Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

WITAM NA STRONIE GR. NUTKI

Znalezione obrazy dla zapytania ruchomy obrazek nuty

Idzie z zima ...

10 - 14.12

rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, 

określanie pogody nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych

Idzie zima ze śniegiem 

3 - 7.12

 obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku,

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

 odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, 

poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich,

ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

Jak wyglądał świat przed milionami lat 

26.11 - 30.11

 wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,

porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności, 

rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter,

rozwijanie sprawności manualnej,

rozwijanie mowy,

 wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, 

wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów,

rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, < 

 

 

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

19.11 – 23.11

dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,

wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych,

zapoznanie z zapisem drukowanej i pisanej litery K,k

poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania,

 poznawanie czynników warunkujących zdrowie,

 przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała,

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

zapoznanie z zapisem cyfry 6

Moja rodzina

29.10 - 2.11

rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

zapoznanie z zapisem litery I,i

dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich

utrwalanie nazw figur geometrycznych

zapoznanie z wybranymi właściwościami magnesu

 

Idzie jesień z deszcze...

22 - 26.10

Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej

Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter E,e

Dostrzega zmiany zachodzące późną jesienią

Poznawanie stanów skupienia wody

Rozwijanie umiejętności układania rytmów

Rozumie pojęcie stałości liczby

Zapoznanie z zapisem cyfry 4

Co z czego otrzymujemy

15.10 - 19.10

rozwijanie  umiejętności tworzenia słownego opisu postaci

rozwijanie umiejętności określania miejsca samogłoski w słowie

zapoznanie z mała i wielką literą M, m

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody

określanie z czego otrzymujemy: szkło, mleko, i cukier

zapoznanie z etapami powstawania chleba

poznawanie zastosowania węgla, wełny

zapoznanie z figurą geometryczną prostokątem

 Temat: Idzie jesień przez ogród i sad

1.10 - 05.10

dostrzeganie zmian zachodzących  w przyrodzie

określanie miejsca samogłoski w słowie

zapoznanie z literą O,o - małą, wielką, drukowaną, pisaną

rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań

rozwijanie sprawności ruchowej

przeliczanie w zakresie 6,

określanie gdzie jest więcej warzyw, gdzie mniej, o ile więcej/mniej

rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców

rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

Temat: Idzie jesień przez park i las

24.09 – 28.09

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy

Rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych

Poznawanie wybranych grzybów jadalnych i trujących

Poznawanie podstawowych figur geometrycznych

Temat: Moja droga do przedszkola

17.09 - 21.09

zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

kształtowanie nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym

poznawanie znaków drogowych i ich znaczenia

rozumienie konieczności znajomości swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania

zapoznanie z figurą geometryczną - kołem

poznanie  i utrwalenie numerów alarmowych

 W tym tygodniu także

Świętujemy DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

z tej okazji odbędzie się dnia 20.09

BAL, na który dzieci mogą się przebrać za ulubioną postać z bajki :)

Temat: Wspomnienia z wakacji 

10.09 - 14.09

• Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów

• Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria

• Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością

• Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

Temat: Razem w pracy i w zabawie

3.09 - 7.09

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu

• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Moje prawa i obowiązki

13-16.11

spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie 

kształtowanie właściwych zachowań społecznych

zapoznanie z zapisem drukowanym i pisanym litery D,d

ćwiczenie pamięci: prezentowanie wyuczonego wiersza

rozwijanie sprawności fizycznej

prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów

pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka 

zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.