Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 Witamy serdecznie na stronie  grupy "Motylki"Znalezione obrazy dla zapytania moja grupa motylki gif

TEMAT: Już za chwilę wakacje.

Realizowane w dniach 24.06. – 28.06.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

Podobny obraz

                                                                                          Znalezione obrazy dla zapytania wakacje

TEMAT: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Realizowane w dniach 10.06. –19.06.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

• Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

• Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Podobny obraz

Temat: „Łąka i jej mieszkańcy”.

Czas realizacji: 03.06.- 07.06.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwienie na naturalne piękno wiosennego krajobrazu łąki;

Rozwijanie orientacji przestrzennej;

Rozwijanie umiejętności wokalnych;

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy i opowiadań;

Zapoznanie z wybranymi gatunkami owadów;

Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania;

Tworzenie prac plastycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej.

Znalezione obrazy dla zapytania ÅÄka i owady

 

Temat: „Mama, tata i ja”.

Czas realizacji: 27.05.-31.05.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań.

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć.

Kształtowanie językowych, bogacenie słownictwa.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

Integracja z dziećmi z innej grupy poprzez udział w zajęciach integracyjnych „Dzień Czekolady”.

Znalezione obrazy dla zapytania moja rodzina

 

Temat: „Zwierzęta na wiejskim podwórku”.

Czas realizacji: 20.05.2019 – 25.05.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek;

- rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka;

- kształtowanie  umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów;

- zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik;

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich;

- rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych;

- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych;

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary;

-DhMOMAAAAASUVORK5CYII=

Dzieci z grupy MOTYLKI POPRZEZ REALIZACJE AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA OTRZYMAŁY CERTYFIKATY :) BRAWO!!!

 

 

Temat: „Przygody tęczy”.

Czas realizacji: 13.05.2019 – 17.05.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Uwrażliwienie na naturalne piękno wiosny i wiosennego krajobrazu.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań.

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć.

Kształtowanie językowych, bogacenie słownictwa.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem elementów systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

Znalezione obrazy dla zapytania tÄcza na ÅÄce

Temat: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki pakuję!

Czas realizacji: 23.04.2019r – 02.05.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie

Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony

Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć

Kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa dzieci

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną

Rozwijanie koncentracji uwagi

Podobny obrazPodobny obraz

TEMAT: „Mój przyjaciel”.

Czas realizacji: 01.04.2019r – 05.04.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie prawidłowych postaw społeczno – moralnych i właściwych stosunków interpersonalnych

Kształtowanie poczucia empatii, serdeczności i otwarcia na problemy niepełnosprawnych

Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
Rozwijanie emocjonalności i empatii
Rozpoznawanie postaw moralnych pozytywnych i negatywnych
Przejawianie oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa wobec innych dzieci

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć,

Kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa dzieci

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną

Rozwijanie koncentracji uwagi

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupach

Rozwijanie i promowanie czytelnictwa u dzieci

Uświadomienie roli czytania w życiu dziecka

„Razem dla autyzmu” - dołączenie do akcji ogólnopolskiej.

                                                       Znalezione obrazy dla zapytania 2 kwiecieÅ

Podobny obraz

 

 

TEMAT: „Wiosenne porządki”.

Czas realizacji: 25.03.2019r – 29.03.2019r.

Podobny obraz

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu;

zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu;

wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu;

poznawanie nazw urządzeń wykorzystywanych do sprzątania;

utrwalanie określeń dotyczących stosunków przestrzennych;

ćwiczenie umiejętności klasyfikowania;

rozwijanie percepcji wzrokowej;

rozwijanie zainteresowań przyrodą;

wzbogacanie wiadomości na temat hodowania roślin;

kształtowanie logicznego myślenia;

uświadamianie, że należy dostosowywać strój do warunków atmosferycznych;

doskonalenie umiejętności stosowania określeń wysoko – nisko, wyższy – niższy;

kształcenie poczucia rytmu;

rozwijanie reakcji na sygnał dźwiękowy;

rozpoznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez przedmioty codziennego użytku;

 odróżnianie dźwięków dwóch instrumentów;

Podobny obraz

 

TEMAT: „ Wiosenne przebudzenie”.

Czas realizacji: 18.03.2019r – 22.03.2019r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną

Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia i wiosny

Rozwijanie u dzieci wrażliwości muzycznej poprzez śpiew, taniec, gest z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentów w oparciu o tradycję topienia marzanny jako symbolu odejścia zimy

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć,

Kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa dzieci

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną

Rozwijanie koncentracji uwagi

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem elementów systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupach

Rozwijanie sprawności manualnej, kreatywności Dzień Bez Zabawek - „Dzień zabaw butelkami”

Rozwijanie i promowanie czytelnictwa u dzieci

Uświadomienie roli czytania w życiu dziecka

                                                 Podobny obraz

Podobny obraz

 

 

Temat: W marcu jak w garncu.Znalezione obrazy dla zapytania w marcu jak w garncu gif

11- 15.03.2019

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia;

- posługiwanie  się nazwami zjawisk atmosferycznych; deszcz, wiatr, słońce, śnieg;

- poznanie i rozumienie przysłowia

„W marcu jak w garncu”;

- rozumnie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia;

- posługiwanie się pojęciami ciepłe, zimne;

- nabywanie umiejętności formułowania poleceń - zabawa

Podobny obraz

TEMAT: „Podróż do Eko -krainy”.

Czas realizacji: 04.03.2019r – 08.03.2019r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Realizacja XXV akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „PODRÓŻ DO EKO -KRAINY”.

 • Kształtowanie postawy ekologicznej

 • Wyrabianie właściwego stusunku do ochrony środowiska

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat segregowania śmieci

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowej żywności, ekologicznej żywności

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat aktywności fizyczne również u osób niepełnosprawnych

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem elementów systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

 • Rozwijanie i promowanie czytelnictwa u dzieci

 • Uświadomienie roli czytania w życiu dzieckaAkcja_XXV_Podr_do_Eko-krainy.jpgZnalezione obrazy dla zapytania maÅy miÅ mac

Podobny obraz

,,Nie jesteśmy sami w kosmosie”

25.02-01.03.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach;

rozwijanie koncentracji uwagi;

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki;

rozwijanie sprawności manualnej, kreatywności;

kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupach;

utrwalenie pojęć mały – duży.

Znalezione obrazy dla zapytania kosmonauta gif

TEMAT: ,,Poznajemy świat Internetu – necio .pl”.

Realizowane w dniach 18.02-22.02.2019r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z techniką komputerową i światem Internetu.

 • Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet.

 • Doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku działań twórczych.

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli.

 • Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i polecenia nauczyciela.

 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt – kotów.

 • Rozwijanie empatii – uwrażliwienie na potrzeby innych.   Podobny obraz

 

Znalezione obrazy dla zapytania basnie, bajki, bajeczki gif

 Baśnie, bajki, bajeczki”.

 11.02-15.02.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– rysuje wzory po śladzie

– słucha utworów muzycznych

– używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki

– rysuje wybranego bohatera baśni

– poznaje baśń Czerwony Kapturek

– oddziela drobne elementy od większych

– wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiego

– kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy

Znalezione obrazy dla zapytania basnie, bajki, bajeczki gif

TEMAT: „Kocham babcię, kocham dziadka”.

Realizowane w dniach 21.01-24.01.2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

• Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

• Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

•Uczestnictwo w przygotowanych konkurencjach i zabawach muzycznych.

• Odkrywanie, w jaki sposób zmysł dotyku pomaga poznać otaczający świat.

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek

TEMAT: „Zima, zima, zima biała”.

Czas realizacji: 07.01.2019r – 11. 01. 2019r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów,

• Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Znalezione obrazy dla zapytania zima zdjÄcia

Podobny obraz

Temat kompleksowy: Mijają dni, miesiące, lata.

Czas realizacji: 02.01.2019r. – 04.01.2019r.

Podobny obrazPodobny obrazPodobny obraz

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, zgłaszanie swoich pytań i potrzeb;

wypowiadanie się na określony temat; słuchanie wypowiedzi innych, oczekiwanie na swoją kolej;

dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej;

rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej;

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok 2019 gif

Podobny obraz

Temat: „Coraz bliżej święta”.

Czas realizacji: 17.12.2018r – 21.12.2018r.

Podobny obraz

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wprowadzenie świątecznego nastroju;

przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia;

 wykonywanie ozdób świątecznych i choinkowych;

rozwijanie mowy, poznawanie tradycji i zwyczajow związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

zapoznanie z zawodem pielęgniarki

rozwijanie umiejętności wokalnych;

Rozwijanie umiejętności liczenia;

rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

Znalezione obrazy dla zapytania MIKOLAJgif

TEMAT: „W całym domu pachnię lasem to już święta są za pasem”.

Czas realizacji: 10.12.2018r – 14.12.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wprowadzenie świątecznego nastroju.

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.

• Estetyczne wykonywanie ozdób świątecznych i choinkowych.

• Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.

• Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych przygotowanych przez ich dzieci.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

Znalezione obrazy dla zapytania mikoÅajki gif

 

Temat kompleksowy : „Mój dom"

Czas realizacji: 03.12-07.12.2018 

Utrwalanie kształtu figur geometrycznych;

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i ich domów;

Poznawanie pomieszczeń i sprzętów znajdujących się w domu.

Budowanie przynależności porodziny, m.in. poprzez rozmowę na temat domu rodzinnego;

Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów,  przeżywanie czasu oczekiwania na Mikołaja oraz radości ze spotkania z nim w przedszkolu;

Rozwijanie aktywności muzycznej;

Znalezione obrazy dla zapytania mój dom gifgrafika,miniatura,90937,-.pnggrafika,miniatura,90938,-.png

 

TEMAT: „Podróż do krainy pełnej zdrowia”.

Czas realizacji: 26.11.2018r- 30.11.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Realizacja XXIV akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „PODRÓŻ DO KRAINY PEŁNEJ ZDROWIA”.

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat aktywności fizycznej

 • Zachęcenie dzieci do aktywnego tryb życia

 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych

 • Poznanie ciekawego zawodu – bibliotekarza

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • Poznanie tradycji ludowych – wróżby andrzejkowe

 

 

 

 

Podobny obraz

Temat kompleksowy : „Idzie jesień … z deszczem"

Czas realizacji: 19.11-23.11.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

poznanie roli wody w życiu człowieka

utrwalenie pojęci: mały duży 

utrwalenie znajomości kolorów

rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych podczas zabaw muzyczno - ruchowych

rozwijanie dużej i małej motoryki poprzez zabawy ruchowe i plastyczne

rozwijanie percepcji słuchowej poprzez różnorodne bodźce słuchowe

grafika,91580,-.jpg

TEMAT: „W krainie wiatru”.

Czas realizacji: 13.11.2018r- 16.11.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

• Poznawanie właściwości wiatru na podstawie obserwacji.

• Poznawanie pozytywnych i negatywnych oddziaływań wiatru.

• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki.

• Rozwiązywanie zagadek słuchowych i obrazkowych.

• Bogacenie czynnego słownika dzieci.

• Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

Zobacz obraz źródłowy

Podobny obraz

TEMAT: „Moja ojczyzna”.

 

Czas realizacji: 05.11.2018r - 09.11.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem

Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

Poznanie opowieści o warszawskiej Syrence

Rozwijanie sprawności manualnych

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Podobny obraz

 

TEMAT: „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy”.

 

Czas realizacji: 29.10.2018r-02.11.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

• Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

• Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 Podobny obraz

Podobny obraz

Temat: Idzie Jesień do zwierząt. 

Termin: 22.10. - 26.10.2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 zapoznanie z przygotowaniami niektórych zwierząt: jeż, wiewiórka, niedźwiedź do zimy

dowiadywanie się  co robi jeż jesienią i zimą -przygotowania do snu i sen zimowy jeża

poznawanie jesiennych zwyczajów wiewiórki - gromadzenie zapasów jedzenia na zimę

rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalenie pojęcia: tyle samo

utrwalenie zasad właściwego zachowania w lesie

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzÄta jesieniÄ gif

TEMAT: Jesień w sadzie.

Czas realizacji: 15.10.2018r – 19.10.2018r

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.

• Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.

• Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku.

• Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

• Rozwijanie motoryki małej. 

 

 

 

Podobny obrazPodobny obrazPodobny obrazPodobny obraz

Temat: Bawimy się kolorowymi listkami.    

Czas realizacji: 8.10 - 12.10.2018

Znalezione obrazy dla zapytania liÅcie gif

- rozwijanie umiejętności segregowania liści oraz ich przeliczania

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 

- rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

- rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej.

Podobny obrazPodobny obrazPodobny obrazPodobny obrazPodobny obrazPodobny obraz

TEMAT: „Jesień w parku i w lesie”.

Czas realizacji: 01.10.2018r-05.10.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.

• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

Znalezione obrazy dla zapytania jesieÅ w parku rysunek

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczeÃstwo na drodze dla dzieci

Temat: Moja droga do przedszkola.

Czas realizacji: 24.09. - 28.09.2018

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze;

- wdrażanie do bezpiecznych zachowań;

- kształtowanie znaczenia znaków drogowych w ruchu;

- poznawanie bezpiecznych sposobów przejścia przez jezdnię;

- poznanie pracy policjanta;

- integracja grupy;

- rozwijanie wyobraźni twórczej z gazetami.

Podobny obraz

TEMAT: „Dbamy o czystość i zdrowie i Świętujemy Dzień Przedszkolaka”.

Czas realizacji: 17.09-21.09.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

• Wdrażanie do samodzielności.

• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

• Rozwijanie mowy (dziecko odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące obrazka, wypowiada się na temat higieny).

• Rozwija sprawności manualne (maluje farbami).

Znalezione obrazy dla zapytania dbam o zdrowie

 

2Q==

 

Temat: Moja grupa.

Termin realizacji: 10.09 - 14.09.2018

-rozpoznawanie i nazywanie części garderoby

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy

- kształtowanie bezpiecznych zachowań w sali i ogrodzie przedszkolnym

- wdrażanie do zgodnego współdziałania z kolegami z grupy

- budowanie pozytywnych relacji w grupie

Znalezione obrazy dla zapytania moja grupa gif

 

 

Temat: „Pierwszy raz w przedszkolu”.

Termin realizacji: 03.09.2018r – 07.09.2018r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.