Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

                     Witamy na stronie grupy "Kropelki"

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkolne kropelki chomikuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Dawniej i dziś

                         12.11 – 15.11.2019

                Kropelka

-interesuje się historią swoich przodków

-porównuje jak dzieci bawiły się dawniej a jak dziś, dobiera i wkleja naklejki w parach”Dawniej i dziś”

-słucha bajek, które słuchały też babcie i dziadkowie

-słucha o historycznych dziejach naszego kraju, odczuwa przynależność do narodu i swojego kraju

-rozumie znaczenie pojęć określających czas i to, że czas upływa

-słucha z uwagą informacji dotyczących zachowań rycerskich z tzw. Kodeksu Rycerskiego i odnosi je do Kodeksu Przedszkolaka i do własnego zachowania

-respektuje prawa i obowiązki i swoje oraz innych osób

-dobiera sobie stroje i rekwizyty do zabawy tematycznej

- przypomina sobie minione wydarzenia takie jak Święto Niepodległości, istotne dla historii naszego kraju

- słucha opowiadania nauczyciela o dawnych czasach

-utrwala orientację w schemacie własnego ciała

-chwyta i przenosi małe przedmioty z wykorzystaniem pęsety przez co wyrabia prawidłowy chwyt pisarski

-wycina po linii prostej starając się prawidłowo trzymać nożyczki

-ćwiczy mięśnie narządów mowy poprzez zabawy artykulacyjne

-zna cyfrę „6”i określa nią zbiory sześcioelementowe, określa liczbę elementów w zbiorach zakresie 1-6

-utrwala poznane cyfry, odszyfrowuje kody

-próbuje określać kierunki: w prawo, w lewo

-utrwala poznane litery poprzez łączenie w pary małej litery z wielką i obrazków, których nazwy zaczynają się tą literą

-panuje nad swoimi emocjami w momencie przegrywania

-ćwiczy szybką reakcję pobudzania i hamowania

-rozwija poczucie rytmu i wrażliwość słuchową poprzez zabawy muzyczno – ruchowe

-rozwija sprawność ruchową poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Obrazek historyczny
  • Historia dla dzieci

                                                                                    Moja Ojczyzna - Polska.

                                                                                        ( 04.-08. 11. 2019 r.)

                                                                                                 Kropelka

wymienia  największe miasta i rzeki na mapie  Polski,  wskazuje  na mapie swoją miejscowość

- uważnie słucha wiersza, opowiadania

- przyporządkuje cień do obrazka

− doskonali sprawność ruchową

− klasyfikuje środki lokomocji

− rozpoznaje poszczególne środki transportu oraz miejsca, w których występują

− doskonali motorykę małą 

− uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych

− doskonali umiejętności grafomotoryczne

− ułoży puzzle związane z Polską

− poznaje obraz graficzny litery „l” i „L”, doskonali analizę słuchową wyrazów zaczynających się na głoskę "l"

- śpiewa piosenki patriotyczne 

- wypowiada się na podany temat

- zna miejsca, takie jak: góry, morze,  mazury, Białowieża, Toruń, Kraków oraz atrybuty tych miast

− utrwala znajomość cechujących Polskę miejsc, zabytków, zwierząt, roślin

- wykona wydzierankę z bibuły - " Godło Polski"

- opowiada historyjkę obrazkową " Wars i Sawa"

- opowiada o zabytkach Warszawy

- odtwarza ruchem sposób poruszania się wybranego zwierzęcia np. wiewiórka, jeż…

- ułoży określoną ilość przedmiotów

- ułoży wskazany rytm

- reaguje na umówiony sygnał

                                            Znalezione obrazy dla zapytania polska moja ojczyzna obrazki chomikuj

Odkrywamy świat wokół nas odkrywamy swoje miasto

28.10 – 31.10.2019r.

Kropelka

-wie w jakim mieście mieszka

-interesuje się swoim miastem, jego budowlami, ulicami, znanymi ludźmi

-interesuje się swoim miastem i czuje się mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego

-wyróżnia elementy charakterystyczne dla miasta

-zna swój adres zamieszkania

-uświadamia sobie jak ważne jest dla każdej rodziny posiadanie domu lub mieszkania

-interesuje się okolicą wokół swojego miejsca zamieszkania, nazwami ulic, miejscami użyteczności 

 publicznej

-jest dumne ze swojego miejsca zamieszkania

-zna drogę ze swojego miejsca zamieszkania i do przedszkola i z powrotem

-wie, że nie może samo przychodzić do przedszkola i wychodzić z niego

-rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia

-uświadamia sobie jak ważne są dla wszystkich dobre relacje z sąsiadami, kolegami i koleżankami

-uczy się przestrzegania reguł w rożnych sytuacjach życia przedszkolnego

-uczy się kulturalnych zachowań jakie obowiązują w naszym społeczeństwie

-uczy się zdrowych zasad rywalizacji

-uczy się godzić z przegraną np. podczas zabaw grami z regułą

-ćwiczy kompetencje społeczne tj. współdziałanie w zabawie, czekanie na swoją kolej,

 podporządkowanie się zasadom panującym w grupie przedszkolnej

- jest dumne ze swojego miasta,

-poznaje nazwy ulic nazwane imionami i nazwiskami naszych bohaterów narodowych

--poznaje, kim byli ludzie, których imieniem i nazwiskiem nazwane są ulice na Osiedlu Młodych

-wie, że upamiętniają ludzi zasłużonych dla naszego kraju i  trzeba o nich pamiętać

- poznaje tradycję pamiętania o zmarłych z naszych rodzin i bohaterach narodowych w dniach

 Święta Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych

-zapamiętuje flagę i herb Nowego Dworu Mazowieckiego

-poznaje zwyczaje związane z naszą kulturą i religią poprzez literaturę i stosowne do tego ilustracje

-ćwiczy sprawność manualną poprzez wycinanie, malowanie, rysowanie

- ćwiczy szybką reakcję na bodziec słuchowy

-łączy w pary pasujące do siebie elementy(obrazki)

-przypomina sobie wcześniej poznane piosenki i poznaje nowe

-ćwiczy słuch fonematyczny poprzez wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie w tym głoski „t”-stara się zapamiętać obraz głoski -  literę „t, T”

-potrafi stworzyć zbiory równoliczne

-utrwala i zapamiętuje wcześniej poznane litery i cyfry

-ćwiczy umiejętność liczenia w szerszym zakresie

--rozróżnia i nazywa figury geometryczne i rozwija pomysłowość poprzez układanie z nich pojazdów i innych przedmiotów

wyświetl galerię w Cooliris
  • 1200px-POL_Nowy_Dwór_Mazowiecki_COA.svg

                                       Niezwykły rytm przyrody.

                                          ( 21.10. - 25.10.2019 r.)

                                                Kropelka

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych

- doskonali motorykę małą

- wypowiada się na podany temat

- rozwiązuje  zagadki słowno – obrazkowe

− rozwija spostrzegawczość wzrokową

− poszerza swoje doświadczenia sensoryczne

− uwalnia swoje emocje podczas działań  muzyczno -ruchowych

- doskonali sprawność ruchową

- ćwiczy narządy mowy

- śpiewa piosenkę o miesiącach

− wskazuje cechy charakterystyczne dla określonej pory roku 

− wykonuje ćwiczenia w kartach pracy

- poznaje  literę " m" , "M" - małą i wielką, drukowaną i pisaną, dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie

- maluje farbami wybraną porę roku

- pokazuje ruchem ciała co można robić w dzień, a co w nocy

-utrwala znajomość strony lewej i prawej

- tworzy konstrukcje przestrzenne

- poznaje cyfrę 5

- uważnie słucha wiersza

- opisuje zjawiska przyrodnicze ( deszcz, słońce, wiatr...)

- komunikuje się w sposób pozawerbalny

- wypowiada się z użyciem następstw czasowych ( dzień - noc)

- doskonali umiejętności twórcze podczas wykonywania prac plastycznych

                                                                   Znalezione obrazy dla zapytania obrazki pory roku

                           Uczymy się dbać o swoje zdrowie

                                                14.10 – 18.10.2019

 

                              Kropelka

 

-rozumie potrzebę dbania o zdrowie

-uczy się dbać o swoje zdrowie

-rozróżnia zdrowe i niezdrowe jedzenie

-stara się zjadać coraz więcej rodzajów surowych owoców i warzyw i

przygotowanych z nich surówek

-dowiaduje się w uproszczony sposób „co to są witaminy i w jakich produktach

spożywczych jest ich najwięcej

-poznaje „piramidę zdrowego żywienia”

-wie, że nie zdrowo jest się objadać

-określa na czym polega bycie zdrowym

-rozróżnia zachowania korzystne i niekorzystne dla zdrowia

-zna niektóre działania profilaktyczne dla zachowania zdrowia

-wie, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia

-zbiera informacje n/t zdrowego odżywienia od pani intendentki żywieniowej

-utrwala wiedzę dotyczącą zdrowia

-uczy się stosować zdobytą wiedzę w praktyce

-wie, że zdrowie zależy również od dostosowania ubioru do pogody

-wie, że dla zdrowia potrzebne jest przebywanie na świeżym powietrzu

-przebywa na dworze bawiąc się i obserwując przyrodę

-wie, że ruch swobodny i ćwiczenia gimnastyczne wpływają korzystnie na zdrowie

-rozumie konieczność dbania o higienę jamy ustnej, w tym zębów

-uczy się i stara się prawidłowo myć zęby

-wie jakie pokarmy są szkodliwe dla zębów

-bezpiecznie uczestniczy w zabawach ruchowych

-uczy się rozróżniać strony lewą i prawą

-poznaje liczbę „4” i jej graficzny obraz cyfrę „4”

-ćwiczy słuch fonematyczny poprzez wybrzmiewanie głosek na początku i na końcu

wyrazów

-poznaje literę „i,I” wielką i małą

-uczy się rozumieć pojęcia następstw czasowych poprzez układanie i opowiadanie

historyjek obrazkowych

-doskonali sprawność narządów mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne

-rozwija sprawność manualną poprzez działalność plastyczną

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Zdrowy+styl+życia

                                                                     Co nam   jesień w koszach niesie?

                                           07.10.-11.10.2019r.

                                                Kropelka

- uczestniczy w zabawach ruchowych i  ćwiczeniach porannych

- opowiada o warzywach i owocach , które rosną w sadzie i na polu

- uważnie słucha wiersza

- ogląda owoce i warzywa, sprawdza, jakie pestki mają owoce i jak wyglądają w środku

-  rozpoznaje literę "e" drukowaną i pisaną, małą i wielką, dzieli wyrazy na sylaby i głoski,  rozróżnia głoski na początku i na końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

- rozwiązuje zagadki słowno – obrazkowe

- doskonali sprawność manualną

- ogląda teatrzyk o warzywach w wykonaniu nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące teatrzyku

- rozpoznaje po dotyku owoce i warzywa, przelicza je

- wycina  owoc z papieru   i  wykona jego  wydzierankę

-ułoży puzzle owoców

- liczy, porównuje i klasyfikuje zbiory  wg koloru, wielkości

- próbuje odgadnąć nazwę owocu przy pomocy zmysłu smaku

- zrobi z owoców szaszłyki  owocowe

-powie jakie zna  potrawy , które  można otrzymać z warzyw

− odtwarza rytmy podane przez nauczyciela

- ustawi się w tyle osób ile wskazuje kartonik z cyfrą

− poznaje cyfrę 3

- ozdobi  plasteliną sylwetę warzywa

- waży owoce i warzywa, dokonuje obserwacji, które owoce i warzywa są cięższe, które lżejsze

- doskonali spostrzegawczość wzrokową

- podaje nazwy owoców  i warzyw wg koloru jaki wylosowało na kostce

 

            

                                                      Znalezione obrazy dla zapytania obrazki owoce i warzywa w koszu

 

 

 

 30.09 - 04.10.2019

Pani Jesień i jej wspaniałe kolory

Kropelka:

-rozróżnia i nazywa kolory jesieni: żółty, czerwony, pomarańczowy, brązowy i ich odcienie

-tworzy różne kolory poprzez mieszanie farb

-rozumie, co oznacza sformułowanie „Dary jesieni”

-klasyfikuje i tworzy zbiory z różnych darów jesieni

-podejmuje samodzielną aktywność-

-organizuje sobie zabawy z wykorzystaniem żołędzi,  

 kasztanów, szyszek, liści

- doświadcza dotykiem kasztany, żołędzie ,szyszki, orzechy, liście

-liczy kasztany, liście, żołędzie

-poznaje cyfrę 2 , liczy manipulując materiałem przyrodniczym

opowiada o swoim samopoczuciu i nastroju

-przelicza elementy zbiorów podczas zabawy oraz porównuje ich liczebność przy użyciu słów:”mniej”,”więcej”,”tyle samo”

-określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w odniesieniu do swojej osoby

-uczy się i doskonali w/w czynności matematyczne

-uczestniczy w zabawach z literą „A, a”-zapoznaje się z brzmieniem głoski „a” i obrazem graficznym głoski – literą „a”

-zdobywa wiadomości n/t jesiennej przyrody

-dowiaduje się ciekawostek n/t jesieni

-wybiera i wypowiada się na temat jesiennych ilustracji

-rozpoznaje niektóre  drzewa po liściach i owocach

-poznaje nowe piosenki o tematyce jesiennej, wsłuchuje się w tekst piosenki i wypowiada na jej temat

-wymyśla sobie i innym różne ciekawe zabawy, pozwala bawić się swoimi zabawkami

-eksperymentuje  z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

-wykonuje eksperymenty graficzne farbą i jesiennymi liśćmi

-uczestniczy w ćwiczeniach porannych

-rozwija sprawność dużych grup mięśniowych podczas gimnastyki porannej

-wyrabia skoczność i zwinność na ćwiczeniach gimnastycznych

-obdarza zainteresowaniem i uwagą gościa  w przedszkolu -mamę naszego kolegi, która przyszła czytać dzieciom książeczkę

-wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego, gestu, ruchu

-wsłuchuje się ze zrozumieniem w wypowiadane przez nauczyciela polecenia

-wykonuje polecenia zawarte w kartach pracy

-uczy się, że trzeba uzupełnić zaległą pracę

-odrabia zaległości spowodowane nieobecnością w przedszkolu

-uczestniczy z innymi dziećmi w zabawach ruchowych

-zaspokaja potrzebę zabawy dowolnej

-umie organizować sobie i innym dzieciom zabawę

-chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych

-nawiązuje kontakty zabawowe również z dziećmi z innych grup

-uczy dzielić się zabawkami przyniesionymi z domu w zabawie

-odpoczywa przy muzyce i słuchaniu bajek dziecięcych

-przebywa na świeżym powietrzu

-przedstawia uczucia i emocje pokazane na obrazkach

-opowiada jak się czuje i co będzie robiła

-ćwiczy oddechowy aparat mowy

-ćwiczy narządy mowy poprzez zabawy logopedyczne

-stara się mówić płynnie, wyraźnie i rytmicznie

-odpowiada na zadane pytanie nauczycielowi

-podaje swoje propozycje zabaw na jesienne dni

-ma poczucie, że współdecyduje o tym co robi w przedszkolu

-odtwarza rytmy podane przez nauczyciela

-wyodrębnia i nazywa elementy rysunku

-uczy się nowej piosenki pt.”Pani Jesień”

-muzykuje przy użyciu instrumentów muzycznych

-ćwiczy prawidłowy chwyt przyboru podczas rysowania podczas rysowania, malowania, wycinania

-uczy się współdziałać w zespole

wyświetl galerię w Cooliris
  • Pani Jesień

                                                                                Różni ludzie - to my!

                                      ( 23.09. - 27.09.2019r.)

                                                   Kropelka 

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych

- tańczy w parze

– uważnie słucha opowiadania, odpowiada na pytania  dotyczące opowiadania

– wskazuje różnice na ilustracjach

– rysuje portret  koleżanki lub kolegi

– doskonali umiejętność zachowania równowagi podczas ćwiczeń gimnastycznych 

przedstawia emocje  za pomocą mimiki ciała

– nazywa podstawowe  uczucia

- rozróżnia uczucia przyjemne i nieprzyjemne

– wypowiada się na określony temat

– rysuje po śladzie oburącz

– rozpoznaje literę " O" małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie

– rysuje brakujące elementy domina

- wykonuje prosty rytm z wykorzystaniem swojego ciała np. klaśnięcie, tupnięcie

– odgrywa scenki teatralne

– wypowiada się na określony temat

– opowiada usłyszaną bajkę

- rozpoznaje cyfrę 1

- przelicza klocki

- naśladuje ruchy innych

- wykona kukiełkę z materiałów plastycznych

samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne( mycie rąk, korzystanie z toalety itp.)

- sprząta po sobie zabawki, odkłada je na swoje miejsce

- ubiera się odpowiednio do panującej pogody

- korzysta tylko ze swoich przyborów higienicznych

- spożywa posiłki z użyciem sztućców

    

 

 

                                                 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dzieci z emocjami

 

"Razem fajnie się bawimy"

16.09 - 20.09.2019      

  Kropelka

-przestrzega ustalonych zasad podczas gry zespołowej

-poprawnie wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela

-swobodnie wypowiada się n/t ulubionych zabaw oraz sposobów spędzania czasu w domu i przedszkolu

-uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

-odpowiada na pytania nauczyciela

-rozpoznaje i nazywa kolory

-stara się rysować za pomocą poprawnego chwytu pisarskiego

-wyrabia zręczność i zwinność

-przebywa na powietrzu, uczestniczy w zabawie z innymi, ćwiczy sprawność ruchową

-stawia się na miejscu zabawek poprzez słuchanie bajek nadających im cechy ludzkie, przy okazji uświadamia sobie potrzebę

sprzątania zabawek

- nie wstydzi się wyjść do środka koła, pokazać ruch do naśladowania dla innych

-ćwiczy refleks i orientację ,w którą stronę biec

-umie organizować sobie i innym zabawę

-rozwija sprawność manualną poprzez działalność plastyczną

-reaguje ruchem na zmiany w muzyce

-zaspokaja potrzebę ruchu w warunkach sali grupy

-wypowiada się na temat zabawek, które są dla niego( niej) ulubione

-klasyfikuje ze względu na jedną cechę(dwie cechy) użyte do zabawy zabawki

-eksperymentuje dotykiem rozpoznając: co to jest za zabawka

-rozwiązuje zagadki słowne

-rozróżnia głoski na początku w prostych wyrazach

-stara się wysłuchać opowiadania

-odpowiada na pytania

-układa i opowiada historyjkę obrazkową do opowiadania

-ćwiczy orientację i spostrzegawczość wzrokową

- rozwija swobodną, twórczą zabawę, z niewielką pomocą nauczyciela zdobywa doświadczenie i wiedzę

- odczytuje globalnie wyrazy, równoważniki zdań będące nazwami kącików i przedmiotów znajdujących się w kącikach zabaw

-naśladuje ruchem zabawę określonymi zabawkami

-ćwiczy orientację na kartce papieru (góra- dół)

-rozwija swoją pomysłowość i zainteresowania i mówi o tym czego oczekuje do zabawy

-współdziała i integruje się poprzez zabawę

-poprzez obserwacje przyrodnicze zdobywa wiedzę przyrodniczą,

-zaspokaja potrzebę swobodnej zabawy na świeżym powietrzu

-doskonali czynności samoobsługowe,w łazience, w szatni, przy przygotowaniach do posiłku i ich spożywaniu, odkłada naczynia na umówione miejsce

-słucha znanej literatury dziecięcej

-bawi się przy muzyce

-rozwija zainteresowania i pomysły na zabawę z wykorzystaniem zgromadzonych tam zabawek i pomocy dydaktycznych

-nawiązuje kontakty zabawowe z innymi dziećmi, uczy się dzielić zabawkami, czekać na swoją kolej

-współdziała w urządzaniu nowych kącików zabaw

-zastanawia się i odpowiada na pytania

-czyta obrazy , wyodrębnia elementy ilustracji

-dokonuje uogólnień i koloruje właściwy obrazek

-ćwiczy utrzymywanie równowagi podczas zabawy

-kształtuje poczucie rytmu i umiejętności wokalne

-zna nazwy niektórych instrumentów perkusyjnych ich brzmienie i sposób gry na nich

-dokonuje porównywania długości stosując określenia krótki, krótszy najkrótszy

-relaksuje się i rozwija sprawność ruchową bawiąc się na zabawkach ogrodowych

 

" Jesteśmy bezpieczni "

09.09.-13.09.2019r.

Każda Kropelka powinna :

- powiedzieć jak bezpiecznie zachowywać się na drodze

- uważnie  słuchać wierszy i  opowiadań na temat bezpieczeństwa na drodze

- rozpoznawać podstawowe znaki drogowe

- rozpoznawać  funkcjonariuszy mundurowych i opowiedzieć o ich pracy 

- segregować znaki drogowe na małe i duże

- ułożyć puzzle znaków drogowych

- segregować znaki według wielkości

- ułożyć rytm ze  znaków drogowych według wzoru

- klasyfikować pojazdy na wodne, powietrzne i lądowe

- pomalować farbami sygnalizator świetlny

- wykonać samochód z kół origami

- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych

 

                                                 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkole  bezpieczeństwo

"Spotykamy się po wakacjach w przedszkolu"

                                                                            02.09 - 06.09,2019

                           Kropelka

-przedstawia się nauczycielowi, podaje swoje imię i nazwisko

-poznaje i utrwala imiona kolegów i koleżanek

-mówi co lubi robić w domu, w przedszkolu

-nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami

-uczy się odczytywać globalnie imię swoje i swoich kolegów i koleżanek

-potrafi wybrać swoje imię na wizytówkę i ją ozdobić

-tworzy, zna, i zgadza się przestrzegać ustalonych reguł Kodeksu Grupowego

-poznaje pomieszczenia przedszkolne

-zapamiętuje swój znaczek indywidualny

-dowiaduje się dużo ciekawych rzeczy o wodzie na podstawie historyjki obrazkowej 'Podróż z Kropelkiem"

-interesuje się pamiątkami z wakacji i zdobywa wiadomości skąd zostały przywiezione

-rozpoznaje po ilustracjach i pamiątkach, gdzie dzieci były na wakacjach

-wypowiada się na temat wakacji poprzez malowanie obrazka 

-ćwiczy pamięć i mowę opowiadając o tym co wydarzyło się w wakacje

-zdobywa orientację na mapie Polski i Europy

-uczestniczy w zabawach integracyjnych, muzycznych, ruchowych

-uważnie słucha wiersza i ilustruje go rysunkiem

-zapamiętuje słowa i melodię piosenek: "Wakacje", "Przedszkole pod topolą", rytmizuje teksty piosenek

-zaspokaja potrzebę ruchu poprzez zabawy ruchowe w sali i na dworze

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.