Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPY KRASNALE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

I TEMAT KOMPLEKSOWY: INNY NIE ZNACZY GORSZY.

Czas realizacji: 03.04. – 07.04.2017r.

 

 • dziecko poznaje różne rodzaje niepełnosprawności;
 • uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych;
 • ukazanie osób niepełnosprawnych jako w pełni wartościowych;
 • budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych;
 • zachęcanie do otwarcia się na osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY: KOLOROWA WIELKANOC.

Czas realizacji: 10.04. – 14.04.2017r.

 

 • rozbudzenie u dzieci chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt;
 • przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań;
 • dziecko potrafi wymienić zawartość koszyczka wielkanocnego oraz zna symbolikę jego elementów;
 • dziecko potrafi wskazać różnicę pomiędzy pisanką a kraszanką;
 • utrwala znajomość liczebników porządkowych;
 • dziecko opowiada treść obrazka;
 • poznaje słowa i melodię piosenki „Bajkowe Pisanki”;
 • opowiadanie historyjki obrazkowej: łączenie przyczyny ze skutkiem, układanie obrazków według kolejności zdarzeń;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • dziecko rozwiązuje zagadki słowne, jak i rebusy.

 

 

III TEMAT KOMPLEKSOWY: ZWIERZĘTA TEŻ LUBIĄ WIOSNĘ.

Czas realizacji: 17.04. – 21.04.2017r.

 

 • dziecko rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na wsi;
 • buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym;
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt i przyporządkowuje je do obrazka;
 • dziecko utrwala orientację w przestrzeni : góra, dół, prawa, lewa strona;
 • dziecko wie, jakie rzeczy i produkty człowiek zawdzięcza zwierzętom;
 • dziecko bierze udział w zabawach matematycznych dotyczących objętości;
 • wykonuje samodzielnie badania i doświadczenia i formułuje wnioski;
 • potrafi wymienić zwierzęta egzotyczne;
 • poznaje nowe techniki plastyczne;
 • poprawnie ustawia się w kole, szeregu i rzędzie.

 

 

IV TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O ZIEMIĘ, NASZĄ PLANETĘ.

Czas realizacji: 24.04. – 28.04.2017r.

 

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w małej grupie;
 • dziecko przejawia wrażliwość na problemy planety;
 • kształtuje aktywną postawę w trosce o czystość najbliższego otoczenia;
 • dziecko dostrzega problemy ekologiczne naszej planety oraz wskazuje przyczyny ich powstawania;
 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości;
 • kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych;
 • budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego;
 • poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów;
 • budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin;
 • dziecko porządkuje historyjkę obrazkową według chronologii wydarzeń;
 • posługuje się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na dole, na górze, pośrodku;
 • liczy elementy zbioru i określa ich liczbę liczebnikiem.

 

Krasnale to my !!!

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
PG2 - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.