Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

WITAMY W GRUPIE PSZCZÓŁKI

 • -
 • 5ac0949fc2633_o_full

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy kilka propozycji na urozmaicenie wolnego czasu w domu:

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/2859948490707031/

https://www.facebook.com/AgniWilczynska/videos/876625255819780/

https://www.facebook.com/5Minute.Crafts.KIDS/videos/465526207544422/

https://www.facebook.com/Estimulacion.babystars/videos/198653881427509/

https://www.youtube.com/watch?v=MYQbYYVelR0&t=73s

 • kol -pory roku -0002
 • Wanda Chotomska-Pan Marzec
 • 7f4dc5bba167bb98f19e3e8831deee91
 • 181faedc7ae8c8e1d89304e66d9f7468
 • d528b3b774a304a3f81915447fb53603
 • 89551687_1968951213249973_5479279947774164992_n
 • 89552591_1968951089916652_2944646358574825472_n
 • 89706511_1968951146583313_875196390827884544_n
 • 89960016_1968951179916643_8112726157335461888_n
 • 89996387_1968951249916636_8752523473798037504_n
 • 90045376_1968951109916650_4295129237741895680_n

Propozycja zabawy muzyczno-ruchowej od Pani Małgosi 

S P A C E R   D Z I E C I

 

Idzie Jaś, idzie Staś,

idzie też Marysia.

Wszyscy dziś grzeczni są

i nie tylko dzisiaj.

 

         Tup, tup, tup, tup, tup, tup

         Nóżki przytupują.

         Hop, hop, hop, hop, hop, hop      

         Lekko podskakują.

 

Teraz wszyscy się kręcimy,

obracamy wkoło.

I rączkami zaklaszczemy,

bo jest nam wesoło!

 

          Tup, tup /.../

09-13.03.2020 r.

 

,,W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT"

 

Każda Pszczółka powinna:

-czerpać radość ze wspólnej zabawy;

-nawiązywać pozytywne stosunki z rówieśnikami;

-używać zwrotów grzecznościowych;

-śpiewać piosenkę okolicznościową;

-uczestniczyć w zabawie ruchowej;

-klasyfikować przedmioty ze względu na podaną cechę;

-wiedzieć,że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania;

-rozwijać poczucie rytmu;

-chodzić w różnym tempie;

-poprawnie reagować na obrazek;

-oglądać albumy, książki;

-doskonalić umiejętność wypowiadania się;

-wzbogacać słownictwo;

-dostrzegać piękno przyrody;

-naśladować czynności związane z pracą ogrodnika;

-poznawać informacje na temat roślin;

-współpracować w grupie;

-uważnie obserwować rośliny oraz formułować wnioski;

-uważnie słuchać wiersza;

-naśladować czynności wykonywane przez nauczyciela;

-doskonalić zmysł słuchu;

-naśladować różne odgłosy zwierząt;

-doskonalić umiejętność wypowiadania się;

-doskonalić zmysł dotyku;

-tworzyć budowle z klocków;

-znać i potrafić nazwać niektóre zwierzęta;

-rozpoznawać odgłosy zwierząt z nagrania;

-nazywać zwierzęta przedstawione na obrazkach;

-układać obrazki według kolejności;

-współpracować w grupie w trakcie różnorodnych zabaw;

-improwizować ruchem muzykę instrumentalną;

-składać obrazek z części;

-prawidłowo zapamiętywać i wykonywać polecenia;

-aktywnie uczestniczyć w zabawie ruchowej;

-tworzyć prace plastyczną;

-sprzątać po skończonej pracy;

2.03.-6.03.2020r. 

Bawimy się w teatr

Każda Pszczółka powinna:

– wykonywać ćwiczenia oddechowe

– uczestniczyć w zabawie ruchowej

– utrwalać schemat ciała, nazywając jego części

– uważnie słuchać opowiadania

– udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu

– podejmować próby zabawy z innymi dziećmi

– opisywać przedmioty

– utrwalać znajomość popularnych bajek

- rozwijać poczucie rytmu

– uważnie słuchać słowa czytanego

– wiedzieć, jak należy zachowywać się w teatrze

– doskonalić prawidłowy chwyt kredki

– odwoływać się do wcześniej zdobytych informacji

– wiedzieć, jak należy ubrać się do teatru

– doskonalić pamięć, określając, kogo brakuje

– dbać o zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia

– uważnie słuchać czytającego

– doskonalić sprawność ręki

– starać się zachować kompozycję pracy

– doskonalić umiejętność liczenia

– wykonywać proste działania na konkretach

– określać różne stany emocjonalne, używając do tego mimiki

– obdarzać uwagą inne dzieci

– wyrażać emocje za pomocą mimiki

– uważnie słuchać wiersza

– odgrywać rolę w przedstawieniu

 • 49fe1a84806da2404bb4fd6858903ff76803521f

24-28.02.2020 r.

 

,,W ŚWIECIE KSZTAŁTÓW I KOLORÓW"

 

Każda Pszczółka powinna:

-wypowiadać się prostymi zdaniami;

-odwoływać się do własnych doświadczeń;

-uważnie słuchać czytanego tekstu;

-odpowiadać na pytanie dotyczące treści utworu;

-brać udział w zabawach bieżnych;

-okazywać radość, dzieląc się z innymi dziećmi;

-zapraszać inne dzieci do zabawy'

-dostosowywać ruch do wcześniej ustalonego kodu;

-rozpoznawać i nazywać figury geometryczne;

-ćwiczyć skok obunóż;

-skupiać uwagę przez dłuższy czas;

-reagować na humor zawarty w utworze:

-doskonalić sprawność manualną i prawidłowy chwyt pęstekowy;

-ćwiczyć precyzję ruchów:

-rozwijać zmysł dotyku;

-dostrzegać podobieństwa w rysunkach;

-przeliczać elementy;

-ćwiczyć pamięć;

-budować wykorzystując zabawki;

-doskonalić umiejętności wokalne;

-rozwijać wyobraźnię muzyczno-ruchową;

-klasyfikować przedmioty ze względu na kolor;

-odkładać zabawki na miejsce;

-utrzymywać prawidłową postawę podczas siedzenia;

-starać się utrzymać równowagę podczas chodzenia w linii prostej;

-brać udział w zabawach wyciszających;

 

 

Życzymy wszystkim bezpiecznych ferii :)

Znalezione obrazy dla zapytania: ferie obrazki dla dzieci

3.02.-7.02.2020r. 

Muzyczne opowieści.

Każda Pszczółka powinna:

– wypowiadać się na określony temat

– brać udział w zabawie ruchowej

– rozróżniać dźwięki ciche i głośne

– uważnie słuchać utworu literackiego

– wypowiadać się prostymi zdaniami

– słuchać muzyki

– rozwijać poczucie rytmu

– skakać w miejscu obunóż

– rozróżniać dźwięki wysokie i niskie

– ćwiczyć motorykę małą

– ćwiczyć motorykę małą

– brać udział we wspólnej zabawie

– słuchać utworu literackiego i wypowiada się na temat jego treści

– czerpać wartości moralne z literatury dziecięcej

– rozwija swoją wyobraźnię oraz twórcze myślenie

– znać i przestrzegać zasad, jakie obowiązują w bibliotece

– rozpoznawać instrumenty perkusyjne

– brać udział w zabawie naśladowczej

– aktywnie słuchać muzyki

– budować własną wypowiedź 

– rozpoznawać takie same elementy na obrazku

– współpracować z rówieśnikami w zabawie 

– doskonalić sprawność manualną, wykonując pracę techniczną

– odtwarzać usłyszany rytm, grając na instrumencie

– uważnie słuchać wiersza i wypowiadać się na temat jego treści

– tworzyć improwizacje ruchowe do muzyki

– opowiadać o tym, co lubi robić

– nazywać czynności przedstawione na obrazku

– rozróżniać dźwięki ciche i głośne

– doskonalić małą motorykę

– tworzyć graficzne abstrakcje do słuchanej muzyki

– doceniać wkład pracy swój i innych

 • ...

27-31.01.2020 r.

 

,,CZAS NA ZIMOWE OBSERWACJE"

 

Każda Pszczółka powinna:

-reagować na przerwę w muzyce;

-uczestniczyć w zabawach ruchowych;

-doskonalić umiejętność wypowiadania się;

-rozmawiać z innymi dziećmi podczas zabawy swobodnej;

-kształtować świadomość schematu ciała;

-znać i nazywać podstawowe kolory;

-łączyć przedmioty w pary;

-zwracać uwagę na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku;

-doskonalić percepcję słuchową;

-dostrzegać piękno przyrody;

-tworzyć pracę plastyczną;

-sprzątać stanowisko pracy;

-ćwiczyć sprawność dłoni;

-dostrzegać zmiany natężenia dźwięku;

-muzykować z użyciem przedmiotów wydających różne dźwięki;

-uważnie słuchać i wypowiadać się na temat treści;

-wykazywać się pomysłowością;

-śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego;

-używać zwrotów grzecznościowych;

-obserwować ptaki;

-doskonalić umiejętności konstrukcyjne;

-nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami;

-doskonalić spostrzegawczość;

-eksperymentować wodą i lodem;

-doskonalić sprawność samodzielnego ubierania się;

-układać historyjkę obrazkową;

-ćwiczyć sprawność palców, usprawniać chwyt pęsetowy;

 

20.01.-24.01.2020r.

Sto lat dla Babci i Dziadka

Każda Pszczółka powinna:

uczestniczyć w zabawie ruchowej

zauważać, że pokonując stopnie znajduje się coraz wyżej

potrafić wskazać, która zabawka jest niżej, a która wyżej

wiedzieć, co to jest biblioteka

znać zasady wypożyczania książek

znać zasady zachowania w bibliotece

ćwiczyć motorykę małą

doskonalić umiejętność wypowiadania się

akompaniować z wykorzystaniem instrumentu perkusyjnego

kształtować umiejętność porządkowania przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego

próbować stosować określenia: długi, najkrótszy, najdłuższy

doskonalić percepcję słuchową

doskonalić aparat artykulacyjny

kształtować umiejętność układania obiektów w serie rosnące i malejące

rozwijać umiejętność wskazywania przedmiotów większych i mniejszych od podanego

doskonalić motorykę małą

tworzyć parę z rówieśnikiem, witać się z nim uściskiem

opowiadać o następstwach określonych zdarzeń

budować dłuższe wypowiedzi i wypowiadać się na określony temat

zachowywać porządek po skończonej pracy

prezentować swoje umiejętności aktorskie

recytować wiersze

śpiewać piosenki

improwizować ruchem treści piosenek

czerpać radość ze spotkania z dziadkami

okazywać miłość i szacunek swoim dziadkom

 • baba-i-dziadek

13-17.01.2020 r.

 

,,HOP, HOP NA ŚNIEGU”

 

Każda Pszczółka powinna:

-dzielić się zabawkami przyniesionymi z domu;

-brać udział we wspólnych spacerach po najbliższej okolicy;

-samodzielnie spożywać posiłki z użyciem sztućców;

-komunikować  potrzebę ruchu lub odpoczynku;

-uczestniczyć  w zabawach doskonalących poczucie rytmu;

-brać udział w zabawach naśladowczych;

-wykonywać  różne formy ruchu, szczególnie skoczne oraz z elementem czworakowania;

-rozstawać się z rodzicami bez lęku;

-chętnie słuchać muzyki-tworzyć samodzielnie muzykę, wykorzystując różne źródła dźwięku;

-prowadzić  proste obserwacje – określać, czego nie ma, a było, co jest duże, małe itd.;

-chętnie i w skupieniu słuchać  opowiadań, wierszy;

-aktywnie słuchać zagadek;

-układać proste rytmy;

-wykonywać ćwiczenia oddechowe;

-znać i respektować zasady panujące w grupie;

-starać się współpracować z rówieśnikami;

i-rozpoznawać i nazywać przedmioty za pomocą dotyku;

-używać zwrotów grzecznościowych;

-wykonać skłon bez uginania kolan;

-recytować krótką rymowankę;

-układać obrazek z części;

-wyrażać się twórczo w działaniach plastycznych;

 • pobrane

7.01.-10.01.2020r.

Kiedy zimno jest na dworze

Każda Pszczółka powinna:

rozwiązywać zagadkę

rytmicznie poruszać się przy muzyce

uważnie słuchać utworu literackiego i wyodrębniać wszystkie istotne elementy treści

znać pojęcia: „głośno”, „cicho”

ćwiczyć sprawność palców

zwracać uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie związane z obecną porą roku

dostrzegać piękno przyrody

sprawnie poruszać się w grupie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa

uczestniczyć w zabawie ruchowej

kształtować prawidłowy tor oddechowy

uważnie obserwować przyrodę

doskonalić umiejętność wypowiadania się

rozpoznawać elementy zimowej pogody 

uczestniczyć w zabawie ruchowej

układać dwuelementowy rytm z pomocą nauczyciela 

doskonalić spostrzegawczość, odszukując takie same układy elementów 

kształtować umiejętność rozróżniania barw dźwięków wydawanych przez instrumenty 

rozwijać świadomość swojego ciała 

uczestniczyć w zabawie ruchowej

znać pojęcia: „szybko”, „wolno”

uważnie słuchać opowiadania

wypowiadać się na temat ilustracji

nazywać zimowy sprzęt sportowy

klasyfikować obrazki ze względu na podaną cechę

rozpoznawać różne dyscypliny sportowe

naśladować czynności

doskonalić sprawność manualną, rysując po śladzie

uczestniczyć w zabawie ruchowej

śpiewać piosenkę "Zimowa poleczka"

szukać ukrytego przedmiotu według umownej podpowiedzi

doskonalić spostrzeganie wzorkowe

przestrzegać reguł zabawy

rozpoznawać za pomocą dotyku i nazywa różne przedmioty

czekać na swoją kolej

czerpać radość z pochwały

uczestniczyć w zabawie ruchowej

wskazywać brakujące elementy w ciągu przedmiotów

wyrażać się twórczo w działaniach plastycznych

 • bezp2017

W sercach – radosnego pokoju,
W domach – świątecznego nastroju,
W mikołajowym worku  – prezentów na rok cały,
W ustach – by dźwięki kolęd rozbrzmiewały,
Na stole – sianka i opłatka białego,
Na święta –  zdrowia i radości oraz szczęśliwego Roku Nowego!

życzą Dzieci i Nauczyciele z gr. I "Pszczółki"
 

 • zdjęcie-święta

16-20.12.2019 r.

 

,,BOŻE NARODZENIE"

 

Każda Pszczółka powinna:

-współdziałać z innymi;

-inscenizować utwór ruchem i gestem;

-ćwiczyć sprawność manualną;

-starać się poprawnie trzymać kredkę;

-uczestniczyć w zabawach ruchowych;

-swobodnie się wypowiadać;

-rozwiązywać zagadki słowne oraz obrazkowe;

-prawidłowo rzucać piłką oraz skakać obunóż;

-rozumieć i stosować pojęcia dotyczące położenia;

-uważnie słuchać tekstu literackiego i wypowiadać się na jego temat;

-opisywać co widzi na obrazku;

-słuchać i śpiewać kolędy;

-ćwiczyć umiejętność zadawania pytań;

-doskonalić motorykę małą dzięki masażom relaksacyjnym;

-opowiadać o wymarzonym prezencie;

-łączyć obrazki z cieniem;

 

 • boze_narodzenie

9.12.-13.12.2019r.

Przyjdź do nas Święty Mikołaju

Każda Pszczółka powinna:

uczestniczyć w zabawach ruchowych

doskonalić rozwój mowy

uważnie słuchać tekstu literackiego

wypowiadać się na temat wysłuchanego tekstu

kształtować postawy prospołeczne

z uwagą słuchać muzyki z repertuaru dziecięcego

doskonalić umiejętności matematyczne- dobierać obrazki w pary

doskonalić percepcję wzrokową

doskonalić motorykę małą dzięki zabawom paluszkowym

poznać historię postaci biskupa Świętego Mikołaja

rozwinąć słownictwo

wykonać pracę plastyczną o tematyce zimowo-świątecznej zgodnie z instrukcją nauczyciela

pozostawiać porządek po skończonej pracy

doskonalić spostrzegawczość dobierając drugą połowę obrazka

klasyfikować przedmioty ze względu na wybraną jedną cechę

doskonalić umiejętność współpracy w parach

doskonalić swoje umiejętności aktorskie

umacniać więzi rodzinne

odczuwać radość z występów przed publicznością

 • fe4c03fdeb9827d503979bf5a30d7f77

02-06.12.2019r.

 

„MOJA RODZINA”

 

Każda Pszczółka powinna:

-uczestniczyć w zabawach ruchowych;

-rozwiązywać zagadki obrazkowe i słuchowe;

-rozpoznawać i nazywać członków rodziny;

-usprawniać palce;

-opowiadać o tym co lubi;

-uważnie słuchać wypowiedzi innych;

-właściwie reagować na umówione sygnały dźwiękowe;

-przeliczać członków rodziny;

-poruszać się w rytmie muzyki;

-doskonalić koncentrację oraz skupianie uwagi;

-używać zwrotów grzecznościowych;

-czekać cierpliwie na swoją kolej;

-segregować i układać zabawki w zbiory;

-układać obrazek z kilku elementów;

-rozpoznawać kolory;

-uważnie słuchać tekstu literackiego;

-wskazywać elementy niepasujące do pozostałych;

-rzucać woreczkiem do celu;

-bawić się zgodnie;

-brać udział we wspólnej zabawie;

-doskonalić sprawność motoryczną.

 

25.11.-29.11.2019r.

„Kiedy babcia była mała”

Każda Pszczółka powinna:

- aktywnie celebrować Dzień Pluszowego Misia wspólnie z grupą

- brać aktywny udział w zabawach ruchowych

- słuchać uważnie wiersza czytanego przez nauczyciela i odpowiadać na pytania związane z jego treścią

- naśladuje ruchem treść piosenki "Niedźwiadek"

- składać obrazek z części na tablicy multimedialnej

- wykonać pracę plastyczną zgodnie z poleceniem nauczyciela i pozostawić porządek po skończonej pracy

– brać udział we wspólnej zabawie

– zapamiętać i powtarzać układ ruchowy do piosenki "Praczki"

– naśladować ruch na podstawie pokazu

– poznać dawne zabawki i przedmioty wykorzystywane do zabawy

– doskonalić pamięć wzrokową

– doskonalić chwyt pęsetkowy

– określać, co jest duże, a co małe

– łączyć w pary przeciwieństwa: małe – duże

– dostrzegać odmienność dawnych domów

– potrafić ustawić przedmioty od najmniejszego do największego

– wypełnia kontury rysunków za pomocą pędzla

– współtworzyć dzieło grupowe

- znać zwyczaje związane z tradycją andrzejek

- doskonalić aparat artykulacyjny

- uważnie słuchać opowiadania czytanego przez nauczyciela, wypowiadać się na jego temat 

- doskonali aparat słuchowy

 • ...

18.11.-22.11.2019r.

 

„GDZIE JEST MÓJ DOM, GDZIE JEST MOJE PRZEDSZKOLE”

 

Każda Pszczółka powinna:

-wiedzieć w jakim mieście mieszka;

-przedstawiać się;

-klasyfikować obrazki według wzoru;

-uczestniczyć w zabawach ruchowych i czerpać z nich radość;

-określać przeciwieństwa wielkie- małe, ciche-głośne;

-poruszać się w rytm muzyki;

-rozstawać się z rodzicami bez lęku;

-wskazywać ulubioną zabawę;

-rozumieć, że w przedszkolu panują zasady, których trzeba przestrzegać;

-odróżniać dobre zachowania od złych;

-starać się samodzielnie ubierać;

-kodować informacje za pomocą słów;

-uważnie słuchać wiersza i odpowiadać na pytania związane z treścią;

-układać dom z figur geometrycznych według własnego pomysłu;

-układać krótką historyjkę obrazkową;

-używać zwrotów grzecznościowych;

-wykonywać prace plastyczne według instrukcji nauczyciela;

-doskonalić prawidłowy chwyt kredki;

-pozostawiać porządek po skończonej zabawie.

 • moj dom moje przedszkole

„Wszyscy mają domy”

12.11.-15.11.2019r.

Każda Pszczółka powinna:

- brać udział w zabawach ruchowych

- uważnie słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela

- odpowiadać na pytania związane z treścią opowiadania/wiersza

- wiedzieć, gdzie mieszkają różne zwierzęta

- doskonalić aparat artykulacyjny mowy

- poznać różne rodzaje schronień dla ptaków

- doskonalić orientację w schemacie ciała

- znać pomieszczenia i sprzęty, które znajdują się w domu

- wzbogacić swoje słownictwo

- doskonalić percepcję słuchową

- doskonalić grupowanie przedmiotów wg ich przeznaczenia

- doskonalić twórcze myślenie

- doskonalić umiejętność układania historyjki obrazkowej w logicznej kolejności

- wykonać pracę plastyczną zgodnie z poleceniami nauczyciela

- pozostawiać porządek po skończonej pracy

- potrafić recytować wiersz "Idzie ślimak" i naśladować ruchem jego tekst

- znać piosenkę "Wyjątkowe domki" i naśladować ruchem jej tekst

 • res_1d43af215041db17b735bd7778d50329_full

04.11.-08.11.2019r.

 

„W KRAJU ORŁA BIAŁEGO”

 

Każda Pszczółka powinna:

-nazywać kolory na fladze państwowej;

-uważnie słuchać wiersza;

-rozpoznawać i nazywać symbole narodowe;

-wykonywać eksperymenty graficzne farbą oraz dłonią;

-uczestniczyć w czynnościach porządkowych;

-reagować na instrukcje zakodowane w nazwach kolorów;

-reagować na zmiany tempa piosenki;

-zapamiętywać i odtwarzać proste rytmy;

-znać piosenkę ,,Jestem Polakiem”;

-podejmować samodzielną aktywność poznawczą;

-brać udział w zabawach ruchowych;

-reagować na sygnały wzrokowe i dźwiękowe;

-przeliczać w dostępnym zakresie;

-odczuwać przynależność do grupy;

-śpiewać piosenki patriotyczne w grupie ;

-starać się współpracować z rówieśnikami;

-wypowiadać się na temat obrazka;

-rozwiązywać zagadki z treścią;

-aktywnie słuchać muzyki i poruszać się zgodnie z tempem;

-dostosowywać się do słownych poleceń nauczyciela szybciej, wolniej, stop.

 • orzeł

28.10.-30.10.2019r.

A deszcz pada i pada.

Każda Pszczółka powinna:

- zgodnie bawić się z innymi

- porównywać wielkość przedmiotów używając słów: duże- małe

- uczestniczyć w zabawach ruchowych

- aktywnie słuchać muzyki poważnej, starać się poruszać zgodnie z tempem melodii

- uważnie słuchać wiersza czytanego przez nauczyciela

- wypowiadać się na temat wysłuchanego utworu

- doskonalić aparat artykulacyjny mowy

- recytować wiersz "Jesienna szaruga"

- porównywać liczebność zbiorów

- stosować określenia dużo-mało

- tworzyć rytmiczny ciąg

- z uwagą słuchać muzyki

- doskonalić motorykę małą, poprzez kolorowanie

- uważnie słuchać piosenki "Deszczyk"

- wypowiadać się na jej temat, odpowiadając na pytania nauczyciela

- ruchem naśladuje treść piosenki "Deszczyk"

- szacować, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej elementów

- potrafić zaśpiewać piosenkę "Deszczyk"

- wykonać pracę plastyczną zgodnie z instrukcją

- pozostawić porządek po skończonej pracy

 • deszczyk

21.10.-25.10.2019r.

 

„JESIENNY CZAS”

 

Każda Pszczółka powinna:

-rozpoznawać elementy jesiennej pogody;

-naśladować ruchy;

-uważnie słuchać krótkiego opowiadania i wypowiadać się na jego temat;

-śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego ,,Dmucha wiatr”;

-zapamiętywać słowa rymowanki;

-wykonywać ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;

-dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;

-odtwarzać usłyszany rytm;

-doskonalić wykonywanie skoków obunóż;

-rozwiązywać proste zagadki słowne;

-ilustrować piosenkę gestami;

-rysować kształty po śladzie;

-uczestniczyć w zabawach ruchowych i czerpać z nich radość;

-doskonalić spostrzegawczość i pamięć;

-wykonywać ,,Jesienny masażyk”;

-dostrzegać zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;

-naśladować gesty nauczyciela podczas zabawy paluszkowej.

 • jesienny czas

14.10.-18.10.2019r.

Apetyt na zdrowie

Każda Pszczółka powinna:

- uczestniczyć w zabawach integracyjnych

- rozpoznawać i  nazywać warzywa i owoce

- podejmować próby samodzielnego przygotowania posiłku

- prawidłowo trzymać widelec

- uważnie słuchać wiersza i wypowiadać się na jego temat

- próbować nowych smaków

- określać cechy warzyw i owoców- kolor, smak

- wskazywać i nazywać poszczególne części ciała

- doskonalić sprawność rąk poprzez kolorowanie, rysowanie

- ilustrować ruchem treść opowiadań

- aktywnie słuchać muzyki z repertuaru dziecięcego

- poznać piramidę żywienia, znać produkty, które są zdrowe

- znać i nazywać produkty spożywcze

- naśladować czynności higieniczne

- dostosowywać ruch do tempa muzyki

- wybierać spośród zdrowych produktów swoje ulubione i przyklejać je na papierowy talerz

- doskonalić logiczne myślenie

- rozwijać umiejętności opowiadania na podstawie ilustracji i przewidywania wydarzeń

- mimiką naśladować wesoły i smutny nastrój

- rozpoznawać i nazywać narzędzia lekarza

- według własnego pomysłu wykonać pracę plastyczną

- dbać o porządek po skończonej pracy

- potrafić powtórzyć rymowankę "Wpadła gruszka do fartuszka"

- dostrzegać i kontynuować rozpoczęty rytm

- doskonalić spostrzegawczość i pamięć

- śpiewać piosenkę z repertuaru dziecięcego "Zdrowym być!"

 • piramida-żywienia1

07.10.-11.10.2019r.

 

„W JESIENNYM OGRODZIE”

 

Każda Pszczółka powinna:

-uczestniczyć w zabawach rytmicznych i naśladowczych;

-reagować na umówiony sygnał dźwiękowy;

-wiedzieć jak się nazywa;

-powtarzać tekst z różnym natężeniem głosu;

-określać wielkość i kolor owoców i warzyw ;

-samodzielnie spożywać posiłki;

-odkładać zabawki na miejsce po skończonej zabawie;

-ustawiać się w kole i parami;

-wykonywać proste prace plastyczne według swojego pomysłu;

-rozpoznawać i nazywać kolory;

-posługiwać się chwytem pęsetkowym;

-aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych;

-bawić się masami plastycznymi;

-okazywać radość podczas zabawy;

-wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania.

 • ...

30.09.- 4.10.2019r.

„Kolory Pani Jesieni”

Każda Pszczółka powinna:

zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie

dbać o estetykę najbliższego otoczenia czerpie radość ze wspólnego działania

uczestniczyć w zabawach ruchowych

rozpoznawać i wskazywać części ciała

nazywać i wskazywać kolory

ruchem odtwarzać treść piosenki "Jesienne liście"

odszukiwać taki sam obrazek u swojego kolegi i tworzyć z nim parę

potrafić współdziałać w parze

uważnie słuchać tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela

doskonalić krótkie wypowiedzi ustne

określać cechy darów jesieni

naśladować ruchem treść wiersza „Jesienny spacer”

znać i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki autokarowej

poznać nowe odmiany roślin

próbować nowych smaków

wykazywać troskę o zwierzęta, być ostrożnym podczas ich dokarmiania

aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu

układać obrazek z części

wiedzieć, jak wyglądają owoce jarzębiny

ćwiczyć sprawność palców

doskonalić percepcję wzrokową

potrafić rozpoznać za pomocą dotyku okazy przyrodnicze

potrafić nazwać owoce drzew dębu, kasztanowca, jarzębiny

dobierać obrazki w pary

potrafić dopasować owoc do drzewa

układać rytm z dwóch kolorów z pomocą nauczyciela

zgodnie bawić się w parze

wykonywać ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy

 • ChomikImage

23.09-27.09.2019r.

 

,,W PRZEDSZKOLU NIE JESTEM SAM”

 

Każda Pszczółka powinna:

-w miarę możliwości dzielić się zabawkami przyniesionymi z domu;

-śpiewać i ilustrować ruchem piosenkę ,,Jestem sobie przedszkolaczek”;

-reagować na przerwę w muzyce;

-naśladować ruchy nauczyciela podczas zabaw ruchowych;

-przestrzegać zasad panujących podczas zabaw i zajęć;

-rozumieć, że trzeba szanować zabawki;

-z pomocą nauczyciela ustawiać się w kole;

-rozpoznawać i nazywać części swojego ciała;

-słuchać uważnie wiersza i odpowiadać na krótkie pytania;

-chodzić i biegać szybko lub wolno;

-wykonywać ćwiczenia artykulacyjne;

-uczestniczyć w zabawach integracyjnych;

-siadać w siadzie skrzyżnym.

 • nie jetsem sam

16.09.- 20.09.2019r.

Lubię bawić się w przedszkolu.

Każda Pszczółka powinna:

- rozpoznawać i nazywać podstawowe kolory

- wykonywać ćwiczenia gimnastyczne na miarę swoich możliwości

- wskazywać zabawki, którymi lubi się bawić i znać ich nazwy

- śpiewać i ilustrować ruchem piosenkę "Jestem zuch"

- znać krótką rymowankę "Oleczka-Poleczka"

- malować palcami zgodnie z instrukcją nauczyciela i pozostawić porządek po skończonej pracy

- utożsamiać się z obchodzonym Dniem Przedszkolaka

- czerpać radość ze wspólnych zabaw 

- zgodnie bawić się z innymi

- doskonalić swój aparat artykulacyjny poprzez zabawy logopedyczne

 • -

09.09.-13.09.2019r.

 

„W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO I BEZPIECZNIE”

 

Każda Pszczółka powinna:

-witać się ze swoją panią i innymi dziećmi;

-przyłączać się do zabawy w kręgu;

-poruszać się przy dźwiękach piosenki;

-rozpoznawać swoją szafkę w szatni;

-wiedzieć, że nie wolno oddalać się od sali;

-bawić się wybranymi przez siebie zabawkami;

-reagować na sygnały nauczyciela;

-uważnie słuchać bajki;

-bez obaw i bezpiecznie poruszać się po całej sali;

-zgłaszać potrzeby fizjologiczne;

-na prośbę nauczyciela odkładać zabawki na miejsce.

 • 58cb7c2a9a0e2042med

2.09.-6.09.2019r.

Poznajmy się”

Każda Pszczółka powinna:

- z pomocą nauczyciela, radzić sobie z emocjami, związanym z rozstaniem z rodzicami

- wiedzieć, że przedszkole to miejsce przyjazne i sprzyjające zabawie

- na miarę swoich możliwości uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych

- rozpoznawać swój znaczek

- próbować zapamiętać imiona swoich kolegów

- wiedzieć, że po skończonej zabawie, należy odłożyć zabawki na swoje miejsce

- opowiadać o tym, jak spędza dzień w przedszkolu

- starać się samodzielnie wykonać pracę plastyczną- pomalować farbą pszczółkę.

 • -

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.