Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie Żabki

Znalezione obrazy dla zapytania witamy w grupie żabki

4.12.-8.12.2017r. 

Zgoda wszystkim potrzebna.

1. Przezywanie czasu oczekiwania na Mikołaja oraz radości ze spotkania z nim w przedszkolu.

2. Uświadamianie wartości zgody w relacjach międzyludzkich.

3. Uświadamianie dzieciom najczęstszych przyczyn ii sytuacji sprzyjających konfliktom.

4. Rozwijanie empatii i hamowanie zachowań agresywnych w relacjach między dziećmi.

5. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach. 

Znalezione obrazy dla zapytania bawie się zgodnie obrazki dla dzieci

27.11.-1.12.2017r.

Moje zainteresowania.

1. Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci.

2. Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementami dramy. Wprowadzenie małej i wielkiej litery D.

3. Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

4. Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych.

Znalezione obrazy dla zapytania moje zainteresowania grafika dziecięca

20.11.-24.11.2017r.

Szanujmy się wzajemnie.

1. Kształtowanie zdolności do empatii oraz rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

2. Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

3. Rozumienie, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i nie powinien "robić tego co jemu niemiłe" innemu człowiekowi.

4. Rozumienie wartości szacunku w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego. 

Podobny obraz

13.11.-17.11.2017r.

Zwierzęta jesienią.

1. Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku.

2. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.

3. Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

4. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

5. Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. 

Podobny obraz

6.11.-10.11.2017r. Mój kraj, stolica i okolica

1. Nabywanie świadomości narodowej i budzenie u dzieci uczuć patriotycznych.

2. Rozumienie znaczenia i nabywanie szacunku do symboli narodowych: Godła, Hymnu Narodowego, Flagi Państwowej.

3. Rozbudzanie zainteresowań historią i tradycjami swojego kraju- świętowanie Dnia Niepodległości.

4. Kształcenie zmysłu estetycznego w kontakcie z kulturą, sztuką i muzyką ludową.

5. Poznawanie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych jej krajów. 

Znalezione obrazy dla zapytania święto niepodległości obrazki przedszkole

30.10.-3.11.2017r. 

Jesienne eksperymenty

1. Poszerzanie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystywania przez człowieka.

2. Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody. Wprowadzenie wielkiej i małej litery "U".

3. Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.

4. Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i dobieranie w pary.

Podobny obraz

23.10.-27.10.2017r. 

Jesienne spacery.

1. Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniami do zimy. 

2. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody poprzez różnorodne działania m.in. zakładanie rezerwatów lub parków narodowych. 

3. Nabywanie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych o tematyce jesiennej. 

4. Wzbogacenie przeżyć estetycznych w kontaktach z jesienną przyrodą i sztuką o tematyce jesiennej. 

Podobny obraz

26.10.-20.10.2017r. Piękno jest wszędzie.

1. Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wenętrznym człowieka.

2. Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku.

3. Rozwijanie zdolności przezywania piękna w kontakcie ze sztuką. 

4. Uwrażliwienie dziecka na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.

5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Znalezione obrazy dla zapytania kultura i sztuka obrazki przedszkole

9.10.-13.10.2017r. Owoce, jarzynki- kolorowe witaminki.

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji o raz wyodrębniania podzbioru.

2. Zrozumienie podstwowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów. Wprowadzenie litery "I".

3. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

4. Wyodrębnianie elementów budowy roslin oraz wskazywanie części jadalnych.

5. Uświadomienie, jakie znaczenie mają osoby, od których można czerpać doświadczenie i wiedzę życiową. 

Znalezione obrazy dla zapytania owoce warzywa obrazki dla dzieci

2.10.-7.10.2017r. Opowieści złotej jesieni. 

1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.

2. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.

3. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.

5. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.

Znalezione obrazy dla zapytania jesień obrazki dla dzieci

25.09.-29.09.2017r.

Przyjacielem być- przyjaciela mieć. 

1. Rozumienie powiedzenia - „Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie”.

2. Próby definiowania pojęcia „przyjaźń”.

3. Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień, i otwartości na potrzeby i uczucia innych.

4. Uczenie się dostrzegania zagrożenia i wykazywania ostrożności i asertywności w kontaktach z nieznajomymi.

Znalezione obrazy dla zapytania przyjaźń obrazki dla dzieci

18.09.-22.09.2017r.

Bezpieczeństwo najważniejsze.

1. Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych

aspektów życia. Wprowadzenie litery „o”.

2. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

zagrażających bezpieczeństwu.

3. Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb ratowniczych.

4. Kształtowanie właściwego przechodzenia przez jezdnię.

5. Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności

umiejętności określania kierunków. 

bezpieczeństwo - 7.jpeg

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.