Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

Znalezione obrazy dla zapytania sÅoneczka obrazy      Znalezione obrazy dla zapytania sÅoneczka obrazy

WITAMY W GRUPIE

"SŁONECZKA"

Znalezione obrazy dla zapytania sÅoneczka obrazy

"Święto Mamy i Taty"

temat realizowany: 20.05.2019 r. - 24.05.2019 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie postawy przywiązania i szacunku do rodziców.
 • Dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny.
 • Rozumienie, na czym polega praca zawodowa rodziców, umiejętne opowiadanie o niej; nazywanie wykonywanych zawodów.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się prostymi zdaniami na temat wysłuchanego wiersza, oraz własnych doświadczeń dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania mama i tata

"Polska - mój dom"

temat realizowany: 06.05.2019 r. - 10.05.2019 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Przybliżenie charakterystycznych miejsc dla Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami domów.
 • Poznanie informacji o stolicy Polski – Warszawie. 
 •  Utrwalenie informacji o Polsce i symbolach narodowych.

Znalezione obrazy dla zapytania polska obrazek

"Muzyka jest wszędzie"

temat realizowany: 29.04.2019 r. - 02.05.2019 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.

Znalezione obrazy dla zapytania muzyka​​​​​​​

"NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO, TYLE PÓL I ZWIERZĄT W KOŁO"

Temat realizowany: 01.04.2019 r. - 05.04.2019 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie różnic między miastem a wsią.
 • Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt żyjących w gospodarstwie.
 • Uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie jakie korzyści przynosi to człowiekowi.
 • Kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem.
 • Aktywne uczestniczenie w podchodach oraz podejmowanie wykonania zadań ukrytych w kopertach.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez zabawy z butelkami plastikowymi.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzÄta na wsi

"Nadchodzi wiosna"

temat realizowany: 18.03.2019 r. - 22.03.2019 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z nadchodząca porą roku – wiosna.
 • Dostrzeganie i nazywanie pierwszych oznak wiosny.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych kwiatów przebiśnieg, krokus.
 • Poznanie i kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.
 • Poznaje znaczenie przysłowia: „W marcu jak w garncu”.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.

Znalezione obrazy dla zapytania wiosna

„CZY DINOZAURY ŻYŁY NAPRAWDĘ ?”

temat realizowany: 04.03.2019 r. - 08.03.2019 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią.
 • Wzbogacenie słownika dzieci o termin dinozaur, las Jurajski. 
 • „Dzień kobiet” poznanie tradycji obchodzenia tego święta.
 • Rozwijanie inwencji twórczych dzieci poprzez zabawy w foto-budkę.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez po przez gimnastykę buzi i języka.  

Znalezione obrazy dla zapytania dinozaury obrazek

 

"CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE"

tematy realizowane: 18.02.2019 r. - 22.02.2019 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu.
 • Poznawanie Układu Słonecznego, osłuchanie się z nazwami planet.
 • Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
 • Poznanie zawodu związanego z kosmosem - kosmonauta.
 • Poznanie cyfry 8 i jej zapisu graficznego.
 • Utrwalanie figur geometrycznych podczas konstruowania rakiety.

Znalezione obrazy dla zapytania kosmos

„Nasze babcie i nasi dziadkowie”

tematy realizowane: 21.01.2019 r. - 25.01.2019 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 • Formułowanie wypowiedzi na temat swojej babci lub dziadka.
 • Uświadamianie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Wzbudzanie szacunku do osób starszych jako autorytetu.
 • Uczestnictwo w występie dla dziadków z okazji ich święta.
 •  Zapoznanie dzieci z bezpiecznymi zabawami zimą.
 • Wprowadzenie w nastrój karnawałowych zabaw, zachęcanie do wspólnej zabawy.

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek

 

"Z Nowym Rokiem, raźnym krokiem"

tematy realizowane: 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 •  Rozwijanie umiejętności dostrzegania regularności w przemijaniu czasu – następstwa pór roku, miesięcy w roku.
 • Przyswajanie pojęć odnoszących się do poczucia czasu.
 • Utrwalenie znajomości nazw miesięcy i pór roku.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Poznanie przeznaczenia zegarów.
 • Poznaje kolory symbolizujące daną porę roku.

Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok obrazek dla dzieci

 

TEMAT: Karnawał.

 

Realizowane w dniach: 02.01.-04.01.2019

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie z tradycją karnawału oraz zabaw sylwestrowych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej poprzez dzielenie wyrazu na sylaby.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Znalezione obrazy dla zapytania fajerwerki

Znalezione obrazy dla zapytania kartka ÅwiÄteczna

"W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem"

tematy realizowane: 17.12.2018 r. - 21.12.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przybliżenie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia.
 • Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu.
 • Poznanie symboli Świąt Bożego Narodzenia: opłatek, sianko, choinka, Św. Mikołaj, bombki itp.
 • Wywołanie uczucia radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania kolęd.

Znalezione obrazy dla zapytania ÅwiÄta Bożego Narodzenia obrazek

 

"Co robić w taki smutny czas"

Temat realizowany: 03.12.2018 r. - 07.12.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wypowiadanie się na temat: co można robić w wolnych chwilach, jak spędzać czas.
 • Zachęcanie do wykonywania prostych  potraw, deserów – pierniczków.
 • Zabawy integracyjne z rówieśnikami podczas spotkania ze Św. Mikołajem.
 • Rozbudzenie zainteresowań dzieci sztuką teatralną podczas wycieczki do Teatru.
 • Zachęcanie dzieci do okazywania uczuć, mówienia o nich.
 • Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.
 • Zapoznanie z literą T: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie wyobraźni i motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych.

Znalezione obrazy dla zapytania dziecko siÄ nudzi rysunek

"Zdrowie naszym skarbem."

 

Realizowane w dniach: 26.11.-30.11.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie jak ważny jest sport.
 • Rozpoznawanie dyscyplin sportowych.
 • Segregowanie pokarmów na zdrowe, niezdrowe oraz takie, których należy spożywać niewiele.
 • Wykonanie doświadczenia z jajkami i uświadomienie jak na zęby wpływają kwasy i bakterie.
 • Zapoznanie z tradycją wróżb andrzejkowych oraz integrowanie się z grupą I „Motylki” podczas wspólnych zabaw.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci przez zabawy guzikami.
 • Zapoznanie z literą K, k i jej zapisem graficznym.

Znalezione obrazy dla zapytania piramida żywieniowa dzieci

"Szukamy starych zawodów"

Temat realizowany: 19.11.2018 r. - 23.11.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przybliżenie zapomnianych zawodów: pszczelarz, garncarz, młynarz, kowal, hafciarka.
 • Szanowanie pracy człowieka niezależnie czym się zajmuje.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych.
 •  Wzbudzenie szacunku do ludzi starszych.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek.
 • Zachęcanie dzieci do wypowiadania swojego zdania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody przedszkole

"Urządzenia elektryczne."

 

Realizowane w dniach: 13.11.-16.11.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń elektrycznych.
 • Nazywanie i naśladowanie czynności, które wykonują dane urządzenia elektryczne.
 • Przygotowanie wspólnie z nauczycielem koktajlu na drugie śniadanie.
 • Zapoznanie z literą I.
 • Nauka piosenki Domowe urządzenia elektryczne.

Podobny obraz

"Jesień w pełni deszcz nadciąga"

Temat realizowany: 05.11.2018 r. - 09.11.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Obserwowanie jesiennej pogody. Poznajemy jesienną pogodę.
 • Zwracanie uwagi na sposób ubierania się gdy jest deszczowa pogoda.
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody, poznanie zjawiska krążenia wody.
 • Zachęcanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń z wodą.
 • Rozwijanie muzykalności, rozwijanie sprawności manualnej, i pomysłowości.
 • Utrwalenie symboli narodowych, pobudzenie świadomości patriotycznej.
 • Wzbogacanie słownika.

Znalezione obrazy dla zapytania jesienna pogoda

"Domy i domki."

 

Realizowane w dniach: 29.10. – 31.10.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Tworzenie mapy myśli związanej z domem.
 • Zapoznanie z rodzajami i wyglądem różnych domów.
 • Zapoznanie z zapisem małej i wielkiej litery D.
 • Zapoznanie z tradycją Dnia Zmarłych.
 • Rozwijanie motoryki małej oraz umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Podobny obraz

"NASI DOMOWI ULUBIEŃCY"

Tematy realizowane: 22.10.2018 r.- 26.10.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Umuzykalnianie dzieci poprzez wspólne śpiewanie piosenki pt. „Popatrzcie na jamniczka”.
 • Rytmiczne kreślenie fal
 • Poznanie cyfry 4 i jej zapisu graficznego, utrwalenie cyfry 1,2,3,4.
 • Poznanie litery  „e”: małą i wielką, drukowaną i pisaną .
 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac.

Znalezione obrazy dla zapytania ZWIERZÄTA DOMOWE

 

                           „Nasze rodziny”

Tematy realizowane : 15.10.2018 r.– 19.10.2018 r.  

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie uważnego słuchania tekstów i wypowiadanie się na ich temat.
 • Zapoznanie z literą „M” małą i wielką i jej zapisem graficznym. 
 • Nazywanie członków rodziny.
 • Określanie relacji między członkami rodziny.
 • Układanie zgodnie z rytmem.
 • Klasyfikowanie przedmiotów. 
 • Nauka piosenki "Maszerują przedszkolaki".
 • Zapoznanie z figurą geometryczną - kwadratem.
 • Zapoznanie i rozmowy o zawodach wykonywanych przez rodziców.

                               Znalezione obrazy dla zapytania rodzina

„Jesień w ogrodzie”

Tematy realizowane : 08.10.2018 r.– 12.10.2018 r.  

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie uważnego słuchania tekstów i wypowiadanie się na ich temat.
 • Zapoznanie ze sztuką teatralną, uważne oglądanie spektaklu pt.: „Kto Ty jesteś?. Polak mały”.
 • Zapoznanie z literą „A,a” małą i wielką i jej zapisem graficznym. 
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw.
 • Określanie jadalnych części warzyw.
 • Poznanie cyfry 3.
 • Spacer do wodociągów – podniesienie świadomości ekologicznej ,przybliżenie dzieciom istoty procesu oczyszczania wody w ochronie środowiska naturalnego.   

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania jesieÅ w ogrodzie rysunek

"Jesień w sadzie."

 

Realizowane w dniach: 03.09. – 07.09.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie i kształcie.
 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach.
 • Próby rysowania owoców.
 • Wykonanie sałatki owocowej.
 • Zapoznanie z cyfrą 2.
 • Wypowiadanie się na dany temat po wysłuchaniu wiersza i z własnych doświadczeń.
 • Nauka rymowanki Wpadła gruszka do fartuszka

Podobny obraz

 „JESIEŃ WOKÓŁ NAS”

Blok tematyczny realizowany: 24.09.2018 r. - 28.09.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

 • Przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las, park.
 • Rozwijanie mowy i myślenia. Zachęcanie dzieci do wypowiadania swojego zdania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, orientacji w przestrzennej.
 • Zapoznanie wybranymi drzewami, ich owocami oraz liśćmi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy twórcze z gazetami.

Znalezione obrazy dla zapytania jesieÅ obrazek

"Uliczne sygnały"

 

Realizowane w dniach: 17.09. – 21.09.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego podczas praktycznej działalności;
 • zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi;
 • zapoznanie ze znakami drogowymi;
 • świętowanie Dnia Przedszkolaka;
 • rozwijanie mowy poprzez rozmowy na różne tematy oraz wypowiedzi swobodne;

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeÅstwo na drodze obrazek

 

"JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM"

Blok tematyczny realizowany: 10.09.2018 r. - 14.09.2018 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie.
 • Kształtowanie miłej i serdecznej atmosfery w grupie
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do wspólnych zabaw, wspólne śpiewanie piosenek.
 • Uważne słuchanie tekstów literackich i ich omawianie.
 • Zachęcanie do wypowiadania swojego zdania na dany temat.
 • Prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
 • Zwracanie uwagi na to, że każdy z nas jest inny.

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki obrazek

TEMAT : Przedszkole - drugi dom.

                              Realizowanie w dniach: 03-07.09.2018

           Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

              • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

              • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

              • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

              • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

 

Podobny obraz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.