Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Znalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gif

 

WITAMY W GRUPIE

NUTKI

Znalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gifZnalezione obrazy dla zapytania grupa nutki gif

Znalezione obrazy dla zapytania odpowiedzialnośc  w przedszkolu gif

WAŻNA SPRAWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12. 03. 2018 - 16. 03. 2018

Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.

Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie.

Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery G,g.

Znalezione obrazy dla zapytania odpowiedzialnośc  w przedszkolu gif

Znalezione obrazy dla zapytania książki i dzieci

ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY

5. 03. 2018 - 9. 03. 2018

Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.

Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni.

Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań.

Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek.

Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery s i S.

Znalezione obrazy dla zapytania sukces gif

W drodze do sukcesu.

Uświadomienie dzieciom znaczenie wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.

Wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się trudności.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć sukces.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twórczych tj. lepienie, konstruowanie, malowanie 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas

Temat kompleksowy : „Mierzymy czas"

Czas realizacji: 8.01-12.01.2018r.

 

Poszerzanie słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu.

 Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu. Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery c, C.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 0.

Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich. 

Znalezione obrazy dla zapytania mierzymy czas

Znalezione obrazy dla zapytania Zimowy czas – zabawy czas"

Temat kompleksowy : „Zimowy czas – zabawy czas"

Czas realizacji: 02.01-05.01.2018r.

Znalezione obrazy dla zapytania Zimowy czas – zabawy czas"

 

Znalezione obrazy dla zapytania choinka gif
T
Temat kompleksowy: Choinkowe czary.

Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

Wprowadzenie małej i wielkiej litery B b 

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj gify ruchome

 

Znalezione obrazy dla zapytania ŁAŃCUCHY gify ruchome

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj

Temat kompleksowy: Oczekujemy Świętego Mikołaja.

4.12.- 8.12.2017

 

Znalezione obrazy dla zapytania moje zainteresowania gif dinozaury

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJE ZAINTERESOWANIA

27. 11. 2017 - 1. 12. 2017

Wprowadzenie dzieci w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru

 Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci

Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa

Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne

Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery D,d.

Wprowadzenie cyfry 7.

Znalezione obrazy dla zapytania postacie z bajek samochody dla dzieci

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Temat kompleksowy: Zwierzęta jesienią

13.11.-17.11.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. 

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzęta jesienią gif

Znalezione obrazy dla zapytania polska gif

Mój kraj, stolica i okolica

6 - 10.11.2017r.

 

Nabywanie świadomości narodowej i budzenie u dzieci uczuć patriotycznych

Rozumienie znaczenia i nabywanie szacunku do symboli narodowych: Godła, Hymnu Narodowego, Flagi Państwowej

 Rozbudzanie zainteresowań historią i tradycjami swojego kraju- świętowanie Dnia Niepodległości

Kształcenie zmysłu estetycznego w kontakcie z kulturą, sztuką i muzyką ludową

Poznawanie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych jej krajów 

Znalezione obrazy dla zapytania polska kibic gif

Jesienne eksperymenty

30.10 - 3.11.2017

Poszerzanie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie

i sposobów jego wykorzystania przez człowieka;

Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i 

racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.

Wprowadzenie wielkiej i małej litery "U";

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków

przyczynowo - skutkowych podczas wykonywania doświadczeń

przyrodniczych i prostych eksperymentów;

Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i dobieranie w pary.

 

Znalezione obrazy dla zapytania plastyka gif

PIĘKNO JEST WSZĘDZIE

23.10.2017 - 27.10.2017

Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

 Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

 Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

 Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

Ćwiczenia analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej oraz fonemowej

 Zapoznanie z kształtem litery: "T"

Podobny obraz

Jesienne spacery

16.10.2017 - 20.10.2017

 

Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

 Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

 Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

 Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

 Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

Znalezione obrazy dla zapytania owoce gif 

Temat: Owoce, jarzynki- kolorowe witaminki.

9.10 - 13.10.2017

Znalezione obrazy dla zapytania warzywa gif

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw.

Doskonalenie umiejętności klasyfikacji o raz wyodrębniania podzbioru

Zrozumienie podstwowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.

Wprowadzenie litery "I"

Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

Wyodrębnianie elementów budowy roslin oraz wskazywanie części jadalnych

Uświadomienie, jakie znaczenie mają osoby, od których można czerpać doświadczenie i wiedzę życiową

Znalezione obrazy dla zapytania owoce gif

Znalezione obrazy dla zapytania jesien gif

2.10.-7.10.2017r.

Opowieści złotej jesieni. 

Podobny obraz

1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.

2. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.

3. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.

5. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

Znalezione obrazy dla zapytania jesien gif

 

 

Temat kompleksowy: Szanujmy się wzajemnie.

Termin realizacji: 20.11.-24.11.2017r.

 Kształtowanie zdolności do empatii oraz rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

Rozumienie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i nie powinien "robić tego co jemu niemiłe" innemu człowiekowi.

 Rozumienie wartości szacunku w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego. 

6e8fqTHl5EKBG1CgKFI3IEz5ulCgUOC3gQIl2fi3YZRLHwsFCgXuPgrcDDWwVdEqnqi7bw7cCT0qitSdMAqlDYUChQKFAoUChQKFAoUChQK3TIFWRan1wpv93np++Vwo8HEoUBSpj0O1ck2hQKFAoUChQKFAoUChQKHAHUuB4oG6Y4fmrmpYiWu5q4azdKZQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4HZQoChSt4PK5RmFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAncVBYoidVcNZ+lMoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocDtoEBRpG4HlcszCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgXuKgoURequGs7SmUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKB20GBokjdDiqXZxQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3FUUKIrUXTWcpTOFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAreDAkWRuh1ULs8oFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLirKFAUqbtqOEtnCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgVuBwWKInU7qFyeUShQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChwV1GgKFJ31XCWzhQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3A4KFEXqdlC5PKNQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4K6iQFGk7qrhLJ0pFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLgdFCiK1O2gcnlGoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocBdRYGiSN1Vw1k6UyhQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChwOyhQFKnbQeXyjEKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBu4oCRZG6q4azdKZQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQ4HZQoChSt4PK5RmFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAncVBYoidVcNZ+lMoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAocDtoEBRpG4HlcszCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgXuKgoURequGs7SmUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKB20GBokjdDiqXZxQKFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQK3FUUKIrUXTWcpTOFAoUChQKFAoUChQKFAoUChQKFAreDAkWRuh1ULs8oFCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFLirKFAUqbtqOEtnCgUKBQoFCgUKBQoFCgUKBQoFCgVuBwX+f1NGmbTBPVI2AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Temat kompleksowy: W karnawale same bale

Termin trwania: 08-12.01.2018

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał

Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem.

Zwrócenie uwagi na zgodną zabawę z rówieśnikami, integrowanie się dzieci oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wierszy, opowiadań .

Kształtowanie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, szeregowania.

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał gif

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.