Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania renifery i mikoÅaj gif

Drodzy Rodzice!

Dzieci z grupy "Wiewiórki"

wraz z wychowawcami serdecznie zapraszają Rodziców, Rodzeństwo oraz Dziadków

na świąteczne przedstawienie, które odbędzie się

20 grudnia o godz. 12:00 na sali forum w budynku przedszkola.

 

I choć tremę wielką mamy,

wszystkich Was serdecznie zapraszamy!

 

Znalezione obrazy dla zapytania ÅwiÄteczny wystÄp dzieci gif duże zdjÄcie

 

wyświetl galerię w Cooliris

Temat kompleksowy: Idą święta

Termin realizacji: 17-21.12.2018 r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia.

Wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.

Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.

Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania oraz czytania.

Stosowanie znaków: <, >, =  w sytuacjach zadaniowych.

Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie.

 

 

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris

 

Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem

Termin realizacji: 10-14.12.2018r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania padajÄcy Ånieg gif

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym.

Zapoznanie z obrazem graficznym głoski y- litery y, Y.

Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego.

Poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich. Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych, nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zabaw.

Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.

Przygotowywanie z dziećmi świątecznego przedstawienia dla najbliższych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zimowe zabawy

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania zimowe zabawy

 

Znalezione obrazy dla zapytania karta pracy baÅwan  Znalezione obrazy dla zapytania karta pracy baÅwan

  Podobny obraz

 

 

 

Temat kompleksowy: Jak wyglądał świat przed milionami lat

 

Czas realizacji: 3.12-7.12.2018

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

 

Poznawanie historii powstania węgla.

 Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika.

Poznanie lalek oraz innych zabawek wykonanych dawniej i współcześnie.

Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.

Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów.

 Poznawanie  ciekawostek na temat Świętego Mikołaja oraz Rudolfa.

Odkrywanie  litery: l małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Utrwalanie poznanych liter- czytanie sylab i wyrazów.

 Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >,< oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

 

wyświetl galerię w Cooliris

 

 

Temat kompleksowy: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Termin realizacji: 26.11-30.11.2018r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania higiena osobista

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do utrzymywania higieny osobistej.

Rozwijanie kreatywności i twórczości w organizowaniu zabaw z wykorzystaniem guzików.

Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Zapoznanie z obrazem graficznym głoski k- litery k, K.

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6.

Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych zachowań.

 

Znalezione obrazy dla zapytania higiena osobista

 

 

Temat kompleksowy: Moje prawa i obowiązki

Czas realizacji: 19.11-23.11.2018

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

* Uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych

* Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków

* Zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków

* Kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się na zadany temat

* Odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

* Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0

* Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

Temat kompleksowy: Moja rodzina

Termin realizacji: 13-16.11.2018r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina gif

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Rozwijanie zainteresowań sztuką.

Zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas wyjazdu na wycieczkę- grupowe ustalenie zasad zachowania. 

Zapoznanie z obrazem graficznym głoski t- litery t, T.  Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.

Zapoznanie z wybranymi zawodami. Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.

Zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się, obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, czekanie na swoją kolej.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody gif  Znalezione obrazy dla zapytania zawody gif   Znalezione obrazy dla zapytania zawody gif

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania karta pracy zawody

 

Mamo! Tato! Powiedz mi, jaki jest Twój zawód.

Opowiedz, co robisz w swojej pracy, czym się zajmujesz. 

 

 

Temat kompleksowy: ,,Piękna nasza Polska cała”

Czas realizacji: 5.11-9.11.2018

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

- Zapoznanie z symbolami narodowym

- Osłuchanie się z Hymnem Polski oraz piosenkami i wierszami patriotycznymi

- Zapoznanie z postacią Józefa Piłsudskiego

- Zapoznanie z wybranymi  miastami Polski

- Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju oraz miejsca zamieszkania, miasta Nowy Dwór Mazowiecki

- Kształtowanie przynależności narodowej i postawy patriotycznej

- Utrwalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem oraz posługiwania się swoim adresem

- Zapoznanie z zawodem żołnierza

 

Temat kompleksowy: Moja rodzina

Termin realizacji: 29.10-02.11.2018r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Rozpoznawanie i nazywanie wartości: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga.

Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku wokół siebie.

Zapoznanie z obrazem graficznym głoski i- litery i, I.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Zapoznanie z wybranymi zawodami. Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wiersz o rodzinie dla przedszkolaków

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania moja rodzina przedszkole

 

wyświetl galerię w Cooliris

Temat kompleksowy: Idzie jesień … z deszczem

Czas realizacji: 22.10-26.10.2018

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

* Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

* Zapoznanie ze znakami synoptycznymi

* Odkrywanie właściwości wody

* Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania

* Odkrywanie liter e, E- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

* Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4

* Zapoznanie z zawodem policjanta

* Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów

 

Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy?

Termin realizacji: 15-19.10.2018r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania mleko i przetwory mleczne

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Zwracanie uwagi na prawidłowe zachowanie podczas imprez kulturalnych- udział w koncercie.

Zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki i tworzenia własnej.

Pogłębianie wiadomości n/t wytwarzania produktów z mleka i cukru.

Zapoznanie z figurą geometryczną- prostokąt. Porównywanie, rozróżnianie, nazywanie figur geometrycznych. Tworzenie kompozycji z figur.

Zapoznanie z obrazem graficznym głoski m- litery m, M.

Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami powstawania go. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania od ziarenka do bochenka    

 

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień do zwierząt

Czas realizacji: 08.10-12.10.2018

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

- poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy: zapadanie w sen zimowy, gromadzenie zapasów

- poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów- orzechów

- odkrywanie liter a, A- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

- wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia

- ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała i przestrzeni

- doskonalenie syntezy i analizy fonemowej

- rozwijanie motoryki dużej i małej

 

 

Drodzy Rodzice!

Poproszę, by do środy 03.10.2018r.

dzieci przyniosły wybrany przez siebie owoc i warzywo.

 

Dziękuję,

Wychowawca grupy

Znalezione obrazy dla zapytania jesienny ogród

 

Temat kompleksowy: Idzie jesień…przez ogród i sad

 Termin realizacji: 01-05.10.2018r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania stragan warzywny gif

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Pogłębianie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

Zapoznanie z obrazem graficznym głoski o- litery o, O.

Rozwijanie wrażliwości zmysłowej (wzrokowej, węchowej, smakowej oraz dotykowej).

Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2.

Doskonalenie umiejętności matematycznych (dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi, klasyfikowanie).

Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonywanych z nich przetworów.

Rozwijanie twórczości i kreatywności podczas planowania, projektowania i wykonywania prac plastycznych.

 

 

A oto kilka zabawnych inspiracji, by zachęcić dzieci do jedzenia

warzyw i owoców: 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa   Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce i warzywa    Znalezione obrazy dla zapytania Åmieszne posiÅki z warzyw i owoców dla dzieci

 

Znalezione obrazy dla zapytania Åmieszne posiÅki z warzyw i owoców dla dzieci   Znalezione obrazy dla zapytania Åmieszne posiÅki z warzyw i owoców dla dzieci

Znalezione obrazy dla zapytania Åmieszne posiÅki z warzyw i owoców dla dzieci  Znalezione obrazy dla zapytania Åmieszne posiÅki z warzyw i owoców dla dzieci

Idzie jesień....przez las, park

24.09-28.09

Zadania dydaktyczno- wychowawcze

Zapoznanie  z wybranymi środowiskami przyrodniczymi : las, pole, park, staw oraz  ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi

Obserwowanie zmian w otaczającym środowisku wczesną jesienią

Nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych

Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach

Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)

Gromadzenie darów jesieni, owoców drzew w kąciku przyrody

Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych

Wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr

Odtwarzanie proponowanego rytmu

Ćwiczenia syntezy i analizy fonemowej

Wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie

Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa

Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi - liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków

Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i szeregowania

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 
na wspaniały Bal, który odbędzie się dnia 20 września 2018r. (czwartek) w naszym przedszkolu. 

Proponujemy, aby chętne dzieci przyszły w tym dniu przebrane za ulubioną postać z bajki, zwierzątko lub bohatera. Dzieci mogą w tym dniu być przebrane

od samego rana.

 

Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola

Termin realizacji: 17-21.09.2018r.

Znalezione obrazy dla zapytania ruch drogowy gif

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Rozumienie pojęcia „kodeks drogowy”.

Rozumienie konieczności znajomości swoich danych osobowych, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, np. zgubienia się.

Zapoznanie z różnymi rodzajami sygnalizatorów świetlnych.

Zapoznanie z figurą geometryczną- kołem. Wyodrębnianie kół wśród innych figur geometrycznych.

Rozwijanie słuchu fonematycznego- przeliczanie ilości słów w zdaniu, głosek w słowie, wyodrębnianie nagłosu i wygłosu.

Kształtowanie umiejętności matematycznych- przeliczanie elementów zbioru, porównywanie ich liczebności, klasyfikowanie, szeregowanie.

Poznawanie i utrwalenie znajomości numerów alarmowych.

Czerpanie radości ze wspólnych zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji dzieci podczas świętowania Dnia Przedszkolaka.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ruch drogowy gif

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania kolorowanki ruch drogowy   Znalezione obrazy dla zapytania kolorowanki ruch drogowy  

 

Znalezione obrazy dla zapytania kolorowanki ruch drogowy

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu będziemy dzielić się wakacyjnymi wspomnieniami.

Proszę by na czwartek (13.09) dzieci przyniosły wakacyjne pamiątki. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. 

Wychowawca

Temat kompleksowy: ,,Wakacyjne wspomnienia”

Czas realizacji: 10.09-14.09.2018

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

zapoznanie z regionami Polski: morze, jeziora, góry

wzbogacanie wiedzy na temat wybranych miejsc turystycznych

zachęcanie do nazywania i odnajdywania na mapie różnych miejsc

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat- Moje wakacyjne wspomnienia

kształtowanie umiejętności dostrzegania rymów w wyrazach

stwarzanie okazji do wyodrębniania głosek w wyrazach

tworzenie warunków do zabaw tematycznych na zasadzie kupna-sprzedaży

 doskonalenie kompetencji społecznych

 rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania pracy plastycznej

Wrzesień

Temat kompleksowy: Witamy w przedszkolu

Termin realizacji: 03-07.09.2018

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiace sie w przedszkolu gif

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

Kształtowanie miłej i serdecznej atmosfery w grupie, sprzyjającej wzajemnemu poznaniu się dzieci i nauczyciela. Wspieranie dzieci w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Zapoznanie z zapisem graficznym swojego imienia.

Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w grupie- stworzenie grupowego kodeksu. Uwrażliwianie dzieci na konieczność reagowania, gdy komuś dzieje się krzywda.

Budowanie poczucia przynależności do grupy. Pogłębianie wiadomości n/t zwyczajów i warunków życia wiewiórek.

Wprowadzenie dzieci w obowiązki dyżurnego. Wyrabianie gotowości do pomagania innym. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek w sali.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiace sie w przedszkolu gif

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.