Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie PSZCZÓŁEK !!!

                TEMAT KOMPLEKSOWY: WKRÓTCE WAKACJE

                                           25.06.18r. - 29.06.18r.

scaletowidth

 1. Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego krajobrazu.
 2. Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś.
 3. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw nad morzem, w górach i na mazurach.
 4. Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO – WAKACJE Z RODZICAMI

18.06.18r. - 22.06.18r.

z2m-1-3.jpg

 1. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 2. Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 3. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 4. Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

 

            TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

11.06.18r. - 15.06.18r.

avatars-000038785743-i4ojgn-t500x500.jpg

 1. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 2. Zapoznanie z wyglądem, sposobem poruszania oraz odżywiania wybranych zwierząt egzotycznych – lew, słoń, żyrafa.
 3. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 4. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 5. Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAINIE DZIECIĘCEJ PRZYJAŹNI

04.06.18r. - 08.06.18r.

Obraz znaleziony dla: grafika+przedszkole

 1. Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 2. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 3. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.                                                   

 

               TEMAT KOMPLEKSOWY: WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…

                               28.05.18r. - 30.05.18r.

plansze-edukacyjne-progr_6203.jpg

 1. Zapoznanie z dziećmi z różnych stron świata – ich wyglądem, miejscem zamieszkania, kolorem skóry.
 2. Zwrócenie uwagi na równe traktowanie wszystkich dzieci i należyty szacunek bez względu na kolor skóry czy narodowość.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI

21.05.18r. - 25.05.18r.

1499_vector-ilustration_por_gonzo.png

 1. Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 2. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 3. Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 4. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 5. Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA

14.05.18r. - 18.05.18r.

zawody-praca.jpeg

 1. Kształtowanie szacunku do pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania ich przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 2. Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów (fryzjer, listonosz, krawcowa) w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności jakie wykonują.
 3. Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

 

           TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSENNA ŁĄKA

07.05.18r. - 11.05.18r.

screen_1432727493-laka_z_kwiatami.png

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 2. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 3. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 4. Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 5. Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.                                                     

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O ŚRODOWISKO

                               23.04.18r. - 27.04.18r.

515c6fab50402.jpeg

 1. Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 2. Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 3. Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 4. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ.   WITAJ, TĘCZO KOLOROWA!

16.04.18r. - 20.04.18r.

W7X5.jpg

 1. Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 2. Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 3. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

09.04.18r. - 13.04.18r.

farma.jpg

 1. Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 2. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 3. Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.
 4. Zaznajamianie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJEMY PRACĘ LEKARZA

03.04.18r. - 06.04.18r.

1395426728_1.jpg

 1. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 2. Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 3. Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 4. Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.
 5. Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIELKANOCNE PISANKI,

                        WYKLEJANKI, MALOWANKI

                               26.03.18r. - 30.03.18r.

stroiki-wielkanocne-bb-big.jpg

 1. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 2. Zapoznanie z rozwojem  kurczątka oraz budową jajka.
 3. Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.
 4. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNA TUŻ, TUŻ… 

19.03.18r. - 23.03.18r.

przebisniegi.jpg

 1. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące wczesną wiosną (topnienie śniegu, wyższa temperatura…).
 2. Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów (krokus, przebiśnieg, zawilec…).
 3. Rozwijanie podstawowych umiejętności związanych z uprawą i hodowlą roślin.
 4. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WŚRÓD DRZEW I CHMUR

                      SŁYCHAĆ WIOSENNY PTASI CHÓR

12.03.18r. - 16.02.18r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkolne o przylotach ptaków wiosną

 1. Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody.
 2. Dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 3. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 4. Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

                                  

   

                      TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJE RODZEŃSTWO

05.03.18r. - 09.03.18r.

family.png

 1. Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 2. Uwrażliwianie na piękno sztuki. Zapoznanie z teatrem, jego wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym.
 3. Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy. Klasyfikowanie i przeliczanie elementów w zbiorze.
 4. Ukazanie dzieciom roli i znaczenia kobiet we współczesnym świecie. Zachęcanie do okazywania szacunku wszystkim kobietom z najbliższego otoczenia.
 5. Doskonalenie świadomości „ja i moje otoczenie”.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W TEATRZE BAJKOWY ŚWIAT 

26.02.18r. - 02.03.18r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkole chomikuj zabawa w teatr bajkowy 

1.    Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

2.    Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

3.    Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

4.    Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w teatrze (odpowiedni ubiór i zachowanie).

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJEMY ŚRODKI LOKOMOCJI

19.02.18r. - 23.02.18r.

Srodki_transportu___lataja__jezdza__plywaja.jpg 

1.    Poznawanie przez dzieci różnych środków lokomocji (wodnych, lądowych i powietrznych) ich wyglądu i przeznaczenia.

2.    Rozwijanie zdolności uważnego słuchania utworów literackich.

3.    Zapoznanie z pojazdami kosmicznymi oraz życiem w kosmosie.

4.    Doskonalenie umiejętności matematycznych – zabawy z liczeniem stosownie do możliwości intelektualnych dzieci.

5.    Rozwijanie spostrzegawczości oraz szybkości kojarzenia różnych zdarzeń poprzez zabawy z wykorzystaniem pojazdów.

  

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ROBIĆ MAMY

12.02.18r. - 16.02.18r.

tablice-tematyczne-sklep.jpg 

1.    Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

2.    Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

3.    Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

4.    Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 

    TEMAT KOMPLEKSOWY: BAWIMY SIĘ NA BALU

05.02.18r. - 09.02.18r.

Obraz znaleziony dla: obrazki o balu karnawałowym w przedszkolu

 

1.    Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem.

2.    Kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

3.    Zapoznanie z utworami literackimi o wartościach wychowawczych.

4.    Zwrócenie uwagi na zgodną zabawę z rówieśnikami, integrowanie się dzieci oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

5.    Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAINIE MARZEŃ

29.01.18r. - 02.02.18r.

baw_ucz_sie.gif?z%3AS3slJJ37ElANp4Fzccp29GXIkEDRZ5OYzYI8I040AoWzlRQnKMjCOFMfIbIhNaAs 

1.    Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

2.    Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.

3.    Nabywanie umiejętności opowiadania o swoich marzeniach.

4.    Dostrzeganie potrzeb, marzeń  innych ludzi.

5.    Zapoznanie ze sposobami podróżowania w różnych warunkach klimatycznych.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMA, ZIMA WKOŁO BAWMY SIĘ WESOŁO  

08.01.18r. - 12.01.18r.

dzieci-zimowe-zabawy-ilustracja-dla-dzieci-400-1640514.jpg 

1.    Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i krajobrazu  zimowego.

2.    Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowywanie się podczas zimowych zabaw na śniegu.

3.    Zapoznanie ze sportami uprawianymi podczas zimy (hokej, narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo).

4.    Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez  przeprowadzenie doświadczeń i zabaw badawczych z wykorzystaniem śniegu.

5.    Klasyfikowanie i przeliczanie przedmiotów wg wielkości : mały, średni, duży.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: NOWY ROK SIĘ ZACZĄŁ

 02.01.18r. - 05.01.18r.

 

 seasons1.jpg

1.    Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, zapoznanie dzieci z nazwami.

2.    Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

3.    Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

4.    Rozwijanie umiejętności obserwowania otaczającego świata.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TUŻ, TUŻ

18.12.17r. - 22.12.17r.

 mikolaj-okno-129.gif

1.    Poznawanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia- Wigilia.

2.    Wprowadzenie radosnego nastroju i magicznej świątecznej atmosfery.

3.    Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia.

4.    Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, uczenie sposobów wyrażania uczuć.

5.     Poznawanie wybranych drzew iglastych : sosny, jodły, świerka.

6.    Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch).

7.    Kształtowanie umiejętności poprawnego stosowania określenia długości – porównywanie długości łańcuchów.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

11.12.17r. - 15.12.17r.

Boże Narodzenie, Dziecko, Pinheiro 

1.    Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

2.    Zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach do świąt w przedszkolu i domu rodzinnym: wspólne ubieranie choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, przygotowywanie drobnych upominków dla najbliższych, słuchanie i śpiewanie kolęd.

3.    Kształtowanie uczucie przywiązania do swojej rodziny, integracji z grupą, wyrozumiałości dla siebie nawzajem.

4.    Zachęcanie dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego ze swoją rodziną, angażowanie się dzieci w codzienne życie rodziny: pomoc rodzicom w porządkach, uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEKAMY NA MIKOŁAJA

                                04.12.17r. – 08.12.17r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkolne z mikołajem

 1.       Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem.
 2.       Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.
 3.       Odkrywanie uczucia radości z możliwości dawania upominków i otrzymywania prezentów z okazji grudniowych świąt.
 4.       Wyrabianie potrzeby dzielenia się przeżyciami z przedszkola-spotkanie z Mikołajem, w domu rodzinnym.
 5.       Wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 6.       Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się określeniami położenia w przestrzeni : na, pod, za, obok.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POMAGAMY INNYM

                                27.11.17r. – 01.12.17r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkolne pomagamy sobie w przedszkolu

 1. Stworzenie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 2. Zwrócenie uwagi na przejawy życzliwości , uczynności i uprzejmości wobec dzieci w grupie, osób pracujących w przedszkolu oraz innych osób.
 3. Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 4. Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wobec dzieci.
 5. Zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam w codziennym życiu.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:   WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY

20.11.17r. – 24.11.17r.

Obraz znaleziony dla: grafika obrazki przedszkole chomikuj

1. Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

2. Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

3. Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

4. Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

               

TEMAT KOMPLEKSOWY:   DBAMY O CZYSTOŚĆ                                          

                                 13.11.17r. - 17.11.17r.

 

Obraz znaleziony dla: obrazki o czystości przedszkole

1. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

2. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

3. Wdrażanie do samodzielności.

4. Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:   FIGLE JESIENNEGO WIATRU

                                06.11.17r. – 10.11.17r.

1.    Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

2.    Budowanie prostych konstrukcji latających.

3.    Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.

4.    Bogacenie czynnego słownika dzieci.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DESZCZOWA POGODA

                                30.10.17r. – 03.11.17r.

1.    Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

2.    Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

3.    Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.