Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

OD 30.03.2020 r. DO 08.04.2020 r.

RODZICE DZIECI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA MAJĄ CZAS
NA ZŁOŻENIE ODWOŁANIA DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1.

W trosce o zdrowie pracowników a także interesantów, zgodnie z zaleceniami Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego Pana Jacka Kowalskiego, a także z uwagi na wyjątkową sytuację Odwołania do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 można składać na dwa sposoby:

  1.  na adres mailowy szkoły sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl  
  2. w wejściu do szkoły wystawiona została urna, w której możecie Państwo umieszczać odwołanie do Dyrektora Zespołu

 

Bardzo prosimy o zachowanie oficjalnej formy i wzoru odwołania.

Dokumenty będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU,
a odpowiedzi na złożone wnioski zostaną wysłane na adres mailowy, który należy podać w danych kontaktowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

telefon do sekretariatu szkoły: ☎ 22 775 50 00
e-mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl
 

ZARZĄDZENIE 12/2020

ZARZĄDZENIE  NR 12/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 stycznia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór   Mazowiecki.

2.  Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         BURMISTRZ -

    /-/Jacek Kowalski

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020
Burmistrza Miasta z dnia 20 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru,
i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

od 02 marca 2020r. od godz. 9:00 do 13 marca 2020r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 16 marca 2020r. do 18 marca 2020r.

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

 

18 marca 2020r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny  2020/2021.

 

20 marca 2020r. godz. 15:00

Składanie podań do komisji rekrutacyjnej  o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

 

do 27 marca 2020r. godz. 15.00

Uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

 

01 kwietnia 2020r.

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

 

08 kwietnia 2020r. godz. 15.00

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

 

15 kwietnia 2020r. 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2020/2021.

 

15 kwietnia 2020r. godz. 12:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2020/2021 z podziałem na grupy.

 

31 sierpnia 2020r. godz. 12:00

 

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru,
 składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

od 15 kwietnia 2020r.  od godz. 12:00 do 22 kwietnia 2020r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

od 23 kwietnia 2020r. do 28 kwietnia 2020r.

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

 

28 kwietnia 2020r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole  na rok szkolny  2020/2021.

 

30 kwietnia 2020r. godz. 15:00

Składanie podań Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

 

do 07 maja 2020r. godz. 15.00

Uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata.

 

12 maja 2020r.

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora placówki.

 

19 maja 2020r. godz. 15.00

Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

 

26 maja 2020r.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole na rok szkolny 2020/2021.

 

26 maja 2020r. godz. 12:00

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole na rok szkolny 2020/2021 z podziałem na grupy.

 

31 sierpnia 2020r. godz. 12:00

 

   

        BURMISTRZ -

    /-/Jacek Kowalski

Adres strony internetowej do elektronicznego naboru do przedszkoli
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021

www.nowydwormazowiecki.przedszkola.vnabor.pl

 

  • Red Gray Steps to Bicycle Safety Infographic

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.