Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

Serdecznie witamy

wszystkich odwiedzających naszą stronę

Sowy, Sówki 2

Temat kompleksowy: Dawniej i dziś

Termin realizacji: 12-15.11.2019

Znalezione obrazy dla zapytania zamek gif

Każda SÓWKA powinna:


- z zainteresowaniem słuchać informacji przekazanych przez nauczyciela,

- ćwiczyć uzyskanie umiejętności płynnego ruchu,

- nadawać znaczenie swoim doświadczeniom,

- stosować analogię w czasie omawiania obrazków,

- wycinać po prostej, prawidłowo trzymając nożyczki,

- układać puzzle z reprodukcji,

- wyrażać swoje rozumienie rzeczy za pomocą języka mówionego, poszukiwać nowych rozwiązań,

- ustalać położenie przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą,

- brać aktywny udział w tworzeniu opowiadania,

- dokonywać analizy głoskowej nazw obrazków,

- określać miejsce głoski „u” w wyrazie, 

- znać obraz drukowanej litery „U”, „u”, 

- starać się zaobserwować charakterystyczne cechy przedmiotów i logicznie je ze sobą powiązać, 

- słuchać o historycznych dziejach naszego kraju,

- odczuwać swoją przynależność do narodu, do grupy,

- znać cyfrę 6, określać liczbę elementów w zakresie 1–6,

- komunikować się z rówieśnikami respektować zasady i współdziałać z dziećmi w czasie gry,

- ćwiczyć równowagę,

- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzycznych, ćwiczeniach gimnastycznych,

- brać udział w eksperymencie dotyczącym rozpuszczania i krystalizacji,  

- wiedzieć, że Wieliczka była ważnym miejscem dla regionu i kraju,

- dzielić się z innymi własnymi pomysłami.

Znalezione obrazy dla zapytania król i królowa gif

Temat kompleksowy: Moja Ojczyzna- Polska

Termin realizacji: 04-08.11.2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci i polska

Każda SÓWKA powinna:

- wiedzieć, że mieszka w Polsce i jest Polakiem, 

- wiedzieć jakie mamy symbole narodowe, 

- wiedzieć jak wygląda mapa Polski,

- potrafić wymienić największe miasta i rzeki oraz wskazać je na mapie Polski,

- uważnie słuchać wierszy i opowiadań,

- klasyfikować środki lokomocji,

- rozpoznawać i nazywać poszczególne środki transportu,

- doskonalić motorykę małą, 

- poznać obraz graficzny litery „l” i „L” oraz cyfry 5,

- śpiewać piosenki patriotyczne,

- wypowiadać się na dany temat,

- znać ważniejsze miasta Polski takie jak: Zakopane, Kraków, Warszawa czy Gdańsk,

- szanować przyrodę i dostrzegać jej piękno. 

- odróżniać zwierzęta wiejskie od leśnych, 

- znać tradycyjne polskie potrawy,

- nakrywać samodzielnie do stołu,

- odpowiadać na pytania na podstawie wysłuchanego utworu.

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski i dzieci

Temat kompleksowy: Świat wokół nas

Termin realizacji: 28-31.10.2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania dom z figur geometrycznych

Każda SÓWKA powinna:


- aktywnie uczestniczyć w  pokazie taekwon- do oraz w spotkaniu ze strażniczką miejską,

- uważnie słuchać dorosłych i dzieci,

- wskazać obiekty, która mija idąc z domu do przedszkola,

- opisać w kilku zdaniach swoją drogę z domu do przedszkola,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- rozwijać sprawność grafomotoryczną, 

- śpiewać piosenkę, ilustrować jej treść ruchem,

- wiedzieć, gdzie mieszka i jak się nazywa,

- znać swój adres zamieszkania oraz zasady bezpieczeństwa dotyczącego jego podawania obcym osobom,

- rozróżniać i nazywać figury geometryczne,

- wiedzieć, kto to jest sąsiad,

- budować wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym na określony temat,

- doskonalić umiejętność liczenia,

- poznać kształt obrazu graficznego głoski t- litery T, t,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę t,

- utrwalać obraz graficzny dotychczas poznanych liter,

- podejmować próby odczytywania krótkich wyrazów.

 

Znalezione obrazy dla zapytania miasto ilustracja dla dzieci

 

Temat kompleksowy: Niezwykły rytm przyrody

Termin realizacji: 21-25.10.2019r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania 4 pory roku

Każda SÓWKA powinna:

- znać pory dnia, pory roku, dni tygodnia i miesiące,

-  znać zapis graficzny głoski „m”- litery „M”, oraz cyfry 5,

- opisywać zjawiska atmosferyczne,

- uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych, ćwiczeniach gimnastycznych,

- doskonalić motorykę małą,

- rozwijać słuch fonematyczny,

- dbać o prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach,

- dostrzegać  rytm i stałe następstwa dni i nocy oraz pór roku,

- rozwijać swoją kreatywność w różnych formach aktywności,

- budować pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach,

- uczestniczyć w zabawach naśladowczych,

- stosować zwroty grzecznościowe,

- panować nad swoimi emocjami.

Znalezione obrazy dla zapytania 4 pory roku

 

Temat kompleksowy: Uczymy się dbać o nasze zdrowie

Termin realizacji: 14-18.10.2019r.

Znalezione obrazy dla zapytania zdrowie

Każda SÓWKA powinna:

- określać swoje samopoczucie, 

- uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych, ćwiczeniach gimnastycznych,

- określać, na czym polega bycie zdrowym,

- rozróżniać zachowania korzystne i niekorzystne dla zdrowia,

- samodzielnie ubierać się i przebierać,

- ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych,

- znać działania profilaktyczne dla zachowania dobrego zdrowia,

- wiedzieć, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia,

- rozumieć potrzebę dbania o zdrowie,

- poszerzać swoją wiedzę na temat witamin,

- poznawać właściwości witaminy C,

- przełamywać niechęć przed spożywaniem warzyw i owoców,

- rozwijać swoją wyobraźnię,

- doskonalić motorykę małą,

- znać zapis graficzny głoski i- litery I, i oraz cyfry 4,

- rozwijać słuch fonematyczny,

- grupować elementy w pary,

- rozróżniać stronę lewą i prawą,

- rozumieć konieczność dbania o higienę jamy ustnej,

- wiedzieć, jakie pokarmy są szkodliwe dla higieny jamy ustnej,

- rozumieć pojęcia dotyczące następstw czasu,

- rozumieć konieczność aktywnego wypoczynku,

- doskonalić umiejętność budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym,

- znać i umieć wyjaśnić sformułowanie "sport to zdrowie".

Znalezione obrazy dla zapytania zdrowie

Temat kompleksowy: Co nam jesień w koszach niesie?

Termin realizacji: 07-11.10.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- uczestniczyć w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,

- posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych oraz korzystać z dóbr przyrody,

- rozpoznawać warzywo lub owoc za pomocą zmysłów dotyku i węchu,

- uczestniczyć w zabawach teatralnych,

- wypowiadać się na określony temat, odpowiadać na pytania nauczyciela,

- określać kolor warzyw oraz kształt,

- tworzyć zbiory uwzględniając kolor i kształt,

- nazywać warzywa i owoce,

- rozwiązywać zagadki słowne,

- znać zapis graficzny litery E, e, wskazywać poznaną literę wśród innych,

- próbować wskazać warzywa, które w swoim wyrazie mają literkę „e”,

- poznać zapis graficzny cyfry 3,

- przejawiać aktywność plastyczną, 

- liczyć, porównywać i klasyfikować zbiory,

- rozpoznawać wybrane owoce po smaku,

- podejmować próby nakrywania stołu,

- wiedzieć, jak należy zachować się w sklepie, rozumieć konieczność zapłacenia za wybrany przez siebie towar, 

- współdziałać z dziećmi w trakcie różnorodnych aktywności.

Znalezione obrazy dla zapytania kosz jesiennych warzyw i owocow

Mamo! Tato!

Posłuchaj ze mną 

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s

 

Pyszne, zdrowe, owocowe...sowy :)

 

Znalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owoców

Znalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owocówZnalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owoców

Znalezione obrazy dla zapytania sowy z warzyw i owoców

Temat kompleksowy: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

Termin realizacji: 30.09-04.10.2019r.

Każda SÓWKA powinna:


- brać udział w koncercie,

- współdziałać w grupie,

- śpiewać piosenki, ilustrować ruchem ich treść,

- wiedzieć, jaka jest pora roku, znać zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla jesieni,
- przekazywać listek spinaczem,

- uważnie słuchać treści wiersza, odpowiadania na pytania odnoszące się do jego treści,

- wyrażać swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego,

- rozpoznawać i nazywać barwy jesieni,

- improwizować ruchowo w rytm słuchanej muzyki,

- rozpoznawać literę A, a,

- wyklejać kontury litery A kawałkami zasuszonych listków,

- uczestniczyć w zabawach muzycznych  i ruchowych,

- eksperymentować rytmem, dźwiękiem i głosem,

- rozwijać poczucie rytmu,

- przeliczać elementy zbiorów podczas zabawy, porównywać ich liczebność,

- eksperymentować różnymi przedmiotami,

- poznawać cyfrę 2,

- wymieniać części ciała, które występują w parach,

- wodzić palcem po śladzie cyfry 2,

- układać cyfrę 2 z szarfy gimnastycznej,

- rozwijać sprawność manualną wykonując prace plastyczne,

- segregować według jednej podanej cechy,

- przeliczać w zakresie 5,

-określać kierunki i ustala położenie przedmiotów w odniesieniu do swojej osoby,

-uczestniczyć w zabawach naśladowczych.

Znalezione obrazy dla zapytania pani jesieÅ

Temat kompleksowy: Różni ludzie- to my

Termin realizacji: 23.09-27.09.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- brać udział w spotkaniu ze strażakami,

- wiedzieć i opowiadać na czym polega praca strażaka,

- z uwagą słuchać osób dorosłych i rówieśników, 

- aktywnie uczestniczyć w zabawach tanecznych, muzycznych oraz zajęciach gimnastycznych,

- współdziałać w grupie,

- odczuwać radość  sprawiania drugiej osobie przyjemności, mówiąc dobre słowo,

- znać i rozumieć przysłowie "nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe",

- wypowiadać się na temat dnia,

- dzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem,

- układać zdanie z gotowych wyrazów,

- odpowiadać na pytania ,

- wiedzieć, jak można być dobrym dla innej osoby,

- znać zapis graficzny litery O, o,

- malować farbą poprzez stemplowanie gąbką,

- dzielić słowa na sylaby, 

- opowiadać o sobie i innych,

- rysować portret,

- przeliczać klocki, 

- rozpoznawać cyfrę 1, 

- rozpoznawać i nazywać emocje,

- znać sposoby radzenia sobie z emocjami nieprzyjemnymi,

- ilustrować swoje wyobrażenie złości,

- eksperymentować dźwiękiem, 

- wystukiwać prosty rytm.

Znalezione obrazy dla zapytania emocje obrazki

Temat kompleksowy: Razem się bawimy

Termin realizacji: 16.09-20.09.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- powtarzać rymowankę, reagować w umówiony sposób na określony sygnał,

- swobodnie wypowiadać się n/t ulubionej zabawki,

- klasyfikować zabawki wg określonych cech,

- określać położenie zabawki w przestrzeni,

- uczestniczyć w zabawie naśladowczej,

- podejmować próby narysowania swojej ulubionej zabawki,

- uważnie słuchać opowiadania nauczyciela, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- współpracować w zabawach ruchowych,

- śpiewać piosenkę,

- ilustrować ruchem ulubione zabawy,

- poznać zapis graficzny głoski p- litery p, P,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę p,

- odwzorowywać kształt litery p, P,

- uczestniczyć w zabawie ruchowej,

- orientować się w schemacie własnego ciała,

- słuchać uważnie utworu literackiego, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- znać nazwy pomieszczeń w domu i ich przeznaczenie,

- rozwijać sprawność manualną tworząc prace plastyczne,

- uczestniczyć w zabawach integracyjnych, współpracować z kolegami,

- odczytywać krótkie wyrazy,

- dopasowywać podpisy do odpowiednich kącików,

- reagować na umówiony sygnał,

- tworzyć grzechotkę, wykorzystując różnorodne materiały,

-umieć bawić się z innymi,

-śpiewać piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”,

-naśladować ruchy nauczyciela,

-segregować przedmioty według jednej cechy,

-wiedzieć, kiedy obchodzony jest Dzień Przedszkolaka,

-czuć przynależność do grupy przedszkolnej.

 

przedszkole-animowane-dla-dzieci-plac-zabaw-z-oknem_33099-662-2.jpg

 

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

Termin realizacji: 09.09-13.09.2019r.

 

Każda SÓWKA powinna:

 

- uczestniczyć w zabawach ruchowych,

- dostrzegać i rozumieć konsekwencje nieznajomości własnego nazwiska i adresu,

- uważnie słuchać utworu literackiego i odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści,

- wiedzieć, jak prawidłowo reagować na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu,

- współdziałać w parach i zespole,

- odgadywać zagadki,

- wypowiadać się na temat pracy lekarza, policjanta, strażaka,

- poznać kształt litery L,l,

- wymieniać słowa rozpoczynające się na głoskę l,

- dzielić słowa na sylaby, 

- znać numery alarmowe, wiedzieć, w jakich sytuacjach należy wezwać pomoc,

- doskonalić sprawność manualną,

- układać historyjki do ilustracji, 

- klasyfikować przedmioty wg wielkości, 

- twórczo realizować się w pracach plastycznych, 

- rozpoznawać wybrane znaki drogowe,

- znać zasady ruchu drogowego,

- wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się po ulicy.

 

swiatla_450.jpg

 

 

 

Temat kompleksowy: Przyjaciele w przedszkolu

Termin realizacji: 02-06.09.2019r.

Każda SÓWKA powinna:

- uczestniczyć w zabawach integracyjnych, 

- ilustrować ruchem treść piosenki, 

- przedstawić się, 

- poznać imiona kolegów,

- rozpoznać wizytówkę ze swoim imieniem,

- współdziałać w grupie,

- rozwijać sprawność manualną wykonując prace plastyczne, 

- reagować odpowiednim ruchem na określony sygnał, 

- współpracować z kolegami,

- uważnie słuchać czytanego utworu literackiego, odpowiadać na pytania odnoszące się do jego treści, współtworzyć zakończenie historii,

- rozpoznawać i nazywać zwierzęta,

- rozpoznawać swój znaczek,                                          

- określać kierunki i miejsce na kartce,

- śpiewać piosenkę, 

- znać i przestrzegać ustalonych reguł w grupie,

- wypowiadać się na określony temat,

- znać przedszkolne pomieszczenia i wiedzieć, jak z nich korzystać,

- bezpiecznie poruszać się po budynku przedszkola,

- poznać zwyczaje sów,

- przeliczać elementy w dowolnym zakresie, wykonywać działania matematyczne.

Znalezione obrazy dla zapytania sowy

Sowa 
Jan Brzechwa

Na południe od Rogowa 
Mieszka w leśnej dziupli sowa, 
Która całą noc, do rana, 
Tkwi nad książką, zaczytana. 
Nie podoba się to sroce: 
„Pani czyta całe noce, 
Zamiast się pokrzepić drzemką, 
Pani czyta wciąż po ciemku. 
Czyta się, gdy światło świeci, 
To zły przykład jest dla dzieci!”

Ale sowa, mądry ptak, 
Odpowiada na to tak: 
„U-hu, u-hu, u-hu, 
Nie brzęcz mi przy uchu, 
Jestem sowa płowa, 
Sowa mądra głowa, 
Badam dzieje pól i łąk, 
Jeszcze mam czterdzieści ksiąg”.

Dzięcioł, znany weterynarz, 
Rzekł: „Ty sobie źle poczynasz, 
To niezdrowo, daję słowo, 
To niezdrowo, moja sowo, 
Dawno przecież zapadł zmrok, 
Strasznie sobie psujesz wzrok, 
Jak oślepniesz - będzie bieda, 
Nikt ci nowych oczu nie da, 
Nie pomoże i poradnia, 
Czytać chcesz, to czytaj za dnia!”

Ale sowa, mądry ptak, 
Odpowiada na to tak: 
„U-hu, u-hu, u-hu, 
Zmiataj, łapiduchu, 
Jestem sowa płowa, 
Sowa mądra głowa, 
Trudno, niech się ściemnia w krąg, 
Jeszcze mam czterdzieści ksiąg”.

Na południe od Rogowa 
Mieszka w leśnej dziupli sowa. 
Wzrok straciła całkowicie, 
Zmarnowała sobie życie;

Kiedy sroka leci w pole, 
Pyta: „Czy to ty, dzięciole?” 
Kiedy dzięcioł mknie wysoko, 
Woła: „Dokąd lecisz, sroko?” 
Przeczytała ksiąg czterdzieści, 
Dowiedziała się z ich treści, 
Że kto czyta, gdy jest mrok, 
Może łatwo stracić wzrok.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.