Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  14/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Nowym Dworze Mazowieckim

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych
w nowodworskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5 w 2018 r.

 

 1. Na dyżur wakacyjny w nowodworskich przedszkolach lub w szkole SP-1 i SP-5 przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych przy SP-1 i SP-5 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Termin składania „Kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy SP-1 i SP-5  trwa od 15 maja do 30 maja 2018 r.
 3. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. „Kartę zgłoszenia dziecka …” do dyżurującego przedszkola, oddziału przedszkolnego  rodzice pobierają w macierzystej placówce - „karta” powinna być ostemplowana.
 5. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do placówki rodzice składają w wybranym przedszkolu oddziale przedszkolnym dyżurującej w nieprzekraczalnym terminie
  do
  30.05.2018r.
 6. Liczba miejsc dla dzieci zgłaszanych na dyżur w poszczególnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych jest ograniczona.
 7. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc w danej placówce,
  w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z macierzystego przedszkola, oddziału przedszkolnego. Pozostałe dzieci będą kierowane do innego dyżurującego przedszkola.
 8. Wraz ze składaną „kartą” w dyżurującym przedszkolu, oddziale przedszkolnym rodzice wnoszą opłatę za usługi świadczone ponad podstawę programową
  – nie dotyczy dzieci urodzonych w 2011 roku.
 9. Opłatę za wyżywienie rodzice uiszczają w pierwszych dwóch dniach pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole - nie dotyczy dzieci urodzonych
  w 2011 roku.
 10. Wraz ze składaną „kartą” w dyżurującym przedszkolu, oddziale przedszkolnym rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie – dotyczy dzieci urodzonych w 2011 roku.
 11. Opłatę za wyżywienie rodzice uiszczają w pierwszych dwóch dniach pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole.
 12. Formularz zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola, oddziału przedszkolnego stanowi załącznik do niniejszych zasad.

 

 

 

 

Ilość dni

Kwota do zapłaty
(Ilość dni x ilość godzin ponad podstawę programową)

3 godziny

4 godziny

5 godziny

6 godziny

23

69 zł

92 zł

115 zł

138 zł

22

66 zł

88 zł

110 zł

132 zł

21

63 zł

84 zł

105 zł

126 zł

20

60 zł

80 zł

100 zł

120 zł

19

57 zł

76 zł

95 zł

114 zł

18

54 zł

72 zł

90 zł

108 zł

17

51 zł

68 zł

85 zł

102 zł

16

48 zł

64 zł

80 zł

96 zł

15

45 zł

60 zł

75 zł

90 zł

14

42 zł

56 zł

70 zł

84 zł

13

39 zł

52 zł

65 zł

78 zł

12

36 zł

48 zł

60 zł

72 zł

11

33 zł

44 zł

55 zł

66 zł

10

30 zł

40 zł

50 zł

60 zł

9

27 zł

36 zł

45 zł

54 zł

8

24 zł

32 zł

40 zł

48 zł

7

21 zł

28

35 zł

42 zł

6

18 zł

24 zł

30 zł

36 zł

5

15 zł

20 zł

25 zł

30 zł

4

12 zł

16 zł

20 zł

24 zł

3

9 zł

12 zł

15 zł

18 zł

2

6 zł

8 zł

10 zł

12 zł

1

3 zł

4 zł

5 zł

6 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE
DYŻURU WAKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO
W NOWODWORSKICH PRZEDSZKOLACH

 

Publiczne Przedszkole nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

2 - 31 lipca 2018 r.

Publiczne Przedszkole nr 2
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Kopernika 89

1 - 31 sierpnia 2018 r.

Publiczne Przedszkole nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26 ­

1 -  31 sierpnia 2018 r.

Publiczne Przedszkole nr 4
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109

2 - 31 lipca 2018 r.

Publiczne Przedszkole nr 5
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1

2 - 31 lipca 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A

2 - 31 lipca 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Juliusza Słowackiego 2

1 -  31 sierpnia 2018 r.

 

,,Karty zgłoszenia …” dla wychowanków
Publicznego Przedszkola nr 5 można pobierać
w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
od dnia 15 maja 2018 r.

Wypełnioną kartę należy złożyć w dyżurującym przedszkolu
w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.