Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

WITAMY W GRUPIE BIEDRONKI

03-07.2018r.

Temat tygodniowy: Nasza grupa

Założenia: (dziecko)

- przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,

- zna imiona dzieci z grupy,

- potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem,

- rozpoznaje swój znaczek, określa co przedstawia,

- zna pomieszczenia w przedszkolu,

- posługuje się widelcem i łyżką podczas posiłku,

- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonując czynności higieniczne

- zna i przestrzega zasady regulujące współżycie w grupie

10.09-14.09.2018r.

Temat tygodniowy: Jestem przedszkolakiem

Założenia: (dziecko)

- odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej,

- przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,

- bierze udział w zabawach ruchowych,

- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonując czynności higieniczne,

- w miarę swoich możliwości samodzielnie rozbiera się i ubiera,

- posługuje się widelcem i łyżką podczas posiłku,

- mówi o swoich potrzebach, komunikuje się z dziećmi i dorosłymi,

- potrafi wskazać i nazwać wybrane części ciała.

III TEMAT: Moja droga do przedszkola

19.09.2018r.- 21.09.2018r.

Zamierzenia:

Dziecko:

- Wie jak zachowywać się na ulicy.

- Potrafi powiedzieć, przy jakim kolorze sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę

 ( 4-latek)

- Rozpoznaje i nazywa kolor zielony i czerwony  (3-latek).

- Stara się ułożyć rytm według podanego wzoru.

- Wymienia nazwy różnorodnych środków lokomocji

- Bierze udział w zabawach ruchowych.

- Wypowiada się na temat bezpiecznych zachowań.

- Śpiewa piosenkę ,,Na skrzyżowaniu”.

- Reaguje na sygnał podczas zabaw ruchowych.

- Rozumie dwojakie znaczenie słowa ,,zebra”.

- Wie co robi policjant.

- Przestrzega reguł podczas gry.

- Rozpoznaje wybrane znaki drogowe.

- Dokonuje klasyfikacji przedmiotu według określonego kryterium np.: według kolorów.

 

                                                                          Znalezione obrazy dla zapytania obrazki o jesieni dla dzieci  

Temat: Nadeszła jesień

Czas realizacji: 24.09 - 28.09. 2018

Założenia wychowawczo - dydaktyczne

1.Rozpoznawanie i nazywanie cech charakterystycznych Jesieni

2.Poznawanie cech charakterystycznych jesieni w najbliższej okolicy przedszkola - ogrodzie przedszkolnym

3.Dowiadywanie się jakie skarby jesienne można znaleźć w lesie, w parku

4.Zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska zmiany koloru i opadanie liści

5.Świętowanie Dnia Chłopca w przedszkolu

01.10.2018r.- 05.10..2018r.

 

Cel ogólny: Doskonalenie wiadomości o warzywach i owocach. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4.

  

   Cele operacyjne:

Dziecko:

- umie wymienić kilka nazw  owoców i warzyw,

- bierze udział w zabawach ruchowych,

- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- segreguje owoce według kolorów,

- wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki,

- sprawnie reaguje na ustalone sygnały,

- porusza się zgodnie z rytmem słyszanej melodii,

- wie, że należy jeść warzywa i owoce aby być zdrowym,

- liczy w zakresie 4,

-  układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych osób),

- potrafi skomponować zdrową przekąskę,

 

Temat: Idzie jesień do zwierząt

Czas realizacji: 08.10 - 12.10. 2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Zapoznanie z przygotowaniami niektórych zwierząt: jeż, wiewiórka, niedźwiedź do zimy

2 .Dowiadywanie się  co robi jeż jesienią i zimą -przygotowania do snu i sen zimowy jeża

3. Poznawanie jesiennych zwyczajów wiewiórki - gromadzenie zapasów jedzenia na zimę

4. Poznawanie zwyczaju panującego w przedszkolu - zwyczaj pasowania na przedszkolaka i uczestniczenie w nim

5. Poznawanie zakładów użyteczności publicznej  na terenie miasta - wycieczka piesza do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na        Osiedlu Młodych

III TEMAT: Co z czego otrzymujemy.

15.10.2018-19.10.2018r.

Zamierzenia:

Dziecko:

- Wie, jak piecze się chleb.

- Słucha z uwagą czytanego tekstu.

- Uczestniczy w zabawach ruchowych.

- Tworzy sensowne pary obrazków.

- Liczy w zakresie 4.

- Rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt.

- Rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt.

- Wykonuje pracę plastyczną pod kierunkiem nauczyciela.

- Ilustruje ruchem piosenki- tradycyjne i ludowe.

- Wie, że istnieją różne rodzaje pieczywa; próbuje ich smaku.

Temat: Idzie jesień z deszczem

Czas realizacji: 22.10 - 26.10.2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1. Poznawanie zjawiska przyrodniczego "Szarugi jesiennej" 

2.Poznawanie roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin

3.Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych podczas zabaw muzyczno - ruchowych

4.Rozwijanie dużej i małej motoryki poprzez zabawy ruchowe i plastyczne

5.Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez różnorodne bodźce słuchowe

6.Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez zabawy badawcze z wodą

 


IV TEMAT: Moje prawa i obowiązki
29.10.2018 -02.11.2018r.


Założenia wychowawczo - dydaktyczne

Dziecko:
- podaje przykłady swoich praw i obowiązków,
- słucha z uwagą czytanego tekstu,
- odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

- reaguje ruchem na zmianę rytmu,
-śpiewa refren piosenki,
-wie, w jaki sposób może pomagać innym,
- segreguje przedmioty według wielkości,
- uczestniczy w zabawach sensorycznych,
- wypowiada się na temat praw dziecka.

I Temat:  Mój dom, mój kraj to Polska

Czas realizacji:  05.11 - 09.11.2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1) Uświadamianie dzieciom potrzeby posiadania przez ludzi ale także zwierzęta swojego miejsca  na ziemi -  "domu" do życia, do         mieszkania

2) Rozbudzanie zainteresowania dziejami Polski związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości poprzez udział  grupy w   przygotowaniach  i uroczystości organizowanej przez nasze przedszkole dla dzieci z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

3) Umacnianie przywiązania do swojej rodziny, do swojej Ojczyzny

4) Uczenie się szacunku i opiekuńczości wobec zwierząt domowych ale także dzikich 

5) Rozwijanie intuicji geometrycznych, wyobraźni przestrzennej, spostrzegawczości wzrokowej poprzez zabawy manipulacyjno -     konstrukcyjne klockami w kształcie figur geometrycznych

II Temat:  Moja rodzina.

Czas realizacji:  13.11 - 16.11.2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne


- dostrzega znaczenie rodziny;
- zna piosenkę ,,Moja rodzina”;
- potrafi pokazać co robi tata, co robi mama;
- wie, ile to jest para;
- porusza się rytmicznie przy muzyce;
- opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom;
- gra akompaniament na kołatce;
- uczestniczy w zabawie;
- wie, jaka jest obecna pora roku;
-prawidłowo określa mieście na kartce i poza kartką,;
- rytmicznie stawia kropki;
- planuje ruch;
- czerpie radość i satysfakcję z wykonywanych zadań;
- dobiera obrazki do pary.
 

 

 

IV TEMAT: Jak wyglądał świat przed milionami lat

Czas reakizacji: 26.11.2018r.- 30.11..2018r.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury na obrazkach,

- wie, dlaczego zginęły dinozaury,

-zna refren piosenki ,,Kto widział dinozaura?”,

- dokonuje klasyfikacji według wielkości,

-stosuje pojęcia: mały, duży, większy, największy,

-liczy w zakresie 3,

-próbuje wystukać rytm zaprezentowany przez nauczyciela,

- tworzy improwizacje ruchowe do opowiadania i melodii,

- ilustruje ruchem treść krótkiego opowiadania,

- układa puzzle,

-wykonuje ćwiczenia manualne,

- uczestniczy na miarę swoich możliwości w zabawach ruchowych i muzyczno- ruchowych.

 

 

I Temat: Idzie zima ze śniegiem ?

Czas realizacji:  03.12 - 07.12. 2018

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

1)Uświadamianie dzieciom następowania po sobie pór roku w tym wypadku zimy po jesieni czego wynikiem jest zimno na dworze

2) Przeżywanie czasu oczekiwania na Mikołaja oraz radości ze spotkania z nim w przedszkolu

3) Poznawanie zjawisk pogody charakterystycznych dla późnej jesieni i zimy

4) Uświadamianie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody, wyrabianie umiejętności zakładania     zimowej garderoby

5)Rozwijanie pamięci, mowy i umiejętności wokalnych

 

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: Idą święta.
Termin realizacji:10.12.2018r.- 15.12..2018r.
Cel ogólny:
 - Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Cele operacyjne:
Dziecko:

-wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- wymienia tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach,
-rozpoznaje przedmioty świąteczne,
-wykonuje kartkę świąteczną,
-próbuje rytmicznie dzielić wyraz na sylaby,
-ćwiczy czynności manualne,
– ćwiczy zwinność, zręczność oraz spostrzegawczość,
- ćwiczy orientacje przestrzenną ,,na, pod, nad, za, obok”,
-liczy do 4,
-dokonuje klasyfikacji względem koloru,
-rozpoznaje i nazywa kolory,
-próbuje pokazać ilość bombek na palcach,
-próbuje ułożyć kształt choinki z figur geometrycznych,
- recytuje fragment wiersza,
-śpiewa refren piosenki,
- porusza się w rytm muzyki,
-ilustruje ruchem piosenkę,
-naśladuje ruchy kolegi,
- wykonuje poprawnie ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne,
- berze udział w zabawie ruchowej.
 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.