Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie 

 

10.12.-21.12.2018

,,Idą święta”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymienić tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w kraju i na świecie,

 • rozumieć tradycję bożonarodzeniowego drzewka,

 • nazwać ozdoby choinkowe, określić ich wielkość, kształt, kolor,

 • umieścić ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych, np. na górze, na środku, na dole, pod, między, z prawej strony, z lewej strony, obok,

 • opowiadać o zwyczajach panujących w domu rodzinnym, określając własną rolę w kultywowaniu tradycji,

 • dostrzegać piękno i różnorodność technik wykonania kart świątecznych,

 • znać drogę kartki pocztowej od nadawcy do adresata,

 • sformułować życzenia, zwracając uwagę na treść i formę,

 • znać i utrwalić repertuar kolędowy,

 • opisywać wygląd litery y, Y oraz odtwarzać ich kształt,

 • przeliczać liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 • klasyfikować elementy ze względu na dwie cechy: kształt i kolor,

 • rozwijać pamięć i umiejętności wokalne,

 • kształtować umiejętność dodawania i odejmowania oraz ustalania równoliczności,

 • czytać proste zdania wyrazowo-obrazkowe.

 

03.12.-07.12.2018

,,Mikołajki”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać tradycje świąteczne bożonarodzeniowe,

 • śpiewać piosenki i pastorałki,

 • uważnie słuchać opowiadań,

 • recytować wierszyki,

 • malować, wycinać i kolorować,

 • wykonać prezent dla swoich bliskich,

 • wykonać dekoracje świąteczne,

 • znać kształt liter: "L", "l",

 • znać kształt cyfry 6,

 • podejmować próby czytania sylab, wyrazów, zdań,

 • układać wyrazy i proste zdania z liter alfabetu,

 • brać udział w mikołajkowym spotkaniu,

 • wykonywać układy ruchowe do muzyki.

 

W związku z poruszaną w przyszłym tygodniu tematyką: "Moja rodzina" bardzo proszę, aby na poniedziałek każde dziecko przyniosło jedno lub więcej zdjęć rodzinnych.

Dziękuję:)

 

26.11.-30.11.2018

,,Moja rodzina

Każdy TYGRYS powinien:

 • wzbogacić wiedzę o rodzinie,

 • znać i nazywać członków rodziny oraz określić stopień pokrewieństwa,

 • wyjaśnić pojęcie drzewo genealogiczne,

 • rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak np.: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga

 • dokonywać oceny zachowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie,

 • dostrzegać i opisywać krzywdę innych ludzi, odróżniać dobro od zła,

 • tworzyć wielozdaniowe wypowiedzi,

 • podawać informacje na temat zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji,

 • łączyć pracę rodziców z otrzymaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny,

 • przedstawić aktywny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną,

 • posługiwać się nazwami prac domowych,

 • dostrzegać potrzeby bliskiej osoby,

 • namalować portret mamy lub taty,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery k,

 • znać słowa i melodię piosenki: Moja wesoła rodzinka,

 • porównywać liczebności zbiorów – stosować określenia: więcej (o ile?), mniej (o ile?), tyle samo.

   

 

19.11.-23.11.2018

,,Mój dom”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wyjaśnić, na czym polega zawód architekta, murarza, dekoratora,

 • stosować pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, między,

 • wyjaśnić, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo),

 • wypowiadać się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt,

 • wyjaśnić znaczenie pojęć: odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami,

 • wymieniać zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt

 • właściwie reagować w razie zaatakowania go przez psa,

 • wiedzieć, na czym polega aranżacja wnętrz,

 • nazywać poszczególne pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu, wymieniać występujące w nich sprzęty oraz wykonywane tam czynności,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery d, D,

 • orientować się na kartce papieru i stosować pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, po lewej stronie, drugi od góry, po lewej stronie u góry,

 • wymienić nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie,

 • rozpoznawać i nazywać cyfrę 5,

 • wymienić zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego.

   

 

05.11.-16.11.2018

,,Moja ojczyzna”

Każdy TYGRYS powinien:

 • utrwalić własny adres,

 • określać, co oznacza dla niego słowo dom,

 • nazywać i opisywać wygląd polskiego godła i flagi narodowej,

 • wiedzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce i mówi po polsku,

 • znać nazwę stolicy Polski i wiedzieć, skąd ta nazwa pochodzi,

 • opisać herb Warszawy,

 • wiedzieć, jak nazywa się nasze morze i największe rzeki,

 • rozpoznawać polski hymn narodowy i śpiewać II zwrotki,

 • wiedzieć, że Polska należy do Unii Europejskiej i co nam daje ta przynależność,

 • sprawnie liczyć obiekty w zakresie sześciu,

 • znać zapis drukowanej i pisanej litery i, I, t, T,

 • dzielić nazwy obrazków na sylaby.

 

29.10.-02.11.2018

,,Ciepło i miło”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać zawód krawcowej i doceniać jej pracę,

 • podawać nazwę i sposób wykorzystania przyborów krawieckich,

 • klasyfikować według jednej cechy: przydatności,

 • określać pochodzenie źródeł ciepła i zimna,

 • przeliczać elementy w zakresie 10,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej,

 • przeliczać elementy zbioru liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 • porównywać liczebność zbiorów, stosując określenia: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”,

 • rozwiązywać zagadki słowno-obrazkowe,

 • rozpoznawać wybrane litery na tle całego alfabetu.

15.10.-26.10.2018

,,Co z czego otrzymujemy”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wypowiadać się na temat swojej mamy: opisywać jej wygląd, wymienić zawód, jaki wykonuje,

 • wiedzieć, na czym polega praca rolnika, mleczarza, sprzedawcy,

 • opowiadać, z czego otrzymujemy mleko i cukier,

 • rozpoznawać i nazywać różne rodzaje ziaren oraz pieczywa,

 • wypowiadać się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba,

 • przeliczać słowa w wypowiedzi,

 • rozpoznawać i nazywać literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • pisać litery m, M po śladzie, a potem – samodzielnie,

 • wymienić słowa z głoską m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,

 • rozpoznawać prostokąt wśród innych figur,

 • wymieniać nazwy liczebników porządkowych,

 • dodawać i odejmować na konkretach,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej.

Drodzy rodzice!

W poniedziałek 15 października odbędą się zabawy twórcze - Odkrywamy dary natury

Dzieci mogą przynieść (liście, patyki, kasztany, jarzębinę, szyszki, itp.).

 

Dziękuję:)

 

08.10.-12.10.2018

,,Idzie jesień... do zwierząt”

Każdy TYGRYS powinien:

 • wyjaśnić, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

 • wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią,

 • układać historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń,

 • badać w zabawie właściwości różnych gatunków orzechów: kształt, kolor, wielkość, ciężar, strukturę powierzchni, smak,

 • znać ptaki pozostające w Polsce przez cały rok, ptaki przylatujące do Polski na zimę i ptaki odlatujące do ciepłych krajów,

 • rozpoznawać i nazywać cyfrę 3,

 • rozpoznawać i nazywać literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • dodawać i odejmować,

 • rozwijać zainteresowania czytelnicze,

 • wymieniać słowa rozpoczynające się głoską a, kończące się nią i mające ją w środku,

 • określić położenie przedmiotów w przestrzeni.

 

 

01.10.-05.10.2018

,,Idzie jesień... przez ogród i sad”

Każdy TYGRYS powinien:

 • opisywać zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie,

 • rozpoznawać i nazywać warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory,

 • wykonać pracę plastyczną i inne zadania według podanej instrukcji,

 • wymienić głoski w wyrazach: osa, Ola,

 • wymienić najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia,

 • opisać ilustracje, budować poprawne zdania,

 • przeliczać słowa w zdaniach,

 • rozpoznawać i nazywać literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 • pisać litery o, O po śladzie, a potem – samodzielnie,

 • przeliczać warzywa w zakresie 6,

 • określać, gdzie jest najwięcej warzyw, gdzie najmniej, o ile więcej/mniej,

 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej.

 

Ogłoszenie!!!

Dnia 12 października dzieci z grupy „Tygryski„ wyjeżdżają
na wycieczkę do „Dyniolandu„ w Wieliszewie.

Dzieci w tym dniu przyprowadzamy do godziny 8:00.
Planowany powrót około godziny 12:00.

Prosimy o przyniesienie małego plecaka.

Dziękujemy:)

 

Gazetowe szaleństwo‟

W najbliższą środę (26.09.2018) zapraszamy wszystkie Tygryski
do Super zabawy z gazetami.

 

24.09.-28.09.2018

,,Idzie jesień… przez las, park”


 

Każdy TYGRYS powinien:

 • opisywać krajobraz oraz wymieniać zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni,

 • rozpoznawać gatunki drzew po liściach i owocach i je nazywać, określać ich budowę,

 • wykonać pracę z tworzywa przyrodniczego,

 • wymienić konsekwencje niewłaściwego zachowania wobec zwierząt,

 • odgrywać scenki teatralne, posługując się odpowiednią modulacją głosu, mi miką, odpowiednim gestem i ruchem,

 • nazywać wybrane grzyby – jadalne i trujące,

 • oglądać przez szkło powiększające materiał przyrodniczy, porównywać go, opisywać i samodzielnie wyciągać wnioski,

 • nazywać drzewa iglaste,

 • wymienić podstawowe cechy kwadratu,

 • poprawnie liczyć kasztany i żołędzie.

17.09.-21.09.2018

,,Moja droga do przedszkola”

 

Każdy TYGRYS powinien:

 • wiedzieć, jak należy się poruszać na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną i gdy jej nie ma,

 • znać i rozpoznawać wybrane znaki drogowe,

 • nazywać pojazdy specjalistyczne, porównywać ich wygląd oraz opisywać ich rolę,

 • znać pojęcie jednoślady,

 • rozpoznawać i nazywać akcesoria niezbędne do bezpiecznej jazdy na rowerze,

 • znać numery telefonów alarmowych,

 • wiedzieć u kogo może szukać pomocy w sytuacjach trudnych,

 • wskazywać bezpieczne i niebezpieczne zabawy oraz miejsca zabaw,

 • dokonywać analizy i syntezy wyrazów,

 • rozwiązywać zagadki słuchowe, wzrokowe,

 • zapamiętać swój adres zamieszkania,

 • uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, tańcach i muzykowaniu,

 • okazywać radość ze wspólnej zabawy.

10.09.-14.09.2018

,,Moja grupa”

 

Każdy TYGRYS powinien:

 • wymieniać ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzegać tych zasad,

 • wykonywać pracę na zadany temat, z wykorzystaniem techniku kolażu,

 • znać właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach,

 • pokazywać emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki,

 • wyjaśnić, co znaczą słowa: dobry przyjaciel, i wymieniać cechy dobrego przyjaciela,

 • wymieniać obowiązki dyżurnego,

 • określać położenie piłki w przestrzeni,

 • wymieniać części garderoby, które należy założyć w słoneczne, deszczowe i wietrzne dni września,

 • podać charakterystyczne cechy wrześniowej pogody,

 • wyjaśnić związek między wrzosem a wrześniem,

 • opisywać charakterystyczne cechy swoich kolegów i koleżanek z grupy.

03.09.-07.09.2018

,,To jestem ja”

Każdy TYGRYS powinien:

 • znać imiona i upodobania innych,

 • dokonać autoprezentacji,

 • utrwalić części ciała,

 • dokonać klasyfikacji przedmiotów według: kształtu, koloru, wielkości i przeznaczenia

 • rozwiązywać i układać zagadki,

 • dzielić słowa na sylaby,

 • przewidywać skutki określonych zachowań,

 • wyrażać swoje zdanie,

 • usprawniać narządy artykulacyjne,

 • rozpoznać i nazywać dobre i złe zachowania,

 • współdziałać z innymi,

 • opisać swój wygląd,

 • wykonać rysunek postaci,

 • rozumieć pojęcie oś symetrii,

 • rozpoznawać zabawki po dotyku,

 • rozumieć znaczenie stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,

 • wyróżnić słowa w zdaniu,

 • wiedzieć, że nie należy chwalić się bogactwem i wyszydzać ubóstwa,

 • tworzyć wspólną pracę plastyczną.


 

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.