Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

WITAMY W GRUPIE BIEDRONKI

                                                                                                    CZERWIEC

Temat kompleksowy : Pożegnania nadszedł czas - czas na wakacje

Czas realizacji : 17.06 - 21.06. 2019

                                         ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat: np. jak chciałbym spędzić wakacje

2. Uświadamianie, że czas wakacji może być czasem przygody, wszyscy jednak muszą zadbać, żeby było bezpiecznie

3. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się na wakacjach w różnych sytuacjach

4. Rozumienie sytuacji, że coś się kończy a coś zaczyna


II TEMAT: Wakacyjne podróże.
10.06.2019r.-14.06.2019r.
Cele ogólne: 
-Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem. 
-Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą
Cele operacyjne:
Dziecko:
-nazywa pojazdy takie jak: motor, samolot, samochód, rower, pociąg, autobus, statek, żaglówka;
-naśladuje poprzez ruch pojazdy takie jak: samochód, samolot, pociąg, motor, rower;
-ilustruje gestem jakąś czynność np.: latanie, jazdę na rowerze;
-segreguje pojazdy według koloru i wielkości;
-pobudza swoją wyobraźnię poprzez tworzenie własnego pojazdu ;
- zna zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska;
- wie co oznaczają wywieszona na plaży flaga biała i czarna;
- ma świadomość z zagrożenie jakie niesie woda;
- wie, że nad wodą może być tylko z osobą dorosłą;
-wypowiada się na temat spędzania czasu w różnych miejscach;
-uzasadnia, gdzie chciałoby spędzić wolny czas;
-ćwiczy pamięć poprzez zapamiętanie  tekstu piosenki;
-rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe;
- opisuje  na podstawie ilustracji wygląd morza i plaży;
-rozpoznaje wakacyjne przedmiot za pomocą dotyku i mówi do czego służy ;
-liczy do 5;
-układa muszelki od najmniejszej do największej;
- potrafi dostosować tempo poruszania się do innych w zabawie „Jedziemy nad morze”;
- umie dostosować siłę i tempo poruszania rękami do tempa muzyki podczas zabawy „Szumi morze”.
 

                                                                                                   CZERWIEC

Temat kompleksowy: Czy biały, czy czarny, czy żółty masz kolor skóry

Czas realizacji: 03.06 - 07.06.2019

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

1. Rozbudzanie zainteresowania wyglądem, miejscem zamieszkania, obyczajami ludzi z różnych stron świata

2. Poznawanie podobieństw i różnic między ludźmi (dziećmi) różnych ras

3. Kształtowanie przyjacielskiej postawy, zrozumienia i tolerancji wobec ludzi z innych stron świata,o innym wyglądzie i zachowaniach

4. Rozumienie, że potrzeba zabawy jest uniwersalną potrzebą dzieci na całym świecie

5. Dostarczanie okazji do przeżywania podniosłych chwil związanych z ważnymi wydarzeniami w grupie takimi jak uroczyste     zakończenie roku szkolnego z występami dzieci


III TEMAT KOMPLEKSOWY: W świecie Internetu- Necio.pl
Czas realizacji:27.05.2019r.-31.05.2019r.
Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z internetem
Cele operacyjne: 
Dziecko:
-wie , kim jest Necio - bohater serwisu Necio.pl,
-wie, czym jest komputer oraz Internet i do czego służą,
-poznaje zasady korzystania z sali komputerowej,
-,,tworzy” sieć według instrukcji podanej przez nauczyciela,
-koloruje obrazek według podanego wzoru,
-słucha ciekawostek o komputerze,
-poznaje historię komputera,
-nazywa poszczególne części komputera,
-wykorzystuje nowoczesną technologię jaką jest tablica multimedialna.
 

                                                                                        26 Maj DZIEŃ MATKI

                                                                  MAJ

Temat kompleksowy :  Moja rodzina

Termin realizacji : 20.05 - 24.05.2019

1. Nazywanie jakich członków rodziny ma rodzina

2. Określanie jaką rolę pełni w rodzinie mama a jaką tata

3. Uświadamianie roli rodziny dla dziecka a więc: zaspokajanie potrzeb takich jak

   poczucie bliskości, miłości, bezpieczeństwa

4. Czerpanie radości z przygotowania z pomocą osób dorosłych upominków dla mamy na Dzień Matki i dla rodziców

   na przedszkolne Święto Rodziny

5. Poznawanie służby użyteczności publicznej jakim jest Państwowa Straż Pożarna i jej roli w życiu społeczeństwa

III TEMAT: Łąka w maju.
Czas realizacji: 13.05..2019r.-17.05.2019r.
Cel ogólny: Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.
Cele operacyjne: Dziecko:
- wie, jakie zwierzęta można spotkać na łące;
- udziela swobodnej wypowiedzi na temat przedstawionych na obrazkach zwierząt-mieszkańców łąki;
- opisuje wygląd mieszkańców łąki;
- opisuje wygląd biedronki;
- dowiaduje się po czym można poznać biedronkę;
-ozdabia motyla według własnego pomysłu;
-lepi z plasteliny dowolnego mieszkańca łąki;
-dzieli na sylaby wyrazy związane z łąką;
-układa puzzle z 4 lub 6 elementów;
-ćwiczy pamięć poprzez naukę tekstu piosenki;
- improwizuje ruchem melodię;
-naśladuje ruchy bociana, motyla, żaby, konika polnego;
- wyraża swoje przeżycia w formie ruchowej;
- reaguje na zmianę tempa w melodii;
- planuje ruch;
-  próbuje rytmicznie kreślić kredkami kreski, w ruchu, przy muzyce;
-śpiewa piosenkę ,,Mała biedroneczka”;
 

                                                            MAJ  2019

Temat kompleksowy:  Moja miejscowość -  mój kraj

Termin realizacji:  06.05 - -10.05.2019

1. Rozbudzanie zainteresowania mazowieckim krajobrazem, zabytkami i muzyką Chopina

2. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Wiktorówka w Wólce Kikolskiej - poznawanie jakie prace wykonuje się wiosną na polach i w ogródkach, zapoznanie ze zwierzątkami z mini zoo, konkursy, tory przeszkód, zabawy i zawody sprawnościowe

3. Poznawanie cech mazowieckiego krajobrazu, symboli miasta w którym mieszkamy oraz jego urzędów użyteczności publicznych takich jak poczta

4. Poznawanie budowli charakterystycznych dla Warszawy, Nowego Dworu Mazowieckiego, poznawanie nazw osiedli mieszkaniowych znajdujących się w naszym mieście

5. Budowanie poczucia wspólnoty lokalnej, przynależności do grupy mieszkańców osiedla, do grupy mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki

I TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja Ojczyzna
REALIZACJA:29.04.2019r.-03.05.2019r.
Cel ogólny: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
Cele operacyjne:
Dziecko:

- wie, jak nazywa się nasza ojczyzna;
- rozumie pojęcia; Polak, Polska, flaga;
-zna barwy narodowe;
-rozpoznaje flagę Polski;
-wzbogaca słownictwo dotyczące ojczyzny;
-wie, jak należy zachować się podczas hymnu;
-śpiewa piosenkę ,,To Polska to nasz dom”;
-maluje flagę według wzoru;
-rysuje po śladzie;
-dzieli wyrazy na sylaby związane z Polską;
-podaje swoje imię i nazwisko;
-podaje adres zamieszkania;
-szuka symboli Polski np.;na budynkach urzędów;
-segreguje nakrętki według koloru i przelicza elementy zbioru;
-rozwiązuje zagadkę;
-powtarza rytm pokazany przez Nauczyciela.

Wiosenne przebudzenie.
01.04.2019r.-05.04.2019r.
Cel ogólny: Wzbudzenie zainteresowania wiosenną przyrodą
Cele operacyjne:
Dziecko:

-rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny takie jak: przebiśniegi, krokusy, sasanki, bocian, jaskółka, skowronek,
- odnajduje i nazywa pierwsze oznaki wiosny podczas spaceru,
-śpiewa piosenkę ,,Kle, kle boćku”,
-słucha odgłosów przyrody,
-wie jak wygląda przyroda jesienią a jak wiosną,
-wącha kwiaty,
-opisuje wygląd wybranego kwiatka,
-rozpoznaje i nazywa  wiosenne kwiaty,
-rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe,
-improwizuje ruchem melodię,
-słucha utworu literackiego i odpowiada na pytania dotyczące wiosny.


 

                                                                           MARZEC 2019

Temat kompleksowy : Marcowe kaprysy

Termin realizacji : 25. 03 - 29. 03. 2019

1 .Wzbogacanie wiadomości n/t przyrody i zjawisk atmosferycznych tj. cech charakterystycznych marcowej pogody

2. Poznanie i rozumienie przysłowia "W marcu jak w garncu"

3.Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w marcu wraz z nadejściem wiosny

4. Uwrażliwianie słuchu na odgłosy przyrody takie jak stukanie kropel deszczu, szum deszczu, wiatru oraz na brzmienie różnych     instrumentów perkusyjnych imitujących te odgłosy

5. Czerpanie radości z nadejścia wiosny poprzez różnego rodzaju zabawy o tematyce wiosennej


III TEMAT KOMPLEKSOWY: Zwierzęta z wiejskiej zagrody.
Termin realizacji: 18.03.2019r.-22.03.2019r.
Cel ogólny: Poznanie mieszkańców zagrody wiejskiej.
Cele operacyjne:
Dziecko:

- naśladuje ruchy zwierząt z wiejskiej zagrody,
-rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiej zagrody,
-zna pojęcia takie jak: farma, zagroda, wieś, pastwisko, rolnik,
-zna zwierzęta z wiejskiego podwórka i niektóre z ich dzieci,
-naśladuje odgłosy wybranego zwierzątka z wiejkiej zagrody
-dzieli na sylaby wyrazy zwierząt,
-odgaduje zagadki słowno-obrazkowe,
-układa puzzle,
-próbuje i rozpoznaje za pomocą smaku produkty  mleczne,
-posługuje się określeniami ,duży”, ,,mały”,
-odnajduje różnicę między zwierzętami ze względu kolor i wielkość,
-liczy do 4,
-ćwiczy spostrzegawczość, rozwija analizę i syntezę wzrokową,
-doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
-wie, jaka jest obecna pora roku,
-stawia kreski w rytm muzyki,
-składa koło na pół,
-usprawnia narządy mowy w  zabawie logopedycznej.
 

                                                                            MARZEC 2019

Temat kompleksowy:  Zwierzęta egzotyczne

Czas realizacji: 11. 03 - 15. 03. 2019

1) Poznawanie niektórych zwierząt egzotycznych i warunków ich życia

2) Poznawanie trybu życia żyrafy i środowiska w którym żyje

3) Zapoznanie z krokodylem jego zwyczajami i miejscem jego bytowania

4) Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie cech charakterystycznych,

   podobieństw i różnic zebry i pandy białej

5) Zdobywanie ciekawych informacji o różnych zwierzętach egzotycznych związanych

  z wyglądem, trybem życia, zachowaniami


TEMAT KOMPLEKSOWY: Czy jesteśmy sami w kosmosie?
04.03.2019r.-08.03.2019r.
Cel ogólny: Wzbogacenie wiedzy o kosmosie oraz rozwijanie zdolności matematycznych.
Cele operacyjne:
Dziecko:

- zna podstawowe pojęcia takie jak: księżyc, słońce, kosmonauta, rakieta, ufoludek,
-słucha z zaciekawieniem informacji o kosmosie,
-liczy do 5,
- utrwala określenia  nad, pod, na, obok,
-rozpoznaje i nazywa  figury geometryczne,
-układa rakietę według podanego wzoru,
-ilustruje ruchem treść piosenki,
- reaguje na zmianę tempa w melodii,
-reaguje na określony sygnał,
-wykorzystuje różnorodne materiały plastyczne według własnej inwencji twórczej,
-doskonali koordynację wzrokowo-ruchową,
-zna kolory.
 

                              LUTY  2019

Temat kompleksowy:  Muzyka wokół nas

Czas realizacji:  25. 02. - 01. 03. 2019 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Uwrażliwianie na dźwięki dochodzące z otoczenia i płynące z muzyki

2. Budzenie w dzieciach "duszy melomana" (miłośnika muzyki)

3. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych

4. Rozwijanie umiejętności rytmicznej gry na niektórych instrumentach perkusyjnych

5. Zdobywanie umiejętności wykonania własnego instrumentu perkusyjnego (grzechotki) 

    i granie na nim

II TEMAT KOMPLEKSOWY: Książka moim przyjacielem
18.02-22.02.2019r.
Cel ogólny: Rozwijanie wiedzy dotyczącej  książek.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-- poznaje różne rodzaje książek,
- wie, że należy szanować książki,
- wie, jak należy korzystać z książek,
-poznaje zasady zachowania się w bibliotece,
-wie, że w bibliotece  wypożycza się książki,
-wie, kto to jest bibliotekarka,
-uczy się szanować książki,
-dowiaduje się do czego służy zakładka,
- ozdabia zakładkę według swojego pomysłu,
-odwiedza miejsce użyteczności publicznej (bibliotekę),
-układa obrazek z 4 części,
- opisuje książki używając określeń: duża, mała, ciężka, lekka,
-podejmuje próbę odgadnięcia w jakim humorze jest kolega,
-orientuje się w schemacie swojego ciała,
- reaguje na dźwięk bębenka i tamburyn,
-podejmuje próbę dopasowania przedmiotu do danej bajki,
- przewleka wstążkę przez dziurkę.


 

 

                                   Luty 2019

Temat kompleksowy: Baśnie, bajki, bajeczki

Czas realizacji: 11.02 – 15.02.2019

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

- dowiadywanie się co to są baśnie i jakie są najbardziej znane

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat dotyczący

  wysłuchanego utworu literackiego

- wykorzystanie fabuły bajki do prowadzenia zabaw matematycznych ale

 również do nauki z niej płynącej dla dzieci

- odczytanie poprzez bajkę nauki jaką niesie dzieciom, np. dotyczącej potrzeby

 słuchania się rodziców

- poznawanie coraz większej ilości bajek, baśni i utrwalanie już znanych

- obchodzenie Święta 14 Lutego - Walentynek

                                                                                          STYCZEŃ  2019

                                                            ZADANIA WYCHOWAWCZO  - DYDAKTYCZNE

II TEMAT KOMPLEKSOWY: Babcia i dziadek.
21.01.2019r.- 25.01..2019r.

Cel ogólny: Zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego.
  Cele operacyjne:
Dziecko:
- przygotowuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka i uczestniczy w niej,
- prezentuje swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne na forum grupy,
- bawi się z babcią i dziadkiem,
- przygotowuje prezent dla dziadków,
-  opowiada o babci i o dziadku
- integruje się z innymi dziećmi podczas balu przedszkolnego,
-  liczy w zakresie 5,
- odpowiada na pytania nauczyciela,
-próbuje grać na instrumentach perkusyjnych do melodii piosenki,
- bierze udział w zabawach ruchowych,
- ćwiczy małą motorykę, 
-słucha bajki czytanej przez nauczyciela,
-buduje wieżę i inne budowle z klocków,
-układa puzzle,
 -słucha bajki czytanej przez nauczyciela,
-doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.

Temat:  Poznajemy "Teatr"

Czas realizacji:  14.01 - 18.01.2019

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Organizowanie zabaw parateatralnych oraz tworzenie warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci związanej z teatrem

2. Poznawanie sztuki teatralnej poprzez oglądanie przedstawienia teatralnego w teatrze w wykonaniu aktorów, poznawanie zasad     

    zachowania się w teatrze

3. Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z teatrem

4. Poznawanie różnych postaci z bajek, baśni i teatrzyków

5. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie przy przygotowywaniu " mini- teatrzyku"

II TEMAT: Zima i ptaki
07.01.2019r.- 11.01..2019r.

Cel ogólny: Poznawanie sposobów pomagania ptakom.
  Cele operacyjne:
Dziecko:
- próbuje rozpoznać wybrane ptaki zimujące w Polsce,
- dokarmia ptaki z pomocą osoby dorosłej,
-buduje karmnik z patyczków,
- rozumie potrzebę dokarmiania ptaków,
-  omawia wygląd wybranych ptaków,
- ogląda książeczki i albumy o ptakach,
- obserwuje przyrodę,
-śpiewa piosenkę,
-próbuje rytmicznie wystukać melodię piosenki za pomocą instrumentu muzycznego,
- rozpoznaje po dotyku i nazywa różne przedmioty,
-oddziela fasolę od orzechów,
 

wyświetl galerię w Cooliris

Temat:  Mijają, dni, miesiące, lata

Czas realizacji:  02.01 - 04.01.2019

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Wyrabianie zwyczaju żegnania Starego i witania Nowego Roku - poznawanie tradycji sylwestrowo - noworocznej

2. Dostrzeganie zjawiska upływu czasu, procesu dorastania i starzenia się

3. Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie dziecka i osoby dorosłej

4. Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie, powtarzanie się dni tygodnia, miesięcy, pór roku

03-07.2018r.

Temat tygodniowy: Nasza grupa

Założenia: (dziecko)

- przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,

- zna imiona dzieci z grupy,

- potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem,

- rozpoznaje swój znaczek, określa co przedstawia,

- zna pomieszczenia w przedszkolu,

- posługuje się widelcem i łyżką podczas posiłku,

- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonując czynności higieniczne

- zna i przestrzega zasady regulujące współżycie w grupie

10.09-14.09.2018r.

Temat tygodniowy: Jestem przedszkolakiem

Założenia: (dziecko)

- odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej,

- przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,

- bierze udział w zabawach ruchowych,

- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonując czynności higieniczne,

- w miarę swoich możliwości samodzielnie rozbiera się i ubiera,

- posługuje się widelcem i łyżką podczas posiłku,

- mówi o swoich potrzebach, komunikuje się z dziećmi i dorosłymi,

- potrafi wskazać i nazwać wybrane części ciała.

Temat: Nadeszła jesień

Czas realizacji: 24.09 - 28.09. 2018

Założenia wychowawczo - dydaktyczne

1.Rozpoznawanie i nazywanie cech charakterystycznych Jesieni

2.Poznawanie cech charakterystycznych jesieni w najbliższej okolicy przedszkola - ogrodzie przedszkolnym

3.Dowiadywanie się jakie skarby jesienne można znaleźć w lesie, w parku

4.Zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska zmiany koloru i opadanie liści

5.Świętowanie Dnia Chłopca w przedszkolu

                                                                          Znalezione obrazy dla zapytania obrazki o jesieni dla dzieci  

01.10.2018r.- 05.10..2018r.

 

Cel ogólny: Doskonalenie wiadomości o warzywach i owocach. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4.

  

   Cele operacyjne:

Dziecko:

- umie wymienić kilka nazw  owoców i warzyw,

- bierze udział w zabawach ruchowych,

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- segreguje owoce według kolorów,

- wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki,

- sprawnie reaguje na ustalone sygnały,

- porusza się zgodnie z rytmem słyszanej melodii,

- wie, że należy jeść warzywa i owoce aby być zdrowym,

- liczy w zakresie 4,

-  układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych osób),

- potrafi skomponować zdrową przekąskę,

 

Temat: Idzie jesień do zwierząt

Czas realizacji: 08.10 - 12.10. 2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Zapoznanie z przygotowaniami niektórych zwierząt: jeż, wiewiórka, niedźwiedź do zimy

2 .Dowiadywanie się  co robi jeż jesienią i zimą -przygotowania do snu i sen zimowy jeża

3. Poznawanie jesiennych zwyczajów wiewiórki - gromadzenie zapasów jedzenia na zimę

4. Poznawanie zwyczaju panującego w przedszkolu - zwyczaj pasowania na przedszkolaka i uczestniczenie w nim

5. Poznawanie zakładów użyteczności publicznej  na terenie miasta - wycieczka piesza do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na        Osiedlu Młodych

III TEMAT: Co z czego otrzymujemy.

15.10.2018-19.10.2018r.

Zamierzenia:

Dziecko:

- Wie, jak piecze się chleb.

- Słucha z uwagą czytanego tekstu.

- Uczestniczy w zabawach ruchowych.

- Tworzy sensowne pary obrazków.

- Liczy w zakresie 4.

- Rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt.

- Rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt.

- Wykonuje pracę plastyczną pod kierunkiem nauczyciela.

- Ilustruje ruchem piosenki- tradycyjne i ludowe.

- Wie, że istnieją różne rodzaje pieczywa; próbuje ich smaku.

Temat: Idzie jesień z deszczem

Czas realizacji: 22.10 - 26.10.2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Poznawanie zjawiska przyrodniczego "Szarugi jesiennej" 

2.Poznawanie roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin

3.Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych podczas zabaw muzyczno - ruchowych

4.Rozwijanie dużej i małej motoryki poprzez zabawy ruchowe i plastyczne

5.Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez różnorodne bodźce słuchowe

6.Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez zabawy badawcze z wodą

 


IV TEMAT: Moje prawa i obowiązki
29.10.2018 -02.11.2018r.


Założenia wychowawczo - dydaktyczne

Dziecko:
- podaje przykłady swoich praw i obowiązków,
- słucha z uwagą czytanego tekstu,
- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- reaguje ruchem na zmianę rytmu,
-śpiewa refren piosenki,
-wie, w jaki sposób może pomagać innym,
- segreguje przedmioty według wielkości,
- uczestniczy w zabawach sensorycznych,
- wypowiada się na temat praw dziecka.

III TEMAT: Moja droga do przedszkola

19.09.2018r.- 21.09.2018r.

Zamierzenia:

Dziecko:

- Wie jak zachowywać się na ulicy.

- Potrafi powiedzieć, przy jakim kolorze sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę

 ( 4-latek)

- Rozpoznaje i nazywa kolor zielony i czerwony  (3-latek).

- Stara się ułożyć rytm według podanego wzoru.

- Wymienia nazwy różnorodnych środków lokomocji

- Bierze udział w zabawach ruchowych.

- Wypowiada się na temat bezpiecznych zachowań.

- Śpiewa piosenkę ,,Na skrzyżowaniu”.

- Reaguje na sygnał podczas zabaw ruchowych.

- Rozumie dwojakie znaczenie słowa ,,zebra”.

- Wie co robi policjant.

- Przestrzega reguł podczas gry.

- Rozpoznaje wybrane znaki drogowe.

- Dokonuje klasyfikacji przedmiotu według określonego kryterium np.: według kolorów.

 

I Temat:  Mój dom, mój kraj to Polska

Czas realizacji:  05.11 - 09.11.2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1) Uświadamianie dzieciom potrzeby posiadania przez ludzi ale także zwierzęta swojego miejsca  na ziemi -  "domu" do życia, do         mieszkania

2) Rozbudzanie zainteresowania dziejami Polski związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości poprzez udział  grupy w   przygotowaniach  i uroczystości organizowanej przez nasze przedszkole dla dzieci z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

3) Umacnianie przywiązania do swojej rodziny, do swojej Ojczyzny

4) Uczenie się szacunku i opiekuńczości wobec zwierząt domowych ale także dzikich 

5) Rozwijanie intuicji geometrycznych, wyobraźni przestrzennej, spostrzegawczości wzrokowej poprzez zabawy manipulacyjno -     konstrukcyjne klockami w kształcie figur geometrycznych

II Temat:  Moja rodzina.

Czas realizacji:  13.11 - 16.11.2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne


- dostrzega znaczenie rodziny;
- zna piosenkę ,,Moja rodzina”;
- potrafi pokazać co robi tata, co robi mama;
- wie, ile to jest para;
- porusza się rytmicznie przy muzyce;
- opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom;
- gra akompaniament na kołatce;
- uczestniczy w zabawie;
- wie, jaka jest obecna pora roku;
-prawidłowo określa mieście na kartce i poza kartką,;
- rytmicznie stawia kropki;
- planuje ruch;
- czerpie radość i satysfakcję z wykonywanych zadań;
- dobiera obrazki do pary.
 

 

 

IV TEMAT: Jak wyglądał świat przed milionami lat

Czas reakizacji: 26.11.2018r.- 30.11..2018r.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury na obrazkach,

- wie, dlaczego zginęły dinozaury,

-zna refren piosenki ,,Kto widział dinozaura?”,

- dokonuje klasyfikacji według wielkości,

-stosuje pojęcia: mały, duży, większy, największy,

-liczy w zakresie 3,

-próbuje wystukać rytm zaprezentowany przez nauczyciela,

- tworzy improwizacje ruchowe do opowiadania i melodii,

- ilustruje ruchem treść krótkiego opowiadania,

- układa puzzle,

-wykonuje ćwiczenia manualne,

- uczestniczy na miarę swoich możliwości w zabawach ruchowych i muzyczno- ruchowych.

 

 

I Temat: Idzie zima ze śniegiem ?

Czas realizacji:  03.12 - 07.12. 2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1)Uświadamianie dzieciom następowania po sobie pór roku w tym wypadku zimy po jesieni czego wynikiem jest zimno na dworze

2) Przeżywanie czasu oczekiwania na Mikołaja oraz radości ze spotkania z nim w przedszkolu

3) Poznawanie zjawisk pogody charakterystycznych dla późnej jesieni i zimy

4) Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody, wyrabianie umiejętności zakładania     zimowej garderoby

5)Rozwijanie pamięci, mowy i umiejętności wokalnych

 

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: Idą święta.
Termin realizacji:10.12.2018r.- 15.12..2018r.
Cel ogólny:
 - Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Cele operacyjne:
Dziecko:

-wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- wymienia tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach,
-rozpoznaje przedmioty świąteczne,
-wykonuje kartkę świąteczną,
-próbuje rytmicznie dzielić wyraz na sylaby,
-ćwiczy czynności manualne,
– ćwiczy zwinność, zręczność oraz spostrzegawczość,
- ćwiczy orientacje przestrzenną ,,na, pod, nad, za, obok”,
-liczy do 4,
-dokonuje klasyfikacji względem koloru,
-rozpoznaje i nazywa kolory,
-próbuje pokazać ilość bombek na palcach,
-próbuje ułożyć kształt choinki z figur geometrycznych,
- recytuje fragment wiersza,
-śpiewa refren piosenki,
- porusza się w rytm muzyki,
-ilustruje ruchem piosenkę,
-naśladuje ruchy kolegi,
- wykonuje poprawnie ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne,
- berze udział w zabawie ruchowej.
 

III Temat:  Święta tuż, tuż

Czas realizacji:  17.12 - 21.12, 2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1) Poznawanie zwyczajów świątecznych - ubierania (ozdabiania) choinki, przygotowywania wigilijnej kolacji, dzielenia się opłatkiem podczas wigilii,  wyglądania pierwszej gwiazdki na niebie, oczekiwania na prezenty od Mikołaja w domu rodzinnym

2) Zachęcanie do pamiętania w czasie świątecznym także o zwierzętach domowych i dziko żyjących, które trzeba dokarmiać w czasie zimy

3) Poznawanie tradycji składania sobie świątecznych życzeń na różne sposoby: osobiście, wysyłając kartę świąteczną, dzwoniąc, wysyłając życzenia przez internet

4) Rozwijanie sprawności manualnej poprzez działalność plastyczną o tematyce świątecznej 

5) Czerpanie radości  z przygotowywania i występu jasełkowego dla najbliższych z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.