Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie Żabki

Znalezione obrazy dla zapytania witamy w grupie żabki

Znalezione obrazy dla zapytania bezpiecznych wakacji

18.06.-22.06.2018r. 

Letnie wędrówki- wakacyjne plany. 

1. Dostrzeganie różnic krajobrazu Polski oraz ich cech charakterystycznych.

2. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych między ryzykownym, niebezpiecznym zachowaniem a jego konsekwencjami, uświadamianie sobie, że kończy się etap w życiu dziecka- pobyt dziecka w przedszkolu.

3. Docenianie wartości, jakie niesie za sobą odpoczynek nad zbiornikami wodnymi, ale również dostrzeganie zagrożeń czyhających ze strony wody.

4. Poznanie sposobów przygotowania się do wyjazdu w góry, poznanie zasad zachowywania się w górach.

5. Poznawanie różnych możliwości wakacyjnych wyjazdów, w tym wyjazdy do innych krajów np. egzotycznych. 

Znalezione obrazy dla zapytania wakacyjne obrazki dla dzieci

11.06.-15.06.2017r.

Wakacje tuż tuż.

1. Poznanie właściwości niektórych przedmiotów po zanurzeniu w wodzie.

2. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

3. Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.

4. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży.

5. Doskonalenie umiejętności manualnych.

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje obrazki dla dzieci

4.06.-8.06.2018r. 

Uczciwość na co dzień. 

1. Kształtowanie postaw społecznych opartych na  uniwersalnych wartościach, takich jak: uczciwość, prawdomówność.

2. Dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych docenianie wartości przyjaźni opartej na tolerancji, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

3. Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

4. Dokonywanie oceny bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań. 

Znalezione obrazy dla zapytania uczciwoÅÄ obrazki dla dzieci

28.05.-30.05.2018r.

Świętujmy razem Dzień Dziecka!

1. Poznanie podstawowych praw dziecka oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

2. Poznanie wiadomości na temat życia ludzi w innym kraju, warunków życia i zwyczajów.

3. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka. 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieÅ dziecka obrazki dla dzieci

21.05.-25.05.2018r. 

W domu jest najlepiej.

1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z najbliższą rodziną: mamą, tatą, rodzeństwem.

2. Przygotowania do przedszkolnego festynu z okazji Święta Rodziny w naszym przedszkolu.

3. Zachęcanie do przygotowania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil dla członków rodziny z okazji obchodzonego w naszym przedszkolu Dnia Rodziny.

4. Rozbudzanie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślanie jej społecznego znaczenia.

5. Poznawanie zasad bezpiecznego obsługiwania się domowym sprzętem elektrycznym, dzięki któremu praca w domu staje się łatwiejsza. 

6. Wdrażanie do pamiętania o świętach najbliższych- święto Dnia Matki. 

Podobny obraz

14.05.-18.05.2018r.

Muzyka, która łączy.

1. Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.

2. Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych i tanecznych.

3. Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji- plastycznej, ruchowej, słownej.

4. Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu. 

5. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości na temat Fryderyka Chopina i jego twórczości. 

Znalezione obrazy dla zapytania muzyka obrazki dla dzieci

7.05.-11.05.2018r. 

Łąka pełna życia.

1. Wzbogacanie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.

2. Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia. 

3. Poznanie zwierząt i roślin łąkowych objętych ochroną gatunkową.

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych. 

Znalezione obrazy dla zapytania ÅÄka obrazki dla dzieci

23.04.-27.04.2018r.

Ekologiczny świat. 

1. Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych.

2. Uświadomienie dzieciom konieczności segregowania odpadów d odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.

3. Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- poznanie miejsca, jakim jest skansen.

4. Zwiedzanie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

5. Kształtowanie aktywnej postawy w trosce o ekologiczny świat i czystość najbliższego środowiska.

6. Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania.  

Znalezione obrazy dla zapytania ÅwiÄto ziemi 2018 obrazki dla dzieci

16.04.-20.04.2018r.

Wszystko wokół nas się zmienia- poznajemy urządzenia. 

1. Zapoznanie z rodzajami środków masowego przekazu.

2. Doskonalenie umiejętności łączenia przedmiotów w pary.

3. Zapoznanie dzieci z pojęciami: komputer, Internet oraz zapoznanie z przyjacielem- Necio.

4. Wdrażanie do porozumiewania się różnymi sposobami: symbol, gest, obraz, dźwięk, słowo. Zapoznanie ze sposobami komunikowania się ludzi na przestrzeni wieków. 

5. Zapoznanie z historią koła i jego zastosowaniami.

 

Zachęcamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania strony www.necio.pl

urzadzenia elektryczne - a0001.jpg

9.04.-13.04.2018r.

Oznaki wiosny.

1. Dostrzeganie zamian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków i zakładania budek lęgowych.

3. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

4. Poznawanie etapów rozwoju roślin z nasionka, cebuli, a także krzewów i drzew w ogrodzie na wiosnę.

5. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwitnienia i ich kolorystyki.

Znalezione obrazy dla zapytania wiosna obrazki dla dzieci

3.04.-6.04.2018r. 

Historia ukryta w legendach.

1.  Wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie- zajęcia realizowane z okazji światowego dnia autyzmu.

2. Zapoznanie z legendą o Smoku Wawelskim, poznanie regionu krakowskiego oraz jego historii.

3. Zapoznanie z zapisem graficznym litery ł i Ł.

4. Zapoznanie z legendą o Złotej Kaczce. Poznanie najbardziej charakterystycznych miejsc oraz herbu Warszawy. 

Znalezione obrazy dla zapytania legenda o zÅotej kaczce obrazki dla dzieci

26.03.-30.03.2018r.

Radosna Wielkanoc.

1. Rozbudzanie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.

2. Przybliżanie tradycji ludowej i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regiony, kraju.

3. Przybliżenie symboli Wielkanocnych, takich jak: święconka, wielkanocne śniadanie.

4. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań w okresie Świąt Wielkanocnych.

5. Poznawanie genezy zwyczaju wielkanocnego "śmingusa-dyngusa" oraz symboliki baranka, zajączka, kurczaka itd. 

Znalezione obrazy dla zapytania Wielkanoc obrazki dla dzieci

19.03.-23.03.2018r.

Nasze zwierzęta.

1. Doskonalenie klasyfikowania zwierząt ze względu na miejsca, w których mieszkają. Uświadomienie dzieciom konieczności respektowania praw zwierząt.

2. Zapoznanie z zapisem graficznym litery z, Z.

3. Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych.

4. Doskonalenie rozróżniania i nazywania zwierząt egzotycznych.

5. Uwrażliwienie dzieci na obcowanie ze sztuką.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzÄta obrazki dla dzieci

12.03.-16.03.2018r. 

Ważna sprawa odpowiedzialność.

1. Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych.

2. Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań w rodzinie, w przedszkolu.

3. Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

4. Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości. 

5. Wdrażanie do poszanowania przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt. 

Podobny obraz

5.03.-9.03.2018r. 

Świat w książkach zapisany.

1. Zapoznanie dzieci etapami powstawania książki. Rozumienie konieczności szanowania jej i utrwalenie zasad właściwego korzystania. 

2. Zapoznanie z zapisem graficznym litery S, s.

3. Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów.

4. Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika , potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.

5. Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania prób stworzenia wspólnej książki. 

Znalezione obrazy dla zapytania książki i dzieci

26.02.-2.03.2018r.

Oblicza sztuki.

1. Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.

2. Zainteresowanie oglądaniem architektury, rzeźby, malarstwa, sztuki teatralnej, dostrzeganie ich piękna i pożytku.

3. Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych.

4. Przygotowanie dzieci do planowanej wycieczki do teatru do Warszawy.

5. Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych  według własnego pomysłu. 

Znalezione obrazy dla zapytania malarstwo obrazki dla dzieci chomikuj

19.02.-23.02.2018r. 

Zdrowie jest najważniejsze.

1. Dostarczanie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

2. Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

3. Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

4. Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych.

5. Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej. 

6. Obchody Dnia kota.

Znalezione obrazy dla zapytania piramida żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym

12.02.-16.02.2018r. W drodze do sukcesu.

1. Uświadomienie dzieciom znaczenie wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.

2. Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

3. Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się trudności.

4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć sukces.

5. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych tj. lepienie, konstruowanie, malowanie itp. 

Znalezione obrazy dla zapytania sukces obrazki dla dzieci

5.02.-9.02.2018r. Kolorowy karnawał.

1. Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce.

2. Zachęcanie do samodzielnego wykonania karnawałowych stylizacji.

3. Wspomaganie w zrozumieniu stałości długości.

4. Zapoznanie ze zwyczajem obchodzenia karnawału w Brazylii. Rozwijanie umiejętności matematycznych.

5. Zapoznanie ze specyfiką balów organizowanych w karnawale. 

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał obrazki dla dzieci

29.01.-2.02.2018r. Zawsze będę pamiętać o babci i dziadku.

1. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny: babcią i dziadkiem.

2. Dowiadywanie się, co to jest drzewo genealogiczne i próba tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.

3. Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych. 

4. Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych.

5. Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do odpoczynku dla ludzi starszych. 

Podobny obraz

8.01-12.01.2018r.

Mądrości Pani Sowy. 

1. Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych.

2. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery n, N. Kształtowanie umiejętności oszczędzania pieniędzy.

3. Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy. 

4. Zapoznanie z postaciami, które wpłynęły na rozwój techniki. wprowadzenie liczby 10. 

5. Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań. 

Podobny obraz

2.01.-5.01.2018r. Co nam przyniesie Nowy Rok?

1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym.

2. Rozwijanie świadomości upływu czasu, podziały czasu na lata, miesiące, pory roku, tygodnie, dni, godziny, minuty, sekundy.

3. Poznawanie zwyczajów związanych ze Świętem Trzech Króli. 

Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok obrazki dla dzieci

11.12.- 15.12.2017r.

Mierzymy czas.

1. Poszerzanie słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.

2. Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery c, C.

3. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

4. Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 0. Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

5. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich. 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas obrazki dla dzieci

4.12.-8.12.2017r. 

Zgoda wszystkim potrzebna.

1. Przezywanie czasu oczekiwania na Mikołaja oraz radości ze spotkania z nim w przedszkolu.

2. Uświadamianie wartości zgody w relacjach międzyludzkich.

3. Uświadamianie dzieciom najczęstszych przyczyn ii sytuacji sprzyjających konfliktom.

4. Rozwijanie empatii i hamowanie zachowań agresywnych w relacjach między dziećmi.

5. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach. 

Znalezione obrazy dla zapytania bawie się zgodnie obrazki dla dzieci

27.11.-1.12.2017r.

Moje zainteresowania.

1. Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

2. Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementami dramy. Wprowadzenie małej i wielkiej litery D.

3. Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

4. Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych.

Znalezione obrazy dla zapytania moje zainteresowania grafika dziecięca

20.11.-24.11.2017r.

Szanujmy się wzajemnie.

1. Kształtowanie zdolności do empatii oraz rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

2. Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

3. Rozumienie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i nie powinien "robić tego co jemu niemiłe" innemu człowiekowi.

4. Rozumienie wartości szacunku w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego. 

Podobny obraz

13.11.-17.11.2017r.

Zwierzęta jesienią.

1. Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

2. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

3. Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

4. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

5. Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. 

Podobny obraz

6.11.-10.11.2017r. Mój kraj, stolica i okolica

1. Nabywanie świadomości narodowej i budzenie u dzieci uczuć patriotycznych.

2. Rozumienie znaczenia i nabywanie szacunku do symboli narodowych: Godła, Hymnu Narodowego, Flagi Państwowej.

3. Rozbudzanie zainteresowań historią i tradycjami swojego kraju- świętowanie Dnia Niepodległości.

4. Kształcenie zmysłu estetycznego w kontakcie z kulturą, sztuką i muzyką ludową.

5. Poznawanie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych jej krajów. 

Znalezione obrazy dla zapytania święto niepodległości obrazki przedszkole

30.10.-3.11.2017r. 

Jesienne eksperymenty

1. Poszerzanie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystywania przez człowieka.

2. Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody. Wprowadzenie wielkiej i małej litery "U".

3. Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.

4. Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i dobieranie w pary.

Podobny obraz

23.10.-27.10.2017r. 

Jesienne spacery.

1. Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniami do zimy. 

2. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody poprzez różnorodne działania m.in. zakładanie rezerwatów lub parków narodowych. 

3. Nabywanie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych o tematyce jesiennej. 

4. Wzbogacenie przeżyć estetycznych w kontaktach z jesienną przyrodą i sztuką o tematyce jesiennej. 

Podobny obraz

26.10.-20.10.2017r. Piękno jest wszędzie.

1. Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wenętrznym człowieka.

2. Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku.

3. Rozwijanie zdolności przezywania piękna w kontakcie ze sztuką. 

4. Uwrażliwienie dziecka na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.

5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Znalezione obrazy dla zapytania kultura i sztuka obrazki przedszkole

9.10.-13.10.2017r. Owoce, jarzynki- kolorowe witaminki.

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji o raz wyodrębniania podzbioru.

2. Zrozumienie podstwowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów. Wprowadzenie litery "I".

3. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

4. Wyodrębnianie elementów budowy roslin oraz wskazywanie części jadalnych.

5. Uświadomienie, jakie znaczenie mają osoby, od których można czerpać doświadczenie i wiedzę życiową. 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce warzywa obrazki dla dzieci

2.10.-7.10.2017r. Opowieści złotej jesieni. 

1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.

2. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.

3. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.

5. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

Znalezione obrazy dla zapytania jesień obrazki dla dzieci

25.09.-29.09.2017r.

Przyjacielem być- przyjaciela mieć. 

1. Rozumienie powiedzenia - „Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie”.

2. Próby definiowania pojęcia „przyjaźń”.

3. Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień, i otwartości na potrzeby i uczucia innych.

4. Uczenie się dostrzegania zagrożenia i wykazywania ostrożności i asertywności w kontaktach z nieznajomymi.

Znalezione obrazy dla zapytania przyjaźń obrazki dla dzieci

18.09.-22.09.2017r.

Bezpieczeństwo najważniejsze.

1. Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych

aspektów życia. Wprowadzenie litery „o”.

2. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

zagrażających bezpieczeństwu.

3. Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb ratowniczych.

4. Kształtowanie właściwego przechodzenia przez jezdnię.

5. Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności

umiejętności określania kierunków. 

bezpieczeństwo - 7.jpeg

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.