Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

WITAMY W GRUPIE KOTKI!!!

wyświetl galerię w Cooliris
  • 70589890_1661351857328132_3715509734560759808_n
  • logotyp-program-uczymy-dzieci-programowac

TEMAT: „Dawno, dawno temu ...”.

Czas realizacji: 11.11.2019 – 15.11.2019r.

Każdy KOTEK:

– chętnie wita się z innymi dziećmi

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– rozwija słuch muzyczny

– bawi się z innymi dziećmi

– słucha czytanej baśni

– wypowiada się na zadane pytania przez nauczyciela

- ćwiczy rękę

- wypycha koronę z karty pracy

- klei klejem

- ozdabia cekinami

- prezentuje koronę na głowie

– nawiązuje pozytywne relacje z dziećmi

- zna prawa do słuchania baśni i bajek

– poznaje baśń Czerwony Kapturek

- ćwiczy pamięć

- wykonuje pracę plastyczną

- śpiewa piosenkę

- słucha bajki

- odpowiada na pytania dotyczące bajki

- wie, kto to jest przyjaciel

- uczestniczy w zabawie ruchowej

- wykonuje pracę grupową

- rozwiązuje zagadki

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– wystukuje prosty rytm

– określa liczbę usłyszanych dźwięków

– określa liczbę elementów w zbiorze – liczy w dostępnym dla siebie zakresie

                                                                        Znalezione obrazy dla zapytania bajki baśnie

TEMAT: „Kochamy naszą Polskę”.

Czas realizacji: 04.11.2019 – 08.11.2019r.

Każdy Kotek powinien:

- poznać mapę Polski

- uważnie słuchać wiersza czytanego przez nauczyciela

- odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego wiersza

- znać symbole narodowe i szanować je

- w skupieniu i w odpowiedniej postawie wysłuchać fragmentu hymnu

- uczestniczyć w zabawach ruchowych

- pokolorować flagę Polski odpowiednimi barwami

– rozwijać słuch muzyczny

- śpiewać piosenki

- śpiewać 2 zwrotki hymnu

- uczestniczy w uroczystości

– nawiązywać pozytywne relacje

– określać kierunki

– określać położenie przedmiotów

– dzielić wyrazy na sylaby

– chętnie uczestniczyć w zabawie ruchowej

– rozwijać poczucie rytmu

– doskonalić słuch i umiejętności wokalne

– chętnie uczestniczyć w zabawie

- znać swoje imię i nazwisko

- wiedzieć ile ma lat

- uczyć się wiersza na pamięć

- przeliczać i porównywać obiekty

-projektować dom z figur geometrycznych

- zapoznać się z mapą Polski

- wiedzieć jak nazywa się stolica Polski

- uważnie słuchać i udzielać odpowiedzi

- znać symbole i miejsca charakterystyczne dla Warszawy

- uczestniczyć w zabawie ruchowej, reagować na przerwę w muzyce i sygnał nauczyciela

- kodować na mapie

- znać symbole i miejsca charakterystyczne dla Krakowa

- prawidłowo reagować na umówiony sygnał

- potrafi złożyć obrazek składający się z 3 - 4 elementów.

                                                             Znalezione obrazy dla zapytania nasza polska zdjęcie

TEMAT: „Mieszkańcy lasu”.

Czas realizacji: 28.10.2019-01.11.2019r

Każdy KOTEK:

– chętnie wita się z innymi dziećmi

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– współpracuje w grupie

– naśladuje zachowanie zwierząt

– poznaje drzewa rosnące w lasach

– zna leśne zwierzęta, umie je nazwać

– rozpoznaje ilustrację lasu

– wie, gdzie mieszkają wybrane zwierzęta

- słucha bajki

– odpowiada na pytania

– wykonuje pracę plastyczną

- zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki autokarowej

- poznaje nowe odmiany roślin

- próbuje nowych smaków

- wykazuje troskę o zwierzęta, jest ostrożne podczas ich dokarmiania

- aktywnie spędza czas na świeżym powietrzu

– poznaje jeża i jego zwyczaje

– wie, jak zachowują się jeże

– z uwagą słucha utworu literackiego

– wykleja jeża

– uczy się słów i melodii piosenki

– bawi się przy piosence

– ćwiczy oddech i wymowę

– poznaje wiewiórkę i jej zwyczaje

– podskakuje w zabawie

– sprawnie liczy w dostępnym zakresie

– uważnie słucha utworu instrumentalnego

– potrafi odczytać informację graficzną

                                             Podobny obraz

TEMAT: „Kiedy mamy dzień a kiedy noc”.

Czas realizacji: 21.10.2019-25.10.2019r

Każdy KOTEK:

stosuje formy grzecznościowe na powitanie

aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem

potrafi bezpiecznie poruszać się i zachowywać na drodze

wie, że zabawy w pobliżu jezdni są niebezpieczne

wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia

zna numery alarmowe

poznaje cechy charakterystyczne munduru policyjnego oraz akcesoria, które używa policjant

nazywa swoje emocje

odróżnia dzień od nocy, nazywa ich główne cechy

poznaje cykl dnia i nocy

układa rytm z dwóch elementów

uczestniczy w zabawach ruchowych 

wykonuje pracę plastyczną

wypowiada się na swój temat

określa czynności wykonywane w różnych porach dnia 

słucha utworu literackiego i wypowiada się na temat jego treści

dostrzega ciągłość następstwa dnia i nocy

klasyfikuje przedmioty według ich przeznaczenia

 współdziała z grupą w zabawie

bierze udział we wspólnych zabawach ruchowych

dostrzega upływ czasu w wybranych czynnościach

określa kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

dostrzega następstwo czasu, używając wyrażeń „najpierw”, „potem”

wypowiada się na określony temat, formułuje dłuższe wypowiedzi

samodzielnie przelicza przedmioty w dostępnym dla siebie zakresie

rozwija umiejętności grafomotoryczne

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • dzien-i-noc

TEMAT: „Jestem zdrowym przedszkolakiem”.

Czas realizacji: 14.10 – 18.10.2019r

Każdy KOTEK:

wita się z dziećmi

wie, jak wyglądają wybrane grzyby jadalne i trujące 

potrafi wypowiadać się na temat ilustracji o tematyce jesiennej

uważnie słucha utworu literackiego 

buduje dłuższe wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu

odczuwa nastrój słuchanej muzyki i próbuje go wyrazić za pomocą swobodnej ekspresji ruchowej 

maluje farbami

ogląda teatrzyk 

składa obrazek z pociętych części

doskonali umiejętność liczenia

rozpoznaje i nazywa przedmioty potrzebne do dbania o higienę 

określa strony ciała 

wie, które produkty spożywcze są zdrowe i jak należy dbać o zdrowie

rozpoznaje warzywa i owoce po zapachu

dostrzega i kontynuuje rytmy 

tworzy kompozycję wzorów według własnego pomysłu

zna zasady zdrowego stylu życia

wykonuje polecenia wg instrukcji nauczyciela na macie do kodowania

Podobny obraz

TEMAT: „Jesienne dary – z sadu, z ogrodu i lasu”.

Czas realizacji: 07.10.- 11.10.2019r.

Każdy KOTEK powinien:

witać się z dziećmi

swobodnie wypowiadać się na temat jesiennych ilustracji

znać i nazywać kolory

brać udział w zabawach ruchowych

rozpoznawać i nazywać dary jesieni

poznać budowę liści

zbierać liście

układać liście

znać owoce i warzywa

poznawać nowe smaki owoców i warzyw

współdziałać w grupie

reagować na polecenia nauczyciela

ilustrować ruchem treść wiersza, rymowanki

rozwijać kreatywność

dzielić wyrazy na sylaby

układać rytmy wg. danego wzoru

łączyć w pary liście, owoce, warzywa

liczyć w zakresie 4

układać przedmioty od najmniejszego do największego i odwrotnie

772

TEMAT: „Pani Jesień puka do drzwi"

Czas realizacji: 30.09.2019r – 04.10.2019r.

Każdy KOTEK powinien:

witać się z dziećmi

ilustrować ruchem treść powitania

uczestniczyć w zabawie tanecznej

tańczyć na gazecie

współpracować w grupie z innymi dziećmi

ćwiczyć sprawność i chwyt

segregować kolorowe kulki ze względu na wielkość i kolor

przeliczać kulki oraz wskazać pojemnik z największą i najmniejszą zawartością kulek

zgniatać papierową kartkę papieru

słuchać utworu literackiego - wiersz, opowiadanie

odpowiadać na pytania

znać pory roku

znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki autokarowej

poznać  nowe odmiany roślin 

oglądać film edukacyjny na temat dyń

wymieniać charakterystyczne oznaki jesieni

rozwiązywać zagadki o tematyce jesiennej

przeliczać i porównywać liczebność darów jesieni

stosować określenia "tyle samo" , "mniej", "więcej"

śpiewać piosenki o tematyce jesiennej

wyświetl galerię w Cooliris
  • 10

TEMAT: „Każdy z nas jest inny”.

Czas realizacji: 23.09.2019r – 27.09.2019r.

Każdy KOTEK:

uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych

dzieli się swoimi wspomnieniami

doskonali pamięć oraz spostrzegawczość wzrokową

swobodnie wypowiada się na okreslony temat

zna I nazywa części ciala

wskazuje części ciała, dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie

współpracuje z innymi dziećmi

eksperymentuje

rozwija życzliwość wobec innych

nazywa emocje

naśladuje mimiką określone emocje

pokazuje innym oznaki przyjaźni

nasladuje ruchy koleżanki I kolegi

doskoanli mała motorykę

nazywa kolory

segreguje przedmioty według koloru

podporządkowuje zabawki według określonego kryterium

manipuluje przedmiotami

liczy w zakresie 4

tworzy pracę plastyczną według własnego wzoru

bawi się zgodnie z innymi dziećmi

bawi się bezpiecznie z innymi dziećmi

melodyjnie śpiewa piosenkę

poznaje pracę bibliotekarza

 

TEMAT: „Podróż do Krainy Bezpieczeństwa”.

Czas realizacji: 16.09.2019r – 20.09.2019r.

Realizacja XXVI akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „PODRÓŻ DO KRAINY BEZPIECZEŃSTWA”.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Uczymy dzieci programować".

KOTEK zna/umie/potrafi:

uczestniczy w zajęciach integracyjnych pt. „Międzynarodowy Dzień Kropki”

maluje kropki farbami

buduje poczucie własnej wartości

doskonali umiejętność kodowania

orientuje się na macie do kodowania

żywa symboli

wyraża emocje

zna zasady bezpiecznej zabawy

zna bohaterów Akademii Zdrowego Przedszkolaka

utrwala kolory

rozumie znaczenie słowa „bezpieczeństwo”

chętnie dzieli się spostrzeżeniami na temat drogi do przedszkola

układa historyjkę obrazkową 3 - elementowa

zna zagrożenia płynące z niewłaściwego zachowania na drodze

odróżnia bezpieczne zabawy od niebezpiecznych

wie, jak działa sygnalizacja świetlna

słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

naśladuje ruchem słowa piosenki i gesty nauczyciela

dokonuje oceny zachowania swojego i innych

odróżnia dobro od zła

wie, jak należy zachować się w różnych sytuacjach

uczestniczy w obchodach Dnia Przedszkolaka

TEMAT: „Nasze zabawy”.

Czas realizacji: 09.09.2019r-13.09.2019r.

KOTEK zna/umie/potrafi:

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

ćwiczy spostrzegawczość i pamięć

naśladuje ruchy nauczyciela podczas zabaw ruchowych

samodzielnie wypowiada się na dany temat

nazywa zabawki znajdujące się w sali przedszkolnej

odróżnia przedmioty, które służą do zabawy w pomieszczeniu oraz na dworze

przestrzega zasad panujących podczas zajęć i zabaw ruchowych

klasyfikuje zabawki ze względu na rozmiar, przeznaczenie, kolor

utrwala nazwy kolorów

określa swój nastrój

słucha wiersza i rozmawia na temat jego treści

rozumie, że trzeba szanować zabawki

dzieli swoje imię na sylaby

określa położenie zabawek „nad”, „pod”, „za”, „obok”,

przelicza zabawki

ćwiczy rysowanie po śladzie

lepi kulki z plasteliny

ćwiczy pamięć i koncentracje

ćwiczy motorykę małą – wycina nożyczkami

doskonali zmysł dotyku

wykonuje pracę plastyczną – wykonuje medal

TEMAT: „W przedszkolu fajnie jest”.

Czas realizacji: 02.09.2019r-06.09.2019r.

KOTEK zna/umie/potrafi:

witać się ze swoją panią i innymi dziećmi

potrafi się przedstawić

zna imiona dzieci ze swojej grupy

stosuje formy grzecznościowe

nazywa w sali kąciki zainteresowań

właściwie korzysta z łazienki

zna zasady właściwego zachowania się przy stole

rozpoznaje i nazywa emocje

tańczy i śpiewa

naśladuje ruchem słowa piosenki i gesty nauczyciela

rozpoznaje swój znaczek w szatni w sali i łazience

czekać na swoją kolej

słuchać z uwagą wiersza

jest kreatywne, twórcze – wykonuje pracę plastyczną wg własnego pomysłu

znać zasady panujące w grupie Kotków

orientować się w schemacie własnego ciała

aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych

przyporządkowuje zabawki do określonej kategorii

klasyfikuje przedmioty

zna i nazywa kolory

dokonuje oceny zachowania swojego i innych

odróżnia dobro od zła

wie, jak należy zachować się w różnych sytuacjach

uczestniczy w zabawach integrujących grupę

przelicza elementy w dowolnym zakresie, wykonywać działania matematyczne

 

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.