Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie "Skrzaty"

skrzat.png

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej będziemy zamieszczać propozycje zadań i zabaw edukacyjnych na najbliższe dwa tygodnie. Proponujemy spędzić ten czas na odpoczynku, nadrabianiu zaległości i dbaniu o siebie. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, dlatego wykorzystajmy go jak najlepiej w naszych domach.

Życzymy Państwu, Waszym Dzieciom i Rodzinom dużo zdrowia i cierpliwości!

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIEMIA – NASZA PLANETA

09.03.2020r. – 13.03.2020r.

Każdy SKRZAT powinien:

 • rozwiązywać zagadki o tematyce przyrodniczej
 • dokonywać analizy słuchowej wyrazów
 • posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • nazywać zwierzęta mieszkające w różnych częściach świata
 • znać litery drukowane „G i „g”, odczytywać proste wyrazy
 • przeliczać elementy zbiorów
 • eksperymentować rytmem i głosem
 • odtwarzać słyszane dźwięki
 • odróżniać elementy realne od świata fikcji
 • doskonalić sprawność manualną
 • klasyfikować zwierzęta według określonego kryterium
 • przyporządkować zwierzęta do środowisk przyrodniczych
 • wykonywać eksperymenty językowe
 • rozpoznawać poznane litery
 • kreślić figury i znaki literopodobne
 • współdziałać z rówieśnikami w sytuacji zadaniowej
 • klasyfikować przedmioty według różnych kryteriów
 • przeliczać w zakresie 10
 • posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

StttYkuCqZMAAAAASUVORK5CYII=

Temat kompleksowy: Jak powstają obrazy i rzeźby?

Termin realizacji: 2-6.03.2020r.

Każda SKRZAT:

Opis: Znalezione obrazy dla zapytania: paleta z farbami

 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Zna znaczenie słowa artysta
 • Opisuje obrazy, zwracając uwagę na barwę, nastrój i treść
 • Bierze udział w zabawach dramowych
 • Wskazuje atrybuty malarza
 • Opowiada historyjkę obrazkową i rysuje jej dalszy ciąg
 • Wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę
 • rozpoznaje i nazywa litery
 • poznaje obraz graficzny głoski „s” – litery „S”, „s”
 • posługuje się nazwami figur geometrycznych
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • wypowiada się na temat
 • doskonali umiejętności aktorskie
 • kreśli elementy obrazka po śladzie
 • Opis: Znalezione obrazy dla zapytania: sztuka

TEMAT KOMPLEKSOWY: ODKRYWAMY ŚWIAT MUZYKI

24.02.2020r. – 28.02.2020r.

Każdy SKRZAT powinien:

 • poprawnie wypowiadać dźwięki mowy, rozróżnić głoski na początku wyrazów
 • znać zapis nutowy
 • potrafić przedstawić niewerbalnie podaną czynność
 • rozpoznawać litery „R”, „r”
 • doskonalić sprawność motoryczną
 • odgadywać zagadki sensoryczne
 • rozwijać wrażliwość muzyczną przez słuchanie różnych gatunków muzyki
 • ćwiczyć percepcję wzrokową oraz słuchową
 • wyrażać emocje ruchem i tańcem
 • potrafić dopasować taniec do melodii
 • samodzielnie wypowiadać się
 • słuchać wiersza i analizować jego treść
 • nazywać i klasyfikować instrumenty ze względu na różne kryteria
 • przeliczać w zakresie 10
 • określać liczbę elementów
 • znać zapis liczby 10
 • rozwiązywać zagadki matematyczne
 • reagować na zmianę rytmu, tempa oraz rodzaju muzyki
 • współtworzyć taniec grupowy
 • potrafić komunikować się pozawerbalnie
 • potrafić współpracować z rówieśnikami
 • ćwiczyć prawidłowe oddychanie
 • ćwiczyć pamięć i koncentrację uwagi