Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy serdecznie na stronie  grupy "Muchomorki"

TEMAT: „ Święta tuż, tuż”.

Czas realizacji: 17.12.2018r – 21.12.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wprowadzenie świątecznego nastroju.

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.

• Estetyczne wykonywanie ozdób świątecznych i choinkowych.

• Usprawnianie małej motoryki i zintegrowanego ruchu ciała.

• Ćwiczenia swobodnej komunikacji.

• Doskonalenie percepcji słuchowej.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

TEMAT: ,, Przedświąteczne porządki’’

Czas realizacji: 10-12-2018 - 14-12-2018r

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość

w nim panujące;

 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu;

 • Zapoznanie z literą k ,K małej i wielkiej;

 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech;

 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

 • Wprowadzenie świątecznego nastroju, integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.Podobny obraz

TEMAT: „Co robić w tak pochmurne dni?”.

Czas realizacji: 03-12.10.2018r- 07.12.2018r.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych;

 • Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci;

 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym;

 • Rozwijanie mowy dzieci;

 • Zapoznanie z obrzazem graficznym litery L, l;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
  Znalezione obrazy dla zapytania mikoÅaj w przedszkolu dekoracja

Znalezione obrazy dla zapytania zabawy w domu jesieniÄ

TEMAT:,, A deszcz pada i pada… ”.

Czas realizacji: 26-11-2018r - 30-11-2018r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji;

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych;

 • Poznanie nazw zjawisk atmosferycznych ( deszcz, wiatr, chmury , mgła);

 • Rozwijanie aktywności matematycznej ( utrwalenie figury koło);

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi, zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 6;

 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;

 • Zapoznanie ze obrazem graficznym litery d: małej i wielkiej ,drukowanej i pisanej;

Podobny obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: „Wesołe zabawy z wiatrem”.

Czas realizacji: 19-11-2018r - 23-11-2018r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Poznawanie właściwości wiatru na podstawie obserwacji.

• Poznawanie pozytywnych i negatywnych oddziaływań wiatru.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki.

• Rozwiązywanie zagadek słuchowych i obrazkowych.

• Bogacenie czynnego słownika dzieci.

• Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

Rozpoznawanie liter drukowanych; zapoznanie z obrazem graficznym litery t ,T

Zobacz obraz źródÅowy

TEMAT: ,, Urządzenia elektryczne’’

Czas realizacji: 13-11-2018 - 16-11-2018r

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie z niektórymi urządzeniami elektrycznymi i ich przeznaczeniem;

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

 • Zapoznanie ze sposobem oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie;

 • Zapoznanie z literą i : mała i wielką, drukowana i pisaną;

 • Poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi np. telefon komórkowy , komputer;

 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania pracy plastycznej;

 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

 Znalezione obrazy dla zapytania urzÄdzenia elektryczne karta pracy

TEMAT: „Polska to mój dom”.

Czas realizacji: 05-11.10.2018r- 09.11.2018r.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: flagą i godłem

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 • Poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny

 • Zapoznanie z historycznymi wydarzeniami

 • Suchanie, śpiewanie hymnu narodowego – zachowanie właściwej postawy

 • Recytacja wierszy patriotycznych

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5

 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery E, e

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej

 

TEMAT: „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy .

Czas realizacji: 29.10.2018r- 02.10.2018r.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4

 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

 • Zapoznanie z wyglądem dyni, z jej wartościami odżywczymi i przeznaczeniem.

Podobny obraz

 

TEMAT: „Jesień w lesie”.

Czas realizacji: 22.10.2018r- 26.10.2018r.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie z zwierzętami mieszkającymi w lesie i ich sposobem przygotowania się do zimy;

 • Rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących;

 • Zapoznanie z literą m: mała i wielką, drukowaną i pisaną;

 • Pisanie litery m po śladzie,a potem samodzielnie;

 • Wymienianie słów rozpoczynających się głoską m;

 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

 • Wdrażanie do zgodnej pracy i zabawy w zespole;

                              Znalezione obrazy dla zapytania LEÅNE ZWIERZÄTA

TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,Jesień na działce’’.

Realizacja: 15.10.2018r – 19.10.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników;

 • Zapoznanie z obrazem graficznym liczby 3.

 

                                      Znalezione obrazy dla zapytania warzywny ogród jesieniÄ

TEMAT: ,,Jesienią, jesienią sady się rumienią’’.

Czas realizacji: 08.10.2018r - 12.10.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

• Zapoznanie i nazywanie wybranych gatunków drzew owocowych; rozróżnianie owoców za pomocą wzroku, dotyku , smaku i zapachu

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych

 • Rozpoznawanie liter drukowanych; zapoznanie z obrazem graficznym litery a

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

TEMAT: „Przyszła do nas jesień". 

Czas realizacji: 01.10.2018r- 05.10.2018r

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody( zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu);

 • Budzenie chęci poznawania przyrody przez obserwację zabawy badawcze;

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

 • Wspomaganie rozwoju myślenia w zakresie porównywania i liczenia;

 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery o;

 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

 •  Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 2.

 

TEMAT: „Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie!”.

Czas realizacji: 24.09-28.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

 • Umożliwienie dzieciom przezywania pozytywnych efektów działań w kontaktach z rówieśnikami;

Znalezione obrazy dla zapytania czyscioszki

 

 

TEMAT: „Uliczne sygnały”.

Czas realizacji: 17.09-21.09.2018r.

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie;

 • Wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

 • Poznanie wybranych pojazdów ,w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, policji, karetki pogotowia;

 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia;

 • Zapoznanie z ważnymi numerami alarmowymi poszczególnych służb;

 • Zapoznanie z trudną i odpowiedzialną pracą policjanta;

 • Rozwijanie intuicji geometrycznej; nazywanie figur geometrycznych;

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeÅstwo na drodze dla dzieci

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"


 

II TEMAT: „W moim domu nie nudzi się nikomu”.

10.09.2018r – 14.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);

• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

I TEMAT: „Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas”.

03.09.2018r – 07.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z nauczycielami;

• Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.