Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ   

20 CZERWCA O GODZINIE 9:15  NA SALI FORUM.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC

DLA GRUPY BIEDRONECZEK

I TEMAT KOMPLEKSOWY- ,, WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ’’

Czas realizacji: 01-06-2017r  -  09-06-2017r

- Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka

-zapoznaniez dziećmiinnych ras i ich miejscami zamieszkania

-budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez słuchanie wierszy i opowiadań

-rozwijanie umiejętności ruchowych przez zabawy organizowane z okazji Dnia Dziecka

-doskonalenie mowy przez układanie krótkich wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu

   II TEMAT KOMPLEKSOWY:,, COŚ SIĘ SKRADA , COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI’’

Czas realizacji: 11-06-017r   -  16-06- 2017r

-rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznaniu środowiska przyrodniczo -społecznego

-rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć

-kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa

-tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody tego odległego- egzotycznego

-prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy

-wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci

-rozwijanie umiejętności wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy

-doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku działań plastycznych

 

III TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,WAKACJI NADSZEDŁ CZAS’’

Czas realizacji: 19-06-2017r - 30-06-2017r

- zapoznanie z miejscami do których można pojechać na wakacje ( góry, morze, las)

-rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji

-rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia

-rozwijanie sprawnościfizycznej i koordynacji ruchowej

-rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

-aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi

wyświetl galerię w Cooliris

I TEMAT KOMPLEKSOWY - "NA WIOSENNEJ ŁĄCE” 

Czas realizacji: 04-05-2017r - 12-05- 2017r

 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjezdnego odnoszenia się do zwierząt,
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych,
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, żaby), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność,
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób,
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe,
 • Realizacja programu edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę!” mająca na celu podkreślenie roli wody w codziennej diecie, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.
wyświetl galerię w Cooliris

II TEMAT KOMPLEKSOWY - "KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ – WITAJ TĘCZO KOLOROWA”  Czas realizacji: 15-05-2017r - 20-05 2017r

 • Doskonalenie mowy dzieci poprzez wypowiadanie się na temat różnorodnych zdarzeń wysłuchanego tekstu,
 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami przyrody,
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: tworzenie zbiorów, przeliczenia w zakresie możliwości intelektualnych dziecka,
 • Tworzenie prac plastycznych, zgodnie z podanym wzorem,

 

wyświetl galerię w Cooliris

III TEMAT KOMPLEKSOWY - "MOI RODZICE ”

Czas realizacji: 22-05-2017r - 02-06- 2017r

 

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu,
 • Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną poprzez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu,
 • Sprzyjanie rozwoju pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie,
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych,
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych – miłość wobec drugiego człowieka.
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ DLA GRUPY BIEDRONECZEK

I TEMAT KOMPLEKSOWY- ,, Wiosna na wiejskim podwórku’’.

Czas realizacji: 03-04-2017r - 07-04-2017r.

 

- uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka,

- umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim,

- zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w wiejskiej zagrodzie,

-kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzy i więcej oraz klasyfikowanie według cech jakościowych,

-kształtowanie umiejętności bohaterów utworów literackich.

 

wyświetl galerię w Cooliris

II TEMAT KOMPLEKSOWY:,, Wielkanocne to pisanki , wyklejanki, malowanki’’.

Czas realizacji: 10-04-2017r - 14-04-2017r

- zapoznanie z tradycjami  i zwyczajami związanymi ze świętami wielkanocnym-wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie umiejętności wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy

-doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku działań plastycznych

 

 

wyświetl galerię w Cooliris

III TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

Czas realizacji:17-04-2017 - 21-04-2017r

-zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody

-zapoznanie z ptakami przylatującymi do naszego kraju na wiosnę

-doskonaleniefunkcjonowania narządów artykulacyjnych

-utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych

 

IV TEMAT KOMPLEKSOWY: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

Czas realizacji:24-04-2017r – 28-04-2017r

- rozwijanie aktywności twórczej poprzez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów

-poszerzenie wiedzy o teatrze

-bogacenie przeżyć przez zabawy z wcielanie się w role aktorskie

- rozwijanie wyobrażni twórczejpoprzez wykonywanie prac plastycznych

wyświetl galerię w Cooliris
wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MARZEC

DLA GRUPY BIEDRONECZEK

 

I TEMAT KOMPLEKSOWY - "PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE: NA ROWERZE , NA MOTORZE’’   Czas realizacji: 27-02-2017r - 03-03- 2017r

 

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie , w powietrzu ,
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie,
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów  w  powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych,
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

II TEMAT KOMPLEKSOWY - "POZNAJEMY PRACĘ KUCHARKI” Czas realizacji: 06-03-2017r - 10-03- 2017r

 • Poszerzenie wiedzy na temat zawodu kucharza;
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących znane zawody w miejscach publicznych;
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: tworzenie zbiorów, przeliczenia w zakresie możliwości intelektualnych dziecka;
 • Kształtowanie umiejętności składania obrazka z 3 - 4 elementów;
 • Tworzenie prac plastycznych, zgodnie z podanym wzorem.

 

                                                                                           

III TEMAT KOMPLEKSOWY - "NA TROPIE WIOSNY” Czas realizacji: 13-03-2017r - 24-03- 2017r

 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku;
 • Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym przez obserwacje i doświadczenie;
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie upraw i hodowli roślin (wiosenne kwiaty);
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczna i ruchową;

 

 

IV TEMAT KOMPLEKSOWY - "POZNAJEMY ŚWIAT INTERNETU –NECIO.PL” Czas realizacji: 27-03-2017r - 31-03- 2017r

 

 • Zapoznanie dzieci z techniką komputerową i światem Internetu;
 • Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet;
 • Doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku działań twórczych;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli;
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i polecenia nauczyciela.

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LUTY

DLA GRUPY BIEDRONECZEK

 

I TEMAT  KOMPLEKSOWY -,,DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ZROBIC MAMY

Czas realizacji: 01-02-2017r - 03-02-2017r

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej ( sklepy) oraz ich znaczenie w życiu,
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych,
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola   ( sprzedawca, kasjer)
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy,
 • Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość.

 

II TEMAT KOMPLEKSOWY- ,, FERIE TO SUPERSPRAWA, ODPOCZYNEK I ZABAWA

Czas realizacji: 06-02-2017r - 10- 02-2017r

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu,
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz wzbogacanie słownika czynnego dzieci,
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych,
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów,
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

DLA GRUPY BIEDRONECZEK

 

TEMAT I – KARNAWAŁU CZAS     Realizacja: 02-01-2017r – 08-01-2017r

 

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

- zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej;

- wywołanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na bal karnawałowy w przedszkolu;

- kształtowanie umiejętności doboru odpowiedniego ubrania do pogody i pory roku;

- doskonalenie umiejętności liczenia: przeliczanie i określanie wielkości przedmiotów;

- tworzenie prac plastycznych: ozdabianie sylwety maski karnawałowej i sylwestrowego balona.

 

 

TEMAT III   - OPIEKUJEMY SIĘ PTAKAMI     Realizacja: 09-01-2017r – 15-01-2017r

 

- uświadomienie dzieci dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki;

- zapoznanie dzieci z wyglądem karmnika;

- kształtowanie świadomości dbania o zwierzęta zimą;

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

- doskonalenie umiejętności matematycznych: tworzenie zbiorów, przeliczenia w zakresie możliwości intelektualnych dziecka;

- tworzenie prac plastycznych, przestrzennych wykonanie ptaszka zgodnie z podanym wzorem.

 

                                                                                           

TEMAT III – KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA    Realizacji: 16-01-2017r – 24-01-2017r

 

- uświadomienie dzieciom konieczności pomocy osobom starszym;

- wyrabianie szacunku dla osób starszych;

- rozpoznawanie i nazywanie swoich członków rodziny: mama, tata, babcia, dziadek;

- nauka słów piosenki „Serce, serduszko” – poznanie słów i melodii piosenki

- umożliwienie wykonania prezentu dla babci i dziadka;

- kształtowanie odporności emocjonalnej podczas uroczystości przedszkolnych;

 

 

TEMAT IV   - W ŚWIECIE EMOCJI     Realizacji: 25-01-2017r – 03- 02-2017r

 

- Zapoznanie dzieci z nazwami emocji: radość, smutek, złość, gniew,

- Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach;

- Zapoznanie dzieci z technikami rozładowania złości;

- Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć i myśli;

- Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i polecenia nauczyciela.

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ DLA GRUPY BIEDRONEK

 

I TEMAT KOMPLEKSOWY: ROBIMY PORZĄDKI

05.12.2016 - 09.12.2016

 • Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi potrzebnymi do porządków w domu
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za porządek w domu i najbliższym otoczeniu
 • Nauka słów piosenki ,, Mikołaj’ ’-poznanie słów i melodii piosenki
 • Prawidłowe reagowanie na  dżwięki instrumentów w zabawie ruchowej

II TEMAT KOMPLEKSOWY: NASZA ZIMA BIAŁA

12.12.2016 - 16.12 2016

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych  z aktualną porą roku
 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody , zwrócenie uwagi na cechy zimy ( mróz ,śnieg ,wczesny zmrok, niskie temperatury)

 • Rozumienie konieczności odpowiedniego ubierania się zimą ze względu na niskie temperatury i możliwość szybkiego zachorowania.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania pracy plastycznej

III TEMAT KOMPLEKSOWY: NADCHODZĄ ŚWIĘTA

19.12.2016 - 23.12.2016

 • Dostrzeganie zmian w otoczeniu związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia(dekoracje świąteczne w przedszkolu i w domu)
 • Zapoznanie z symbolami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia i tradycjami związanymi z tymi świętami
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania oczek na kostce i dobierania odpowiedniej liczby elementów
 • Nauka kolędy pt,, Przybieżeli do Betlejem’’ -dostrzeganie elementów budowy kolędy: zwrotki i refren

 

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: 

cieszyć sie bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -ze wszystkich sił-  tego, czego pragnie"

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
PG2 - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.