Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

  • -

„Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie” IV edycja

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych klas I - VIII województwa mazowieckiego

O Konkursie

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.

IV edycja Konkursu została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.


 

Terminarz konkursu:

- 29.03.2019 r. – termin oddania prac konkursowych wraz z dokumentami zgłoszeniowymi do koordynatora szkolnego

- 15.05.2019 r. – ogłoszenie wyników Konkursu

- 28.05.2019 r. – uroczyste wręczenie nagród


 

Cele Konkursu

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza.

Pozostałe cele:

- Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia.

- Zapoznanie z bogatą historią, kulturą i tradycjami Mazowsza.

- Rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu.

- Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu.

- Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości.

- Podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy, ale także walor edukacyjny i wychowawczy


 

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu ilustrującego treść dowolnej baśni, podania lub legendy związanej z Mazowszem, które są powszechnie dostępne w postaci drukowanej lub elektronicznej.

2.Każdy Uczestnik Konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową.

3.Wykaz przydatnej literatury zawarty jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4.Komiksy można przygotować:

A. w serwisie ToonDoo(www.toondo.com)

Nie ma ograniczenia w liczbie scen komiksowych. Podczas tworzenia poszczególnych scen komiksowych można użyć postaci i elementów graficznych z biblioteki ToonDoo lub utworzyć w serwisie postacie własne za pomocą narzędzia TraitR.

Ponieważ serwis umożliwia wstawianie obrazów z dysku komputera, jako tło scen można wykorzystać skany obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych(np. kredkami, farbami lub inną techniką) , z zastrzeżeniem, że wszystkie teksty w

dymkach muszą być wpisywane komputerowo. Do tworzenia scen komiksowych można także wykorzystać obrazy pobrane z Internetu, np. zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub podobnym pod warunkiem, że dozwolone jest ich wykorzystanie

Pojedyncze sceny komiksowe należy pobrać w postaci plików na dysk komputera, co umożliwia Toondoo. Obrazy ze scenami należy wstawić do dokumentu Word, dodać oddzielną stronę tytułową, która powinna zawierać: nazwę baśni, podania lub legendy oraz źródło, gdzie została opublikowana, (autor, tytuł, miejsce i rok wydania w przypadku publikacji drukowanej lub adres strony WWW w przypadku publikacji elektronicznej), imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły.

W przypadku wykorzystania w komiksie zdjęć własnych lub pobranych z Internetu, na ostatniej stronie pracy należy zamieścić dokładne informacje o pochodzeniu obrazów (linki do obrazów, oświadczenie, kto jest autorem zdjęć).Przygotowany dokument należy docelowo zapisać w formacie PDF.

B. w programach PowerPoint, Word lub podobnych, umożliwiających tworzenie scen komiksowych (wstawianie kształtów w postaci dymków z wpisanym komputerowo tekstem) oraz zapisanie pracy w formacie PDF. Nie ma ograniczenia w liczbie scen komiksowych. Podczas tworzenia komiksu można użyć grafiki z galerii Clipart, wykorzystać obrazy pobrane z Internetu, np. zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub podobnym, pod warunkiem, że dozwolone jest ich wykorzystanie. Jako tło pojedynczych scen można wykorzystać skany obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych (np. kredkami, farbami lub inną techniką).

Komiks powinien posiadać stronę tytułow,, która powinna zawierać: nazwę baśni, podania lub legendy oraz źródło, gdzie została opublikowana, (autor, tytuł, miejsce i rok wydania w przypadku publikacji drukowanej lub adres strony WWW w przypadku publikacji elektronicznej), imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły.

W przypadku wykorzystania w komiksie zdjęć własnych lub pobranych z Internetu, na ostatniej stronie pracy należy zamieścić dokładne informacje o pochodzeniu obrazów (linki do obrazów, oświadczenie, kto jest autorem zdjęć).

Docelowo dokument Word lub prezentację należy zapisać w formacie PDF

Oddawanie prac konkursowych

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 29.03.2019 r. do koordynatora szkolnego na płycie CD/DVD.

Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą i adresem szkoły.

Do płyty należy dołączyć wydrukowane i podpisane dokumenty zgłoszeniowe:

- formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)

- oświadczenie (załącznik 2)

- załącznik 3

Formularz zgłoszeniowy musi być podstemplowany przez szkołę (tym zajmie się koordynator szkolny).

Koordynator szkolny

Paulina Wieczorek
 


 


 

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: 5311688691, REGON: 146254836

PP5 22 775 58 71
Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3 - 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek                             7.00 - 15.00

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.