Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć sie bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -ze wszystkich sił-  tego, czego pragnie" P. Coelho

zadania dydaktyczno – wychowawcze

wrzesień

Temat kompleksowy: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas !

Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami

Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).

Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”

Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej

Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne

Temat kompleksowy: W moim domu nie nudzi się nikomu

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych)

Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki

Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych

Temat kompleksowy: Stop! Uwaga!Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań

Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka

Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

Temat kompleksowy: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych)

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
PG2 - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.