Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie MOTYLKI

wyświetl galerię w Cooliris

 

Temat kompleksowy:   Góry, morze, wieś, jezioro”

18.06.2018r. – 22.06.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.
 • Utrwalenie środków transportu – Czym możemy pojechać na wakacje?
 • Zachęcanie dzieci do wspólnych zabaw.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje obrazek dla dzieci

 

Temat kompleksowy:   Przyjaciele z różnych stron”

04.06.2018r. – 08.06.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze:

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • Poznanie dzieci –  mieszkańców z całego świata.

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci z różnych stron Åwiata

Temat kompleksowy:  „Mama i Tata- dziś rodziców dzień jest wielki”

21.05.2018r. – 25.05.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.                 
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

Znalezione obrazy dla zapytania mama i tata

Temat kompleksowy:  „Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa”

07.05.2018r. – 11.05.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
 • Czerpanie radości z zabaw ruchowych.
 • Utrwalenie znajomości kolorów podstawowych  i poznanie kolorów pochodnych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania tÄcza

Temat kompleksowy: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

 

23.04-27.04.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

 

Znalezione obrazy dla zapytania lekarz rysunek

 

Temat kompleksowy:  „DBAMY O ŚRODOWISKO”

16.04.2018r. – 20.04.2018r.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych –  szacunku i ochrony przyrody.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania dbamy o Årodowisko prace plastyczne

Temat kompleksowy: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

09.04.-13.04.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

• Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.

 

Podobny obraz

Temat kompleksowy:  „Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło”

03.04.2018r. – 06.04.2018r.

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 •  Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.
 • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzięki zabawom ruchowym i porannej gimnastyce.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzÄta na wsi rysunek

 

Temat kompleksowy: Wielkanoc tuż, tuż.

 

26.03.-30.03.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

• Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

• Wykonanie upominków dla najbliższych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc

 

SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW I CHMUR TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR”

19.03.2018 r. – 23.03.2018 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian.
 •  Pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii, nazywanie ptaków.
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 • Utrwalenie znajomości kształtu niektórych figur geometrycznych.
 • Powitanie Pani Wiosny – cechy charakterystyczne dla nowej pory roku –  wiosny.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wiosna

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

12.03.-16.03.2018

 

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

• Bogacenie słownika czynnego dzieci.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wiosna obrazek

CZY TO SIOSTRA, CZY TO BRAT, KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT”

05.03.2018 r. – 09.03.2018 r.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów i zachęcanie do rozmowy na ich temat.
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania swojego zdania.
 • Utrwalenie pojęcia „para”.
 •  Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 •  Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.
 •  Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.
 • Zachęcanie dzieci do wspólnych zabaw przy użyciu figur geometrycznych.
 • Zapoznanie ze światem sztuki

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina obrazek

 

"Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę"

26.02.-02.02.2018

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.
 • Uczestnictwo w teatrzyku.
 • Doskonalenie sprawności motorycznej dłoni.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

2Q==

„Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy”

12.02.2018 r. – 16.02.2018 r.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.
 •  Poznanie różnych rodzajów sklepów i ich asortymentu.
 • Poznaje wygląd środków płatniczych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zakupy rysunek

„Zimowe zabawy na śniegu”

05.02.2018 r. – 09.02.2018 r.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 •  Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.
 • Doskonalenie sprawności motorycznej dłoni.
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych: rysowanie, pogrubianie konturów, poprawianie po śladzie.
 • Zabawa taneczna na balu karnawałowym.

Znalezione obrazy dla zapytania zimowe zabawy​​​​​​​

 

Krąg tematyczny : „ Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

29.01.2018 r. – 02.02.2018 r.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie spostrzegawczości.

                              5-idees-de-cadeaux-pas-cher-pour-mamy-papy.gif

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ferie zimowe- obrazek

Ferie zimowe

 1. 13.01.2018 r. - 28.01.2018 r.

 

 • Zabawy integracyjne - inicjowanie zabawy przez dzieci
 • Przestrzeganie zasady wspólnej i zgodnej zabawy, rozumienie zasady, że zabawki nie stanowią własności dziecka.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce
 • Uświadomienie przedszkolakom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych

Znalezione obrazy dla zapytania ferie zimowe- obrazek

Krąg tematyczny : „ Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze”

08.01.2018 r. – 12.01.2018 r.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania.
 • Uświadomienie dzieciom wieloznaczności słowa „zamek”
 • Łączenie w pary obrazków na zasadzie podobieństwa
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.

Znalezione obrazy dla zapytania zamki

Krąg tematyczny "Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą"

02.01.-05.01.2018

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

                    • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci

                       z nazwami.

                    • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

                    • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

                    • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

                     • Praca na tekstach literackich, wspólne omawianie ich oraz dzielenie się własnymi

                       doświadczeniami. 

 

 

Podobny obraz

Krąg tematyczny : „W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem”

18.12.2017r. – 22.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wprowadzenie świątecznego nastroju.
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.
 • Bierze aktywny udział w tradycjach świątecznych
 • Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.
 • Przygotowanie przedstawienia świątecznego dla Rodziców.

 

Znalezione obrazy dla zapytania święta bożego narodzenia

Krąg tematyczny: „ Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają”

11.12.2017 r. – 15.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
 • Zaangażowanie w czynności prospołeczne.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Wprowadzenie dzieci w nastrój  świąt Bożego Narodzenia.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pożądki

Krąg tematyczny: „Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł”

04.12.2017 r. – 08.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych : liczenie i porównywanie liczby elementów.
 •  Praca na tekstach literackich, wspólne omawianie ich oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. 
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.
 • Rozwijanie ciekawości dzieci poprzez zabawy badawcze.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zima


Krąg tematyczny: „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”

30.10.2017 r. – 03.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 •  Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Zwrócenie uwagi na zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, dowidzenia.
 •  Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania. Zachęcanie do wspólnych zabaw oraz dzielenia się zabawkami.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiące

 

Krąg tematyczny: „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”

06.11.2017 r. – 10.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej. Wspólne prowadzenie obserwacji zjawisk pogody.
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów wiatru.
 • Rozróżnianie kierunków: do przodu, do tyłu, na bok.
 • Zwrócenie uwagi na cechy wietrznej pogody.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania jesienny wiatr

 

 

 

Krąg tematyczny: „ Parasole czas wyciągać, jesień w pełni”

13.11.2017 r. – 17.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie ciekawości i
 • Poznanie piosenki pt.: Na spacerek”
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie w dostępnym zakresie (do 4), zrozumienie pojęcia pary, klasyfikowanie przedmiotów względem koloru, wielkości, figury geometrycznej. Powtarzanie prostych rytmów.
 • Uważne słuchanie tekstów literackich i omawianie ich.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.

Znalezione obrazy dla zapytania parasole dla dzieci

 

Krąg tematyczny: „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strach przegonimy”

20.11.2017 r. – 24.11.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 •  Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Wprowadzenie wyrażeń zdrobniałych.
 •  Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 •  Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Krąg tematyczny:  „ Ubrania na zimne dni”

27.11.2017 r. – 01.12.2017 r.

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Znalezione obrazy dla zapytania ubrania na zimowe dni

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

 

Dziecko:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

 • spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

 

Dziecko:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe;

 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia;

 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

 • posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem;

 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;

 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni;

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

Ferie zimowe

  1. 13.01.2018 - 28.01.2018

 

 • Zabawy integracyjne - inicjowanie zabawy przez dzieci
 • Przestrzeganie zasady wspólnej i zgodnej zabawy, rozumienie zasady, że zabawki nie stanowią własności dziecka.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce
 •  Uświadomienie przedszkolakom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.