Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie Rybki :-)

wyświetl galerię w Cooliris

Krąg tematyczny: ,, Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą’’.

Czas realizacji: 18-06-2018r. - 29-06-2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Zapoznanie z nowa pora roku , obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie;

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia;

 • Dostarczenie wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji - mówienie o swoich marzeniach.

Krąg tematyczny: ,,Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści’’

Czas realizacji: 11-06-2018r. - 15-06-2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozpoznawanie głosów dzikich, egzotycznych zwierząt;

 • Zapoznanie z egzotycznymi miejscami oraz ich mieszkańcami;

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacenie słownictwo;

 • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo- społecznego;

 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego- egzotycznego;

 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

 • Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny:,, Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany’’.

01-06-2018 r. - 08-06-2018 r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Zapoznanie z mieszkańcami różnych kontynentów

 • Poznanie muzyki z różnych stron świata;

 • Poznanie różnych państw, wykorzystanie globusa w zabawach

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

 • Doskonalenie tańców , piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne;

 • Czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych.

Krąg tematyczny:,,Moi rodzice są cudowni’’.

21- 05- 2018 r. - 30-05- 2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu,

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu,

 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość, dobroć, szczęście,

 • Zapoznanie dzieci z zawodem wykonywanym przez ich rodziców,

 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych ,budowanie obszaru własnego ja,

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań,

 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat,

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych,

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowania,

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

 

Krąg tematyczny: „Łąka i jej mieszkańcy”.

14.05.-18.05.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów,

 • Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt,

 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa,

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny,

 • Dostrzeganie bieżących zmian w przyrodzie i pogłębienie wiedzy na temat owadów,

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań.

 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowania.

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

 

 

Krąg tematyczny: „ Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!”.

07.05.-2018r – 11.05.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno wiosny i wiosennego krajobrazu,

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin,

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań,

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć,

 • Kształtowanie językowych, bogacenie słownictwa,

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

Krąg tematyczny:,,Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem’’.

23- 04- 2018r. - 27-04- 2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie( cechy jakościowe i ilościowe);

 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych ,budowanie obszaru własnego ja;

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań ;

 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat;

 • Uświadamianie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych;

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowania;

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

Krąg tematyczny: ,,Święto ziemi’’.

16-04- 2018 r. - 20-04- 2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie,

 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony,

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań 

 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowania,

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

Krąg tematyczny: ,, Na wiejskim podwórku".

09.04 2018r.-13.04.2017 r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego- podwórka.
 • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka.

 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych.

 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów literackich.

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

 • Ćwiczenia prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego.

 

Krąg tematyczny:,, Wiosna w ogrodzie’’.

Czas realizacji: 03-04-2018r. - 06-04-2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozumienie konieczności niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno wiosny i wiosennego krajobrazu.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

 • Wielozmysłowe poznawanie świata ( węch, dotyk).

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Krąg tematyczny: „Wielkanoc tuż tuż”.

26.03.- 30.03.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;

Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;

Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i razem z grupą;

Doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

Krąg tematyczny: „Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór”.

19.03.-23.03.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

 • Dostrzeganie bieżących zmian w przyrodzie i pogłębienie wiedzy na temat ptaków.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań.

 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.

Krąg tematyczny: „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”.

12.03.2018r – 16.03.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku;

 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia;

 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych;

 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Krąg tematyczny: „ Zdrowy brzuszek mam o odporność dbam”.

05.03- 09.03.2018r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Realizacja XXIII akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „ZDROWY BRZUSZEK MAM O ODPORNOŚĆ DBAM”.

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia, choroby i przeziębienia

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat odporności

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat domowych sposobów radzenie sobie z wirusami

 • Zachęcenie dzieci do aktywnego tryb życia

 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań, bajek.

Krąg tematyczny: „ Zdrowa Rodzina- Szczęśliwa Rodzina”. 

26.02.-02.03.2018 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

Realizacja XXII akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „ZDROWA RODZINA – SZCZĘŚLIWA RODZINA”

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania

 • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat aktywności fizycznej

 • Zachęcenie dzieci do aktywnego tryb życia

 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań, bajek.

Krąg tematyczny: ,,Poznajemy świat Internetu – Necio .pl” .

12.02.-16.02.2018 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Zapoznanie dzieci z techniką komputerową i światem Internetu.

 • Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet.

 • Doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku działań twórczych.

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli.

 • Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i polecenia nauczyciela.

wyświetl galerię w Cooliris

Krąg tematyczny: „Do sklepów wyruszamy , gdy zakupy zrobić mamy”. 

05-02- 2018 r. - 09-02- 2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu.

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań.

 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

 • Rozbudzanie intuicji matematycznej obszarach: ciężar i długość.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, segregowania.

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

 

Krąg tematyczny: „Ferie to jest fajna sprawa, odpoczynek i zabawa ”. 

15.01.-02.02.2018 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego przez obserwacje i doświadczenie.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

 • Zdobywanie wiedzy na temat zimy, zimowego krajobrazu i sportach zimowych.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań .

 • Rozwijanie umiejętności plastyczno –technicznych.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów.                                                         

 

Krąg tematyczny: „Karnawału czas”. 

08.01.2018r – 12.01.2018r.

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Budowanie poczucia przynależności do rodziny, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.

 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach.

 • Zdobywanie wiedzy na temat swojej rodziny: rodzice – dziadkowie – wnukowie.

 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań .

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania.

 

Krąg tematyczny: „Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”. 

02.01.-05.01.2018 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów związanych z Sylwestrem i Nowym Rokiem

 • Dostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy)

 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy

 • Zapoznanie dzieci i utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań

Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok

 

Krąg tematyczny: ,,W całym domu pachnie lasem to już święta są za pasem".

18.12.-22.12.2017r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

1.    Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

2.    Zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach do świąt w przedszkolu i domu rodzinnym: wspólne ubieranie choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, przygotowywanie drobnych upominków dla najbliższych, słuchanie i śpiewanie kolęd.

3.    Kształtowanie uczucie przywiązania do swojej rodziny, integracji z grupą, wyrozumiałości dla siebie nawzajem.

4.    Zachęcanie dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego ze swoją rodziną, angażowanie się dzieci w codzienne życie rodziny: pomoc rodzicom w porządkach, uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych.

Krąg tematyczny: ,,Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają’’.

11.12.-15.12.2017r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania opowiadań i wierszy.

 • Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny i niesienia im pomocy na miarę możliwości.

 • Dostrzeganie piękna rękodzieła artystycznego ze zwróceniem uwagi na elementy ludowe i regionalne.

 • Doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

 • Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk).

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania.

 

Krąg tematyczny: „Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł”

04.12.2017 r. – 08.12.2017 r.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych : liczenie i porównywanie liczby elementów.
 •  Praca na tekstach literackich, wspólne omawianie ich oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami. 
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.
 • Rozwijanie ciekawości dzieci poprzez zabawy badawcze.

Krąg tematyczny: "Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga".

27.11-01.12.2017 r.

Zadania dydaktyczno -wychowawcze:

 • Będziemy kształtować umiejętności formułowania poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi
 • Będziemy rozwijać zdolności manualne oraz orientację  przestrzenną 
 • Poznamy symbole pogody: wiatr, śnieg, deszcz, 
 • Wzbogacimy wiedzę na temat środowiska przyrodniczego przez obserwacje i doświadczenie
 • Będziemy doskonalić  umiejętności liczenia, szeregowania, klasyfikowania

                                                                             grafika,miniatura,80458,-.jpg

Dzieci z grupy "Rybek" spotkają się na wspólnych zabawach andrzejkowych z dziećmi z grupy "Motylki" (30 listopada - czwartek). 

Dzieci w tym dniu mogą przebrać się w stroje balowe, karnawałowe (wróżki, czarodzieje, księżniczki) ;-)

Krąg tematyczny: „Pluszowy miś – przyjaciel wszystkich dzieci”.

20.11.-24.11.2017 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat bajkowych postaci.

 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka.

 • Rozwijanie sprawności manualnych.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań.

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

Krąg tematyczny: „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje ”.

13.11.-17.11.2017 r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego przez obserwacje i doświadczenie.

 • Zapoznanie z symbolami pogody: wiatr, śnieg, deszcz.

 • Zdobywanie wiedzy na temat szarugi jesiennej.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań .

 • Rozwijanie umiejętności plastyczno –technicznych.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania.

 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach.

 

 

 

Krąg tematyczny: „Polska – to moja ojczyzna”.

05.11.-10.11.2017r

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: godło, flaga, hymn

 • Zapoznanie z miastami Polski: Warszawą, Krakowem i Nowym Dworem Mazowieckim

 • Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju

 • Kształtowanie przynależności narodowej i postawy patriotycznej

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań i legend.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

23.10. – 31.10.2017r.

"LAS SZUMI JESIENNIE JUŻ ROBI SIĘ SENNIE"

• Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

• Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

• Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

 

Podobny obraz

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

16.10. – 20.10.2017r.

"LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE"

• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

• Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

• Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

• Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

09.10. – 13.10.2017r.

WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA!

• Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem.

 

wyświetl galerię w Cooliris

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

02.10. – 06.10.2017r.

"JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE"

• Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

25.09.-29.09.2017r

"Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie!"

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć.

wyświetl galerię w Cooliris

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

18.09.-22.09.2017r

"Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!"

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

  • Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

11.09.-15.09.2017r

"W moim domu nie nudzi się nikomu!"

• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Nauka wymiany jeden do jednego;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

   • Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

wyświetl galerię w Cooliris

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

04.09.-08.09.2017r

"Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas!"

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem “Książki" oraz jego pacynką;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

• Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

  • Kształtowanie świadomości własnego Ja oraz orientacji przestrzennej.

wyświetl galerię w Cooliris

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.