”, „r” ,doskonali sprawność grafomotoryczną

– odgaduje zagadki sensoryczne

– rozwija wrażliwość muzyczną

-  słucha różnych gatunków muzyki

– wyraża ekspresję twórczą podczas zajęć technicznych

– gra na wykonanym przez siebie  instrumencie  muzycznym

– doskonali zmysł wzroku i słuchu

– przelicza w zakresie 10

–  poznaje zapis  graficzny liczby 10, określa liczbę elementów

- reaguje na zmianę rytmu, tempa oraz rodzaju muzyki

– współtworzy taniec grupowy

– potrafi współpracować z rówieśnikami

 

 • obrazek zimowy

Zimowe obserwacje, eksperymenty, zabawy

03.02 – 07.02.2020

Kropelka

-dowiaduje się różnych ciekawostek o zimie t.j o zjawiskach pogodowych charakterystycznych dla pory roku – zimy

- obserwuje i doświadcza podczas pobytów na dworze pogody jaka panuje tej zimy na dworze

-uświadamia sobie, że tegoroczna zima odbiega pogodą od zimy jaka jest charakterystyczna dla naszego kraju i klimatu w którym się znajdujemy

-umie określić jakie są cechy zimy w naszym kraju zazwyczaj, a jakie są obecnie

-wie , że śnieg składa się z płatków śniegu (gwiazdek sześcioramiennych) o różnej budowie

- dowiaduje się, dlaczego śnieg (lód) topnieje, a dlaczego woda zamarza i powstaje lód

-rozumie, że zimą należy dokarmiać zwierzęta i robią to zazwyczaj służby leśne

-dosypuje z nauczycielem ziaren do karmnika

-wie, że może wraz z rodzicami wystawić na balkonie karmnik i też dokarmiać ptaki

-wie, że podczas ferii zimowych jeśli jest śnieg i lód należy być uważnym, żeby nie ulec wypadkowi

-wie jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać, wspólnie z innymi dziećmi i nauczycielem tworzy te zasady i pamięta o ich przestrzeganiu

-wie, gdzie nie należy zjeżdżać na sankach, jeździć na lodzie

-wie, że na dworze i w domu może przebywać tylko z osobami dorosłymi (rodzicami, innymi opiekunami)

-wie, że nie należy jeść śniegu i dlaczego

-rozumie, dlaczego nie należy rzucać w innych śnieżkami

-dostrzega zagrożenia związane z chorobami wywoływanymi przez wirusy i bakterie

-wie, że trzeba myć często ręce, jeść owoce i warzywa, żeby być bardziej odpornym na choroby

-poznaje nową literę małą i wielką drukowaną „p, P”

-dopełnia zbiory tak, żeby wszystkie miały po tyle samo elementów

-uczy się piosenki „Zimo, zimo kochana, daj nam dużo śniegu, zrobimy bałwana...”

-wykonuje różne prace plastyczne o tematyce zimowej wg własnych pomysłów i zaproponowane prze nauczyciela

-bawi się w zabawy ruchowe o tematyce zimowej

 

 • Zabawy zimowe do wstawienia

                                                                       Znalezione obrazy dla zapytania bal w przedszkolu

                                                                                 W karnawale same bale.

                                                                                    ( 27.01. - 31.01. 2020 r.)

                                                                                              Kropelka :

- bierze czynny udział w balu karnawałowy w przedszkolu - tańczy, integruje się z innymi dziećmi

- zna tradycję odchodzenia bali karnawałowych, przebierania się w stroje

- wypowiada się na temat bali karnawałowych

- doskonali sprawność manualną

- uczestniczy w zabawach  ruchowych i ćwiczeniach porannych

  - rozwiązuje  zagadki słowno – obrazkowe o postaciach bajkowych

- uważnie słucha wierszy, opowiadań oraz  ulubionych bajek 

- segreguje balony z papieru  wg wielkości, koloru i przelicza je

- dorysowuje tyle balonów ile wskazuje cyfra

- wytnie  balon z kolorowych kartek  i ozdobi go

- znajdzie drugi taki sam obrazek

- opowiada historyjkę obrazkową o "Kopciuszku"

- segreguje przedmioty ze względu na to z jakiej bajki pochodzą

- łączy w pary cień obrazka z obrazkiem danej postaci

- wykona maskę karnawałową z papieru

- doskonali słuch fonematyczny

- odgrywa role postaci z bajek  prezentując krótkie scenki dramowe  z wykorzystaniem pacynek i kukiełek

- doskonali koordynację wzrokowo – ruchową

 • Obrazek dziadków

Święto Dziadków w kalendarzu, w naszym przedszkolu i w naszej grupie

20.01 – 24.01.2020

Kropelka

-pamięta o zbliżającym się Święcie Babci i Dziadka

- przygotowuje drobne przyjemności w postaci prezentów dla babci i dziadka

--dba o estetykę wykonanych prezentów dla babci i dziadka

-świętuje Święto Dziadków poprzez przygotowywanie występów z tej okazji i zaproszenie babć i dziadków do przedszkola na uroczystość grupową

--wypowiada się n/t swoich babć i dziadków

-odczuwa więź emocjonalną z babcią i dziadkiem

-podkreśla rolę babci i dziadka w życiu dziecka i całej rodziny

-zastanawia się czego wnuki uczą się od dziadków

-interesuje się historią swojej rodziny i pracą zawodową i domową dziadków

- uczy się i śpiewa nowe piosenki o babci i dziadku

-uczy się ładnej recytacji

-jest dumne ze swoich dziadków, ma świadomość, że niektórzy z nich już odeszli

-przeżywa nastrój oczekiwania na babcie i dziadków w przedszkolu przed występem

-stara się jak najlepiej występować

-wspólnie z innymi występuje dla babci i dziadka

-rysuje postaci babci i dziadka

-uczy się rysowania serca

--ćwiczy sprawność manualną poprzez rysowanie i wycinanie serca, wykorzystuje symetryczność kształtu serca i na tym przykładzie dowiaduje się co to jest symetryczność

-zapoznaje się z działaniem wagi szalkowej i porównuje ciężar różnych przedmiotów

-poznaje inne rodzaje wag do ważenia i określa co jest lżejsze, co jest cięższe

-rozpoznaje litery „n, N”wśród innych , odczytuje sylaby, odczytuje krótkie wyrazy z nowo poznaną literą

-obserwuje najbliższe otoczenie i pogodę na dworze i porównuje ją z cechami charakterystycznymi dla zimy

-dosypuje karmy do karmników i dokarmia ptaki obserwując je między innymi przez okno

-zaspokaja potrzebę swobodnego ruchu i zabawy na dworze

                                                                             Podobny obraz

                                                                                     Sporty zimowe dla każdego. 

                                             ( 13.01.2020 r. - 17.01. 2020 r.)    

                                                       Kropelka : 

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych                     

- poznaje obraz graficzny cyfry " 0"

- poznaje obraz graficzny głoski " C", dzieli wyrazy na głoski i sylaby

- wypowiada się na temat znanych sobie sportów zimowych, utrwala dotychczasową wiedzę

-  wie jak należy bezpiecznie bawić  się zimą na śniegu

- wie jak należy prawidłowo odżywiać się, aby  sportowcy mogli uzyskiwać dobre wyniki w sporcie

– wyraża rozumienie świata za pomocą impresji teatralnych

– uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- doskonali sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych

– klasyfikuje i przelicza  przedmioty 

- pomaluje farbą sylwetę sportowca

– rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem

-  opowiada historyjkę obrazkową dotyczącą bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu

- odgadnie co jest ukryte pod obrazkiem

- doskonali spostrzegawczość

- wykona zimowy obrazek  świecą i farbami    

                                                

 • Obrazek rok2020
 • Pory i miesiące

Jak mija czas

07.01 – 10.01.2020

Kropelka

-wie, że zaczął się Nowy Rok

-dostrzega zjawisko upływu czasu

-rozumie i stosuje pojęcia: „dzień”, „pora dnia”, „tydzień”, „dni tygodnia”, „ miesiąc”, „rok”

-uczy się wymieniać w kolejności dni tygodnia i miesiące

-wie w jakim miesiącu ma urodziny

-posługuje się nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku

-umie wymienić pory roku w kolejności występowania po sobie

-umie wymienić cechy charakterystyczne pór roku

-wie po co potrzebny jest kalendarz, i jakie są zasady jego budowy

-wie jaka jest rola zegara i budowa zewnętrzna zegara tarczowego

-uczy się rozpoznawać na zegarze tarczowym pełne godziny

-dowiaduje się na jakie jednostki czasu dzieli się „godzina”

-poznaje różne rodzaje zegarków i kalendarzy

-wykonuje wspólnie z innymi dziećmi i nauczycielem sylwetę zegara tarczowego

-przelicza i porównuje liczebność zbiorów

-poznaje obraz graficzny liczby „9”

-doskonali umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie „9”

-poznaje graficzny obraz głoski „b” - litery „b”, „B”

-utrwala umiejętność rozpoznawania i nazywania wcześniej poznanych liter i cyfr

-próbuje czytać litery, sylaby i proste wyrazy utworzone z poznanych liter

-rozwija naturalną kreatywność w różnych formach swojej aktywności; zabawowej, plastycznej,

ruchowej, muzycznej, muzyczno – ruchowej, słownej

 

                                                                                            Święta tuż, tuż...

                                             ( 16.12. - 20.12. 2019 r.)

                                                   Kropelka

- opowiada o świętach Bożego Narodzenia w swoim domu

- uważnie słucha opowiadań i wierszy o tematyce świątecznej

- segreguje przedmioty związane ze świętami od pozostałych

- uczestniczy w zabawach  ruchowych i ćwiczeniach porannych

- ułoży puzzle kartki świątecznej

- doskonali sprawność ruchową uczestnicząc w ćwiczeniach gimnastycznych

- łączy w pary jednakowe obrazki

- łączy cień obrazka  z obrazkiem świątecznym

- wykona stroik świąteczny dla rodziców

- rozpozna po dotyku kształt bombki

- posegreguje bombki wg koloru i kształtu

- uczestniczy w zabawie słuchowej

- ułoży aniołka z kółek origami

- uczestniczy w występie jasełkowym dla rodziców - recytuje wiersze, śpiewa kolędy i piosenki świąteczne

 • ...

                          Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia

09. 12 – 13. 12. 2019

Kropelka

-poznaje biblijną historię, od której to obchodzimy Święta Bożego Narodzenia

-odczuwa magię zbliżających się Świąt

-przeżywa przyjemne uczucia oglądając świąteczne dekoracje i uczestnicząc w świątecznych przygotowaniach w przedszkolu i w domu

-wypowiada się na temat zbliżających się świąt

-poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

-porządkuje swoje wiadomości n/t świąt Bożego Narodzenia

-przygotowuje upominki świąteczne dla swoich najbliższych

-wie, że prezentami obdarzają się także ludzie dorośli np. przy okazji świąt Bożego Narodzenia np. przekazując paczki , produkty do tych paczek dla osób potrzebujących, ale także z innych okazji

-przygotowuje wspólnie z wychowawczyniami, panią rytmiczką Jasełka na spotkanie przedświąteczne z rodzicami

-rozwija pomysłowość i sprawność manualną poprzez różnorodne zabawy plastyczne

-dowiaduje się skąd się wzięła tradycja ubierania choinki

-poznaje niektóre rodzaje drzew iglastych

-składa techniką origami choinkę

-skleja łańcuch na choinkę

-uczy się kolęd, piosenek o tematyce świątecznej, zabaw i tańców

-rozwiązuje zagadki sensoryczne (dotykiem)

-ćwiczy zręczność i refleks poprze zabawy sprawnościowe

-robi porządki przed zbliżającymi się świętami w sali

-wykonuje ozdoby świąteczne wg własnych pomysłów

--komponuje i przykleja stajenkę z gotowych elementów

-naśladuje głosy zwierząt obecnych w stajence

-wybiera obrazki tematyczne związane z Bożym Narodzeniem

-poznaje głoskę i literę „y”

-ćwiczy analizę i syntezę słuchową i słuchowo – wzrokową prostych wyrazów

-wyszukuje i wyodrębnia przedmioty w określonym kolorze

-ćwiczy prawidłowy oddech

                       Mikołaju, Mikołaju co Ty robisz w naszym kraju... 

                                                                            ( 02.12. - 06. 12. 2019 r.)       

                                                                                        Kropelka 

-   wypowiada się na temat wyglądu oraz pochodzenia  Mikołaja

- doskonali sprawność manualną

- uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych

- uważnie słucha wierszy, opowiadań o tematyce mikołajkowej

- rozpoznaje za pomocą dotyku przedmioty oraz ich właściwości  duży – mały, miękki – twardy,

- wyraża ruchem charakter melodii

- powie co zniknęło i co zmieniło swoje miejsce

- wciela się w wybraną  zabawkę i naśladuje ją ruchem

- składa obrazek świąteczny  z części

- powie co jest ukryte pod obrazkiem

- ilustruje ruchem piosenkę mikołajkową

- rozwiązuje zagadki słowno – obrazkowe

łączy w pary takie same przedmioty

- z radością uczestniczy w uroczystości przedszkolnej - spotkanie z Mikołajem

- uczestniczy w zabawach integracyjnych, mikołajkowych z inną grupą

- wykona mikołaja z talerzyka papierowego

- dzieli wyrazy na sylaby, głoski, wyszukuje wyrazy zaczynające się na daną głoskę

- doskonali umiejętności językowe

- różnicuje kierunki w przestrzeni

- bawi się przy muzyce

- rozpoznaje dźwięki wydawane przez  różne pojazdy

- pomaluje sylwetę mikołaja                                           

                                                                  Znalezione obrazy dla zapytania obrazek mikołaja

 

                                            Nasze Rodziny

                                                      25.11 29.11.2019

                                                     Kropelka

-poznaje historię pojawienia się wśród dziecięcych zabawek „pluszowego misia”

-uczestniczy w zabawach z okazji „Dnia Pluszowego Misia”

-dowiaduje się o znanych misiach z literatury i filmu

-rysuje swojego misia patrząc na niego

-uświadamia sobie rolę rodziny jej wartość dla siebie i innych jej członków

-interesuje się historią swojej rodziny

-respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych członków rodziny

-uczy się rozpoznawania emocji swoich, innych dzieci i osób dorosłych

-wie jak ważny jest dla dziecka czas spędzany z rodziną

-dobiera sobie stroje i rekwizyty do zabawy tematycznej

-ćwiczy role społeczne, które będzie pełniło kiedyś w dorosłym życiu

- poznaje tradycje swoich przodków i rodziców- zwyczaje andrzejkowe 

-poznaje nową literę drukowaną, małą i wielką „d”

-ćwiczy słuch fonematyczny

-poznaje cyfrę „8”i określa nią zbiory ośmioelementowe, określa liczbę elementów w zbiorach zakresie 1-8

-stosuje liczebniki porządkowe w różnych sytuacjach zadaniowych

-utrwala poznane cyfry, odszyfrowuje kody

-próbuje określać kierunki: w prawo, w lewo

-wyszukuje literę”d” w wyrazach, wskazuje inne znane mu litery w wyrazach, próbuje czytać proste wyrazy

-rozpoznaje napisy i podporządkowuje je do obrazków

-panuje nad swoimi emocjami w momencie przegrywania

-rytmicznie dzieli tekst wiersza na sylaby

--ćwiczy pamięć ucząc się ról, kolęd i piosenek do Jasełek

-rozwija poczucie rytmu i wrażliwość słuchową poprzez zabawy muzyczno – ruchowe

-rozróżnia i nazywa kolory

-rozwija sprawność ruchową poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

-zaspokaja potrzebę swobodnej zabawy

 • FamilyPhoto3

                                                                               Podróżujemy w dawne czasy.

                                                            ( 18. 11. - 22. 11. 2019 r.)

                                                                                             

                      Kropelka

 

- odgrywa wybraną scenę z legendy

- uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych 

-tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych, wyszczególnia obrazki należące do danego pojęcia

– doskonali umiejętności aktorskie i budowania  dialogów

– wskazuje i nazywa zabytki Warszawy lub Krakowa

- doskonali sprawność ruchową

-określa kierunki i ustala położenie przedmiotów 

- eksperymentuje z intonacją głosu podczas nauki wiersza na pamięć 

– spostrzega procesy w czasie eksperymentu z parowaniem i skraplaniem wody

– odczytuje emocje i przeżycia i potrafi się wczuć w wybraną postać z legendy

-  rozpoznaje literę "K", "k" małą i wielką, drukowaną i pisaną

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów połączonej z określeniem miejsca głoski „k” w wyrazie, zna litery drukowane „K”, „k”, odczytuje proste wyrazy z nimi

– stempluje  farbą szablon smoka wawelskiego

-zna historię o smoku wawelskim

– wskazuje charakterystyczne cechy dla postaci z legendy

-wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę

– bierze udział w prostych scenkach z podziałem na role

– samodzielnie tworzy opowiadanie na podstawie ilustracji

– wyraża ekspresję twórczą, porównuje przedmioty ze względu na wielkość 

– wskazuje dobre i złe postępowanie bohaterów

– rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne 

- doskonali swoją inwencję twórczą wykonując owieczki z materiałów plastycznych

- rozpoznaje i naśladuje dźwięki pochodzące z otoczenia

– doskonali sprawność manualną

– słucha z uwagą tekstu legendy, opowiada treść legendy przy zachowaniu związków przyczynowo-skutkowych

– kreśli elementy obrazka po śladzie oraz według własnego pomysłu 

- rozpoznaje cyfrę " 7"

– przelicza w zakresie 7, liczy na zbiorach zastępczych

                                                   Podobny obraz

                     Dawniej i dziś

                         12.11 – 15.11.2019

                Kropelka

-interesuje się historią swoich przodków

-porównuje jak dzieci bawiły się dawniej a jak dziś, dobiera i wkleja naklejki w parach”Dawniej i dziś”

-słucha bajek, które słuchały też babcie i dziadkowie

-słucha o historycznych dziejach naszego kraju, odczuwa przynależność do narodu i swojego kraju

-rozumie znaczenie pojęć określających czas i to, że czas upływa

-słucha z uwagą informacji dotyczących zachowań rycerskich z tzw. Kodeksu Rycerskiego i odnosi je do Kodeksu Przedszkolaka i do własnego zachowania

-respektuje prawa i obowiązki i swoje oraz innych osób

-dobiera sobie stroje i rekwizyty do zabawy tematycznej

- przypomina sobie minione wydarzenia takie jak Święto Niepodległości, istotne dla historii naszego kraju

- słucha opowiadania nauczyciela o dawnych czasach

-utrwala orientację w schemacie własnego ciała

-chwyta i przenosi małe przedmioty z wykorzystaniem pęsety przez co wyrabia prawidłowy chwyt pisarski

-wycina po linii prostej starając się prawidłowo trzymać nożyczki

-ćwiczy mięśnie narządów mowy poprzez zabawy artykulacyjne

-zna cyfrę „6”i określa nią zbiory sześcioelementowe, określa liczbę elementów w zbiorach zakresie 1-6

-utrwala poznane cyfry, odszyfrowuje kody

-próbuje określać kierunki: w prawo, w lewo

-utrwala poznane litery poprzez łączenie w pary małej litery z wielką i obrazków, których nazwy zaczynają się tą literą

-panuje nad swoimi emocjami w momencie przegrywania

-ćwiczy szybką reakcję pobudzania i hamowania

-rozwija poczucie rytmu i wrażliwość słuchową poprzez zabawy muzyczno – ruchowe

-rozwija sprawność ruchową poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

 

 • Obrazek historyczny
 • Historia dla dzieci

                                                                                    Moja Ojczyzna - Polska.

                                                                                        ( 04.-08. 11. 2019 r.)

                                                                                                 Kropelka

wymienia  największe miasta i rzeki na mapie  Polski,  wskazuje  na mapie swoją miejscowość

- uważnie słucha wiersza, opowiadania

- przyporządkuje cień do obrazka

− doskonali sprawność ruchową

− klasyfikuje środki lokomocji

− rozpoznaje poszczególne środki transportu oraz miejsca, w których występują

− doskonali motorykę małą 

− uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych

− doskonali umiejętności grafomotoryczne

− ułoży puzzle związane z Polską

− poznaje obraz graficzny litery „l” i „L”, doskonali analizę słuchową wyrazów zaczynających się na głoskę "l"

- śpiewa piosenki patriotyczne 

- wypowiada się na podany temat

- zna miejsca, takie jak: góry, morze,  mazury, Białowieża, Toruń, Kraków oraz atrybuty tych miast

− utrwala znajomość cechujących Polskę miejsc, zabytków, zwierząt, roślin

- wykona wydzierankę z bibuły - " Godło Polski"

- opowiada historyjkę obrazkową " Wars i Sawa"

- opowiada o zabytkach Warszawy

- odtwarza ruchem sposób poruszania się wybranego zwierzęcia np. wiewiórka, jeż…

- ułoży określoną ilość przedmiotów

- ułoży wskazany rytm

- reaguje na umówiony sygnał

                                            Znalezione obrazy dla zapytania polska moja ojczyzna obrazki chomikuj

Odkrywamy świat wokół nas odkrywamy swoje miasto

28.10 – 31.10.2019r.

Kropelka

-wie w jakim mieście mieszka

-interesuje się swoim miastem, jego budowlami, ulicami, znanymi ludźmi

-interesuje się swoim miastem i czuje się mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego

-wyróżnia elementy charakterystyczne dla miasta

-zna swój adres zamieszkania

-uświadamia sobie jak ważne jest dla każdej rodziny posiadanie domu lub mieszkania

-interesuje się okolicą wokół swojego miejsca zamieszkania, nazwami ulic, miejscami użyteczności 

 publicznej

-jest dumne ze swojego miejsca zamieszkania

-zna drogę ze swojego miejsca zamieszkania i do przedszkola i z powrotem

-wie, że nie może samo przychodzić do przedszkola i wychodzić z niego

-rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia

-uświadamia sobie jak ważne są dla wszystkich dobre relacje z sąsiadami, kolegami i koleżankami

-uczy się przestrzegania reguł w rożnych sytuacjach życia przedszkolnego

-uczy się kulturalnych zachowań jakie obowiązują w naszym społeczeństwie

-uczy się zdrowych zasad rywalizacji

-uczy się godzić z przegraną np. podczas zabaw grami z regułą

-ćwiczy kompetencje społeczne tj. współdziałanie w zabawie, czekanie na swoją kolej,

 podporządkowanie się zasadom panującym w grupie przedszkolnej

- jest dumne ze swojego miasta,

-poznaje nazwy ulic nazwane imionami i nazwiskami naszych bohaterów narodowych

--poznaje, kim byli ludzie, których imieniem i nazwiskiem nazwane są ulice na Osiedlu Młodych

-wie, że upamiętniają ludzi zasłużonych dla naszego kraju i  trzeba o nich pamiętać

- poznaje tradycję pamiętania o zmarłych z naszych rodzin i bohaterach narodowych w dniach

 Święta Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych

-zapamiętuje flagę i herb Nowego Dworu Mazowieckiego

-poznaje zwyczaje związane z naszą kulturą i religią poprzez literaturę i stosowne do tego ilustracje

-ćwiczy sprawność manualną poprzez wycinanie, malowanie, rysowanie

- ćwiczy szybką reakcję na bodziec słuchowy

-łączy w pary pasujące do siebie elementy(obrazki)

-przypomina sobie wcześniej poznane piosenki i poznaje nowe

-ćwiczy słuch fonematyczny poprzez wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie w tym głoski „t”-stara się zapamiętać obraz głoski -  literę „t, T”

-potrafi stworzyć zbiory równoliczne

-utrwala i zapamiętuje wcześniej poznane litery i cyfry

-ćwiczy umiejętność liczenia w szerszym zakresie

--rozróżnia i nazywa figury geometryczne i rozwija pomysłowość poprzez układanie z nich pojazdów i innych przedmiotów

 • 1200px-POL_Nowy_Dwór_Mazowiecki_COA.svg

                                       Niezwykły rytm przyrody.

                                          ( 21.10. - 25.10.2019 r.)

                                                Kropelka

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych

- doskonali motorykę małą

- wypowiada się na podany temat

- rozwiązuje  zagadki słowno – obrazkowe

− rozwija spostrzegawczość wzrokową

− poszerza swoje doświadczenia sensoryczne

− uwalnia swoje emocje podczas działań  muzyczno -ruchowych

- doskonali sprawność ruchową

- ćwiczy narządy mowy

- śpiewa piosenkę o miesiącach

− wskazuje cechy charakterystyczne dla określonej pory roku 

− wykonuje ćwiczenia w kartach pracy

- poznaje  literę " m" , "M" - małą i wielką, drukowaną i pisaną, dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie

- maluje farbami wybraną porę roku

- pokazuje ruchem ciała co można robić w dzień, a co w nocy

-utrwala znajomość strony lewej i prawej

- tworzy konstrukcje przestrzenne

- poznaje cyfrę 5

- uważnie słucha wiersza

- opisuje zjawiska przyrodnicze ( deszcz, słońce, wiatr...)

- komunikuje się w sposób pozawerbalny

- wypowiada się z użyciem następstw czasowych ( dzień - noc)

- doskonali umiejętności twórcze podczas wykonywania prac plastycznych

                                                                   Znalezione obrazy dla zapytania obrazki pory roku

                           Uczymy się dbać o swoje zdrowie

                                                14.10 – 18.10.2019

 

                              Kropelka

 

-rozumie potrzebę dbania o zdrowie

-uczy się dbać o swoje zdrowie

-rozróżnia zdrowe i niezdrowe jedzenie

-stara się zjadać coraz więcej rodzajów surowych owoców i warzyw i

przygotowanych z nich surówek

-dowiaduje się w uproszczony sposób „co to są witaminy i w jakich produktach

spożywczych jest ich najwięcej

-poznaje „piramidę zdrowego żywienia”

-wie, że nie zdrowo jest się objadać

-określa na czym polega bycie zdrowym

-rozróżnia zachowania korzystne i niekorzystne dla zdrowia

-zna niektóre działania profilaktyczne dla zachowania zdrowia

-wie, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia

-zbiera informacje n/t zdrowego odżywienia od pani intendentki żywieniowej

-utrwala wiedzę dotyczącą zdrowia

-uczy się stosować zdobytą wiedzę w praktyce

-wie, że zdrowie zależy również od dostosowania ubioru do pogody

-wie, że dla zdrowia potrzebne jest przebywanie na świeżym powietrzu

-przebywa na dworze bawiąc się i obserwując przyrodę

-wie, że ruch swobodny i ćwiczenia gimnastyczne wpływają korzystnie na zdrowie

-rozumie konieczność dbania o higienę jamy ustnej, w tym zębów

-uczy się i stara się prawidłowo myć zęby

-wie jakie pokarmy są szkodliwe dla zębów

-bezpiecznie uczestniczy w zabawach ruchowych

-uczy się rozróżniać strony lewą i prawą

-poznaje liczbę „4” i jej graficzny obraz cyfrę „4”

-ćwiczy słuch fonematyczny poprzez wybrzmiewanie głosek na początku i na końcu

wyrazów

-poznaje literę „i,I” wielką i małą

-uczy się rozumieć pojęcia następstw czasowych poprzez układanie i opowiadanie

historyjek obrazkowych

-doskonali sprawność narządów mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne

-rozwija sprawność manualną poprzez działalność plastyczną

 

 • Zdrowy+styl+życia

                                                                     Co nam   jesień w koszach niesie?

                                           07.10.-11.10.2019r.

                                                Kropelka

- uczestniczy w zabawach ruchowych i  ćwiczeniach porannych

- opowiada o warzywach i owocach , które rosną w sadzie i na polu

- uważnie słucha wiersza

- ogląda owoce i warzywa, sprawdza, jakie pestki mają owoce i jak wyglądają w środku

-  rozpoznaje literę "e" drukowaną i pisaną, małą i wielką, dzieli wyrazy na sylaby i głoski,  rozróżnia głoski na początku i na końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

- rozwiązuje zagadki słowno – obrazkowe

- doskonali sprawność manualną

- ogląda teatrzyk o warzywach w wykonaniu nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące teatrzyku

- rozpoznaje po dotyku owoce i warzywa, przelicza je

- wycina  owoc z papieru   i  wykona jego  wydzierankę

-ułoży puzzle owoców

- liczy, porównuje i klasyfikuje zbiory  wg koloru, wielkości

- próbuje odgadnąć nazwę owocu przy pomocy zmysłu smaku

- zrobi z owoców szaszłyki  owocowe

-powie jakie zna  potrawy , które  można otrzymać z warzyw

− odtwarza rytmy podane przez nauczyciela

- ustawi się w tyle osób ile wskazuje kartonik z cyfrą

− poznaje cyfrę 3

- ozdobi  plasteliną sylwetę warzywa

- waży owoce i warzywa, dokonuje obserwacji, które owoce i warzywa są cięższe, które lżejsze

- doskonali spostrzegawczość wzrokową

- podaje nazwy owoców  i warzyw wg koloru jaki wylosowało na kostce

 

            

                                                      Znalezione obrazy dla zapytania obrazki owoce i warzywa w koszu

 

 

 

 30.09 - 04.10.2019

Pani Jesień i jej wspaniałe kolory

Kropelka:

-rozróżnia i nazywa kolory jesieni: żółty, czerwony, pomarańczowy, brązowy i ich odcienie

-tworzy różne kolory poprzez mieszanie farb

-rozumie, co oznacza sformułowanie „Dary jesieni”

-klasyfikuje i tworzy zbiory z różnych darów jesieni

-podejmuje samodzielną aktywność-

-organizuje sobie zabawy z wykorzystaniem żołędzi,  

 kasztanów, szyszek, liści

- doświadcza dotykiem kasztany, żołędzie ,szyszki, orzechy, liście

-liczy kasztany, liście, żołędzie

-poznaje cyfrę 2 , liczy manipulując materiałem przyrodniczym

opowiada o swoim samopoczuciu i nastroju

-przelicza elementy zbiorów podczas zabawy oraz porównuje ich liczebność przy użyciu słów:”mniej”,”więcej”,”tyle samo”

-określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w odniesieniu do swojej osoby

-uczy się i doskonali w/w czynności matematyczne

-uczestniczy w zabawach z literą „A, a”-zapoznaje się z brzmieniem głoski „a” i obrazem graficznym głoski – literą „a”

-zdobywa wiadomości n/t jesiennej przyrody

-dowiaduje się ciekawostek n/t jesieni

-wybiera i wypowiada się na temat jesiennych ilustracji

-rozpoznaje niektóre  drzewa po liściach i owocach

-poznaje nowe piosenki o tematyce jesiennej, wsłuchuje się w tekst piosenki i wypowiada na jej temat

-wymyśla sobie i innym różne ciekawe zabawy, pozwala bawić się swoimi zabawkami

-eksperymentuje  z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

-wykonuje eksperymenty graficzne farbą i jesiennymi liśćmi

-uczestniczy w ćwiczeniach porannych

-rozwija sprawność dużych grup mięśniowych podczas gimnastyki porannej

-wyrabia skoczność i zwinność na ćwiczeniach gimnastycznych

-obdarza zainteresowaniem i uwagą gościa  w przedszkolu -mamę naszego kolegi, która przyszła czytać dzieciom książeczkę

-wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego, gestu, ruchu

-wsłuchuje się ze zrozumieniem w wypowiadane przez nauczyciela polecenia

-wykonuje polecenia zawarte w kartach pracy

-uczy się, że trzeba uzupełnić zaległą pracę

-odrabia zaległości spowodowane nieobecnością w przedszkolu

-uczestniczy z innymi dziećmi w zabawach ruchowych

-zaspokaja potrzebę zabawy dowolnej

-umie organizować sobie i innym dzieciom zabawę

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych

-nawiązuje kontakty zabawowe również z dziećmi z innych grup

-uczy dzielić się zabawkami przyniesionymi z domu w zabawie

-odpoczywa przy muzyce i słuchaniu bajek dziecięcych

-przebywa na świeżym powietrzu

-przedstawia uczucia i emocje pokazane na obrazkach

-opowiada jak się czuje i co będzie robiła

-ćwiczy oddechowy aparat mowy

-ćwiczy narządy mowy poprzez zabawy logopedyczne

-stara się mówić płynnie, wyraźnie i rytmicznie

-odpowiada na zadane pytanie nauczycielowi

-podaje swoje propozycje zabaw na jesienne dni

-ma poczucie, że współdecyduje o tym co robi w przedszkolu

-odtwarza rytmy podane przez nauczyciela

-wyodrębnia i nazywa elementy rysunku

-uczy się nowej piosenki pt.”Pani Jesień”

-muzykuje przy użyciu instrumentów muzycznych

-ćwiczy prawidłowy chwyt przyboru podczas rysowania podczas rysowania, malowania, wycinania

-uczy się współdziałać w zespole

                                                                                Różni ludzie - to my!

                                      ( 23.09. - 27.09.2019r.)

                                                   Kropelka 

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych

- tańczy w parze

– uważnie słucha opowiadania, odpowiada na pytania  dotyczące opowiadania

– wskazuje różnice na ilustracjach

– rysuje portret  koleżanki lub kolegi

– doskonali umiejętność zachowania równowagi podczas ćwiczeń gimnastycznych 

przedstawia emocje  za pomocą mimiki ciała

– nazywa podstawowe  uczucia

- rozróżnia uczucia przyjemne i nieprzyjemne

– wypowiada się na określony temat

– rysuje po śladzie oburącz

– rozpoznaje literę " O" małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie

– rysuje brakujące elementy domina

- wykonuje prosty rytm z wykorzystaniem swojego ciała np. klaśnięcie, tupnięcie

– odgrywa scenki teatralne

– wypowiada się na określony temat

– opowiada usłyszaną bajkę

- rozpoznaje cyfrę 1

- przelicza klocki

- naśladuje ruchy innych

- wykona kukiełkę z materiałów plastycznych

samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne( mycie rąk, korzystanie z toalety itp.)

- sprząta po sobie zabawki, odkłada je na swoje miejsce

- ubiera się odpowiednio do panującej pogody

- korzysta tylko ze swoich przyborów higienicznych

- spożywa posiłki z użyciem sztućców

    

 

 

                                                 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dzieci z emocjami

 

"Razem fajnie się bawimy"

16.09 - 20.09.2019      

  Kropelka

-przestrzega ustalonych zasad podczas gry zespołowej

-poprawnie wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela

-swobodnie wypowiada się n/t ulubionych zabaw oraz sposobów spędzania czasu w domu i przedszkolu

-uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

-odpowiada na pytania nauczyciela

-rozpoznaje i nazywa kolory

-stara się rysować za pomocą poprawnego chwytu pisarskiego

-wyrabia zręczność i zwinność

-przebywa na powietrzu, uczestniczy w zabawie z innymi, ćwiczy sprawność ruchową

-stawia się na miejscu zabawek poprzez słuchanie bajek nadających im cechy ludzkie, przy okazji uświadamia sobie potrzebę

sprzątania zabawek

- nie wstydzi się wyjść do środka koła, pokazać ruch do naśladowania dla innych

-ćwiczy refleks i orientację ,w którą stronę biec

-umie organizować sobie i innym zabawę

-rozwija sprawność manualną poprzez działalność plastyczną

-reaguje ruchem na zmiany w muzyce

-zaspokaja potrzebę ruchu w warunkach sali grupy

-wypowiada się na temat zabawek, które są dla niego( niej) ulubione

-klasyfikuje ze względu na jedną cechę(dwie cechy) użyte do zabawy zabawki

-eksperymentuje dotykiem rozpoznając: co to jest za zabawka

-rozwiązuje zagadki słowne

-rozróżnia głoski na początku w prostych wyrazach

-stara się wysłuchać opowiadania

-odpowiada na pytania

-układa i opowiada historyjkę obrazkową do opowiadania

-ćwiczy orientację i spostrzegawczość wzrokową

- rozwija swobodną, twórczą zabawę, z niewielką pomocą nauczyciela zdobywa doświadczenie i wiedzę

- odczytuje globalnie wyrazy, równoważniki zdań będące nazwami kącików i przedmiotów znajdujących się w kącikach zabaw

-naśladuje ruchem zabawę określonymi zabawkami

-ćwiczy orientację na kartce papieru (góra- dół)

-rozwija swoją pomysłowość i zainteresowania i mówi o tym czego oczekuje do zabawy

-współdziała i integruje się poprzez zabawę

-poprzez obserwacje przyrodnicze zdobywa wiedzę przyrodniczą,

-zaspokaja potrzebę swobodnej zabawy na świeżym powietrzu

-doskonali czynności samoobsługowe,w łazience, w szatni, przy przygotowaniach do posiłku i ich spożywaniu, odkłada naczynia na umówione miejsce

-słucha znanej literatury dziecięcej

-bawi się przy muzyce

-rozwija zainteresowania i pomysły na zabawę z wykorzystaniem zgromadzonych tam zabawek i pomocy dydaktycznych

-nawiązuje kontakty zabawowe z innymi dziećmi, uczy się dzielić zabawkami, czekać na swoją kolej

-współdziała w urządzaniu nowych kącików zabaw

-zastanawia się i odpowiada na pytania

-czyta obrazy , wyodrębnia elementy ilustracji

-dokonuje uogólnień i koloruje właściwy obrazek

-ćwiczy utrzymywanie równowagi podczas zabawy

-kształtuje poczucie rytmu i umiejętności wokalne

-zna nazwy niektórych instrumentów perkusyjnych ich brzmienie i sposób gry na nich

-dokonuje porównywania długości stosując określenia krótki, krótszy najkrótszy

-relaksuje się i rozwija sprawność ruchową bawiąc się na zabawkach ogrodowych

 

 • -

" Jesteśmy bezpieczni "

09.09.-13.09.2019r.

Każda Kropelka powinna :

- powiedzieć jak bezpiecznie zachowywać się na drodze

- uważnie  słuchać wierszy i  opowiadań na temat bezpieczeństwa na drodze

- rozpoznawać podstawowe znaki drogowe

- rozpoznawać  funkcjonariuszy mundurowych i opowiedzieć o ich pracy 

- segregować znaki drogowe na małe i duże

- ułożyć puzzle znaków drogowych

- segregować znaki według wielkości

- ułożyć rytm ze  znaków drogowych według wzoru

- klasyfikować pojazdy na wodne, powietrzne i lądowe

- pomalować farbami sygnalizator świetlny

- wykonać samochód z kół origami

- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych

 

                                                 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkole bezpieczeństwo

 • -

"Spotykamy się po wakacjach w przedszkolu"

                                                                            02.09 - 06.09,2019

                           Kropelka

-przedstawia się nauczycielowi, podaje swoje imię i nazwisko

-poznaje i utrwala imiona kolegów i koleżanek

-mówi co lubi robić w domu, w przedszkolu

-nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami

-uczy się odczytywać globalnie imię swoje i swoich kolegów i koleżanek

-potrafi wybrać swoje imię na wizytówkę i ją ozdobić

-tworzy, zna, i zgadza się przestrzegać ustalonych reguł Kodeksu Grupowego

-poznaje pomieszczenia przedszkolne

-zapamiętuje swój znaczek indywidualny

-dowiaduje się dużo ciekawych rzeczy o wodzie na podstawie historyjki obrazkowej 'Podróż z Kropelkiem"

-interesuje się pamiątkami z wakacji i zdobywa wiadomości skąd zostały przywiezione

-rozpoznaje po ilustracjach i pamiątkach, gdzie dzieci były na wakacjach

-wypowiada się na temat wakacji poprzez malowanie obrazka 

-ćwiczy pamięć i mowę opowiadając o tym co wydarzyło się w wakacje

-zdobywa orientację na mapie Polski i Europy

-uczestniczy w zabawach integracyjnych, muzycznych, ruchowych

-uważnie słucha wiersza i ilustruje go rysunkiem

-zapamiętuje słowa i melodię piosenek: "Wakacje", "Przedszkole pod topolą", rytmizuje teksty piosenek

-zaspokaja potrzebę ruchu poprzez zabawy ruchowe w sali i na dworze

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.