Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

 

Opłata za pobyt

dziecka w przedszkolu

w miesiącu czerwcu

 

              Opłata według  umowy:       -  3 godz. -  63.00

                                                                              -  4 godz. -  84.00

                                                                              -  5 godz. -  105.00

                                                                              -  6 godz. -  126.00

 

      Żywienie –21 dni × 7,00zł = 147,00zł

 

      Rada Rodziców – 42,00zł

 

   Terminy przyjmowania opłat

 

 

13 czerwca w godz. 1430 – 1700

15 czerwca w godz. 730 – 900

Opłata za pobyt

dziecka w przedszkolu

w miesiącu czerwcu

 

              Opłata według  umowy:       -  3 godz. -  63.00

                                                                              -  4 godz. -  84.00

                                                                              -  5 godz. -  105.00

                                                                              -  6 godz. -  126.00

 

      Żywienie –21 dni × 7,00zł = 147,00zł

 

      Rada Rodziców – 42,00zł

 

   Terminy przyjmowania opłat

 

 

13 czerwca w godz. 1430 – 1700

14 czerwca w godz. 730 – 900

 

 

 

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż jeden dzień:

  1. opłata za korzystanie z usług dodatkowych podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennego kosztu pobytu dziecka w przedszkolu i liczby dni nieobecności (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za korzystanie z dodatkowych usług, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny);
  2. opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennej stawki żywieniowej
    przez liczbę dni nieobecności w przedszkolu (proporcjonalna część wniesionej wcześniej opłaty za wyżywienie, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc kolejny).

 

Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy  dzień  nieobecności  dziecka  przysługuje jedynie
w przypadku zgłoszenia tej nieobecności z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Dokonanie opłaty w terminie późniejszym od ustalonego w umowie skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek.

Zaleganie przez rodzica (opiekuna prawnego) w opłatach za dodatkowe godziny pobytu dziecka
w przedszkolu, dłużej niż dwa miesiące w okresie zajęć dydaktycznych, skutkuje skreśleniem z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
PG2 - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.