Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie "Skrzaty"

skrzat.png

TEMAT KOMPLEKSOWY: SPORTY ZIMOWE DLA KAŻDEGO

13.01.2020r. – 17.01.2020r.

 

Każdy SKRZAT powinien:

 • wypowiadać się na określony temat
 • rozróżniać głoski na początku wyrazu
 • mówić płynnie, wyraźnie, rozróżniać głoski i sylaby
 • utrwalać wiedzę dotyczącą sportów zimowych
 • samodzielnie ubierać się i przebierać
 • wyrażać rozumienie świata za pomocą impresji teatralnych
 • odróżniać elementy świata fikcji od rzeczywistości
 • bezpiecznie uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • utrwalać wiedzę dotyczącą zdrowia
 • rozpoznawać litery i cyfry
 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, próbować radzić sobie z ich przeżywaniem
 • stosować zdobytą wiedzę w praktyce
 • integrować się z grupą rówieśniczą
 • ubierać się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych
 • doskonalić motorykę małą oraz koordynację wzrokowo – ruchową
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabawy na placu zabaw
 • tworzyć własne eksperymenty językowe

ALLlmpOjeADQAAAAAElFTkSuQmCC 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  PODRÓŻUJEMY W DAWNE CZASY

18.11.2019r. – 22.11.2019r.

 

Każdy SKRZAT powinien:

 • znać historię o smoku wawelskim
 • wskazywać charakterystyczne cechy dla postaci z legendy
 • doskonalić umiejętność współpracy, planować, podporządkowywać się ustalonym zasadom
 • łączyć usłyszane sylaby w wyrazy
 • eksperymentować z intonacją głosu podczas nauki wiersza na pamięć
 • spostrzegać procesy w czasie eksperymentu z parowaniem i skraplaniem wody
 • odczytywać emocje i przeżycia, potrafić wczuć się w wybraną postać z legendy
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów połączonej z określeniem miejsca głoski „k” w wyrazie
 • znać litery drukowane „K”, „k”, odczytywać proste wyrazy z nimi
 • słuchać z uwagą tekstu legendy
 • opowiadać treść legendy przy zachowaniu związków przyczynowo –skutkowych
 • kreślić elementy obrazka po śladzie oraz według pomysłu
 • przeliczać w zakresie 7, liczyć na zbiorach zastępczych
 • rozpoznawać cyfrę „7”
 • podejmować próby poszukiwania odpowiedzi na temat legend
 • tworzyć zbiory na podstawie pojęć ogólnych, wyszczególniać obrazki należące do danego pojęcia
 • komunikować się z drugą osobą w zabawie
 • doskonalić umiejętności aktorskie i budować dialogi
 • odgadywać zagadki dotykowe i wskazywać ich rozwiązanie w postaci graficznego zapisu cyfry lub litery
 • wskazywać i nazywać zabytki Warszawy lub Krakowa

wkvODPb7I0LAAAAAElFTkSuQmCC

TEMAT KOMPLEKSOWY:  DAWNIEJ I DZIŚ

12.11.2019r. – 15.11.2019r.

Każdy SKRZAT powinien:

 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • z zainteresowaniem słuchać informacji przekazanych przez nauczyciela
 •  rysować po śladzie bez odrywania ręki i wychodzenia za linię
 •  rozpoznawać różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia
 • ćwiczyć uzyskanie umiejętności płynnego ruchu
 • utrwalać orientację w schemacie własnego ciała
 • układać historyjkę obrazkową dotyczącą legendy
 • dokonywać oceny postępowania bohaterów
 •  wykonywać ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy
 •  dokonywać analizy głoskowej nazw obrazków, określać miejsce głoski „u” w wyrazie
 •  znać obraz drukowanej litery „U”, „u”
 • nazywać pojazdy, wskazywać ich charakterystyczne cechy
 • słuchać z uwagą informacji dotyczących rycerzy
 • nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.
 • wchodzić w rolę, naśladować gesty i zachowania
 • słuchać o historycznych dziejach naszego kraju, odczuwać przynależność do narodu
 •  posługiwać się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni
 •  znać cyfrę „6”, określać liczbę elementów w zakresie 1–6
 •  określać miejsce liczby w ciągu liczbowym
 • rozwijać poczucie rytmu, wrażliwości słuchowej

 AM0idac4kbryAAAAAElFTkSuQmCC

TEMAT KOMPLEKSOWY:  MOJA OJCZYZNA - POLSKA

04.11.2019r. – 08.11.2019r.

 

Każdy SKRZAT powinien:

 • wiedzieć, że mieszka w Polsce i jest Polakiem
 • potrafić wymienić największe miasta Polski
 • wiedzieć, jak wygląda mapa Polski
 • potrafić wskazać na mapie swoją miejscowość
 •  klasyfikować środki lokomocji
 • rozpoznawać poszczególne środki transportu oraz miejsca, w których występują
 • wiedzieć, co to znaczy niepodległość
 • aktywnie uczestniczyć w apelu, śpiewać piosenki i hymn Polski
 • rozwijać mowę
 • doskonalić umiejętności grafomotoryczne
 • poznawać roślinność występującą w Polsce
 • rozwijać sprawność ruchową i zwinność
 •  poznać obraz graficzny litery ,,l” i „L”
 • doskonalić analizę słuchową wyrazów
 •  uczestniczyć w zabawach ruchowych
 •  znać miejsca, takie jak: góry, morze, Białowieża, Toruń, Kraków oraz atrybuty tych miast
 •  rozpoznawać znanych Polaków, wiedzieć, z czego słynęli
 •  słuchać uważnie utworów literackich, rozmawiać na temat ich treści
 •  poznawać fakty z życia F. Chopina