Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Menu dodatkowe

Nawigacja

Treść strony

 • -

K O M U N I K A T   nr 2  

                                              

 

 

 XVII   OTWARTE   MISTRZOSTWA

NOWEGO DWORU  MAZOWIECKIEGO

W TABLICZCE MNOŻENIA

 

                                                              Nowy Dwór Mazowiecki, 10 stycznia 2018 r.

 

REGULAMIN:                                                         

 1. CELE:

Popularyzacja zabawowej formy nauczania - uczenia się tabliczki mnożenia

z wykorzystaniem kart matematycznych „Tabliczka mnożenia”.

Propagowanie zasad zdrowej rywalizacji, współdziałania w zespole, dążenia

do postawionego sobie celu na miarę możliwości.

 

 1. ORGANIZATOR: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego

 

 1. TERMIN:

10 marca 2018 r. (sobota)

 

 1. MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

     Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy klas III i IV. Zawody zostaną rozegrane

z podziałem na 4 kategorie: D-III (dziewczęta klas III), C-III (chłopcy klas III),    D-IV (dziewczęta klas IV), C-IV (chłopcy klas IV).

W zawodach może brać udział dowolna liczba zawodników ze szkoły. Tworzą oni drużyny klas III (2 dziewczynki i 2 chłopców) oraz drużyny klas IV (2 dziewczynki i 2 chłopców). Takich drużyn szkoła może wystawić więcej niż 2.

Dopuszcza się start indywidualny zawodnika po konsultacji z Organizatorem.

Reprezentacja szkoły liczy 8 osób, po 2 z każdej kategorii wiekowej. Będą ją stanowiły: najlepsza drużyna klas III i najlepsza drużyna klas IV z danej szkoły.

Decyzję podejmują opiekunowie i przed zawodami podają imienne listy drużyn. W związku ze zmianami klasyfikacja zespołowa zostanie rozszerzona i będzie obejmowała klasyfikację drużyn oraz klasyfikację reprezentacji.

Warunkiem startu jest pisemne zgłoszenie reprezentacji szkoły (z podaniem liczby uczestników w każdej kategorii) do dnia 16 lutego 2018 roku oraz wpłacenie wpisowego w wysokości  20  zł (dwudziestu złotych) od szkoły na konto. Organizator zastrzega, że w przypadku wpłacenia wpisowego i nie uczestniczenia zgłoszonej reprezentacji szkoły zwrot wpisowego nie przysługuje.

Zgłaszający udział w Mistrzostwach powinien pokryć koszty przejazdu zawodników ze swojej drużyny.

Numer konta, na które należy wpłacać wpisowe:

BS NDM / Osiedle Młodych

Nr R – KU 50801100080011 0160 8570 0002

z dopiskiem Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia

Listy imienne reprezentacji należy przesłać do dnia 2 marca 2018 r.

telefon / faks Szkoły Podstawowej nr 7 – 22 775 – 50 – 00

 

6. KONKURENCJE: oznaczona X gra odbędzie się w czasie Mistrzostw.                        

 

     Konkurencje  (nazwa gry)        

D-III

C-III

D-IV

C-IV

Olimpijczycy *  ( indywidualnie, na czas )

X

X

X

X

Krzyżak *          ( indywidualnie, na czas )

X

X

X

X

Szeryf  *   ( przy stolikach 4-osobowych )

X

X

X

X

Prymus * ( przy stolikach 3-osobowych )

X

X

X

X

 

* Zasady gier są dostępne u Organizatora, jako dokument wewnętrzny. Mogą zostać udostępnione  na prośbę opiekuna reprezentacji.

 

7. PROGRAM:

 

-od godz. 8.00 - Przyjazd reprezentacji szkół - weryfikacja.

-godz. 8.30 – Uroczyste otwarcie zawodów.

-godz. 9.00-11.00 - Rozegranie gier.

-godz. 11.15-11.30 – Przerwa na posiłek.

-godz.11.30-12.15- Gry i zabawy matematyczno - logiczne, gry poza konkursem. 

-godz. 12.30 – Ogłoszenie wyników. Dekoracja. Zakończenie imprezy.

 

Podany rozkład dnia zawodów może ulec zmianie

w zależności od ilości startujących zawodników!

 

 1. ZASADY PUNKTACJI:
  1. INDYWIDUALNIE:

NAZWA GRY

(uwagi o sposobie rozegrania gry)

PUNKTY

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

MIEJSCA

Olimpijczycy**,

Krzyżak**

(indywidualnie na czas)

1

2

3

4

5

6-

7

8 - 9

10-11

12

13 -

i dalsze

*

Szeryf (gra przy stolikach

4-osobowych)

 

 

 

 

 

1

 

2

3

4

*

Prymus(gra przy stolikach

3-osobowych)

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

*

* 0 punktów uzyskają zawodnicy, którzy nie ukończą konkurencji.

**W grach  Olimpijczycy i Krzyżak czas wykonania próby nie może przekroczyć 5 minut.    Gdy od momentu startu minie 5 minut, a jeden lub więcej zawodników będą dalej kontynuowali grę, wówczas sędzia ogłosi zakończenie serii.

     Gry poza konkursem np. „Królowa skakanki”, „Piłkarz matematyk”- nie są brane 

     pod uwagę w klasyfikacji indywidualnej.                                                                      

  1. ZESPOŁOWO:

Punktacja za miejsca indywidualne (do klasyfikacji łącznej)

PUNKTY

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MIEJSCA

Punktacja za miejsca

1

2

3

4

5

6-7

8- 9

10-11

12-

13-

i dalsze

 

Do punktacji zespołowej liczy się suma punktów uzyskanych

przez 5 najlepszych zawodników danej drużyny indywidualnie

bez względu na kategorie.

 

 1. FINANSOWANIE:
  1. Koszty organizacyjne ponosi Organizator.
  2. Zgłaszający oprócz 20 zł wpisowego pokrywa koszty przejazdu                                              zawodników swojej drużyny.

 

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Uczestnicy zobowiązani są do startu w obuwiu sportowym.
  2. Po 16.02.2018 roku zgłoszenia do zawodów nie będą przyjmowane.
  3. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

11. WZÓR ZGŁOSZENIA:  

   

 

Pieczątka szkoły

ZGŁOSZENIE DO XVII OTWARTYCH

MISTRZOSTW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

W TABLICZCE MNOŻENIA

NOWY DWÓR MAZOWIECKI .............. 2018 r.

KATEGORIA

D-III

C-III

D-IV

C-IV

Opiekun

Razem

Liczba uczestników

Należy wpisać ilość.

 

 

 

 

 

 

Załączamy ksero dowodu wpłaty 20 zł (wpisowe).     

                                                                                                 

 

                     Podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 Informacje na temat

XVII Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia

są dostępne na stronie internetowej

 

 zs1.nowydwormaz.pl / SP7/ w zakładce Tabliczka Mnożenia

 

 

                                           Organizatorzy

 

 

 

wsteczwstecz

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 ul. Młodzieżowa 1 - 22 775 50 00
SP7 ul. Młodzieżowa 3- 22 775 32 10

Deklaracja Dostępności

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:00
  piątek 7:00-15:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.