Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH

ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ

Znalezione obrazy dla zapytania pingwiny z madagaskaru

MARZEC


 

Temat kompleksowy: Ciepło- zimno

Czas realizacji: 06-10.03.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania antarktyda
 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:
 

Zapoznanie dzieci z informacjami dotyczącymi Antarktydy.

Zapoznanie ze sposobami ogrzewania domów.

Rozwijanie umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania:

- utrwalenie obrazu graficznego poznanych dotychczas liter

- rozwijanie słuchu fonematycznego.

Utrwalenie obrazu graficznego głoski f- litery f, F.

Rozwijanie myślenia logicznego:

- stawianie hipotez

- wnioskowanie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej.

Zapoznanie dzieci z legendą wyjaśniającą pochodzenie herbaty.

 

Temat kompleksowy: Przedwiośnie

Czas realizacji: 13-17.03.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania przedwiośnie

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 

Rozpoznawanie i nazywanie ptaków powracających na wiosnę.

Rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów.

Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie w czasie przedwiośnia

Utrwalenie obrazu graficznego głoski u – litery U, u.

Zapoznanie z pojęciami: pasieka, truteń.

 

Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu

Czas realizacji: 20-24.03.2017r.


Znalezione obrazy dla zapytania w marcu jak w garncu

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

 

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Zapoznanie i rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”.

Zapoznanie z dawnymi obrzędami ludowymi – topienie Marzanny.Rozwijanie umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania:

- układanie, odczytywanie wyrazów

- określanie kierunków oraz miejsca na kartce papieru

- analiza i synteza głoskowa.

Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych. Wyjaśnienie zwrotu „Ubierać się na cebulkę”.

Rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych.
 

Temat kompleksowy: Z głową w chmurach

Czas realizacji: 27-31.03.2017r.


Zadania dydaktyczno- wychowawcze:
 

Utrwalenie obrazu graficznego głoski s – litery S, s.

Zapoznanie z pojęciami: kosmos, kosmonauta.

Rozpoznawanie i nazywanie Planet Układu Słonecznego.

Rozumienie istoty zmiany dnia i nocy.

Zapoznanie z pojęciem gwiazdozbiór

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Rozwijanie wyobraźni.


 

Luty

 

Temat kompleksowy: "Karnawałowe zabawy"

Czas realizacji: 30.01-03.02.2017r.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze:

-Zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej.

-Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

-Zapoznanie z tradycjami karnawałowymi w innych krajach.

-Okazywanie radości ze wspólnej zabawy.

-Doskonalenie umiejętności mierzenia odcinków stopa za stopą.

-Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów, dopełnianie.

-Utrwalenie graficznego obrazu głoski b – litery B, b

 

Temat kompleksowy: „Poznajemy zawody”

Czas realizacji: 06-10.02.2017 r.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze:

-Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, jakie wykonują dorośli.

-Ilustrowanie ruchem różnorodnych zawodów.

-Nazywanie wybranych zawodów, podpisywanie ilustracji odpowiednim kartonikiem

-Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym

-Pogłębianie wiedzy n/t pracy swoich rodziców i różnych zawodów.

-Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego.

- Przewidywanie skutków różnorodnych sytuacji.

-Przypomnienie obrazu graficznego cyfry 7.

 

Temat kompleksowy: "Wynalazki"

Czas realizacji: 27.02 - 3.03.2017 r.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze:

- Wymienianie urządzeń ułatwiających wykonywanie codziennych czynności.

-Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń, których używano dawniej i dziś. Wskazywanie różnic  i cech wspólnych.

- Zapoznanie z miejscem wytwarzania prądu elektrycznego oraz z różnymi źródłami energii.

- Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Rozumienie konieczności oszczędzania energii.

- Utrwalanie obrazu graficznego głoski r - litery R, r.

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.

- Dodawanie i odejmowanie w dostępnym zakresie.

- Doskonalenie umięjtności pracy w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
PG2 - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.