Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie 

 

Drodzy Rodzice!!

 

,,TYGRYSKI’’ zapraszają Rodziców
13 czerwca (czwartek) o godz. 9:00

na występ z okazji zakończenia roku przedszkolnego.

 

03.06.-14.06.2019

,,Wakacyjne podróże”

Każdy TYGRYS powinien:

 • rozpoznawać i nazywać charakterystyczne cechy lata,

 • wskazywać na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku,

 • rozróżniać i nazywać poszczególne części garderoby, dobierać przedmioty i części garderoby do miejsc letniego wypoczynku,

 • podać propozycje spędzania czasu wolnego latem,

 • wypowiadać się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami,

 • opisać historię powstania bursztynu, podać sposoby jego wykorzystania,

 • wymieniać skarby, które można znaleźć w morzu,

 • wzbogacać wiedzę i słownictwo dotyczące zbiorników wodnych, dostrzegając podobieństwa i różnice,

 • wymienić nazwy wybranych gatunków letnich kwiatów,

 • podać różnice między rabatką a klombem,

 • opisać elementy krajobrazu charakterystyczne dla gór,

 • zna zasady, jakich należy przestrzegać podczas wycieczek górskich,

 • wskazać gatunki fauny i flory charakterystyczne dla regionu,

 • rozpoznawać i nazywać zwierzęta egzotyczne,

 • kształtować właściwe postawy i zachowania w sytuacjach trudnych oraz wiedzieć, jak i kogo może prosić o pomoc,

 • utrwalić znajomość telefonów alarmowych służb ratowniczych,

 • czytać dłuższy tekst ze zrozumieniem,

 • wymienić nazwy i kolory figur geometrycznych, opisać sześcian,

 • dostrzegać i uzupełniać sekwencje rytmiczne,

 • doskonalić umiejętność klasyfikowania ze względu na różne kryteria,

 • doskonalić umiejętność doliczania i odliczania na konkretach oraz w pamięci.

 

27.05.-31.05.2019

,,Niby tacy sami, a jednak inni”

Każdy TYGRYS powinien:

 • uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym,

 • wskazywać wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu,

 • rozumieć, że mimo różnic rasowych i kulturowych wszyscy jesteśmy podobni,

 • rozumieć proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie,

 • wiedzieć, że ludzie z różnych stron świata mają odmienne warunki życia, kulturę i zwyczaje,

 • dostrzegać podobieństwa i różnice w wyglądzie dzieci różnych narodowości,

 • znać podstawowe prawa dzieci,

 • mieć świadomość równości wszystkich dzieci wobec praw oraz rozumieć konieczność ich przestrzegania,

 • wyjaśnić pojęcia: tolerancja, akceptacja, dobry przyjaciel oraz wymienić cechy dobrego przyjaciela,

 • uczestniczyć w obchodach swojego święta,

 • znać wyrazy przeciwstawne do podanych,

 • doskonalić umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania,

 • rozwiązywać zadania z treścią oraz prawidłowo stosować znaki matematyczne.

 

UWAGA!

Dnia 22.05 (środa) serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na popołudniowe zajęcia integracyjne,
które odbędą się
o godz.15.00.
Na zajęciach będziemy bawić się wspólnie z dziećmi.

Do zobaczenia :)

 

20.05.-24.05.2019

,,Święto rodziny”

Każdy TYGRYS powinien:

 • opisać rolę rodziców w swoim życiu,

 • podać informacje na temat rodziców,

 • powtarzać wiersz z pamięci,

 • wymienić cechy swojej mamy i swojego taty,

 • wyjaśnić rolę matki i ojca w rodzinie,

 • tworzyć zdrobnienia, dobierać określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy i taty,

 • wymienić czynności, w których może pomóc tacie i mamie,

 • opowiadać o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny,

 • wymienić nazwy zabaw, w które można się bawić z rodzicami w domu i poza nim,

 • podać przykłady niespodzianek dla rodziców,

 • wykonać prezent dla rodziców,

 • rozwiązywać proste zadania z treścią,

 • dodawać i odejmować elementy w zakresie 10,

 • czytać wyrazy i proste teksty.

 

13.05.-17.05.2019

,,Wiosna na wsi”

Każdy TYGRYS powinien:

 • rozpoznać i nazywać zwierzęta z wiejskiego podwórka,

 • poprawnie nazywać domy zwierząt hodowanych na wsi oraz rodzaj spożywanego przez nie pokarmu,

 • słuchać głosów zwierząt z wiejskiego podwórka i je naśladować,

 • czytać wyrazy i prosty tekst,

 • poprawnie odmieniać rzeczowniki,

 • układać rytmy i zdrobnienia,

 • opisywać wygląd zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych,

 • wyjaśnić znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,

 • podać przykłady wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka,

 • rozwiązywać proste zdania matematyczne, wynik pokazać na palcach lub rysować na kartce za pomocą kropek.

 

06.05.-10.05.2019

,,Moja ojczyzna, mój region”

Każdy TYGRYS powinien:

 • nazywać i opisywać wygląd polskiego godła i flagi narodowej,

 • wyjaśnić znaczenie słowa stolica, podać jej nazwę i opisać herb Warszawy,

 • wskazać położenie Polski na mapie Europy i podać nazwy państw sąsiadujących z Polską,

 • opisać flagę Unii Europejskiej,

 • wskazać położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,

 • uczestniczyć w zabawach słownikowych i gramatycznych,

 • rozpoznawać herb oraz ciekawe miejsca i ważne budynki w swojej miejscowości,

 • wymienić zalety życia w małej miejscowości i w dużej miejscowości,

 • zadawać pytania na temat historii i kultury swojej miejscowości i swojego regionu,

 • z uwagą słuchać innych i wypowiadać się na forum grupy poprawnie pod względem gramatycznym,

 • wymienić nazwy wybranych zawodów, wymienić korzyści wynikające z ich wykonywania,

 • badać i porównywać masy przedmiotów: na oko, za pomocą wagi,

 • wymienić cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi.

 

22.04.-03.05.2019

,,Dbamy o przyrodę”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wypowiadać się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podawać sposoby jej oszczędzania,

 • wyjaśnić rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt,

 • wypowiadać się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,

 • wyjaśnić znaczenie takich słów, jak: fauna, flora,

 • znać przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody,

 • znać zasadę działania recyklingu polegającą na ponownym przetworzeniu tych samych materiałów,

 • rozumieć potrzebę segregowania śmieci w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu,

 • wymienić oznaczenia pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów oraz rodzaje odpadów i je segregować,

 • znać sposoby zmniejszania objętości śmieci i rozumieć potrzebę podejmowania takich działań,

 • rozpoznawać przedmioty, przeliczać je i segregować według podanej cechy,

 • klasyfikować ilustracje, dostrzegając pozytywny i negatywny przekaz oglądanych obrazów,

 • porównać liczebność zbiorów w różnych sytuacjach oraz doskonalić umiejętność stosowania znaków „<” , „>”, „=”.

 

08.04.-19.04.2019

,,Wielkanoc”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać tradycje, symbole i zwyczaje typowe dla Świąt Wielkanocnych,

 • wypowiadać się na temat tradycji malowania pisanek,

 • wymienić różne rodzaje pisanek,

 • dostrzegać piękno wytworów sztuki ludowej związanych z Wielkanocą,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery f, F, j, J

 • opisać wygląd kury, koguta, kurcząt za pomocą określeń przymiotnikowych,

 • pokazać na palcach wynik liczenia,

 • układać działania matematyczne do wypowiedzianej słownie treści zadania,

 • dostrzegać zależność między całością obrazu a elementami składowymi,

 • porównywać długości i wysokości przedmiotów,

 • znać tradycje wielkanocne związane ze śmigusem-dyngusem,

 • rozumieć, że podczas zabawy w polewanie wodą należy przestrzegać zasad dobrej zabawy, kultury i bezpieczeństwa.

 

DRODZY RODZICE!!!

2 kwietnia (wtorek) jest obchodzony
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Proszę aby w ten dzień wszystkie
Tygryski miały ubrane niebieskie bluzki.

Dziękuję :)

 

01.04.-05.04.2019

,,Szanujmy się wzajemnie”

Każdy TYGRYS powinien:

 • przyjmować otwartą postawę na podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań,

 • przestrzegać zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi,

 • wykazywać tolerancję i życzliwość wobec odrębności innych,

 • doskonalić zdolności komunikacyjne, wykorzystując niewerbalne środki wyrazu,

 • dostrzec różnicę w zachowaniach dziecka zdrowego i zaburzonego,

 • dostrzegać problemy i potrzeby innych dzieci,

 • wskazywać sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami innych,

 • doskonalić umiejętność dokonywania oceny zachowań innych i samooceny własnego postępowania w odniesieniu do przyjętych norm.

 

25.03.-29.03.2019

,,Wiosenne przebudzenia”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymienia właściwości ziemi i piasku,

 • wymienia i rozpoznaje na zdjęciach kwiaty doniczkowe,

 • wymienia zasady pielęgnacji kwiatów,

 • wymienia słowa rozpoczynające się głoską ł,

 • opisuje wygląd liter ł, Ł oraz odtwarza ich kształty,

 • wymienia i wskazuje charakterystyczne, pierwsze oznaki wiosny,

 • rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,

 • podaje nazwy zwierząt,

 • wyjaśnia, jak zwierzęta spędzają wiosnę.

 

18.03.-22.03.2019

,,Marcowa pogoda”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wyjaśnić znaczenie witamin dla zdrowia człowieka,

 • rozpoznawać i nazywać produkty żywnościowe bogate w witaminy,

 • opisać wygląd liter g, G oraz odtwarzać ich kształty,

 • wymienić i nazwać części garderoby,

 • odczytać pogodę zapisaną w postaci umownych znaków,

 • śpiewać piosenkę, ilustrować tekst piosenki ruchem,

 • rozumieć określenie: kwiaty pod ochroną,

 • znać wiosenne kwiaty: krokusy, sasanki, przebiśniegi, przylaszczki, zawilce, pierwiosnki, tulipany,

 • poprawnie stosować nazwy liczebników porządkowych,

 • przeliczać elementy w zbiorze i podać prawidłowy wynik.

 

11.03.-15.03.2019

,,Nie jesteśmy sami w kosmosie”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymienić nazwy obiektów (gwiazdy i planet) wchodzących w skład Układu Słonecznego,

 • znać obiekty i zjawiska związane z kosmosem,

 • opisać wygląd liter p, P oraz odtwarzać ich kształty,

 • nadawać nazwy mieszkańcom różnych planet (przez analogię),

 • rozpoznawać charakterystyczne planety Układu Słonecznego,

 • wiedzieć, co odkrył Kopernik,

 • wyobrazić sobie wygląd ufoludka i go opisać,

 • nadawać gwiazdozbiorom wymyślone nazwy,

 • rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem liczb 1 do 9 oraz znaków: +, -,=.

 

04.03.-08.03.2019

,,Technika komputerowa w życiu człowieka”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania(gry)

 • wyjaśnić, czym jest internet

 • znać zastosowanie komputera w życiu codziennym

 • podać przykłady możliwych aktywności w internecie

 • mieć świadomość zagrożeń online

 • znać zasady netykiety

 • wymienić uczucia, jakie mogą pojawić się u osoby doświadczającej cyberprzemocy

 • mieć świadomość z zagrożeń wynikających z podawania swoich danych osobowych online

 • rozumieć konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w Internecie

 • wiedzieć, gdzie szukać pomocy w sytuacji problemów online.

 

25.02.-01.03.2019

,,Muzyka wokół nas”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wyjaśnić znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta, kompozytor, klucz wiolinowy, nuta, gama,

 • rozpoznawać i nazywać wybrane instrumenty muzyczne,

 • dokonać podziału na instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe,

 • samodzielnie tworzyć muzykę,

 • grać na poznanych instrumentach perkusyjnych,

 • wypowiadać się na temat Fryderyka Chopina,

 • poruszać się zgodnie z charakterem muzyki,

 • znać właściwy sposób zachowania się na koncercie,

 • rozwijać myślenie matematyczne,

 • znać obraz graficzny głoski b -litery b, B.

Drodzy rodzice!

W poniedziałek 18 lutego zaczynamy tydzień:
"Świat w książkach zapisany"

Dzieci mogą przynieść do przedszkola swoją ulubioną książkę

 

Dziękuję:)

 

18.02.-22.02.2019

,,Świat w książkach zapisany”

Każdy TYGRYS powinien:

 • zaprezentować swoją ulubioną książkę,

 • znać etapy powstawania książek oraz wzbogacać słownictwo związane z tematyką,

 • porządkować obrazki zgodnie z następstwem czasowym, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,

 • znać zasady właściwego korzystania z książek i rozumieć konieczność szanowania ich,

 • orientować się na kartce papieru, wskazując i opisując położenie elementów okładki,

 • odczytywać globalnie swoje imię,

 • doskonalić umiejętność porównywania, różnicowania i nazywania wielkości przedmiotów,

 • znać przybory służące do mierzenia,

 • znać obraz graficzny głoski s -litery s, S,

 • odgrywać wybrane scenki dramowe, wykorzystując wszystkie dostępne środki wyrazu: mimikę, gest, modulację głosu,

 • rozwijać kreatywność i ekspresję słowną podczas pisania i ilustrowania książki,

 • porównać liczebność zbiorów, stosując określenia „mniej”, „więcej”, „tyle samo”,

 • dodawać i odejmować w zakresie 8,

 • wyjaśnić znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia, scenariusz,

 • wymienić zasady obowiązujące w teatrze.

 

11.02.-15.02.2019

,,Zima i zwierzęta”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymienić zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej słów,

 • znać obraz graficzny głoski n -litery n, N,

 • określać miejsca spółgłoski n w słowach o prostej budowie fonetycznej,

 • opisywać wygląd liter n, N oraz odtwarzać ich kształty,

 • znać informacje na temat wybranych ptaków,

 • wymieniać charakterystyczne cechy budowy ptaka,

 • wyjaśnić znaczenie piór w życiu ptaka,

 • wypowiadać się na temat związków przyczynowo-skutkowych w historyjce,

 • wymienić sposoby pomagania ptakom w czasie zimy,

 • rozpoznawać i nazywać zwierzęta charakterystyczne dla środowiska leśnego,

 • wyjaśnić, na czym polega praca leśnika,

 • rozpoznawać i nazywać zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki,

 • przeliczać i opisywać figury geometryczne,

 • tworzyć zbiory na podstawie podanych cech.

 

21.01.-25.01.2019

,,Zdrowie i bezpieczeństwo”

Każdy TYGRYS powinien:

 • podawać konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,

 • wymieniać sposoby zapobiegania przeziębieniu oraz alergii na sierść,

 • nazywać przedmioty służące do utrzymywania higieny osobistej oraz porządku w różnych pomieszczeniach, opisywać ich zastosowanie,

 • wymieniać zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena,

 • rozumieć konieczność systematycznego dbania o czystość ciała,

 • wymieniać nazwy osób, w tym lekarzy, do których można zwrócić się o pomoc z konkretnym schorzeniem,

 • wymieniać niebezpieczeństwa związane z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych,

 • utrwalać znajomość techniki prawidłowego mycia zębów,

 • wyjaśnić znaczenie systematycznej higieny jamy ustnej dla zachowania zdrowia,

 • wyjaśnić przysłowia o zdrowiu,

 • uczestniczyć w Balu Karnawałowym.

 

14.01.-18.01.2019

,,Babcia i Dziadek”

Każdy TYGRYS powinien:

 • interesować się historią swojej rodziny i pracą zawodową dziadków,

 • wiedzieć, w jaki sposób czas wpływa na zmiany w wyglądzie człowieka i nazywać poszczególne etapy życia,

 • wyjaśnić, dlaczego dziadkowie są znaczącymi osobami w rodzinie i dlaczego należy ich szanować,

 • przygotować niespodziankę dla babci i dziadka,

 • rozumieć konieczność włączania się w obowiązki domowe i pomagania babci,

 • czuć więź emocjonalną z babcią i doceniać jej rolę we własnym życiu,

 • cenić autorytet i umiejętności dziadka,

 • zaprezentować swoje umiejętności na forum grupy i rodziny,

 • rozpoznać i nazywać cyfrę 7,

 • znać obraz graficzny głoski r -litery r, R.

 

02.01.-11.01.2019

,,Mijają dni, miesiące, lata”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymienić tradycje związane z nastaniem Nowego Roku,

 • dostrzegać następstwa zdarzeń, następstwa miesięcy, pór roku, dni tygodnia,

 • podać charakterystyczne cechy poszczególnych miesięcy i pór rok,

 • wymieniać nazwy miesięcy należących do danej pory roku,

 • wymieniać nazwy dni tygodnia,

 • rozpoznawać znak matematyczny +,

 • poprawnie stosować znaki + i = w sytuacjach zadaniowych,

 • wymienić w kolejności występowania nazwy pór roku,

 • przyporządkować elementy charakterystyczne dla danej pory roku,

 • poszerzyć wiedzę na temat przedmiotów służących do odmierzania czasu,

 • podejmować próby odczytywania godzin na zegarze,

 • dostrzegać następstwa czasu w trakcie zabaw z zegarem,

 • znać obraz graficzny głoski y – litery y, Y.

 

10.12.-21.12.2018

,,Idą święta”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymienić tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w kraju i na świecie,

 • rozumieć tradycję bożonarodzeniowego drzewka,

 • nazwać ozdoby choinkowe, określić ich wielkość, kształt, kolor,

 • umieścić ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych, np. na górze, na środku, na dole, pod, między, z prawej strony, z lewej strony, obok,

 • opowiadać o zwyczajach panujących w domu rodzinnym, określając własną rolę w kultywowaniu tradycji,

 • dostrzegać piękno i różnorodność technik wykonania kart świątecznych,

 • znać drogę kartki pocztowej od nadawcy do adresata,

 • sformułować życzenia, zwracając uwagę na treść i formę,

 • znać i utrwalić repertuar kolędowy,

 • przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 • klasyfikować elementy ze względu na dwie cechy: kształt i kolor,

 • rozwijać pamięć i umiejętności wokalne,

 • kształtować umiejętność dodawania i odejmowania oraz ustalania równoliczności,

 • czytać proste zdania wyrazowo-obrazkowe.

 

03.12.-07.12.2018

,,Mikołajki”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać tradycje świąteczne bożonarodzeniowe,

 • śpiewać piosenki i pastorałki,

 • uważnie słuchać opowiadań,

 • recytować wierszyki,

 • malować, wycinać i kolorować,

 • wykonać prezent dla swoich bliskich,

 • wykonać dekoracje świąteczne,

 • znać kształt liter: "L", "l",

 • znać kształt cyfry 6,

 • podejmować próby czytania sylab, wyrazów, zdań,

 • układać wyrazy i proste zdania z liter alfabetu,

 • brać udział w mikołajkowym spotkaniu,

 • wykonywać układy ruchowe do muzyki.

 

W związku z poruszaną w przyszłym tygodniu tematyką: "Moja rodzina" bardzo proszę, aby na poniedziałek każde dziecko przyniosło jedno lub więcej zdjęć rodzinnych.

Dziękuję:)

 

26.11.-30.11.2018

,,Moja rodzina

Każdy TYGRYS powinien:

 • wzbogacić wiedzę o rodzinie,

 • znać i nazywać członków rodziny oraz określić stopień pokrewieństwa,

 • wyjaśnić pojęcie drzewo genealogiczne,

 • rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak np.: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga

 • dokonywać oceny zachowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie,

 • dostrzegać i opisywać krzywdę innych ludzi, odróżniać dobro od zła,

 • tworzyć wielozdaniowe wypowiedzi,

 • podawać informacje na temat zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji,

 • łączyć pracę rodziców z otrzymaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny,

 • przedstawić aktywny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną,

 • posługiwać się nazwami prac domowych,

 • dostrzegać potrzeby bliskiej osoby,

 • namalować portret mamy lub taty,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery k,

 • znać słowa i melodię piosenki: Moja wesoła rodzinka,

 • porównywać liczebności zbiorów – stosować określenia: więcej (o ile?), mniej (o ile?), tyle samo.

   

 

19.11.-23.11.2018

,,Mój dom”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wyjaśnić, na czym polega zawód architekta, murarza, dekoratora,

 • stosować pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, między,

 • wyjaśnić, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo),

 • wypowiadać się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt,

 • wyjaśnić znaczenie pojęć: odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami,

 • wymieniać zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt

 • właściwie reagować w razie zaatakowania go przez psa,

 • wiedzieć, na czym polega aranżacja wnętrz,

 • nazywać poszczególne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, wymieniać występujące w nich sprzęty oraz wykonywane tam czynności,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery d, D,

 • orientować się na kartce papieru i stosować pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, po lewej stronie, drugi od góry, po lewej stronie u góry,

 • wymienić nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie,

 • rozpoznawać i nazywać cyfrę 5,

 • wymienić zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego.

   

 

05.11.-16.11.2018

,,Moja ojczyzna”

Każdy TYGRYS powinien:

 • utrwalić własny adres,

 • określać, co oznacza dla niego słowo dom,

 • nazywać i opisywać wygląd polskiego godła i flagi narodowej,

 • wiedzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce i mówi po polsku,

 • znać nazwę stolicy Polski i wiedzieć, skąd ta nazwa pochodzi,

 • opisać herb Warszawy,

 • wiedzieć, jak nazywa się nasze morze i największe rzeki,

 • rozpoznawać polski hymn narodowy i śpiewać II zwrotki,

 • wiedzieć, że Polska należy do Unii Europejskiej i co nam daje ta przynależność,

 • sprawnie liczyć obiekty w zakresie sześciu,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery i, I, t, T,

 • dzielić nazwy obrazków na sylaby.

 

29.10.-02.11.2018

,,Ciepło i miło”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać zawód krawcowej i doceniać jej pracę,

 • podawać nazwę i sposób wykorzystania przyborów krawieckich,

 • klasyfikować według jednej cechy: przydatności,

 • określać pochodzenie źródeł ciepła i zimna,

 • przeliczać elementy w zakresie 10,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej,

 • przeliczać elementy zbioru liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 • porównywać liczebność zbiorów, stosując określenia: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”,

 • rozwiązywać zagadki słowno-obrazkowe,

 • rozpoznawać wybrane litery na tle całego alfabetu.

15.10.-26.10.2018

,,Co z czego otrzymujemy”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wypowiadać się na temat swojej mamy: opisywać jej wygląd, wymienić zawód, jaki wykonuje,

 • wiedzieć, na czym polega praca rolnika, mleczarza, sprzedawcy,

 • opowiadać, z czego otrzymujemy mleko i cukier,

 • rozpoznawać i nazywać różne rodzaje ziaren oraz pieczywa,

 • wypowiadać się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba,

 • przeliczać słowa w wypowiedzi,

 • rozpoznawać i nazywać literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • pisać litery m, M po śladzie, a potem – samodzielnie,

 • wymienić słowa z głoską m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,

 • rozpoznawać prostokąt wśród innych figur,

 • wymieniać nazwy liczebników porządkowych,

 • dodawać i odejmować na konkretach,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej.

Drodzy rodzice!

W poniedziałek 15 października odbędą się zabawy twórcze - Odkrywamy dary natury

Dzieci mogą przynieść (liście, patyki, kasztany, jarzębinę, szyszki, itp.).

 

Dziękuję:)

 

08.10.-12.10.2018

,,Idzie jesień... do zwierząt”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wyjaśnić, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

 • wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,

 • układać historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń,

 • badać w zabawie właściwości różnych gatunków orzechów: kształt, kolor, wielkość, ciężar, strukturę powierzchni, smak,

 • znać ptaki pozostające w Polsce przez cały rok, ptaki przylatujące do Polski na zimę i ptaki odlatujące do ciepłych krajów,

 • rozpoznawać i nazywać cyfrę 3,

 • rozpoznawać i nazywać literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • dodawać i odejmować,

 • rozwijać zainteresowania czytelnicze,

 • wymieniać słowa rozpoczynające się głoską a, kończące się nią i mające ją w środku,

 • określić położenie przedmiotów w przestrzeni.

 

 

01.10.-05.10.2018

,,Idzie jesień... przez ogród i sad”

Każdy TYGRYS powinien:

 • opisywać zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie,

 • rozpoznawać i nazywać warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory,

 • wykonać pracę plastyczną i inne zadania według podanej instrukcji,

 • wymienić głoski w wyrazach: osa, Ola,

 • wymienić najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia,

 • opisać ilustracje, budować poprawne zdania,

 • przeliczać słowa w zdaniach,

 • rozpoznawać i nazywać literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • pisać litery o, O po śladzie, a potem – samodzielnie,

 • przeliczać warzywa w zakresie 6,

 • określać, gdzie jest najwięcej warzyw, gdzie najmniej, o ile więcej/mniej,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej.

 

Ogłoszenie!!!

Dnia 12 października dzieci z grupy „Tygryski„ wyjeżdżają
na wycieczkę do „Dyniolandu„ w Wieliszewie.

Dzieci w tym dniu przyprowadzamy do godziny 8:00.
Planowany powrót około godziny 12:00.

Prosimy o przyniesienie małego plecaka.

Dziękujemy:)

 

Gazetowe szaleństwo‟

W najbliższą środę (26.09.2018) zapraszamy wszystkie Tygryski
do Super zabawy z gazetami.

 

24.09.-28.09.2018

,,Idzie jesień… przez las, park”


 

Każdy TYGRYS powinien:

 • opisywać krajobraz oraz wymieniać zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni,

 • rozpoznawać gatunki drzew po liściach i owocach i je nazywać, określać ich budowę,

 • wykonać pracę z tworzywa przyrodniczego,

 • wymienić konsekwencje niewłaściwego zachowania wobec zwierząt,

 • odgrywać scenki teatralne, posługując się odpowiednią modulacją głosu, mi miką, odpowiednim gestem i ruchem,

 • nazywać wybrane grzyby – jadalne i trujące,

 • oglądać przez szkło powiększające materiał przyrodniczy, porównywać go, opisywać i samodzielnie wyciągać wnioski,

 • nazywać drzewa iglaste,

 • wymienić podstawowe cechy kwadratu,

 • poprawnie liczyć kasztany i żołędzie.

17.09.-21.09.2018

,,Moja droga do przedszkola”

 

Każdy TYGRYS powinien:

 • wiedzieć, jak należy się poruszać na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną i gdy jej nie ma,

 • znać i rozpoznawać wybrane znaki drogowe,

 • nazywać pojazdy specjalistyczne, porównywać ich wygląd oraz opisywać ich rolę,

 • znać pojęcie jednoślady,

 • rozpoznawać i nazywać akcesoria niezbędne do bezpiecznej jazdy na rowerze,

 • znać numery telefonów alarmowych,

 • wiedzieć u kogo może szukać pomocy w sytuacjach trudnych,

 • wskazywać bezpieczne i niebezpieczne zabawy oraz miejsca zabaw,

 • dokonywać analizy i syntezy wyrazów,

 • rozwiązywać zagadki słuchowe, wzrokowe,

 • zapamiętać swój adres zamieszkania,

 • uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu,

 • okazywać radość ze wspólnej zabawy.

10.09.-14.09.2018

,,Moja grupa”

 

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymieniać ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzegać tych zasad,

 • wykonywać pracę na zadany temat, z wykorzystaniem techniku kolażu,

 • znać właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach,

 • pokazywać emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki,

 • wyjaśnić, co znaczą słowa: dobry przyjaciel, i wymieniać cechy dobrego przyjaciela,

 • wymieniać obowiązki dyżurnego,

 • określać położenie piłki w przestrzeni,

 • wymieniać części garderoby, które należy założyć w słoneczne, deszczowe i wietrzne dni września,

 • podać charakterystyczne cechy wrześniowej pogody,

 • wyjaśnić związek między wrzosem a wrześniem,

 • opisywać charakterystyczne cechy swoich kolegów i koleżanek z grupy.

03.09.-07.09.2018

,,To jestem ja”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać imiona i upodobania innych,

 • dokonać autoprezentacji,

 • utrwalić części ciała,

 • dokonać klasyfikacji przedmiotów według: kształtu, koloru, wielkości i przeznaczenia

 • rozwiązywać i układać zagadki,

 • dzielić słowa na sylaby,

 • przewidywać skutki określonych zachowań,

 • wyrażać swoje zdanie,

 • usprawniać narządy artykulacyjne,

 • rozpoznać i nazywać dobre i złe zachowania,

 • współdziałać z innymi,

 • opisać swój wygląd,

 • wykonać rysunek postaci,

 • rozumieć pojęcie oś symetrii,

 • rozpoznawać zabawki po dotyku,

 • rozumieć znaczenie stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,

 • wyróżnić słowa w zdaniu,

 • wiedzieć, że nie należy chwalić się bogactwem i wyszydzać ubóstwa,

 • tworzyć wspólną pracę plastyczną.


 

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.