Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Serdecznie witamy

wszystkich odwiedzających naszą stronę

Sowy, Sówki 2

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

Termin realizacji: 20-24.01.2020r.

Znalezione obrazy dla zapytania zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

Każda SÓWKA powinna:

- reagować na określony sygnał,

- uważnie słuchać opowiadania nauczyciela,

- rozwijać wyobraźnie i umiejętność wypowiadania się na dany temat,

- rozwijać motorykę małą,

- układać historyjkę obrazkową,

- używać chwytu pisarskiego podczas rysowania,

- rozpoznawać literę N, n,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę n,

- dzielić słowa na sylaby,

- podejmować próby głoskowania,

- śpiewać piosenkę, ilustrować ruchem jej streść,

- rozpoznawać figury geometryczne,

- nazywać figury,

- klasyfikować figury wg kształtu,

- tworzyć kompozycje z figur geometrycznych,

- przeliczać elementy zbioru, porównywać liczebność zbiorów, stosując określenia „mniej”, „więcej”, „tyle samo”,

- dostrzegać zmianę położenia elementów,

- wydzierać z papieru koła,

- wyjaśniać swoją przynależność do rodziny,

- rozumieć stopień pokrewieństwa najbliższych członków rodziny,

- rozwijać myślenie logiczne,

- czerpać radość z występowania przed najbliższymi.

Znalezione obrazy dla zapytania zimowe zabawy z babcią i dziadkiem gif

Temat kompleksowy: Sporty zimowe dla każdego

Termin realizacji: 13-17.01.2020r.

Znalezione obrazy dla zapytania sporty zimowe gif

Każda SÓWKA powinna:

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- wchodzić w rolę i odgrywać ją,

- wypowiadać się na określony temat,

- rozpoznawać emocje i nazywać je,

- przedstawiać swoje emocje i uczucia, 

- poznawać obraz graficzny głoski " C", dzielić wyrazy na głoski i sylaby,

- poznawać obraz graficzny cyfry " 0", 

- wypowiadać się na temat znanych sobie sportów zimowych, utrwalać dotychczasową wiedzę,

- wiedzieć, jak należy bezpiecznie bawić  się zimą na śniegu,

- klasyfikować i przeliczać przedmioty,

- rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne,

- wiedzieć, jak ważny jest dla dziecka czas spędzany z rodziną,

- ćwiczyć pamięć ucząc się ról i piosenek do przedstawienia na „Dzień Babci i Dziadka”,

- doskonalić sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych,

- opowiadać historyjkę obrazkową dotyczącą bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu.

Znalezione obrazy dla zapytania sporty zimowe gif

 

Temat kompleksowy: Jak mija czas?

Termin realizacji: 07-10.01.2020r.

Znalezione obrazy dla zapytania zima ruchomy gif

Każda SÓWKA powinna:

- rozwiązywać zagadki słuchowe,

- wymieniać dni tygodnia,

- budować zdania złożone,

- układać rozsypankę,

- współpracować z kolegami,

- uważnie słuchać wiersza, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- wymieniać pory roku,

- rozpoznawać elementy charakterystyczne dla danej pory roku,

- rozwijać wiedzę dotyczącą liter,

- rozpoznawać kształt litery B, b,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę b,

- doskonalić motorykę małą,

- kształtować sprawność manualną,

- wymieniać nazwy dni tygodnia,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- rozumieć pojęcia dotyczące następstw czasowych,

- śpiewać piosenki, ilustrować ruchem ich treść,

- wiedzieć, co oznacza cyfra „9”,

- rozwiązywać zagadki matematyczne,

- wymieniać nazwy miesięcy.

Obraz może zawierać: 1 osoba

 zima-ruchomy-obrazek-0006                 zima-ruchomy-obrazek-0052                                       zima-ruchomy-obrazek-0005

 

Temat kompleksowy: Boże Narodzenie

Termin realizacji: 16-20.12.2019

Znalezione obrazy dla zapytania choinka gif

Każda SÓWKA powinna:

- uczestniczyć w zabawach ruchowych, 

- wchodzić w rolę i odgrywać ją,

- uzupełniać zdania według własnego pomysłu,

- wypowiadać się na określony temat,

- wiedzieć jak ważny jest dla dziecka czas spędzany z rodzin,

- znać  biblijną historię, od której to obchodzimy Święta Bożego Narodzenia,

- odczuwać magię zbliżających się świąt,

- przeżywać przyjemne uczucia oglądając świąteczne dekoracje i uczestnicząc w świątecznych przygotowaniach w przedszkolu i w domu, 

- wypowiadać się na temat zbliżających się świąt,

- poznać tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

- wiedzieć skąd się wzięła tradycja ubierania choinki,

- znać niektóre rodzaje drzew iglastych, 

- uczyć się kolęd, piosenek o tematyce świątecznej, zabaw i tańców.

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

 

Temat kompleksowy: Co to znaczy być dobrym?

Termin realizacji: 09-13.12.2019

Znalezione obrazy dla zapytania dziecko z sercem

 

Każda SÓWKA powinna:

- określać swój nastrój,

- nadawać znaczenie swoim doświadczeniom,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- stosować zwroty grzecznościowe,

- rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje,

- opowiadać, co to znaczy „być uprzejmym”,

 - wiedzieć, kiedy należy używać magicznych słów, 

- doskonalić motorykę małą,

- uważnie słuchać opowiadania, odpowiadać na pytania odnoszące się do treści utworu,

- w skupieniu przekazywać ilustrację spinaczem,

- dodawać, odejmować elementy w zakresie 10,

- szacować, których elementów jest najwięcej, a których najmniej,

- tworzyć improwizacje ruchowe,

- wyrażać emocje różnymi środkami aktywności muzycznej,

- oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych działań,

- wypowiadać się na temat cierpliwości,

- uczestniczyć w zabawach  ruchowych,

- mieć świadomość, że uczucia i emocje przeżywają wszyscy ludzie,

- potrafi opowiadać o uczuciach,

- wykonywać ćwiczenia gimnastyczne,

- uważnie wykonywać ćwiczenia zręcznościowe,

- słuchać w skupieniu opowiadania.

1.jpg

Temat kompleksowy: Nasze rodziny

Termin realizacji: 02-06.12.2019

rodzina-ruchomy-obrazek-0020

Każda SÓWKA powinna:

- znać wartość rodziny, 

- uczestniczyć w zabawach ruchowych, 

- wchodzić w rolę i odgrywać ją, 

- określać swój nastrój, 

- budować wypowiedzi na temat rodziny,

- interesować się historią swojej rodziny,

- uzupełniać zdania według własnego pomysłu,

- wypowiadać się na określony temat,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- potrafić stworzyć portret rodzinny,

- rozpoznawać emocje i nazywać je,

- przedstawiać swoje emocje i uczucia,

- rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne,

- tworzyć zbiory ośmioelementowe,

- liczyć w zakresie 8, 

- rozpoznawać literę drukowaną, małą i wielką „d”,

- wiedzieć jak ważny jest dla dziecka czas spędzany z rodziną, 

- ćwiczyć pamięć ucząc się ról i piosenek do przedstawienia zimowego.

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina

 

Temat kompleksowy: Przedsiębiorczy przedszkolak

Termin realizacji: 25-29.11.2019

Podobny obraz

Każda SÓWKA powinna:

- przywitać się i przedstawić,

- uważnie słuchać listu,

- podejmować próby zdefiniowania i zrozumienia słowa „ekonomia”,

- wzbogać słownik o słowa: pieniądze, monety, banknoty,

- znać walutę obowiązującą w Polsce,

- znać nominały poszczególnych monet,

- umieć współpracować w zabawie i czerpać radość z niej,

- podporządkowywać się regułom zabaw,

- reagować na określony sygnał,

- kontynuować lub tworzyć rytm,

- współpracować z kolegami,

- śpiewać, ilustrować ruchem treść piosenki,

- doskonalić pamięć i spostrzeganie,

- przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi,

- ilustrować tekst rymowanki określonym ruchem,

- rozumieć pojęcia: promocja, reklama,

- potrafić odróżnić informacje od emocjonalnej zachęty w reklamie,

- bardziej krytycznie oglądać reklamy,

- znać cele istnienia reklam i promocji,

- wcielać się w role,

- wiedzieć, że z promocji należy korzystać rozsądnie – nie kupować wszystkiego, co jest w promocji

- dokonywać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,

- rozwijać pamięć oraz umiejętność czekania na swoją kolej,

- utrwalać zdobyte wiadomości z zakresu ekonomii,

- rozwijać twórczość, kreatywność oraz sprawność manualną projektując banknot.

Znalezione obrazy dla zapytania animowane pieniądze

 

Temat kompleksowy: Podróżujemy w dawne czasy

Termin realizacji: 18-22.11.2019

dcdrag03.gif

Każda SÓWKA powinna:

- znać legendę o „Smoku wawelskim”,

- znać legendę o „Warsie i Sawie”,

- znać legendę o „Szewczyku Dratewce”,

- wskazywać charakterystyczne cechy dla postaci z legendy,

- nazywać swoje uczucia,

- znać i rozumieć pojęcia: przeszłość, przyszłość i teraźniejszość,

- eksperymentować z intonacją głosu podczas nauki wiersza na pamięć,

- odczytywać emocje i przeżycia, potrafić wczuć się w wybraną postać z legendy,

- słuchać z uwagą tekstu legendy,

- kreślić szlaczki i litery po śladzie,

- wskazywać lewą i prawą stronę ciała, 

- wykonywać ćwiczenia równoważne,

- skakać i wykonywać ćwiczenia według polecenia nauczyciela,

- znać obraz graficzny głoski „k”- litery „K”, oraz cyfry 7,

- opowiadać treść legendy przy zachowaniu związków przyczynowo –skutkowych,

- opisywać zjawiska przyrodnicze,

- przeliczać w zakresie 7, liczyć na zbiorach zastępczych,

- odpowiadać na pytania dotyczące poznanych legend,

- tworzyć zbiory na podstawie pojęć ogólnych, wyszczególniać obrazki należące do danego pojęcia,

- komunikować się z drugą osobą w zabawie, 

- dzielić się i bawić się w zgodzie, 

- doskonalić umiejętności aktorskie i budować dialogi podczas przedstawiania krótkich scenek,

- wskazywać i nazywać podstawowe zabytki Warszawy lub Krakowa.

Znalezione obrazy dla zapytania legenda o szewczyku dratewce

Temat kompleksowy: Dawniej i dziś

Termin realizacji: 12-15.11.2019

Znalezione obrazy dla zapytania zamek gif

Każda SÓWKA powinna:


- z zainteresowaniem słuchać informacji przekazanych przez nauczyciela,

- ćwiczyć uzyskanie umiejętności płynnego ruchu,

- nadawać znaczenie swoim doświadczeniom,

- stosować analogię w czasie omawiania obrazków,

- wycinać po prostej, prawidłowo trzymając nożyczki,

- układać puzzle z reprodukcji,

- wyrażać swoje rozumienie rzeczy za pomocą języka mówionego, poszukiwać nowych rozwiązań,

- ustalać położenie przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą,

- brać aktywny udział w tworzeniu opowiadania,

- dokonywać analizy głoskowej nazw obrazków,

- określać miejsce głoski „u” w wyrazie, 

- znać obraz drukowanej litery „U”, „u”, 

- starać się zaobserwować charakterystyczne cechy przedmiotów i logicznie je ze sobą powiązać, 

- słuchać o historycznych dziejach naszego kraju,

- odczuwać swoją przynależność do narodu, do grupy,

- znać cyfrę 6, określać liczbę elementów w zakresie 1–6,

- komunikować się z rówieśnikami respektować zasady i współdziałać z dziećmi w czasie gry,

- ćwiczyć równowagę,

- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzycznych, ćwiczeniach gimnastycznych,

- brać udział w eksperymencie dotyczącym rozpuszczania i krystalizacji,  

- wiedzieć, że Wieliczka była ważnym miejscem dla regionu i kraju,

- dzielić się z innymi własnymi pomysłami.

Znalezione obrazy dla zapytania król i królowa gif

Temat kompleksowy: Moja Ojczyzna- Polska

Termin realizacji: 04-08.11.2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci i polska

Każda SÓWKA powinna:

- wiedzieć, że mieszka w Polsce i jest Polakiem, 

- wiedzieć jakie mamy symbole narodowe, 

- wiedzieć jak wygląda mapa Polski,

- potrafić wymienić największe miasta i rzeki oraz wskazać je na mapie Polski,

- uważnie słuchać wierszy i opowiadań,

- klasyfikować środki lokomocji,

- rozpoznawać i nazywać poszczególne środki transportu,

- doskonalić motorykę małą, 

- poznać obraz graficzny litery „l” i „L” oraz cyfry 5,

- śpiewać piosenki patriotyczne,

- wypowiadać się na dany temat,

- znać ważniejsze miasta Polski takie jak: Zakopane, Kraków, Warszawa czy Gdańsk,

- szanować przyrodę i dostrzegać jej piękno. 

- odróżniać zwierzęta wiejskie od leśnych, 

- znać tradycyjne polskie potrawy,

- nakrywać samodzielnie do stołu,

- odpowiadać na pytania na podstawie wysłuchanego utworu.

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski i dzieci

Temat kompleksowy: Świat wokół nas

Termin realizacji: 28-31.10.2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania dom z figur geometrycznych

Każda SÓWKA powinna:


- aktywnie uczestniczyć w  pokazie taekwon- do oraz w spotkaniu ze strażniczką miejską,

- uważnie słuchać dorosłych i dzieci,

- wskazać obiekty, która mija idąc z domu do przedszkola,

- opisać w kilku zdaniach swoją drogę z domu do przedszkola,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- rozwijać sprawność grafomotoryczną, 

- śpiewać piosenkę, ilustrować jej treść ruchem,

- wiedzieć, gdzie mieszka i jak się nazywa,

- znać swój adres zamieszkania oraz zasady bezpieczeństwa dotyczącego jego podawania obcym osobom,

- rozróżniać i nazywać figury geometryczne,

- wiedzieć, kto to jest sąsiad,

- budować wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym na określony temat,

- doskonalić umiejętność liczenia,

- poznać kształt obrazu graficznego głoski t- litery T, t,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę t,

- utrwalać obraz graficzny dotychczas poznanych liter,

- podejmować próby odczytywania krótkich wyrazów.

 

Znalezione obrazy dla zapytania miasto ilustracja dla dzieci

 

Temat kompleksowy: Niezwykły rytm przyrody

Termin realizacji: 21-25.10.2019r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania 4 pory roku

Każda SÓWKA powinna:

- znać pory dnia, pory roku, dni tygodnia i miesiące,

-  znać zapis graficzny głoski „m”- litery „M”, oraz cyfry 5,

- opisywać zjawiska atmosferyczne,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych, ćwiczeniach gimnastycznych,

- doskonalić motorykę małą,

- rozwijać słuch fonematyczny,

- dbać o prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach,

- dostrzegać  rytm i stałe następstwa dni i nocy oraz pór roku,

- rozwijać swoją kreatywność w różnych formach aktywności,

- budować pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach,

- uczestniczyć w zabawach naśladowczych,

- stosować zwroty grzecznościowe,

- panować nad swoimi emocjami.

Znalezione obrazy dla zapytania 4 pory roku

 

Temat kompleksowy: Uczymy się dbać o nasze zdrowie

Termin realizacji: 14-18.10.2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania zdrowie

Każda SÓWKA powinna:

- określać swoje samopoczucie, 

- uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych, ćwiczeniach gimnastycznych,

- określać, na czym polega bycie zdrowym,

- rozróżniać zachowania korzystne i niekorzystne dla zdrowia,

- samodzielnie ubierać się i przebierać,

- ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych,

- znać działania profilaktyczne dla zachowania dobrego zdrowia,

- wiedzieć, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia,

- rozumieć potrzebę dbania o zdrowie,

- poszerzać swoją wiedzę na temat witamin,

- poznawać właściwości witaminy C,

- przełamywać niechęć przed spożywaniem warzyw i owoców,

- rozwijać swoją wyobraźnię,

- doskonalić motorykę małą,

- znać zapis graficzny głoski i- litery I, i oraz cyfry 4,

- rozwijać słuch fonematyczny,

- grupować elementy w pary,

- rozróżniać stronę lewą i prawą,

- rozumieć konieczność dbania o higienę jamy ustnej,

- wiedzieć, jakie pokarmy są szkodliwe dla higieny jamy ustnej,

- rozumieć pojęcia dotyczące następstw czasu,

- rozumieć konieczność aktywnego wypoczynku,

- doskonalić umiejętność budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym,

- znać i umieć wyjaśnić sformułowanie "sport to zdrowie".

Znalezione obrazy dla zapytania zdrowie

Temat kompleksowy: Co nam jesień w koszach niesie?

Termin realizacji: 07-11.10.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- uczestniczyć w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,

- posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych oraz korzystać z dóbr przyrody,

- rozpoznawać warzywo lub owoc za pomocą zmysłów dotyku i węchu,

- uczestniczyć w zabawach teatralnych,

- wypowiadać się na określony temat, odpowiadać na pytania nauczyciela,

- określać kolor warzyw oraz kształt,

- tworzyć zbiory uwzględniając kolor i kształt,

- nazywać warzywa i owoce,

- rozwiązywać zagadki słowne,

- znać zapis graficzny litery E, e, wskazywać poznaną literę wśród innych,

- próbować wskazać warzywa, które w swoim wyrazie mają literkę „e”,

- poznać zapis graficzny cyfry 3,

- przejawiać aktywność plastyczną, 

- liczyć, porównywać i klasyfikować zbiory,

- rozpoznawać wybrane owoce po smaku,

- podejmować próby nakrywania stołu,

- wiedzieć, jak należy zachować się w sklepie, rozumieć konieczność zapłacenia za wybrany przez siebie towar, 

- współdziałać z dziećmi w trakcie różnorodnych aktywności.

Znalezione obrazy dla zapytania kosz jesiennych warzyw i owocow

Mamo! Tato!

Posłuchaj ze mną 

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s

 

Pyszne, zdrowe, owocowe...sowy :)

 

Znalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owoców

Znalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owocówZnalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owoców

Znalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owoców

Temat kompleksowy: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

Termin realizacji: 30.09-04.10.2019r.

Każda SÓWKA powinna:


- brać udział w koncercie,

- współdziałać w grupie,

- śpiewać piosenki, ilustrować ruchem ich treść,

- wiedzieć, jaka jest pora roku, znać zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla jesieni,
- przekazywać listek spinaczem,

- uważnie słuchać treści wiersza, odpowiadania na pytania odnoszące się do jego treści,

- wyrażać swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego,

- rozpoznawać i nazywać barwy jesieni,

- improwizować ruchowo w rytm słuchanej muzyki,

- rozpoznawać literę A, a,

- wyklejać kontury litery A kawałkami zasuszonych listków,

- uczestniczyć w zabawach muzycznych  i ruchowych,

- eksperymentować rytmem, dźwiękiem i głosem,

- rozwijać poczucie rytmu,

- przeliczać elementy zbiorów podczas zabawy, porównywać ich liczebność,

- eksperymentować różnymi przedmiotami,

- poznawać cyfrę 2,

- wymieniać części ciała, które występują w parach,

- wodzić palcem po śladzie cyfry 2,

- układać cyfrę 2 z szarfy gimnastycznej,

- rozwijać sprawność manualną wykonując prace plastyczne,

- segregować według jednej podanej cechy,

- przeliczać w zakresie 5,

-określać kierunki i ustala położenie przedmiotów w odniesieniu do swojej osoby,

-uczestniczyć w zabawach naśladowczych.

Znalezione obrazy dla zapytania pani jesieÅ

Temat kompleksowy: Różni ludzie- to my

Termin realizacji: 23.09-27.09.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- brać udział w spotkaniu ze strażakami,

- wiedzieć i opowiadać na czym polega praca strażaka,

- z uwagą słuchać osób dorosłych i rówieśników, 

- aktywnie uczestniczyć w zabawach tanecznych, muzycznych oraz zajęciach gimnastycznych,

- współdziałać w grupie,

- odczuwać radość  sprawiania drugiej osobie przyjemności, mówiąc dobre słowo,

- znać i rozumieć przysłowie "nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe",

- wypowiadać się na temat dnia,

- dzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem,

- układać zdanie z gotowych wyrazów,

- odpowiadać na pytania ,

- wiedzieć, jak można być dobrym dla innej osoby,

- znać zapis graficzny litery O, o,

- malować farbą poprzez stemplowanie gąbką,

- dzielić słowa na sylaby, 

- opowiadać o sobie i innych,

- rysować portret,

- przeliczać klocki, 

- rozpoznawać cyfrę 1, 

- rozpoznawać i nazywać emocje,

- znać sposoby radzenia sobie z emocjami nieprzyjemnymi,

- ilustrować swoje wyobrażenie złości,

- eksperymentować dźwiękiem, 

- wystukiwać prosty rytm.

Znalezione obrazy dla zapytania emocje obrazki

Temat kompleksowy: Razem się bawimy

Termin realizacji: 16.09-20.09.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- powtarzać rymowankę, reagować w umówiony sposób na określony sygnał,

- swobodnie wypowiadać się n/t ulubionej zabawki,

- klasyfikować zabawki wg określonych cech,

- określać położenie zabawki w przestrzeni,

- uczestniczyć w zabawie naśladowczej,

- podejmować próby narysowania swojej ulubionej zabawki,

- uważnie słuchać opowiadania nauczyciela, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- współpracować w zabawach ruchowych,

- śpiewać piosenkę,

- ilustrować ruchem ulubione zabawy,

- poznać zapis graficzny głoski p- litery p, P,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę p,

- odwzorowywać kształt litery p, P,

- uczestniczyć w zabawie ruchowej,

- orientować się w schemacie własnego ciała,

- słuchać uważnie utworu literackiego, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- znać nazwy pomieszczeń w domu i ich przeznaczenie,

- rozwijać sprawność manualną tworząc prace plastyczne,

- uczestniczyć w zabawach integracyjnych, współpracować z kolegami,

- odczytywać krótkie wyrazy,

- dopasowywać podpisy do odpowiednich kącików,

- reagować na umówiony sygnał,

- tworzyć grzechotkę, wykorzystując różnorodne materiały,

-umieć bawić się z innymi,

-śpiewać piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”,

-naśladować ruchy nauczyciela,

-segregować przedmioty według jednej cechy,

-wiedzieć, kiedy obchodzony jest Dzień Przedszkolaka,

-czuć przynależność do grupy przedszkolnej.

 

przedszkole-animowane-dla-dzieci-plac-zabaw-z-oknem_33099-662-2.jpg

 

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

Termin realizacji: 09.09-13.09.2019r.

 

Każda SÓWKA powinna:

 

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- dostrzegać i rozumieć konsekwencje nieznajomości własnego nazwiska i adresu,

- uważnie słuchać utworu literackiego i odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- wiedzieć, jak prawidłowo reagować na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu,

- współdziałać w parach i zespole,

- odgadywać zagadki,

- wypowiadać się na temat pracy lekarza, policjanta, strażaka,

- poznać kształt litery L,l,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę l,

- dzielić słowa na sylaby, 

- znać numery alarmowe, wiedzieć, w jakich sytuacjach należy wezwać pomoc,

- doskonalić sprawność manualną,

- układać historyjki do ilustracji, 

- klasyfikować przedmioty wg wielkości, 

- twórczo realizować się w pracach plastycznych, 

- rozpoznawać wybrane znaki drogowe,

- znać zasady ruchu drogowego,

- wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się po ulicy.

 

swiatla_450.jpg

 

 

 

Temat kompleksowy: Przyjaciele w przedszkolu

Termin realizacji: 02-06.09.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- uczestniczyć w zabawach integracyjnych, 

- ilustrować ruchem treść piosenki, 

- przedstawić się, 

- poznać imiona kolegów,

- rozpoznać wizytówkę ze swoim imieniem,

- współdziałać w grupie,

- rozwijać sprawność manualną wykonując prace plastyczne, 

- reagować odpowiednim ruchem na określony sygnał, 

- współpracować z kolegami,

- uważnie słuchać czytanego utworu literackiego, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści, współtworzyć zakończenie historii,

- rozpoznawać i nazywać zwierzęta,

- rozpoznawać swój znaczek,                                          

- określać kierunki i miejsce na kartce,

- śpiewać piosenkę, 

- znać i przestrzegać ustalonych reguł w grupie,

- wypowiadać się na określony temat,

- znać przedszkolne pomieszczenia i wiedzieć, jak z nich korzystać,

- bezpiecznie poruszać się po budynku przedszkola,

- poznać zwyczaje sów,

- przeliczać elementy w dowolnym zakresie, wykonywać działania matematyczne.

Znalezione obrazy dla zapytania sowy

Sowa 
Jan Brzechwa

Na południe od Rogowa 
Mieszka w leśnej dziupli sowa, 
Która całą noc, do rana, 
Tkwi nad książką, zaczytana. 
Nie podoba się to sroce: 
„Pani czyta całe noce, 
Zamiast się pokrzepić drzemką, 
Pani czyta wciąż po ciemku. 
Czyta się, gdy światło świeci, 
To zły przykład jest dla dzieci!”

Ale sowa, mądry ptak, 
Odpowiada na to tak: 
„U-hu, u-hu, u-hu, 
Nie brzęcz mi przy uchu, 
Jestem sowa płowa, 
Sowa mądra głowa, 
Badam dzieje pól i łąk, 
Jeszcze mam czterdzieści ksiąg”.

Dzięcioł, znany weterynarz, 
Rzekł: „Ty sobie źle poczynasz, 
To niezdrowo, daję słowo, 
To niezdrowo, moja sowo, 
Dawno przecież zapadł zmrok, 
Strasznie sobie psujesz wzrok, 
Jak oślepniesz - będzie bieda, 
Nikt ci nowych oczu nie da, 
Nie pomoże i poradnia, 
Czytać chcesz, to czytaj za dnia!”

Ale sowa, mądry ptak, 
Odpowiada na to tak: 
„U-hu, u-hu, u-hu, 
Zmiataj, łapiduchu, 
Jestem sowa płowa, 
Sowa mądra głowa, 
Trudno, niech się ściemnia w krąg, 
Jeszcze mam czterdzieści ksiąg”.

Na południe od Rogowa 
Mieszka w leśnej dziupli sowa. 
Wzrok straciła całkowicie, 
Zmarnowała sobie życie;

Kiedy sroka leci w pole, 
Pyta: „Czy to ty, dzięciole?” 
Kiedy dzięcioł mknie wysoko, 
Woła: „Dokąd lecisz, sroko?” 
Przeczytała ksiąg czterdzieści, 
Dowiedziała się z ich treści, 
Że kto czyta, gdy jest mrok, 
Może łatwo stracić wzrok.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.