Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie "Skrzaty"

skrzat.png

TEMAT KOMPLEKSOWY:  DAWNIEJ I DZIŚ

12.11.2019r. – 15.11.2019r.

Każdy SKRZAT powinien:

 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • z zainteresowaniem słuchać informacji przekazanych przez nauczyciela
 •  rysować po śladzie bez odrywania ręki i wychodzenia za linię
 •  rozpoznawać różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia
 • ćwiczyć uzyskanie umiejętności płynnego ruchu
 • utrwalać orientację w schemacie własnego ciała
 • układać historyjkę obrazkową dotyczącą legendy
 • dokonywać oceny postępowania bohaterów
 •  wykonywać ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy
 •  dokonywać analizy głoskowej nazw obrazków, określać miejsce głoski „u” w wyrazie
 •  znać obraz drukowanej litery „U”, „u”
 • nazywać pojazdy, wskazywać ich charakterystyczne cechy
 • słuchać z uwagą informacji dotyczących rycerzy
 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.
 • wchodzić w rolę, naśladować gesty i zachowania
 • słuchać o historycznych dziejach naszego kraju, odczuwać przynależność do narodu
 •  posługiwać się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni
 •  znać cyfrę „6”, określać liczbę elementów w zakresie 1–6
 •  określać miejsce liczby w ciągu liczbowym
 • rozwijać poczucie rytmu, wrażliwości słuchowej

 AM0idac4kbryAAAAAElFTkSuQmCC

TEMAT KOMPLEKSOWY:  MOJA OJCZYZNA - POLSKA

04.11.2019r. – 08.11.2019r.

 

Każdy SKRZAT powinien:

 • wiedzieć, że mieszka w Polsce i jest Polakiem
 • potrafić wymienić największe miasta Polski
 • wiedzieć, jak wygląda mapa Polski
 • potrafić wskazać na mapie swoja miejscowość
 • doskonalić sprawność ruchową
 •  klasyfikować środki lokomocji
 • rozpoznawać poszczególne środki transportu oraz miejsca, w których występują
 • wiedzieć, co to znaczy niepodległość
 • aktywnie uczestniczyć w apelu, śpiewać piosenki i hymn Polski
 • rozwijać mowę.
 • doskonalić umiejętności grafomotoryczne
 • poznawać roślinność występującą w Polsce
 • rozwijać sprawność ruchową i zwinność
 •  poznać obraz graficzny litery ,,l” i „L”
 • doskonalić analizę słuchową wyrazów
 •  uczestniczyć w zabawach ruchowych.
 •  znać miejsca, takie jak: góry, morze, Białowieża, Toruń, Kraków oraz atrybuty tych miast
 •  rozpoznawać znanych Polaków, wiedzieć, z czego słynęli
 •  słuchać uważnie utworów literackich, rozmawiać na temat ich treści.
 •  poznawać fakty z życia F. Chopina

b38YUQSSGtIIARBdE2nclitTIPWWfzFic3CYa26AawkW44Ecj4kEIIguuZCySPovZrVlgQN9M0aPrZrG9NJ7Q4JpDkkEIIguqZX8mDCaPfcVu8BoOkMo1labquwGgnkfEggBEF0zUrk0alcul0DCnrvlcwwgkRCAmkNCYQgiK7pRiD8oLza9w9aZA8KbwUdrQoEgwREAjkfEghBEJctnYijlwfRGhIIQRCXLSSQyxsSCEEQly2dhrB6dRCtIYEQBHHFQgK5tJBACIK4YiGBXFpIIARBEERXkEAIgiCIriCBEARBEF1BAiEIgiC6ggRCEARBdAUJhCAIgugKEghBEATRFSQQgiAIoitIIARBEERXkEAIgiCIriCBEARBEF3xP5Mu5OivTSFbAAAAAElFTkSuQmCC

TEMAT KOMPLEKSOWY:  ODKRYWAM ŚWIAT WOKÓŁ

                                           MNIE

28.10.2019r. – 31.10.2019r.

Każdy SKRZAT powinien:

 • wiedzieć, gdzie mieszka i jak się nazywa
 • doskonalić równowagę
 • znać swój adres oraz zasady bezpieczeństwa dotyczącego podawania obcym osobom
 • ćwiczyć koordynację wzrokowo - ruchową
 • śpiewać piosenkę i ilustrować jej treść ruchem
 • rozpoznawać odgłosy z najbliższego otoczenia
 • wypowiadać się zgodnie z tematem
 • układać historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • doskonalić umiejętność liczenia
 • potrafić odtworzyć dalszy ciąg rytmu
 • wyróżniać elementy charakterystyczne dla miasta i wsi
 • słuchać ze zrozumieniem wiersza oraz rozmawiać na temat jego treści
 • potrafić stworzyć zbiory równoliczne
 • doskonalić percepcję wzrokową
 • łączyć w pary pasujące do siebie obrazki
 • tworzyć i rozwiązywać zagadki słowne
 • rozumieć polecenia słowne
 • potrafić dokończyć rozpoczęte zdanie według własnego pomysłu
 • uważnie słuchać poleceń podczas zabaw
 • rozpoznawać przedmioty i podawać ich przeznaczenie