Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy serdecznie na stronie  grupy "Muchomorki"

TEMAT: Nadchodzi lato.

Realizowane w dniach 17-21.06.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • doskonalenie koordynacji ruchowo-wzrokowej poprzez różnego rodzaju zabawy manualne, ruchowe

 • rozpoznawanie cech charakterystycznych dla pory roku -lata

 • kształtowanie umiejętności poprawnego rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych płaskich

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnego rodzaju środków transportu

 • rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na zadany tematyczne

 • doskonalenie umiejętności poprawnego dzielenia na sylaby, wyodrębniania głoski w nagłosie u wygłosie

   

TEMAT: Dziecięce marzenia.

Realizowane w dniach 03-07. 06.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych
 • poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubioru, mieszkania)
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
 • zapoznanie dzieci z ich prawami
 • nabywanie wiadomości o prawach dziecka
 • kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji
 • tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników głównych i porządkowych

TEMAT:,, Bukiet ,prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki’’

Realizowane w dniach 27.05.-31.05.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków;

• Zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania czekolady;

• Rozwijanie orientacji przestrzennej;

• Rozwijanie umiejętności wokalnych;

• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

• Utrwalanie nazw poznanych figur geometrycznych;

• Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;

• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania;

• Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;

• Tworzenie prac plastycznych , rozwijanie wyobraźni twórczej.

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina

TEMAT: Przedszkolaki na medal.

Realizowane w dniach 20-24.05.2019r.

Realizacja programu Akademia Dobrych Manier.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzanie i utrwalanie wiedzy dzieci na temat zasad dobrego wychowania
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym
 • poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowywania się w miejscach publicznych
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozróżnianie zachowań ogólnie akceptowanych i nieakceptowanych
 • kształtowanie postaw zgodnych z kanonem dobrych  manier
 • uwrażliwienie na potrzeby własne i innych
 • rozwijanie umiejętności oceny sytuacji
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów i emocji w pozytywnych oraz negatywnych sytuacjach

TEMAT: ,, Na wiosennej łące”

Realizowane w dniach 13.05-17.05.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno wiosennego krajobrazu łąki;

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami owadów;

 • Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania;

 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach;

 • Zapoznanie z etapami powstawania miodu;

 • Zapoznanie z etapami rozwoju żaby i motyla;

 • Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników;

 • Tworzenie prac plastycznych , rozwijanie wyobraźni twórczej.

Znalezione obrazy dla zapytania lÄka i owady

TEMAT: Polska – mój dom.

Realizowane w dniach 06-10.05.2019r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami Nowego Dworu Mazowieckiego
 • zapoznanie dzieci z herbem, flagą i historią miasta, które zamieszkują
 • kształtowanie uczuć przywiązania i miłości do ojczyzny
 • zapoznanie z symbolami narodowymi
 • zachęcanie do poznawania piosenek ludowych i ich wspólnego śpiewania
 • poszerzanie informacji na temat Polski
 • zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej
 • zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej
 • zapoznanie z legendami o Warsie i Sawie, o smoku wawelskim
 • zapoznanie z różnymi rodzajami domów

TEMAT: ,, W TEATRZE”

Realizowane w dniach 29.04-03.05.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z zapisem graficznym litery h,H;

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

 • poszerzenie informacji dziecka na temat teatru; ( scena, widownia, kurtyna, kasa);

 • rozwijanie wyobrażni i fantazji przez odgrywanie scenek teatralnych;

 • doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych gramatycznie i logicznie;

 • doskonalenie przeliczania w zakresie 10 ;

 • posługiwanie się określeniami niższy- wyższy;

 • rozwijanie wyobrażni ekspresji twórczej podczas wykonywania prac plastycznych.

Znalezione obrazy dla zapytania w teatrze praca plastycznaZnalezione obrazy dla zapytania w teatrze praca plastycznaZnalezione obrazy dla zapytania teatr

Temat: Tydzień tolerancji.

Realizowane w dniach 01-05.04.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie ze zwyczajami robienia żartów w dniu 1 kwietnia
 • zapoznanie dzieci z wyrażeniem „Prima Aprilis”, „na opak”
 • kształtowanie poczucia empatii, serdeczności i otwarcia na problemy niepełnosprawnych
 • budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych
 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
 • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji
 •  upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • okazanie solidarności z otoczeniem osób cierpiących na ASD
 •  kształtowanie umiejętności współpracy w zespole

TEMAT: Nadeszła wiosna.

Realizowane w dniach 25-29.03.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- zapoznanie z zapisem graficznym litery ł, Ł

- budzenie zainteresowania przyroda ożywioną

- poszerzanie informacji nt. ptaków zimujących w ciepłych krajach

- poszerzanie informacji dzieci nt. wybranych gatunków ssaków i ptaków

- poszerzanie informacji dzieci nt. życia pszczół oraz ich przydatności w przyrodzie

- rozwijanie sprawności fizycznej

- zachęcanie do obserwowania przyrody w najbliższym otoczenia

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań

- porównywanie pojemności różnych naczyń

- doskonalenie przeliczania w zakresie 9

 

TEMAT: ,,Gdzie się podziewa wiosna?

Realizowane w dniach 18-22.03.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie z zapisem graficznym litery c, C ;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną( topnienie śniegu, ocieplenie, kra na rzece, szata roślinna;

 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania( czytanie globalne);

 • Rozwijanie wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu;

 • Zapoznanie z zapisem graficznym liczby 9;

 • Rozumienie konieczności robienia porządków wiosennych;

 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego;

 • Odczytywanie informacji zapisanych za pomocą symboli(kalendarz pogody)

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.


 

Znalezione obrazy dla zapytania wiosna

TEMAT: ,, W świecie dinozaurów”

Realizowane w dniach 11-15.03.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z zapisem graficznym litery u, U
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;
 • poszerzenie informacji dziecka na temat dinozaurów
 • zapoznanie z hipotezami wyginięcia dinozaurów
 • doskonalenie przeliczania w zakresie 8
 • budzenie zainteresowania przyroda nieożywioną
 • zapoznanie dzieci z etapami powstawania węgla
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnego rodzaju kopalni

TEMAT: ,, Zwierzęta na świecie?”

Realizowane w dniach 04.03-08.03.2019 r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• zapoznanie z zapisem graficznym litery z, Z

• rozwijanie wyobraźni poprzez różnego rodzaju zabawy twórcze;

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

• poszerzanie wiadomości o zwierzętach , w tym zwierząt egzotycznych;

• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;

• nazywanie domów i sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

• rozpoznawanie cyfr, zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 8;

• tworzenie prac plastycznych , rozwijanie wyobraźni twórczej,

• rozwijanie mowy, twórczości artystycznej.

                                                                 Znalezione obrazy dla zapytania zwierzÄta na swiecie

TEMAT: ,, Czy jesteśmy sami  w kosmosie?”

Realizowane w dniach 25.02-01.03.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z zapisem graficznym litery p, P,
 • dostarczanie różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzanie świat jego doznań poprzez zabawy sensoryczne,
 • poszerzenie informacji dziecka na temat Układu Słonecznego,
 • przybliżenie dzieciom sylwetki wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika,
 • uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”, 
 • rozumienie zjawiska powstawania pór roku oraz dnia i nocy,
 • zapoznanie z tradycjami dotyczącymi Tłustego Czwartku

   

TEMAT: ,, Bezpieczeństwo w sieci - Necio.pl”

Realizowane w dniach 18.01.2019 -22.01.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie ze światem Internetu i uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci;

 • Zapoznanie z pojęciami: komputer, internet, klawiatura oraz Neciem- bohaterem serwisu edukacyjnego Necio.pl;

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania;

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych; zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w internecie poprzez naukę piosenki

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

                                                                      necio-pl.jpg

TEMAT: Jak pomagamy ptakom i zwierzętom przetrwać zimę.

Realizowane w dniach 11.02.2019r -15.02.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

 • Kształtowanie pojęć liczbowych, zapoznanie z cyfrą 8;

 • Poznanie zapisu graficznego litery g, G małej i wielkiej;

 • Tworzenie prac plastycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej;

 • Rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie poczucia rytmu.

                                                             Podobny obraz

 

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek

TEMAT:,, Nasze babcie i nasi dziadkowie’’.

Realizowane w dniach 21.01.2019 -25.01.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

 • Przygotowanie programu artystycznego wspólnie z nauczycielem;

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

 • Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;

 • Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych

 • Tworzenie prac plastycznych , rozwijanie wyobraźni twórczej;

 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;

 • Poznanie zapisu graficznego litery b, B małej i wielkiej.

Podobny obraz

TEMAT:,, Jesteśmy silni i zdrowi’’

Realizowane w dniach 14.01.-18.01.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat aktywności fizycznej

 • Zachęcenie dzieci do aktywnego trybu życia

 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych

 • Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze

 • Wdrażanie do prawidłowego zachowania się w teatrze

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • Poznanie zapisu graficznego litery r, R

Realizacja XXIV akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „PODRÓŻ DO KRAINY PEŁNEJ ZDROWIA

grafika,miniatura,92229,-.jpg

TEMAT: „ Przyszła Zima”.

Czas realizacji: 07.01.2019r – 11.01.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie z symbolami pogody zimowej: mróz, śnieg , lód, zawieja;

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimowego krajobrazu;

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków ;

 • Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania’

 • Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników’

 • Tworzenie prac plastycznych , rozwijanie wyobrażni twórczej.

Znalezione obrazy dla zapytania zima i baÅwanki

TEMAT: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Realizowane w dniach 02.01.-04.01.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Usprawnianie małej motoryki i zintegrowanego ruchu ciała.

Ćwiczenia swobodnej komunikacji.

Doskonalenie percepcji słuchowej.

Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok

TEMAT: „ Święta tuż, tuż”.

Czas realizacji: 17.12.2018r – 21.12.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wprowadzenie świątecznego nastroju.

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.

• Estetyczne wykonywanie ozdób świątecznych i choinkowych.

• Usprawnianie małej motoryki i zintegrowanego ruchu ciała.

• Ćwiczenia swobodnej komunikacji.

• Doskonalenie percepcji słuchowej.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

TEMAT: ,, Przedświąteczne porządki’’

Czas realizacji: 10-12-2018 - 14-12-2018r

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość

w nim panujące;

 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu;

 • Zapoznanie z literą k ,K małej i wielkiej;

 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech;

 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

 • Wprowadzenie świątecznego nastroju, integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.Podobny obraz

TEMAT: „Co robić w tak pochmurne dni?”.

Czas realizacji: 03-12.10.2018r- 07.12.2018r.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych;

 • Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci;

 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym;

 • Rozwijanie mowy dzieci;

 • Zapoznanie z obrzazem graficznym litery L, l;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
  Znalezione obrazy dla zapytania mikoÅaj w przedszkolu dekoracja

Znalezione obrazy dla zapytania zabawy w domu jesieniÄ

TEMAT:,, A deszcz pada i pada… ”.

Czas realizacji: 26-11-2018r - 30-11-2018r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji;

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych;

 • Poznanie nazw zjawisk atmosferycznych ( deszcz, wiatr, chmury , mgła);

 • Rozwijanie aktywności matematycznej ( utrwalenie figury koło);

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi, zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 6;

 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;

 • Zapoznanie ze obrazem graficznym litery d: małej i wielkiej ,drukowanej i pisanej;

Podobny obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: „Wesołe zabawy z wiatrem”.

Czas realizacji: 19-11-2018r - 23-11-2018r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Poznawanie właściwości wiatru na podstawie obserwacji.

• Poznawanie pozytywnych i negatywnych oddziaływań wiatru.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki.

• Rozwiązywanie zagadek słuchowych i obrazkowych.

• Bogacenie czynnego słownika dzieci.

• Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

Rozpoznawanie liter drukowanych; zapoznanie z obrazem graficznym litery t ,T

Zobacz obraz źródÅowy

TEMAT: ,, Urządzenia elektryczne’’

Czas realizacji: 13-11-2018 - 16-11-2018r

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie z niektórymi urządzeniami elektrycznymi i ich przeznaczeniem;

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

 • Zapoznanie ze sposobem oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie;

 • Zapoznanie z literą i : mała i wielką, drukowana i pisaną;

 • Poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi np. telefon komórkowy , komputer;

 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania pracy plastycznej;

 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

 Znalezione obrazy dla zapytania urzÄdzenia elektryczne karta pracy

TEMAT: „Polska to mój dom”.

Czas realizacji: 05-11.10.2018r- 09.11.2018r.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: flagą i godłem

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 • Poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny

 • Zapoznanie z historycznymi wydarzeniami

 • Suchanie, śpiewanie hymnu narodowego – zachowanie właściwej postawy

 • Recytacja wierszy patriotycznych

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5

 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery E, e

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej

 

TEMAT: „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy .

Czas realizacji: 29.10.2018r- 02.10.2018r.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4

 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

 • Zapoznanie z wyglądem dyni, z jej wartościami odżywczymi i przeznaczeniem.

Podobny obraz

 

TEMAT: „Jesień w lesie”.

Czas realizacji: 22.10.2018r- 26.10.2018r.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie z zwierzętami mieszkającymi w lesie i ich sposobem przygotowania się do zimy;

 • Rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących;

 • Zapoznanie z literą m: mała i wielką, drukowaną i pisaną;

 • Pisanie litery m po śladzie,a potem samodzielnie;

 • Wymienianie słów rozpoczynających się głoską m;

 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

 • Wdrażanie do zgodnej pracy i zabawy w zespole;

                              Znalezione obrazy dla zapytania LEÅNE ZWIERZÄTA

TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,Jesień na działce’’.

Realizacja: 15.10.2018r – 19.10.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników;

 • Zapoznanie z obrazem graficznym liczby 3.

 

                                      Znalezione obrazy dla zapytania warzywny ogród jesieniÄ

TEMAT: ,,Jesienią, jesienią sady się rumienią’’.

Czas realizacji: 08.10.2018r - 12.10.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

• Zapoznanie i nazywanie wybranych gatunków drzew owocowych; rozróżnianie owoców za pomocą wzroku, dotyku , smaku i zapachu

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych

 • Rozpoznawanie liter drukowanych; zapoznanie z obrazem graficznym litery a

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

TEMAT: „Przyszła do nas jesień". 

Czas realizacji: 01.10.2018r- 05.10.2018r

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody( zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu);

 • Budzenie chęci poznawania przyrody przez obserwację zabawy badawcze;

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

 • Wspomaganie rozwoju myślenia w zakresie porównywania i liczenia;

 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery o;

 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

 •  Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 2.

 

TEMAT: „Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie!”.

Czas realizacji: 24.09-28.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

 • Umożliwienie dzieciom przezywania pozytywnych efektów działań w kontaktach z rówieśnikami;

Znalezione obrazy dla zapytania czyscioszki

 

 

TEMAT: „Uliczne sygnały”.

Czas realizacji: 17.09-21.09.2018r.

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie;

 • Wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

 • Poznanie wybranych pojazdów ,w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, policji, karetki pogotowia;

 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia;

 • Zapoznanie z ważnymi numerami alarmowymi poszczególnych służb;

 • Zapoznanie z trudną i odpowiedzialną pracą policjanta;

 • Rozwijanie intuicji geometrycznej; nazywanie figur geometrycznych;

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeÅstwo na drodze dla dzieci

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"


 

II TEMAT: „W moim domu nie nudzi się nikomu”.

10.09.2018r – 14.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);

• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

I TEMAT: „Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas”.

03.09.2018r – 07.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z nauczycielami;

• Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.