Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

WITAMY W GRUPIE SMERFY

ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA

11. 12. 2017 - 15. 12. 2017

Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów.

Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych.

Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej.

Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery y i Y.

Wprowadzenie cyfry 8.

  

 

MOJE ZAINTERESOWANIA

4. 12. 2017 - 8. 12. 2017

Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań.

Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych.

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne.

Poznanie obrazu graficznego głoski d– liter D, d.

wyświetl galerię w Cooliris

 

 

Zapraszamy na BAL ANDRZEJKOWY, który odbędzie się
30 listopada 2017r. w grupie Smerfów.

Stroje andrzejkowe mile widziane, lecz niekoniecznie są wymagane.

 

 

We wtorek (28.11) bardzo proszę o przyniesienie przez dzieci swojego ulubionego pluszaka .

Serdecznie dziękuję :)

SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE

27. 11. 2017 - 1. 12. 2017

Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.

Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery K.

Wprowadzenie cyfry 7.

ZWIERZĘTA JESIEN

20. 11. 2017 - 24. 11. 2017

Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

Zapoznanie z tym, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

Wprowadzenie cyfry 6.

 

 

JESIENNE EKSPERYMENTY

13. 11. 2017 - 17. 11. 2017

 

Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni.

Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.  

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery: "U".

Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary.

 

W przedszkolu "Święto Niepodległości" odbędzie się dnia 9 listopada. W tym dniu dzieci ubierają się w miarę możliwości w kolorach biało-czerwonych.

 

UWAGA RODZICE!

Dnia 8 LISTOPADA od godz. 18.00 – 19.00

Zapraszamy na rozmowy indywidualne z wychowawcami.

Rodzicom dzieci 6 letnich w tym dniu zostaną przekazane wyniki diagnozy.

Obecność obowiązkowa.

 

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

6.11. 2017 - 10. 11. 2017

Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.

Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych.

Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy.

Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej.

Zapoznanie z graficznym obrazem liczby 5.

Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery: "L".

Jutro w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z alpakami, podczas którego poznamy ich zwyczaje oraz zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia :) 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA GRUPY SMERFY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I. OPOWIEŚCI ZŁOTEJ JESIENI

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni. Uświadomienie konieczności ochrony przyrody. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku. Zapoznanie z kształtem litery: "E". Rozwijanie umiejętności rytmicznych. Porównywanie i identyfikowanie liter na tle całego alfabetu.

 

II. OWOCOWE JARZYNKI - KOLOROWE WITAMINKI

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych. Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów. Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru. Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery: "I". Segregowanie według kilku wskazanych cech.

 

III. JESIENNE SPACERY

Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych. Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy. Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką. Rozumienie i stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych. Odczytywanie głosek z artykulatorów mowy bez udziału głosu.

 

IV. PIĘKNO JEST WSZĘDZIE

Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka. Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu. Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku. Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka. Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody. Ćwiczenia analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej oraz fonemowej. Zapoznanie z kształtem litery: "T".

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie informacyjne 6 września 2017 roku (środa)
o godz. 17.15 do sali "Smerfów"

Zebranie odbywa się bez obecności dzieci.

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE DLA GRUPY SMERFY NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

I. RAZEM W PRACY I ZABAWIE

 

Tworzenie miłej atmosfery i korzystnych warunków do adaptacji dzieci po przerwie wakacyjnej. Przestrzeganie określonych zasad zgodnego funkcjonowania w grupie oraz wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.

 

II. LETNIE WSPOMNIENIA

 

Poznawanie regionów Polski bezpośrednio (wyjazd z rodziną), a także pośrednio, poprzez oglądanie widokówek, ilustracji. Doskonalenie wypowiedzi ustnych - dzielenie się wrażeniami i przeżyciami z wakacji.

 

III. POZNAJĘ ZASADY RUCHU DROGOWEGO

 

Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drogach, reagowanie na znaki umowne. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.


 

                          IV. PRZYJACIELEM BYĆ - PRZYJACIELA MIEĆ

 

Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich takich jak: koleżeństwo, przyjaźń. Uczenie się otwartości na uczucia innych oraz komunikowania swoich potrzeb, pragnień.

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.