Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Znalezione obrazy dla zapytania muchomorki

Zgoda wszystkim potrzebna

4.12 - 8.12

 

• Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

• Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych

• Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych

• Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej

• Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych

• Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach

• Rozwijanie twórczej ekspresji słownej

Moje zainteresowania

27.11 - 01.12

• Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci

• Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa

• Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań

• Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne; zjawiska fizyczne

• Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy

Szanujmy się nawzajem

20.11-24.11

• Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi

• Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej

• Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie

• Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami

• Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych

• Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

Zwierzęta jesienią

13.11 - 17.11

• Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy

• Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia

• Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie

• Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyk

• Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

Jesienne eksperymenty

6.11-10.11

 

• Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni

• Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka

• Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów

• Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej

• Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych

• Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary

Jestem Polakiem i Europejczykiem

29.10 - 2.11

 

• Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych

• Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju

• Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych

• Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką

• Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy

• Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej

• Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

Znalezione obrazy dla zapytania polska dla dzieci

Piękno jest wszędzie

23 - 27.10

• Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

• Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka

• Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu

• Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku

• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze

• Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka

• Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody

Znalezione obrazy dla zapytania jesien parku obrazek ruchomy

15 - 20.10

Jesienne spacery

• Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni

• Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody

• Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych

• Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy

• Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką

• Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

  

 

9.10 - 13.10

Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i  warzyw

• Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

• Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych

• Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów

• Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania pod zbioru

• Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów

Znalezione obrazy dla zapytania owoce warzywa ilustracja

 

2.10 - 6.10

Opowieści złotej jesieni

 

•  Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku

• Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie

• Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni

• Uświadomienie konieczności chronienia przyrody

• Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory rokuZnalezione obrazy dla zapytania jesien obrazek ruchomy

25.09 - 29.09. 2017

Przyjacielem być – przyjaciela mieć

• Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń

• Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

• Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

 

• Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami

Podobny obraz

 

18.09 - 22.09.2017

Bezpieczeństwo najważniejsze

• Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia

• Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu

• Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych

• Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą

• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych

• Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.